Program dla uczniów kl. IV-VI szkoły podstawowej

Program dla uczniów kl. IV-VI szkoły podstawowej

,,...żeby człowiek nie był człowiekowi wilkiem.  Empatia kluczem  do zrozumienia innych” –  Justyna Jurasz, Barbara Pająk

Program powstał dla konkretnej grupy, klasy VI, u której wychowawca zdiagnozował zachowania egoistyczne, cechujące się brakiem empatii, wrażliwości i szacunku dla inności drugiego człowieka. Postawa obojętności, niezrozumienia potrzeb drugiego kształci złe relacje społeczne. Pojawia się agresja werbalna
i słowna, pomówienia, kłótliwość, co nie wpływa dobrze na atmosferę panującą w klasie.