Światowy Tydzień Mózgu

W ramach obchodów Światowego Tygodnia Mózgu oraz Europejskiego Dnia Mózgu zapraszamy nauczycieli oraz rodziców do udziału w imprezach organizowanych w RZPWE PBW w Opolu, Filii w Kluczborku w dniach od 12 do 14 marca br. oraz w dniu 18 marca br. Tegoroczna edycja Tygodnia przebiega pod hasłem „„Kreatywny i szczęśliwy mózg, czyli jak tworzymy i przeżywamy świat?”. Celem imprezy jest popularyzacja wiedzy o mózgu oraz stworzenie przestrzeni do dyskusji nad obecnym stanem nauki w zakresie działania układu nerwowego. W programie, m. in.: warsztaty, prelekcje i spotkania.

ProgramŚTM2019