Dziecko dziesięcioletnie

Zestawienie bibliograficzne „Dziecko dziesięcioletnie” zawiera wybór piśmiennictwa z lat 2000-2021 i składa się z 87 opisów bibliograficznych.
Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu i baz Biblioteki Narodowej. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturami.

Książki:

1. Ale jadka! : drugie śniadania i obiady 7-12-latka / Michał Wrzosek, Małgorzata Jackowska, Wojciech Mąkosa. – Warszawa : Respo Wydawnictwo, 2021. – 269 stron : fotografie, ilustracje ; 27 cm.

2. Bateria metod diagnozy funkcji poznawczych u dzieci w wieku 10-12 lat : wersja skrócona : PU1LITE : instrukcje testowe / Aneta R. Borkowska, Urszula Sajewicz-Radke, Małgorzata Lipowska, Dorota Kalka, Bartosz M. Radtke. – Gdańsk : Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych, 2020. – 48 stron ; 21 cm.

3. Co dzieci wiedzą o twórczości i tworzeniu? : rozwój reprezentacji poznawczej twórczości u dzieci w wieku od 4 do 10 lat / Witold Ligęza. – Kraków : Wydawnictwo Petrus, copyright 2017. – 279, [1] strona : ilustracje ; 20 cm.

4. Częstość występowania asymetrii żuchwy u dzieci w wieku 8-12 lat, wymagających leczenia ortodontycznego / Barbara Szkarłat ; Gdański Uniwersytet Medyczny. – Gdańsk : Gdański Uniwersytet Medyczny, 2016. – 89 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.

5. Częstość występowania wad postawy u dzieci szkolnych w wieku 8-13 lat z uwzględnieniem stanu odżywiania mierzonego wskaźnikiem BMI / Ludwika Sadowska, Alina Demiy, Maria Dziedziela, Anna Maria Choińska // W : Wady postawy : problemy medyczne, rehabilitacyjne i społeczne : monografia / redakcja Józef Patkiewicz ; Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem. Oddział Wojewódzki we Wrocławiu. – Wrocław : Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem. Oddział Wojewódzki, 2018. – S. 122-141

6. Czy warto wspierać naturalną, ideoplastyczną drogę rozwoju aktywności plastycznej dziecka w wieku od 7 do 10 lat? / Bernadeta Didkowska // W : Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 12, Kierunki zmian w edukacji i stymulacji aktywności twórczej / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Beaty Oelszlaeger-Kosturek. – Wyd. 2. – Kraków : „Impuls”, 2018. – S. 117-129
M 65102 KK (Kędzierzyn-Koźle), C 055556 (Kluczbork), C 066173/XII (Nysa),C 205652/XII M 205662/XII M 208806/XII (Opole)

7. Czynniki ryzyka zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci szkolnych w wieku 10-13 lat / Ewa Gieysztor, Zuzanna Wielkoszyńska, Anna Markuszewska, Anna Maria Choińska, Ludwika Sadowska // W : Znaczenie integracji sensorycznej w zaburzeniach rozwoju człowieka : monografia / redakcja Józef Patkiewicz ; Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem. Oddział Wojewódzki we Wrocławiu. – Wrocław : Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem. Oddział Wojewódzki, 2016. – S. 41-59

8. Dieta dla dziecka : gotowe jadłospisy dla dziecka: 4-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat / [redakcja: Anna Zarębska-Tutak, Karolina Zawadzka, Dorota Gepert, Agnieszka Święcicka]. – Warszawa : Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o., [copyright 2019]. – 95, [1] strona : fotografie, ilustracje ; 21 cm.

9. Grafomotoryka u dzieci w wieku 7-13 lat / Aneta Domagała, Urszula Mirecka ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. – 182 s. : il. ; 24 cm. – (Komunikacja Językowa i Jej Zaburzenia ; 23)
M 213176 M 213222 (Opole)

10. Kompetencje językowe uczniów klas młodszych szkoły podstawowej / Kinga Kuszak // W : Dziecko w szkolnej rzeczywistości : założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej / pod red. Haliny Sowińskiej. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2013. – S. 171-211

11. Międzypokoleniowe zmiany w budowie ciała i akceleracja pokwitania u dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat z populacji wielkomiejskiej w świetle uwarunkowań psychosocjalnych / Małgorzata Kowal [et al.] ; pod red. Małgorzaty Kowal i Barbary Anny Cichockiej. – Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2011. – 182 s. : il. ; 24 cm.

12. Modulacja, wpływ i związki wybranych parametrów postawy ciała dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 18 lat w świetle mory projekcyjnej. T. 1 / Mirosław Mrozkowiak. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2015. – 685 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

13. Modulacja, wpływ i związki wybranych parametrów postawy ciała dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 18 lat w świetle mory projekcyjnej. T. 2 / Mirosław Mrozkowiak. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2015. – 323 s. : il. ; 24 cm.

14. Mój uczeń przekracza próg szkolny : profilaktyka niepowodzeń szkolnych sześcio- siedmio- i dziewięcio- dziesięciolatków / red. nauk. Jadwiga Kędzierska. – Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2005. – 179, [3] s. ; 24 cm.

15. Narracje dziesięcioletnich dzieci na temat baśniowej ilustracji Grzegorza Ptaka / Danuta Milewczyk // W : Co dzieci myślą o życiu, religii i sztuce / redakcja naukowa Małgorzata Karczmarzyk, Aleksandra Lewandowska-Walter, Anna Wasilewska. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016. – S. 197-208

16. Nieprawidłowe przetwarzanie wzrokowe a zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci w wieku 7-11 lat z problemami szkolnymi / Agnieszka Paczkowska, Jacek Szmalec // W : Sensoryka i motoryka w rozwoju dziecka i uczeniu się w aspekcie terapii integracji sensorycznej / redakcja naukowa Elżbieta Wieczór, Jacek Szmalec, Grzegorz Brzuzy. – Warszawa : Difin, 2019. – S. 186-194
M 055344 (Brzeg), M 65278 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 069464 (Nysa), M 220378 M 220379 (Opole)

17. Odżywianie oraz aktywność fizyczna a nieprawidłowa masa ciała u dzieci w wieku 10-13 lat / Joanna Cieślińska-Świder, Monika Lewera // W : Aktywność fizyczna i żywienie – w trosce o zdrowie i jakość życia / pod redakcją Rafała Stemplewskiego, Roberta Szeklickiego i Janusza Maciaszka. – Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2015. – S. 171-184

18. Postawy konsumenckie dzieci w wieku 7-10 lat w opinii ich rodziców / Elena Karpuszenko // W : Funkcjonowanie rodziny w globalnych zmianach społecznych / red. Eulalia Adasiewicz, Sławomir Cudak. – Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2015. – S. 276-283

19. Program psychoedukacyjny dla dzieci 7-10-letnich doskonalący sprawność językową / Alicja Iwanowska, Cecylia Januszak, Mariola Kwiatkowska-Łozińska. – Kraków : „Impuls”, 2005. – 82,[1] s. ; 24 cm.
C 192628 M 192439 M 192788 (Opole)

20. Psychologia akademicka : podręcznik. T. 2 / red. nauk. Jan Strelau, Dariusz Doliński. – Wyd. 2 popr. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010. – 870 s. : il. ; 29 cm.
M 209098/II M 036407/II (Opole)

21. Psychologia rozwojowa w zarysie : od niemowlęctwa do dorosłości / Ann Bich ; przeł. Jan Łuczyński, Marian Olejnik. – Wydanie 1 nowe – 5 dodruk. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. – 305, [1] s. : il. ; 21 cm. – (Krótkie Wykłady z Psychologii)
C 220806 M 220891 (Opole)

22. Psychologia rozwoju człowieka / Anna I. Brzezińska, Karolina Appelt, Beata Ziółkowska. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016. – S. 161-244 : Rozwój w okresie dzieciństwa
M 054041 (Kluczbork), C 068177 (Nysa), M 214080 M 214081 M 214082 M 214083 (Opole)

23. Psychologia rozwoju człowieka : podręcznik akademicki / red. nauk. Janusz Trempała. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. – XVI,542, [1] s. : il., fot., portr., rys. ; 29 cm.
M 61994 KK (Kędzierzyn-Koźle), C 066280 (Nysa), C 205800 M 205831 M 205832 M 205833 M 205834 M 208978 M 209667 (Opole)

24. Psychologia rozwoju człowieka. [T. 2], Charakterystyka okresów życia człowieka / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. – 303, [1] s. : il. ; 24 cm.
M 208091/II M 217595/II (Opole)

25. Psychologia rozwoju człowieka. T. 3, Rozwój funkcji psychicznych / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała. – Wyd. 2, 3 dodr. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. – 209, [2] s. : il. ; 24 cm.
M 208091/III (Opole)

26. Psychologia rozwoju : od dziecka do dorosłości / David R. Schaffer, Karen Kipp ; przekł. Patricia Sorensen, Martyna Wojtaś. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015. – 720 s. : il. ; 29 cm.
C 054581 M 054580 M 64827 (Brzeg), KK C 055579 (Kędzierzyn-Koźle), C 217925 M 214084 M 214085 M 217950 M 217951 (Opole)

27. Rozpoznanie zasobów dziecka i środowiska rozwoju : środkowy wiek szkolny : wiek: 8/9-11/12 lat / Małgorzata Rękosiewicz, Marta Molińska. – Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, cop. 2014. –
64 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
* Dostępne w Internecie: http://produkty.ibe.edu.pl/docs/ndn/NDN_Monitoring_4_Srodkowy_wiek_szkolny.pdf
[dostęp: 11.04.2022]

28. Rozwój dziecka : środkowy wiek szkolny : wiek: 8/9-11/12 lat / Małgorzata Rękosiewicz, Paweł Jankowski. – Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, cop. 2014. – 48 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

29. Rozwój kompetencji społecznych dziecka na etapie edukacji wczesnoszkolnej / Halina Sowińska // W : Dziecko w szkolnej rzeczywistości : założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej / pod red. Haliny Sowińskiej. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2013. – S. 271-301

30. Rozwój myślenia, a ewolucja rysunku dziecięcego w wieku szkolnym : analiza i interpretacja rysunków dziecka w wieku 6-10 lat / Natalia Bochno // W : Uwarunkowania kształtowania charakteru i osobowości / pod red. Wojciecha Truszkowskiego ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. – Olsztyn : Katedra Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2019. – S. 11-18

31. Rozwój psychiczny dziecka : od 0 do 10 lat : poradnik dla rodziców, psychologów i lekarzy / Frances L. Ilg, Luise Bates Ames, Sidney M. Baker ; przekł. Mirosław Przylipiak. – Wyd. 8 w języku polskim. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014. – 336 s. ; 24 cm.
M 63262 KK (Kędzierzyn-Koźle)

32. Rysunek dziecka w wieku od 7 do 12 lat a język wizualny nowych mediów : raport z badań / Bernadeta Didkowska // W : Recepcja mediów przez dzieci w wieku szkolnym / pod redakcją Barbary Bonieckiej, Anny Granat. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. – S. 53-71
M 64438/III KK (Kędzierzyn-Koźle), M 216919 (Opole)

33. Stronność funkcjonalna i jej modele u dzieci w wieku 8-10 lat / Józef Tatarczuk, Marta Choptiany // W : Medyczne wymiary dobrostanu / [redaktorzy naukowi Józef Tatarczuk, Henryk Duda, Halina Król]. – Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2018. – S. 284-290

34. Szybkość uczenia się pływania a wybrane uwarunkowania osobnicze dzieci w wieku 9-10 lat / Andrzej Ostrowski. – Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2011. – 284 s. : il. ; 24 cm.

35. Środowiskowe i rodzinne uwarunkowania poziomu wybranych koordynacyjnych zdolności motorycznych : longitudinalne badania dzieci wiejskich w wieku od 7 do 11 lat / Janusz Jaworski. -Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2012. – 208 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

36. Terapia zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego dzieci i młodzieży : 8-17 lat : poradnik pacjenta / John Piacentini, Audra Langley, Tami Roblek ; przekład Sylwia Pikiel. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2018. – 90, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.

37. Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej o pieniądzach / Renata Raszka. – Bibliogr. // W : Edukacja małego dziecka. T. 13, Konteksty oświatowe / praca zbiorowa pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Aleksandry Minczanowskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2019. – S. 123-140
M 65103 KK (Kędzierzyn-Koźle), C 057204/XIII (Kluczbork), M 066173/XIII (Nysa), C 205652/XIII M 205662/XIII M 208806/XIII (Opole)

38. W poszukiwaniu „czegoś cennego”… : nazwy wartości w rozumieniu dzieci dziesięcioletnich / Anna Wileczek, Agnieszka Kłodawska // W : Słowo, dziecko, edukacja : aspekty literackie, językowe i pedagogiczne / red. nauk. Anna Wileczek, Agnieszka Miernik. – Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2015. – S. 201-221

39. Wpływ kontroli wzrokowej i jej braku na zmienność średniego wychylenia i średniej prędkości wychwiań środka nacisku stóp pomiędzy prawą i lewą kończyną dolną u dzieci w wieku 7-12 lat / Anna Mazur-Rylska // W : Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu : praca zbiorowa. T. 4 / pod redakcją Klaudii Pujer. – Wrocław : Exante Wydawnictwo Naukowe Klaudia Pujer, 2018. – Plik tekstowy PDF 3,99 MB. – S. 75-95

40. Wpływ wybranych technik manualnych na dystrybucję obciążenia kończyn dolnych ciężarem ciała i współczynnik symetrii u dzieci w wieku 9-13 lat – badanie pilotażowe / Mirosław Kapica, Agnieszka Jankowicz-Szymańska, Teresa Gniewek, Radosław Raźniewski, Jacek Sołtys, Andrzej Żytkowski // W : Człowiek w zdrowiu i chorobie / pod redakcją Edyty Barnaś ; [Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie]. – Tarnów : Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, copyright 2016. – S. 211-221

41. Wybrane przejawy sprawności motorycznej dziewcząt i chłopców w wieku 7-18 lat na tle ich rozwoju morfologicznego / Juliusz Migasiewicz ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. – Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2006. – 150 s. : il. ; 24 cm.

42. Zmienność rozwojowa struktury morfologicznej jako wyznacznik możliwości funkcjonalnych dzieci i młodzieży w wieku 7-14 lat : wyniki wrocławskich badań longitudinalnych wiejskich populacji / Jadwiga Pietraszewska. – Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2011. – 188 s. : il. ; 24 cm.

43. Zrozum mnie : rozwój dziecka w wieku od 5 do 10 lat : przewodnik dla rodziców i nauczycieli / Małgorzata Taraszkiewicz, Zuzanna Taraszkiewicz ; [ilustracje: Zofia Nalepa, Maria Nalepa]. – Warszawa ; Słupsk : Dobra Literatura, 2019. – 351, [1] strona : ilustracje ; 21 cm.

Artykuły w czasopismach:

44. Aktywność fizyczna i skład ciała dzieci w wieku 8-12 lat z nadwagą i otyłością / Kamila Wierzbicka, Zbigniew Czubek, Tomasz Dudziak, Mirosław Grabowski // Rocznik Naukowy – Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. – T. 26 (2016), s. 14-21

45. Analiza porównawcza dużej motoryki dziewcząt i chłopców w wieku od 5 do 10 lat ocenianej testem TGMD-2 / Kalina Maria Kaźmierska-Kowalewska, Waldemar Skowroński, Izabela Rutkowska // Wychowanie Fizyczne i Sport. – T. 58, z. 1 (2014), s. 25-32

46. Budowa somatyczna i przejawy wybranych zdolności motorycznych a siła zrywowa dzieci dziesięcioletnich / Leszek Korzewa, Ewa Misiołek, Anna Czeczkowska, Agata Olaszek // Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. – [T.] 38 (2012), s. 86-94

47. Cechy osobowości a poziom inteligencji dzieci 10-12 letnich mierzony skalą WISC-R / Janusz Kostrzewski, Ewa Zasępa // Psychologia Rozwojowa. – T. 10, nr 2 (2005), s. 51-60

48. Cechy osobowości 10-, 13-letnich dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną / Janusz Kostrzewski, Ewa Zasępa // Roczniki Psychologiczne. – T. 9, nr 1 (2006), s. 107-120

49. Długotrwały odbiór przekazu medialnego przez dzieci w wieku 10-12 lat / Tomasz Huk // Chowanna. – 2012, t. 2, s. 277-288
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Chowanna/Chowanna-r2012-t2/Chowanna-r2012-t2-s277-288/Chowanna-r2012-t2-s277-288.pdf [dostęp: 13.04.2022]

50. Doświadczenia życiowe dziesięciolatków – realizm i rzeczywistość / Jadwiga Jawor-Baranowska // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2013/2014, nr 3, s. 54-70

51. Dziecięce zmagania z czasem : wyzwalanie rozumienia pojęcia czas przez dzieci 9-10-letnie w kulturze szkoły polskiej / Monika Wiśniewska-Kin . – Bibliogr. // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2017, nr 2, s. 28-40
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/646/446 [dostęp: 13.04.2022]

52. Eating behaviors and physical activity in children aged 7-10 years = Zachowania żywieniowe i aktywność fizyczna dzieci w wieku 7-10 lat / Katarzyna Żyłka, Tomasz Owczarek, Anna Platta, Witold Kozirok // Zeszyty Naukowe – Akademia Morska w Gdyni. – Nr 101 (2017), s. 81-91
* Dostępne w Internecie: http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e0412996-9c90-4219-bdbc-b530dbfed338 [dostęp: 7.04.2022]

53. Formy spędzania czasu wolnego dzieci w wieku 10-13 lat / Magdalena Rokicka-Hebel // Szkice Humanistyczne. – T. 15, nr 3/4 (2015), s. 255-279

54. Gibkość kręgosłupa i ruchomość wybranych stawów kończyn u dzieci w wieku 8-13 lat / Małgorzata Grabara, Izabela Zając // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2003, nr 8/9, s. 19-21

55. Jak uzasadniają normy moralnego postępowania dzieci 7-10-letnie / Marzenna Magda-Adamowicz // Małżeństwo i Rodzina. – R. 3, nr 3 (2004), s. 45-49

56. Jak zmieniają się dzieci w wieku 10-12 lat? / Helena Smirnowa // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 1, s. 20-24

57. Kwestionariusz umiejętności wykonawczych – dziecko w wieku 9-11 lat. – (Narzędziownia) / oprac. Aleksandra Kubala-Kulpińska // Głos Pedagogiczny. – 2020, nr 1, s. 59-61

58. Lęk u dziesięcioletnich dzieci uczących się pływać / Ewa Dybińska, Andrzej Ostrowski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2003, nr 3, s. 33-36

59. Metody wykrywania i diagnozowania uzdolnień plastycznych dzieci 9-15-letnich / Czesława Gierak, Henryk Sikora // Kieleckie Studia Edukacji Wczesnoszkolnej. – T. 2 (2000), s. 93-118

60. Myślenie metaforyczne i jego uwarunkowania u dzieci w wieku od 4 do 10 lat / Dorota Kubicka // Studia Psychologiczne. – T. 43, z. 2 (2005), s. 59-73

61. Nasza szkoła nieźle uczy / Piotr Skura // Głos Nauczycielski. – 2016, nr 49, s. 7
* Badania umiejętności matematycznych i przyrodniczych uczniów dziesięcioletnich

62. Ocena motorycznych zdolności kondycyjnych i koordynacyjnych dziesięcioletnich dzieci w ramach doboru do szkolenia sportowego / Adam Haleczko, Ryszard Jezierski, Leszek Korzewa, Ewa Misiołek, Urszula Włodarczyk // Antropomotoryka. – Vol. 19, nr 45 (2009), s. 57-75

63. Ocena szybkości myślenia dzieci i młodzieży w wieku 8-18 lat w zależności od poziomu jodu w organizmie / Halyna Tkachenko, Katarzyna Żółcińska, Natalia Kurhaluk // Słupskie Prace Biologiczne. – Nr 10 (2013), s. 207-226
* Dostępne w Internecie: https://spb.apsl.edu.pl/pliki/nr10/15.pdf [dostęp: 11.04.2022]

64. Ocena wpływu tańca na sprawność motoryczną dzieci w wieku od 8 do 10 lat / Bernadetta Wojtuń-Sikora, Dorota Kopeć, Agnieszka Przyszlak, Sławomir Drozd // Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego. – T. 13, z. 1/4 (2010), s. 120-131

65. Ocena zmian zlateralizowania ciała dzieci w młodszym wieku szkolnym (7-10 lat) / Marta Wieczorek, Rafał Świerczek // Problemy Higieny i Epidemiologii. – T. 93, nr 2 (2012), s. 304-308

66. Odbiór różnych rodzajów komizmu a możliwości intelektualne 10- i 15-latków / Anna Radomska // Psychologia Rozwojowa. – T. 9, nr 5 (2004), s. 145-158

67. Odpowiedź układu krążenia dzieci w wieku 10-13 lat na jednorazowy wysiłek fizyczny / Elżbieta Barańczuk, Justyna Iwanow // Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku. – Nr 7 (2011), s. 124-126

68. Pomiar rozwoju mowy pisanej jako nowa propozycja oceny poziomu umiejętności posługiwania się pismem u dzieci w wieku 3-11 lat / Sławomir Jabłoński, Paweł Kleka // Polskie Forum Psychologiczne. – T. 20, nr 3 (2015), s. 380-408
* Dostępne w Internecie: https://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/1928/Pomiar%20rozwoju%20mowy%20pisanej%20jako%20nowa%20propozycja%20oceny%20poziomu%20umiejetnosci%20poslugiwania%20sie%20pismem%20u%20dzieci.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 5.04.2022]

69. Porównanie fluencji słownej w zakresie własnych i wyrazów pospolitych u dzieci przedszkolnych i uczniów szkoły podstawowej / Ewelina Zając. – Bibliogr. // Poradnik Językowy. – 2019, z. 8, s. 83-92
* Porównanie poziomu realizacji zadań płynności słownej w zakresie nazw własnych i wyrazów pospolitych przez dzieci siedmioletnie, przygotowujace się do rozpoczęcia I klasy oraz uczniów klas I i III
Dostępne w Internecie: http://www.poradnikjezykowy.uw.edu.pl/wydania/poradnik_jezykowy.767.2019.08.pdf [dostęp: 7.04.2022]

70. Porównanie składu ciała i poziomu wybranych koordynacyjnych zdolności motorycznych u dzieci w wieku 8-13 lat w zależności od ich masy urodzeniowej / Mariusz Rzeszotek, Klaudia Rzeszotek, Tadeusz Rynkiewicz // Rocznik Lubuski. – T. 40, cz. 2 (2014), s. 121-137

71. Portale społecznościowe a potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci w wieku 9-13 lat / Damian Muszyński // Meritum. – 2013, nr 2, s. 64-67

72. Pozaszkolna aktywność fizyczna młodzieży szkolnej w wieku 7-15 lat / Dariusz Czaprowski, Łukasz Stoliński Andrzej Szczygiełł, Agnieszka Kędra // Szkice Humanistyczne. – T. 10, nr 4 (2010), s. 115-125

73. Poziom zainteresowania problematyką żywieniową wybranej grupy dzieci i młodzieży w wieku 10-16 lat / Anna Platta, Tomasz Pukszta // Zeszyty Naukowe – Akademia Morska w Gdyni. – Nr 104 (2018), s. 83-90
* Dostępne w Internecie: http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f4ae573c-b629-44e4-af4c-882a92bf3ab7?q=bwmeta1.element.baztech-c221d226-dbb2-4059-9f24-a0b03fa48a1b;8&qt=CHILDREN-STATELESS [dostęp: 13.04.2002]

74. Poziom wybranych koordynacyjnych zdolności motorycznych a wyniki Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej dzieci w wieku 10 lat / Marek Popowczak, Andrzej Rokita, Ireneusz Cichy, Paweł Chmura // Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. – [T.] 40 (2013), s. 86-93
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/464974 [dostęp: 13.04.2022]

75. Rola rekreacji ruchowej w rozwoju – dzieci w wieku 10-12 lat w małym mieście / Anna Maszorek-Szymala, Monika Sławek // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2009, nr 9, s. 25-30

76. Rozwój fizyczny chłopców w wieku 10-12 lat w aspekcie wybranych czynników środowiskowych / Beata Wolnik, Magdalena Mantchoff-Chomiak. – Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. – 2016, nr 2, s. 31-35

77. Rozwój mowy pisanej u dzieci w wieku 3 do 11 lat / Sławomir Jabłoński // Czasopismo Psychologiczne. – 2003, nr 2, s. 219-230

78. Rozwój somatyczny chłopców w wieku 7-16 lat / Paweł Lenik // Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego. – T. 7, z. 1/2 (2004), s. 72-79

79. Sezonowa ocena funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego u dzieci w wieku 9-10 lat / Halyna Tkachenko, Magdalena Szornak, Natalia Kurhaluk // Słupskie Prace Biologiczne. – Nr 9 (2012), s. 155-180

80. Skład ciała dzieci w wieku 8-13 lat w zależności od ich urodzeniowej masy ciała / Mariusz Rzeszotek, Mateusz Rynkiewicz, Klaudia Rzeszotek, Tadeusz Rynkiewicz // Rocznik Lubuski. – T. 44, cz. 2a (2018), s. 71-84
* Dostępne w Internecie: http://www.roczniklubuski.uz.zgora.pl/wydania/tom_44/RL_T44_2a_Rzeszotek_Rynkiewicz_Rzeszotek_Rynkiewicz.pdf [dostęp: 8.04.2022]

81. Szybkość uczenia się złożonych czynności ruchowych a asymetria funkcjonalna i dynamiczna dzieci 10-letnich / Maria Wieczorek // Wychowanie Fizyczne i Sport. – 2001, nr 1, s. 105-124

82. Wpływ czynników genetycznych i środowiskowych na rozwój koordynacyjnych zdolności motorycznych u dzieci w wieku 7-10 lat / Vladimir I. Ljach // Wychowanie Fizyczne i Sport. – 2002, nr 2, s. 257-276

83. Wpływ korzystania z technologii cyfrowych na aktywność fizyczną dzieci w wieku 7–17 lat w opinii rodziców / Katarzyna Garwol, Jarosław Herbert // Edukacja, Technika, Informatyka. – 2018, nr 4, s. 182-187
* Dostępne w Internecie: https://repozytorium.ur.edu.pl/bitstream/handle/item/4374/25%20garwol-wp%c5%82yw%20korzystania%20z%20technologii.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 7.04.2022]

84. Wpływ nadmiernej masy ciała na ustawienie kończyn dolnych u dzieci 9-11-letnich / Agnieszka Jankowicz-Szymańska, Małgorzata Kołpa, Edyta Mikołajczyk // Tarnowskie Colloquia Naukowe. – 2016, nr 1, s. 37-46

85. Wpływ treningu pływackiego na kształtowanie się krzywizn kręgosłupa i jego ruchomości u dzieci w wieku 10-13 lat / Dariusz Mucha, Karol Niemiec, Dawid Mucha, Tadeusz Ambroży // Security, Economy & Law. – 2017, nr 3, s. 37-55
* Dostępne w Internecie: http://security-economy-law.pl/wp-content/uploads/2018/02/SEL_16_37-55.pdf [dostęp: 13.04.2022]

86. Wpływ środowiska zamieszkania na zachowania żywieniowe dzieci w wieku 10-12 lat / Anna Platta // Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. – T. 20, z. 6 (2018), s. 212-217
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/870215 [dostęp: 13.04.2022]

87. Zdolności poznawcze dzieci w wieku 7-10 lat / Monika Wiśniewska-Kin // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2008, nr 1, s. 127-138
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/issue/view/115/Ca%C5%82y%20numer%20PWE%207 [dostęp: 7.04.2022]

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu