Siew, sadzenie, plon

Książki:

1. Nowy Testament : postacie i epizody / Stefano Zuffi ; [tł. z wł. Ewa Maciszewska]. – Warszawa : „Arkady”, cop. 2007. – S. 231 : Przypowieść o siewcy
C 197988 I 195938 M 203040 M 203062 M 203063 M 203064 (Opole)

2. Orka i siew : o ludowych wyobrażeniach agrarnych / Donat Niewiadomski. – Lublin : „Polihymnia”, 1999. – 315 s. : il. ; 21 cm. – (Biblioteka Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego, 0860-3936 ; t. 32)

3. Wysiewanie serc i krzyży na polach w okolicach Strzelec Opolskich / Joanna Banik. – Opole : Narodowy Instytut Dziedzictwa. Oddział Terenowy, 2023. – 31 s. : faksym., fot., portr. ; 21×21 cm.

Artykuły w czasopismach:

4. Dożynki dziś – obrzęd czy widowisko? : językowy obraz współczesnego dorocznego święta plonów w gminie Bedlno / Anna Włodarczyk ; oprac. Eugeniusz Walczak. – Fragm. // Kutnowskie Zeszyty Regionalne. – T. 9 (2005), s. 247-312

5. Eleuzyjsko-chrześcijańska symbolika siewcy i ziarna w kryptopatriotycznych wierszach Konopnickiej / Barbara Bobrowska // Pamiętnik Literacki. – 1995, z. 1, s. 65-84
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1995-t86-n1/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1995-t86-n1-s65-84/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1995-t86-n1-s65-84.pdf [dostęp: 26.04.2024 r.]

6. Karmi, żywi, byt zapewnia : o metaforyzacji ziemi i jej plonów w słownictwie mieszkańców powiatu kłobuckiego związanych z rolnictwem : analiza porównawcza / Anna Falana-Jafra. – Bibliogr. // Poradnik Językowy. – 2022, z. 2, s. 93-102
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/2147010 [dostęp: 26.04.2024 r.]

7. Metafora zasiewu i plonu w Ga 6, 7-10 : aspekt literacki i znaczenie egzegetyczno-teologiczne / Jan Urbański // Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne. – T. 16 (2015), s. 229-242

8. Pan Jezus uczy nas słuchać Słowa Bożego : Przypowieść o siewcy : scenariusz katechezy z wykorzystaniem piosenki zespołu „Arka Noego” : korelacja religii z muzyką dla klasy IV / Brygida Cieślik // Katecheta. – 2003, nr 7/8, s. 75-77

9. Patronka jesiennego siewu / Urszula Janicka-Krzywda // Wychowawca. – 2002, nr 9, s. 29

10. Przypowieści na lekcjach języka polskiego w gimnazjum : („Siewca” i „Talenty”) / Romuald Jabłoński // Edukacja Humanistyczna. – T. 3 (2003), s. 77-86

11. Semantyka ziarna w inicjalnych rytach siewnych / Donat Niewiadomski // Etnolingwistyka. – Nr 4 (1991), s. 83-103

12. Siewca słowa rozsiewa / Jan Basara // Prace Filologiczne. – T. 43 (1998), s. 67-69

13. Symbolika ziarna-kłosa w twórczości Wiaczesława Iwanowa / Ewa Stawinoga // Slavia Orientalis. – Nr 1 (2008), s. 61-82

14. Święta plonów na medalach / Hieronim Czerwieniec // Biuletyn Numizmatyczny. – 2020, nr 4, s. 290-314

15. Święto plonów, dożynki / Czesława Trąba, Krzysztof Rogut // Aura. – 2016, nr 9, s. 24-25

16. „Tysiąc wierszy o sadzeniu grochu” – Adam Mickiewicz a sprawa wiejska / Urszula Siekacz // Rocznik Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. -T. 24 (2007), s. 313-324

Zob. też hasła: Rolnictwo; Żniwa, zboże

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu