NEWSLETTER 9/2020/21

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA EKSLIBRIS Z OKAZJI 70-LECIA PBW W OPOLU

19 kwietnia 2021 roku jury konkursu „Ekslibris z okazji 70-lecia PBW w Opolu” w składzie: Rafał Rippel – wicedyrektor ds. bibliotecznych, Alicja Kisała – kierownik Wydziału Wspomagania Edukacji i Promocji Czytelnictwa oraz Jerzy Kamiński – artysta malarz, szef opolskiej sekcji malarskiej AKWARELE, dokonało wyboru laureatów konkursu. Jury postanowiło przyznać:
I miejsce Aleksandrze Taratucie (Publiczne Liceum Sztuk Plastycznych im. Jana Cybisa w Opolu),
II miejsce Nataszy Mroczek (Zespół Państwowych Placówek Kształcenia plastycznego w Opolu).
Jury postanowiło nie przyznawać III miejsca w konkursie. Zwycięski projekt zostanie wykorzystany do wykonania pamiątkowego stempla, którym będą znakowane nabywane książki oraz wydawnictwa własne biblioteki. Serdecznie gratulujemy.

WARSZTAT SZKOLENIOWY

6 maja godz. 17.00 „O depresji optymistycznie, czyli jak wzmacniać dzieci i młodzież w codziennych rozmowach”. (Aplikacja MS Teams)
Spotkanie prowadzić będą dr Elżbieta Zubrzycka– psycholog, psychoterapeuta, dydaktyk (pracownik akademicki w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego), praktyk w zakresie prowadzenia terapii w Poradni Nerwic dla Dzieci w Gdańsku, badacz naukowy, autorka książek dla dzieci i dorosłych i Justyna Jurasz – nauczyciel bibliotekarz, biblioterapeuta.
Warsztaty skierowane są do opiekunów, wychowawców, nauczycieli, pedagogów oraz wszystkich zainteresowanych.

Program: https://kursy.rcre.opolskie.pl/katalog/?search=&organizator=2116&pracownia=&rodzaj_oferty=&obszar_tematyczny=

Zapisy: https://kursy.rcre.opolskie.pl/f-1ue

„CZŁOWIEK, DZIEŁO, HISTORIA” – WYKŁADY OTWARTE

W roku jubileuszowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu zapraszamy Państwa do udziału w cyklu wykładów otwartych pt. „Człowiek, dzieło, historia”. Wykłady odbywają się online w aplikacji MS Teams.

 

 

12 maja 2021, godz. 16.00 Polskie konstytucje wiosną stanowione, czyli rzecz o niedocenionej roli fenologii w historii i nie tylko” – dr hab. Marek Białokur, prof. UO, kierownik Katedry Dydaktyki, Nauk Wspomagających i Popularyzacji Historii w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego, nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym nr III im. Marii Skłodowskiej–Curie w Opolu.

Link do wykładu: https://forms.office.com/r/ub4yZPqF5X


13 maja 2021 r., godz. 16.00 „Polsko-niemiecki spór o Śląsk w świetle pamiętników i wspomnień” –  dr hab. Adriana Dawid, prof. UO, pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego. Badaczka dziejów najnowszych, przede wszystkim historii Śląska w XIX i XX wieku.

Link do wykładu:  https://forms.office.com/r/ub4yZPqF5X 


28 maja 2021 r., godz. 16.00 –  „Nowoczesność Różewicza” – prof. dr hab. Dorota Heck z Uniwersytetu Wrocławskiego – szczegóły wkrótce na stronie internetowej biblioteki www.pedagogiczna.pl

WYKŁAD OTWARTY

14 maja 2021, godz.16.00. „O książkach, które pomagają żyć”. Wykład wygłosi dr Elżbieta Zubrzycka, psycholog (specjalizacja kliniczna), terapeuta,  założycielka Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego, autorka książek dla dorosłych i książek dla dzieci. (Aplikacja MS Teams)

 

 


Link do wykładu:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=o83xtZPOy0u2UHm80yYNb6n0NnDXwJ5NtMXf9UVkaWZUMUFYOEMwVThCTTRPMEswOEMzQTREN1cyTy4u

KONKURSY

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu po raz kolejny (X edycja) ogłasza konkurs fotograficzny “Przyłapani na czytaniu”.
Konkurs kierowany jest do mieszkańców miasta i regionu. Tematem ocenianych fotografii jest czytanie, a dokładniej osoba „przyłapana” na czytaniu. Fotografie należy przesłać w wersji elektronicznej (w plikach JPEG). Termin nadsyłania prac: 30.06.2021 roku.  Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 20.08.2021 r. REGULAMIN KONKURSU


Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu  i Publiczne Przedszkole nr 28 im. Czesława Janczarskiego w Opolu zapraszają do udziału w VII Międzyprzedszkolnym Rodzinnym Konkursie Plastycznym pt. ,,Miś Uszatek lubi pomagać” skierowanym do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, ich rodziców oraz rodzeństwa. Zadaniem konkursowym jest wykonanie, z pomocą najbliższych, pracy plastycznej w której Miś Uszatek pokazuje jak Przedszkolaki mogą pomagać. Termin nadsyłania prac: 17.05.2021 r.

 

REGULAMIN KONKURSU

ZAMÓW SKAN

Zapraszamy do korzystania z usługi „Zamów skan”. Każdy materiał dostępny w naszych zasobach poprzez bazy elektroniczne można zamówić i otrzymać na podany adres poczty elektronicznej. Wszystkie szczegóły dotyczące tej usługi znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce ZAMÓW SKAN w ten sposób, bez wychodzenia z domu, bezpiecznie, szybko i komfortowo można korzystać z potrzebnych materiałów bibliotecznych. Zapraszamy do skorzystania z usługi.

NOWOŚCI KSIĄŻKOWE

iPad na szkolnych lekcjach religii /Beata Bilicka, Michał Gurzyński. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019.

Nauczyciele religii muszą liczyć się z wymogami szkolnymi. Takim wymogiem w naszych czasach jest bez wątpienia cyfryzacja polskich szkół. Publikacja zawiera założenia teoretyczne. Inicjuje w polskim środowisku katechetycznym dyskusję na temat możliwości wykorzystania na lekcjach religii rozwiązań edukacyjnych firmy Apple. Książka adresowana przede wszystkim do nauczycieli religii,  może się również przydać nauczycielom innych przedmiotów.


Zarządzanie współczesną szkołą : wybrane aspekty teoretyczno-praktyczne / Marek Kazimierowicz. Legnica: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 2020.
Książka prezentuje wybrane problemy z zakresu organizacji i zarządzania współczesną szkołą poprzez ukazanie ich teoretycznych i praktycznych aspektów. Zagadnienia te należą do jednych z najistotniejszych ogniw procesu zarządzania szkołą. Całość opracowania składa się z siedmiu wzajemnie uzupełniających się części : Prawo i jego znaczenie w procesie zarządzania szkołą (rodz. 1 ) ; Podstawy procesu zarządzania szkołą (rozdz. 2) ; Efektywna komunikacja w zarządzaniu szkołą (rozdz. 3) ; Zarządzanie zasobami ludzkimi w szkole (rozdz. 4) ; Nadzór pedagogiczny w zarządzaniu szkołą (rozdz. 5) ; Marketing edukacyjny w zarządzaniu szkołą (rozdz. 6) ; Refleksja końcowa (rozdz. 7). Praca łączy podstawowe zagadnienia związane z teorią zarządzania z jej zastosowaniem w obszarze edukacji. Publikacja adresowana jest do dyrektorów wszystkich typów szkół i przedszkoli oraz osób, które w przyszłości zamierzają kierować szkołą (przedszkolem). Stanowić również będzie z pewnością ciekawą lekturę dla pracowników nadzoru pedagogicznego, przedstawicieli organów prowadzących odpowiedzialnych za oświatę samorządową, słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą, studentów pedagogiki oraz tych wszystkich osób, które chcą poznać problematykę zarządzania współczesną szkołą w wybranych jej obszarach.


Wykształcenie zawodowe : perspektywa systemu edukacji i rynku pracy /redakcja naukowa Urszula Sztanderska, Elżbieta Drogosz-Zabłocka. – Warszawa : Wydawnictwo FRSE, 2020.

W publikacji zostały omówione różne aspekty kształcenia zawodowego w Polsce: jego miejsce w systemie edukacji i na rynku pracy, wyniki badań efektów kształcenia zawodowego, konieczne zmiany strukturalne i finansowe zwiększające skuteczność kształcenia. Poruszono również zagadnienie –  losów edukacyjnych i zawodowych absolwentów techników i zasadniczych szkół zawodowych, a także egzaminów  potwierdzających kwalifikacje zawodowe. W książce ukazano także, w jaki sposób programy mobilności edukacyjnej mogą wpływać na jakość oferty i atrakcyjność kształcenia zawodowego.

ZAPRASZAMY