„RAZ,DWA,TRZY BEZPIECZNY JESTEM JA I TY” – projekt edukacyjny

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Filia w Nysie  wspólnie z Przedszkolem nr 1 w Nysie realizowała program edukacyjny „ RAZ, DWA, TRZY BEZPIECZNY JESTEM JA I TY”. Celem projektu było uwrażliwienie dzieci na różnego rodzaju sytuacje, które mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla ich zdrowia i życia oraz co należy robić „aby zdrowie dopisywało”. W ramach realizacji projektu były organizowane spotkania z policjantami, ratownikami wodnymi, strażnikami miejskimi, pielęgniarką, nauczycielem bibliotekarzem. Dzieci z grupy „Biedronki” uczyły się zasad bezpiecznego zachowania na drodze, wobec agresywnych psów, jak wypoczywać bezpiecznie nad wodą i dlaczego rośliny mogą być niebezpieczne. Poznały również zasady zdrowego odżywiania i przestrzegania higieny. Program był realizowany w lipcu br. natomiast zajęcia utrwalające wiadomości bezpiecznego zachowania prowadzone były we wrześniu.

Zakończenie programu stanowi wystawa prac plastycznych dzieci pt. „ Jestem bezpieczny”, którą można obejrzeć  w siedzibie PBW Filia Nysa do końca października br.