Stulecie odrodzenia polskiej waluty

Stulecie odrodzenia polskiej waluty : materiały z konferencji /pod red. Bartosza Kuświka ; [autor Wojciech Morawski, Tomasz Głowiński, Cecylia Leszczyńska, Bartosz Kuświk]. Opole : Instytut Śląski, 2020.

Publikacja wydana została w ramach projektu Ślązacy dla Niepodległej. Zawiera cztery teksty: Waluty na ziemiach polskich 1914-1923 (Wojciech Morawski) ; Złoty polski w latach 1924-1944 (Tomasz Głowiński) ; Złoty Polski Ludowej: system pieniężny i kurs walutowy w latach 1945-1950 (Cecylia Leszczyńska) ; Zastępcze znaki pieniężne na niemieckim Śląsku w latach 1914-1924 (Bartosz Kuświk). Przedstawione w książce materiały stanowią pokłosie konferencji naukowej poświęconej polskiemu pieniądzowi pierwszej połowy XX wieku, która odbyła się w styczniu 2020 r. w Opolu.