Siew, sadzenie, plon

Książki:

1. Nowy Testament : postacie i epizody / Stefano Zuffi ; [tł. z wł. Ewa Maciszewska]. – Warszawa : “Arkady”, cop. 2007. – S. 231 : Przypowieść o siewcy
C 197988 I 195938 M 203040 M 203062 M 203063 M 203064 (Opole)

2. Orka i siew : o ludowych wyobrażeniach agrarnych / Donat Niewiadomski. – Lublin : “Polihymnia”, 1999. – 315 s. : il. ; 21 cm. – (Biblioteka Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego, 0860-3936 ; t. 32)

 

Artykuły w czasopismach:

3. Dożynki dziś – obrzęd czy widowisko? : językowy obraz współczesnego dorocznego święta plonów w gminie Bedlno / Anna Włodarczyk ; oprac. Eugeniusz Walczak. – Fragm. // Kutnowskie Zeszyty Regionalne. – T. 9 (2005), s. 247-312

4. Eleuzyjsko-chrześcijańska symbolika siewcy i ziarna w kryptopatriotycznych wierszach Konopnickiej / Barbara Bobrowska // Pamiętnik Literacki. – 1995, z. 1, s. 65-84

5. Metafora zasiewu i plonu w Ga 6, 7-10 : aspekt literacki i znaczenie egzegetyczno-teologiczne / Jan Urbański // Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne. – T. 16 (2015), s. 229-242

6. Pan Jezus uczy nas słuchać Słowa Bożego : Przypowieść o siewcy : scenariusz katechezy z wykorzystaniem piosenki zespołu “Arka Noego” : korelacja religii z muzyką dla klasy IV / Brygida Cieślik // Katecheta. – 2003, nr 7/8, s. 75-77

7. Patronka jesiennego siewu / Urszula Janicka-Krzywda // Wychowawca. – 2002, nr 9, s. 29

8. Przypowieści na lekcjach języka polskiego w gimnazjum : (“Siewca” i “Talenty”) / Romuald Jabłoński // Edukacja Humanistyczna. – T. 3 (2003), s. 77-86

9. Siewca słowa rozsiewa / Jan Basara // Prace Filologiczne. – T. 43 (1998), s. 67-69

10. Symbolika ziarna-kłosa w twórczości Wiaczesława Iwanowa / Ewa Stawinoga // Slavia Orientalis. – Nr 1 (2008), s. 61-82

11. Święto plonów, dożynki / Czesława Trąba, Krzysztof Rogut // Aura. – 2016, nr 9, s. 24-25

 

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu