bajki terapeutyczne

A ABC biblioterapii

Zapraszam do zapoznania się z materiałami dotyczącymi biblioterapii i bajkoterapii, które zostały umieszczone na tablicy wirtualnej. Umieszczone informacje stanowią kompendium wiedzy merytorycznej dotyczącej biblioterapii w Polsce i służą pomocą wszystkim osobą zainteresowanym biblioterapią, posługującą się literaturą jako narzędziem wsparcia i wychowania w swojej codziennej pracy dydaktycznej. Informacje zamieszczone na tablicy …