O depresji optymistycznie, czyli jak wzmacniać dzieci i młodzież w codziennych rozmowach- warsztaty online

W czasie pandemii nasiliły się objawy depresji u dzieci i młodzieży. Dzieci z obniżonym lub dysforycznym nastrojem, objawami somatyzacyjnymi czy myślami samobójczymi coraz częściej pojawiają się w naszych domach, szkołach, Jakie sygnały powinny zaniepokoić opiekunów, wychowawców? Jak wspierać dzieci i nastolatków? Jakie stosować metody i techniki rozmów? O objawach, przyczynach, przebiegu, ale przede wszystkim o metodach wsparcia, pomocy i leczenia poświęcone było spotkanie 25 marca 2021  ,,O depresji optymistycznie, czyli jak wzmacniać dzieci i młodzież w codziennych rozmowach”. Podczas warsztatów  online omówione zostały techniki psychologiczne dotyczące rozmów z osobą podejrzaną o depresję, metody badające, zaprezentowane zostały wybrane lektury metodyczne, psychologiczne a  także omówione zostały przykładowe scenariusze zajęć z dziećmi i młodzieżą.

Spotkanie prowadziła  dr Elżbieta Zubrzycka- psycholog, psychoterapeuta, dydaktyk (pracownik akademicki w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego – prowadzenie przedmiotów psychologia rodziny, wychowawcza, rozwojowa, techniki terapeutyczne, psychosomatyka), praktyk w zakresie prowadzenia terapii w Poradni Nerwic dla Dzieci w Gdańsku, badacz naukowy, autorka książek dla dzieci i dorosłych i Justyna Jurasz- nauczyciel bibliotekarz, biblioterapeuta.

Warsztaty skierowane były do opiekunów, wychowawców, nauczycieli, pedagogów. Udział w nich wzięło 29 osób.