dziecko dziesięcioletnie

Dziecko dziesięcioletnie

Zestawienie bibliograficzne „Dziecko dziesięcioletnie” zawiera wybór piśmiennictwa z lat 2000-2021 i składa się z 87 opisów bibliograficznych.
Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu i baz Biblioteki Narodowej. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki …