Rodzinny Konkurs Literacki – ,,Bajka na zdrowie”- termin do 28.02.2021

Przypominamy o terminie nadsyłania prac na Rodzinny Konkurs Literacki pt. ,,Bajka na zdrowie”, który upływa już  28 lutego 2021 r.

Konkurs polega na napisaniu bajki terapeutycznej dla dzieci o tematyce dotyczącej promocji zdrowia, profilaktyki uzależnień i problemów społecznych. Napisane bajki mogą dotyczyć emocji, niewłaściwych zachowań, zaburzonych relacji, sytuacji stresowych czy innych problemów dnia codziennego. Mogą propagować takie wartości jak przyjaźń, życzliwość, wdzięczność, empatię, szczerość, miłość, optymizm i wiarę w realizację marzeń. Bajkę należy napisać według wytycznych znajdujących się w załączniku Regulaminu.

W konkursie udział wziąć mogą całe rodziny,  rodzice z dziećmi, babcie z wnukami, dziadkowie z wnuczkami, rodzeństwo, kuzynostwo. Konkurs ma charakter otwarty, tzn. że udział w nim mogą wziąć rodziny również spoza województwa opolskiego.

Utworzone bajki wraz z  Kartą zgłoszenia i oświadczeniem (zgodą na przetwarzanie danych osobowych, wykorzystanie wizerunku oraz klauzurą RODO) należy wysłać na adres: j.jurasz@pedagogiczna.pl

Organizatorami konkursu jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu oraz Opolskie Koło Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego.

 

Zapraszamy do twórczej zabawy !

 

Regulamin

Zał.1 Kryteria Bajki o charakterze terapeutycznym

Zał.2 Karta Zgłoszenia

Plakat