NEWSLETTER 7/2020/21

I OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM CZYTELNICZE

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu oraz Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego zapraszają na I Ogólnopolskie Sympozjum Czytelnicze Czytelnictwo a kształtowanie tożsamości człowieka, które odbędzie się 15 kwietnia 2021 roku online na platformie MS Teams.

PROGRAM/ZAPISY

 WYKŁADY OTWARTE

W 200. rocznicę urodzin Cypriana Kamila Norwida zapraszamy do wzięcia udziału w wykładzie „Norwid na mapie polskiego romantyzmu” poświęconym poecie. Wykład wygłosi dr hab. Marek Dybizbański, profesor w Instytucie Nauk o Literaturze Uniwersytetu Opolskiego.
Platforma MS Teams, 17 marca 2021 roku, godz. 17.00.

Link do wykładu:  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=o83xtZPOy0u2UHm80yYNb39lDMJ9yiJJv4hK-QJl5rJUNUIzUEEwVE8zVlZFMTU2SEw0N0hNS1ZHQS4u

Zapraszamy do wzięcia udziału w wykładzie „Jan Kochanowski. Padewczyk niezapomniany”. Wykład wygłosi prof. dr hab. Mirosław Lenart, kierownik Międzywydziałowego Zakładu Badań nad Dziejami Kultury Pierwszej Rzeczypospolitej oraz Pracowni Literatury Epok Dawnych w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego. Dyrektor Archiwum Państwowego w Opolu. W latach 2001-2010 wykładowca na Uniwersytecie w Padwie.
Platforma MS Teams, 23 marca 2021 roku, godz. 17.00.

Link do wykładu https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=o83xtZPOy0u2UHm80yYNb39lDMJ9yiJJv4hK-QJl5rJUMzE3R0hYWkRIR1pGWVlRTU40RUFFT0gzTS4u

WYSTAWY

Z okazji 200. rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida zapraszamy na wystawę pt. „Piosenka Norwida”. Wystawę  można oglądać, od 2 marca b.r., codziennie w godzinach pracy biblioteki. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu, ul. Kościuszki 14 (parter).
SZCZEGÓŁY

 

 

Zapraszamy do oglądania wystawy przygotowanej z okazji obchodzonego 1 marca Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” poświęconego upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.
WYSTAWA online

 

KONKURS GRAFICZNY

RZPWE Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu i Opolskie Koło Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego serdecznie zapraszają uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych do udziału w konkursie graficznym „Maseczka literacka”. Konkurs trwa do 31 marca 2021 r., polega na zaprojektowaniu maseczki ochronnej z literackim cytatem na graficznym tle. SZCZEGÓŁY

STARODRUKI W PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTECE WOJEWÓDZKIEJ W OPOLU

Za pośrednictwem Opolskiej Biblioteki Cyfrowej mamy przyjemność udostępnić Państwu kolejną publikację Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu.
W Państwa ręce oddajemy Katalog Starodruki w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu autorstwa Aleksandry Paszkowskiej. ZAPRASZAMY DO LEKTURY

 

 

PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE

Drodzy Czytelnicy, informujemy, że w trosce o Państwa bezpieczeństwo i komfort obsługi wprowadziliśmy w PBW w Opolu oraz w filiach w Nysie i w Kluczborku możliwość dokonywania opłat za usługi za pomocą terminala kart płatniczych.

 

ZAPRASZAMY