Regulamin usługi Zamów Skan

REGULAMIN USŁUGI ZAMÓW SKAN

PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W OPOLU

§ 1

Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów realizuje zamówienia na skany artykułów znajdujących się w bazie OMNIBUS, w katalogu ALEPH Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu.

§ 2

Zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych skanowane mogą być tylko fragmenty opublikowanych materiałów nie większe niż 1 arkusz wydawniczy (do 22 stron) (Dz.U. 1994, Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Jednorazowo można złożyć zamówienie na skany maksymalnie 10 artykułów nieprzekraczających łącznie 50 stron.

§ 3

Zamówienia może złożyć każdy użytkownik na adres email: gromadzenie@pedagogiczna.pl , bez konieczności posiadania aktualnej karty bibliotecznej.

§ 4

Po złożeniu zamówienia, na podany przez siebie adres e-mail, użytkownik otrzymuje informację zwrotną o koszcie zamówienia oraz dane konieczne do wykonania przelewu. Koszt wykonania skanu wynosi 0,50 zł za 1 stronę formatu A4.

§ 5

Użytkownik ma 5 dni roboczych na dokonanie wpłaty. Brak wpłaty skutkuje unieważnieniem zamówienia.

§ 6

Czas realizacji zamówienia wynosi 3 dni robocze, od momentu wpłynięcia należności na konto PBW. Każdorazowo o realizacji zamówienia, ze względów technicznych, decyduje pracownik.

§ 7

Zamówienie jest realizowane w formie elektronicznej: na podany w formularzu adres e-mail zostaje wysłana wiadomość z linkiem do pliku w formacie PDF, JPG lub w wersji ZIP. Link jest aktywny przez 30 dni kalendarzowych.

§ 8

Nauczyciele – uczestnicy sieci współpracy i samokształcenia prowadzonych przez PBW w Opolu, mogą korzystać z bezpłatnego rocznego limitu 100 stron skanów.

§ 9

Zamówione materiały mogą być wykorzystywane tylko w celach niekomercyjnych.

§ 10

Nie nagrywamy skanów na nośniki danych.

§ 11

Cennik usług.