dziecko siedmioletnie

Dziecko siedmioletnie

Zestawienie bibliograficzne „Dziecko siedmioletnie” zawiera wybór piśmiennictwa z lat 2000-2021 i składa się ze 113 opisów bibliograficznych.
Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu i baz Biblioteki Narodowej. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki …