“Od rzeczy do pamiątki” – wystawa

Bez wiedzy o przeszłości, nie możemy zrozumieć przyszłości i teraźniejszości. Historia każdego z nas składa się na historię i tożsamość naszego narodu. Pamięć o swoich przodkach jest bardzo ważnym elementem świadomości każdego człowieka.  W wielu domach przechowuje się stare zdjęcia, dokumenty, listy, odznaczenia i inne rzeczy należące do członków rodziny. Przedmioty takie nazywane są pamiątkami rodzinnymi. Nierzadko wiążą się z jakimiś ważnym wydarzeniem, niekiedy tragicznym a czasem zabawnym. Odgrywają  one ważną rolę w podtrzymywaniu zbiorowej pamięci. Często mają związek z dziejami regionu czy też kraju. Przekazywane z pokolenia na pokolenie doskonale zachowują swoją wartość w czasie. Stają się cennymi pod kątem materialnym, a przede wszystkim są niezwykle wartościowe pod względem duchowym ze względu na związane z nimi historie i tradycje rodzinne.

Od 23 maja do 30 czerwca 2022 r. w  PBW w Opolu można zwiedzać wystawę pt. „Od rzeczy do pamiątki” udostępnioną przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w  Łambinowicach.

Ekspozycja powstała z prac uczniów kl. II A, II B, II C Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2016/2017. Koncepcję wystawy i teksty opracowały: Anna Czerner i Elżbieta Nieroba, autorem projektu graficznego jest Andrzej Sznejweis.

Muzeum serdecznie dziękujemy za udostępnienie i ZAPRASZAMY wszystkich do zwiedzania wystawy.