Projekt edukacyjny „Confession to profession, czyli zawodowy zawrót głowy”

W ramach podjętej w styczniu 2019 roku współpracy Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu Filii w Nysie ze Szkołą Podstawową nr 1 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Nysie realizowany jest projekt edukacyjny z zakresu doradztwa zawodowego połączonego z praktyczną nauką języka angielskiego pt. „Confession to profession, czyli zawodowy zawrót głowy”. W projekcie uczestniczą uczniowie klasy 4c.

Projekt realizuje jeden z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019, który zakłada kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami oraz rozwój doradztwa zawodowego. Celem projektu jest zapoznanie uczniów z różnymi zawodami, zaprezentowanie literatury na temat wybranych profesji, a także rozwijanie umiejętności komunikacyjnych z języka angielskiego związanych z poznanymi zawodami. Uczniowie poznali już zawód fotografa, bibliotekarza, krawca i krojczego oraz reżysera filmowego.

Projekt jest nadal realizowany, cieszy się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem ze strony uczniów.