adaptacja

KONOPNICKA Maria (1842-1910)

 

Maria Konopnicka, wybitna polska poetka i pisarka, jest nazywana pieśniarką ludu polskiego. U źródeł jej twórczości leżała wielka wrażliwość artystyczna oraz umiejętność czerpania natchnienia z polskiej przyrody, obyczajów i tradycji ludowych. Jest znana z bogatej twórczości, w tym z utworów dla dzieci. Wiele serca włożyła w twórczość patriotyczną. 100 …

Adaptacja dziecka w przedszkolu i w szkole

Zestawienie bibliograficzne „Adaptacja dziecka w przedszkolu i w szkole” gromadzi piśmiennictwo z lat 2000-2018 i składa się ze 139 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz na podstawie baz Biblioteki Narodowej.
Zestawienie składa się z dwóch części, pierwsza dotyczy problemów adaptacyjnych dzieci …