A ABC biblioterapii

Zapraszam do zapoznania się z materiałami dotyczącymi biblioterapii i bajkoterapii, które zostały umieszczone na tablicy wirtualnej. Umieszczone informacje stanowią kompendium wiedzy merytorycznej dotyczącej biblioterapii w Polsce i służą pomocą wszystkim osobą zainteresowanym biblioterapią, posługującą się literaturą jako narzędziem wsparcia i wychowania w swojej codziennej pracy dydaktycznej. Informacje zamieszczone na tablicy to aktywne adresy stron www, publikacje, artykuły, książki, bajki, oferty szkoleń oraz zbiór wszystkich zdarzeń promujących terapię książką, jakie mają miejsce w Polsce.

https://padlet.com/jjurasz1/j8xpjfbad29kb1s1