Nauczyciel muzyki

Bibliografia “Nauczyciel muzyki” gromadzi wybór piśmiennictwa z lat 1998-2020 i zawiera 89 opisów bibliograficznych dotyczących kształcenia, doskonalenia zawodowego, kompetencji, kreatywności nauczycieli muzyki. W zestawieniu znajdują się także opracowania dotyczące kształcenia, doskonalenia pedagogów uczących w  szkołach muzycznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu, baz Biblioteki Narodowej oraz baz bibliotek zgromadzonych w KARO – Katalogu Rozproszonych Bibliotek Polskich.
Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie, z podziałem na książki i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturą.

 

Książki:

 

1. Czy pasja jest potrzebna? : o pracy nauczycieli muzyków / Magdalena Handke // W : Współczesne wyzwania szkolnictwa muzycznego : kim jest nauczyciel szkoły muzycznej I stopnia? / red. nauk. Alicja Delecka-Bury. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. – S. 78-88

2. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przedmiotów estetycznych w świetle potrzeb edukacyjnych i uwarunkowań społeczno-kulturalnych / pod red. Violetty Przerembskiej ; [współpr. red. Piotr Soszyński] ; Zakład Pedagogiki Muzycznej Uniwersytetu Łódzkiego. – Łódź : ZPM przy Katedrze Edukacji Artystycznej UŁ, 2004. – 181 s. : nuty, wykr. ; 24 cm.

3. Edukacja muzyczna wobec wyzwań XXI wieku / pod red. Marii Kaczmarkiewicz. – Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008. – 308 s. : il. ; 24 cm.

4. Kompetencje informatyczne nauczycieli muzyki : stan postulowany a rzeczywisty / Piotr Soszyński.Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014. – 300 s. : il. ; 24 cm.
M 212852 (Opole)

5. Kompetencje medialne nauczycieli muzyki jako pochodna systemu kształcenia / Mariusz Baranowski // W : Zanurzeni w mediach : konteksty edukacji medialnej / redakcja naukowa Natalia Walter. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016.  – S. 101-133

6. Kształcenie nauczycieli muzyki : stan obecny i perspektywy / pod red. Jerzego Kurcza ; Akademia Muzyczna w Krakowie. Katedra Badań Muzyczno-Edukacyjnych. – Kraków : AM, 1999. – 107 s. ; 24 cm.

7. Kształcenie nauczycieli muzyki w wybranych krajach Europy i USA : raport z badań / Wojciech Jankowski, Adam Zemła. – Warszawa : Wydaw. Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina, 1999. – 125 s.

8. Kształcenie nauczycieli muzyki w wyższych szkołach pedagogicznych i uniwersytetach : (raport z badań) / Maria Przychodzińska, Andrzej Białkowski. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002. – 71 s. ; 21 cm.

9. Kształtowanie kreatywności przyszłych pedagogów muzyki – założenia teoretyczne i przykłady dobrej praktyki /  Ewa Parkita // W : Pedagogika muzyki : ideały, wartości, pragmatyka / pod red. nauk. Andrzeja Michalskiego. – Gdańsk : Wydawnictwo Athenae Gedanenses, 2016. – S. 325-337

10. Kto jest dobrym nauczycielem “kształcenia słuchu”? / Anna Waluga // W : Współczesne wyzwania szkolnictwa muzycznego : kim jest nauczyciel szkoły muzycznej I stopnia? / red. nauk. Alicja Delecka-Bury. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. – S.89-96

11. Kulturotwórcza rola nauczyciela muzyki / Iwona Bodziak // W : Na pograniczach : dylematy społeczno-ekonomiczne pogranicza / redakcja naukowa Piotr Frączek, Jolanta Katarzyna Karolczuk. – Sanok : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku, 2017. – S. 91-100

12. Metody aktywizujące w szkolnej i pozaszkolnej edukacji muzycznej : poradnik dla nauczycieli i animatorów / Urszula Bissinger-Ćwierz. – Warszawa : “Difin”, 2019. – 216, [2] s. : il., nuty ; 23 cm. – (Engram )
M 220160 M 220328 (Opole)

13. Motywujący nauczyciel a edukacja muzyczna uczniów / Agnieszka Podbilska-Kłosowska // W : Motywacja do nauki a skuteczność i efektywność kształcenia / redakcja naukowa Zbigniew Ruszaj, Wojciech Błażejewski. – Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2014. – S. 129-140

14. Muzyczne kompetencje studentek pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej – przyszłych nauczycielek muzyki / Anna Trzcionka-Wieczorek . – Bibliogr. // W : Edukacja małego dziecka. T. 12, Kierunki zmian w edukacji i stymulacji aktywności twórczej / praca zbiorowa pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Beaty Oelszlaeger-Kosturek. -Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2018. – S. 105-116

15. Muzyka w przestrzeni edukacyjnej : profesjonalne kształcenie muzyczne w perspektywie pedagogicznej / Ewa Kumik ; Katedra Edukacji Muzycznej. – Łódź : Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów, 2019. – 164 strony : ilustracje ; 25 cm.

16. Nauczyciel dobry, czyli jaki? : pytania o nauczycielskie role w refleksjach pedagogów uczących w szkołach muzycznych / Damian Labiak // W : Sprawności moralne a przestrzenie pedagogiczne / red. nauk. Iwona Jazukiewicz, Ewa Rojewska. – Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2017. – S. 219-246

17. Nauczyciel edukacji muzycznej we współczesnej rzeczywistości kulturalnej / Lidia Kataryńczuk-Mania. – Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010. – 420, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 22 cm.
M 203934 (Opole)

18. Nauczyciel muzyki w cyberprzestrzeni : tubylec, imigrant czy cyfrowy mędrzec? / Ewa Parkita // W : Konteksty kultury i edukacji muzycznej / redakcja naukowa Ewa Parkita, Anna Parkita, Joanna Sztejnbis-Zdyb. – Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2020. – S. 213-222

19. Nauczyciel muzyki we współczesnej szkole – szkice z analizy wywiadów / Elżbieta Frołowicz // W : Pedagogika muzyki : ideały, wartości, pragmatyka / pod red. nauk. Andrzeja Michalskiego. – Gdańsk : Wydawnictwo Athenae Gedanenses, 2016. – S. 207-217

20. Nauczyciel szkoły muzycznej z perspektywy uczniowskiej metafory / Alicja Delecka-Bury // W : Współczesne wyzwania szkolnictwa muzycznego : kim jest nauczyciel szkoły muzycznej I stopnia? / red. nauk. Alicja Delecka-Bury. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. – S. 140-153

21. Nauczyciele muzyki, sztuki : wybrane aspekty doskonalenia warsztatu zawodowego / pod red. Anny Pikały. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007. – 91 s. : il. ; 24 cm.

22. Pedagogiczne i teoretyczne aspekty kształcenia nauczycieli wychowania muzycznego / Maria Mikolon, Małgorzata Suświłło. – Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 1999. – 106, [1] s. ; 24 cm

23. Podstawy emisji głosu w procesie kształcenia nauczycieli muzyki / Jarosław Chaciński, Katarzyna Chacińska. – Słupsk : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1999. – 170 s. : il. ; 30 cm.

24. Pomiędzy oczekiwaniami a rzeczywistością : wybrane kompetencje nauczycieli gry na instrumencie w opiniach rodziców uczniów szkoły muzycznej I stopnia / Damian Labiak // W : Współczesne wyzwania szkolnictwa muzycznego : kim jest nauczyciel szkoły muzycznej I stopnia? / red. nauk. Alicja Delecka-Bury. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. – S. 119-139

25. Postrzeganie roli zawodowej nauczyciela szkoły muzycznej przez studentów AM w Łodzi / Ewa Kumik // W : Współczesne wyzwania szkolnictwa muzycznego : kim jest nauczyciel szkoły muzycznej I stopnia? / red. nauk. Alicja Delecka-Bury. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. – S. 186-199

26. Praca z uczniem zdolnym na zajęciach z przedmiotów artystycznych : poradnik dla nauczycieli / Celina Zbrzeźna, Anita Przybyszewska-Pietrasiak, Grażyna Ratajczak-Nadolska.Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014. – 159 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
M 63501 (Kędzierzyn-Koźle), 053531 (Kluczbork), C 067410 O67551 (Nysa), M 212910 M 213356 (Opole)

27. Preferencje muzyczne kandydatów na nauczycieli muzyki w szkolnictwie ogólnokształcącym / Ewa A. Zwolińska // W : Ontologia pedagogiki muzyki : europejskie systemy edukacji muzyki / pod redakcją naukową Andrzeja Michalskiego. – Gdańsk : Wydawnictwo Athenae Gedanenses, 2017. – S. 151-172

28. Preferencje zawodowe i oczekiwania studentów edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej / Beata Michalak, Anna Szałek // W : Pedagogika muzyki : ideały, wartości, pragmatyka / pod red. nauk. Andrzeja Michalskiego. – Gdańsk : Wydawnictwo Athenae Gedanenses, 2016. – S. 195-206

29. Problemy współczesnej edukacji muzycznej / pod red. Violetty Przerembskiej. – Łódź : ZPM przy Katedrze Edukacji Artystycznej UŁ, 2002. – 162 s. : il. ; 23 cm.

30. Profesjonalizm w edukacji muzycznej : propozycje dla zmieniającej się szkoły / pod red. Renaty Gozdeckiej i Agnieszki Weiner. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013. – 214 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm

31. Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela / Maria Giełdzińka // W : Zagadnienia edukacji muzycznej / pod red. nauk. Gabrieli Karin Konkol. – Gdańsk : Wydawnictwo Athenae Gedanens, 2015. – S. 143-148

32. Psychologia muzyki : współczesne konteksty zastosowań / red. nauk. Rafał Lawendowski, Julia Kaleńska-Rodzaj.Gdańsk : “Harmonia Universalis”, 2014. – 228 s. : il. ; 24 cm.
M 213300 M 213301 (Opole)

33. Refleksja w pracy nauczyciela (nie tylko) szkoły muzycznej / Maciej Kołodziejski // W : Współczesne wyzwania szkolnictwa muzycznego : kim jest nauczyciel szkoły muzycznej I stopnia? / red. nauk. Alicja Delecka-Bury. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. – S. 66-77

34. Rola kreatywnych cech i kompetencji nauczycieli szkół muzycznych I stopnia w rozwijaniu postaw twórczych uczniów / Anna Pikała // W : Współczesne wyzwania szkolnictwa muzycznego : kim jest nauczyciel szkoły muzycznej I stopnia? / red. nauk. Alicja Delecka-Bury. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. – S. 154-166

35. Rola nauczyciela wobec kryzysu kultury wysokiej / Magdalena Mazur, Łucja Nowak // W : Zagadnienia edukacji muzycznej / pod red. nauk. Gabrieli Karin Konkol. – Gdańsk : Wydawnictwo Athenae Gedanenses, 2015. – S. 99-105

36. Start zawodowy nauczyciela przedmiotów muzycznych w szkole wyższej / Monika Waligóra // W : Sztuka i jej wartości / redakcja naukowa Jadwiga Uchyła-Zroski, Zenon Mojżysz. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017. – S. 155-165

37. Style nauczania i kompetencje psychopedagogiczne nauczycieli instrumentu ze szkół muzycznych I stopnia / Małgorzata Chmurzyńska // W : Psychologia muzyki : współczesne konteksty zastosowań / red. nauk. Rafał Lawendowski, Julia Kaleńska-Rodzaj. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014. – S. 93-[109]

38. Takt pedagogiczny w działalności edukacyjnej nauczycieli muzyki / Magdalena Micherda // W : Muzyka w duecie z edukacją / redakcja naukowa Ewa Kumik. – Łódź : Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Katedra Edukacji Muzycznej, 2020. – S. 257-271

39. Trwałe wartości edukacji muzycznej w zmieniającym się świecie / [red. nauk. Zofia Konaszkiewicz] ; Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie. – Warszawa : AM, 2003. – 187 s. ; 21 cm.

40. Uczeń i nauczyciel w edukacji muzycznej / Romualda Ławrowska. – Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2003. – 237, [1] s. : wykr. ; 24 cm

41. Wspieranie potencjału dydaktycznego nauczycieli muzyki : edukacja, wiedza, wykonawstwo, praktyka / red. Ryszard J. Piotrowski, Paweł A. Trzos. – Konin : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, cop. 2012. – 399 s. : il. ; 25 cm.

42. Współczesne wyzwania szkolnictwa muzycznego : kim jest nauczyciel szkoły muzycznej I stopnia? / red. nauk. Alicja Delecka-Bury. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. – 215 s. : il. ; 23 cm.

 

Artykuły w czasopismach:

 

43. Czy nauczyciel muzyki ma się zmienić? / Kacper Miklaszewski // Ruch Muzyczny. – 2006, nr 1, s. 10-12

44. Dyspokineza w pracy nauczyciela muzyki : kilka słów o pewnej metodzie / Maria Peschken // Szkoła Artystyczna : kwartalnik Centrum Edukacji Artystycznej. – 2018, z. 1, s. 45-50
* Dostęp w Internecie: https://cea-art.pl/kwartalnik/ART-1.pdf  [dostęp: 07.04.2021 r.]

45. Etyczny wymiar kompetencji nauczyciela muzyki / Małgorzata Suświłło // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2006, nr 3, s. 14-24

46. Istota środowiska refleksyjno-edukacyjnego w profesjonalnym przygotowaniu nauczycieli muzyki : konfrontacje polsko-ukraińskie / Mirosław Kisiel // Ars inter Culturas. – Nr 8 (2019), s. 219-232

47. Kompetencje a kreatywność nauczyciela muzyki w nauczaniu zintegrowanym / Aleksandra Wieloch // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Pedagogika. – T. 6, cz. 2 (2007), s. 183-188

48. Kompetencje a kreatywność nauczyciela muzyki w świetle potrzeb współczesnej szkoły / Aleksandra Wieloch // Studia Artystyczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego. – T. 5 (2008), s. 175-178

49. Kompetencje medialne nauczyciela muzyki a wymagania współczesności / Ewa Parkita // Studia Pedagogiczne (Kielce). – T. 21 (2012), s. 35-48

50. Kompetencje muzyczne nauczyciela nauczania początkowego wyzwaniem współczesnej edukacji / Mirosław Kisiel // Pedagogika. – T. 27, nr 2 (2018), s. 193-205

51. Kompetencje nauczyciela a sylwetka współczesnego odbiorcy muzyki / Ewa Parkita // Studia Artystyczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego. – T. 5 (2008), s. 197-207

52. Kompetencje nauczycieli muzyki w Polsce / Piotr Baron // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2012, nr 1, s. 13-18
* Dostęp w Internecie: http://www.wychmuz.pl/userfiles/2012%20numery%20wychmuz/1.2012/WM_2012_1.pdf  [dostęp: 07.04.2021 r.]

53. Krańce chaosu koncepcyjnego w kształceniu nauczycieli muzyki / Wiesława A. Sacher // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2006, nr 3, s. 25-33

54. Kreatywność nauczyciela w stymulowaniu aktywności muzycznej dziecka / Ewa Parkita // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Pedagogika. – T. 8, cz. 1 (2009), s. 139-146

55. Kreatywność nauczycieli muzyki w zakresie nauczania śpiewu w młodszych klasach ogólnokształcącej szkoły podstawowej / Aleksandra Wieloch // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Pedagogika. – T. 8, cz. 1 (2009), s. 157-163

56. Kształcenie nauczycieli muzyki w Polsce i na Ukrainie – historia i współczesność / Halyna Nikolay // Studia Artystyczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego. – T. 5 (2008), s. 59-66

57. Kształcenie nauczycieli w specjalności edukacji artystycznej szkolnej : projekt praktyk pedagogicznych / Ligia Hnidec // Zeszyty Naukowe / Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie Filia w Białymstoku. – Nr 3 (2003), s. 93-99

58. Kształcenie nauczycieli muzyki w zakresie edukacji medialnej / Adam Rosiński // Neodidagmata. – [T.] 35 (2013), s. 83-101

59. Kształcenie podyplomowe w zakresie nauczania muzyki / Mirosław Grusiewicz // Studia Artystyczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego. – T. 5 (2008), s. 179-187

60. Medialny warsztat nauczyciela muzyki / Lidia Kataryńczuk-Mania // Rocznik Lubuski. – T. 43, cz. 1 (2017), s. 191-201

61. Metody nauczania stosowane przez nauczycieli przedmiotu muzyka / Beata Kamińska-Kłos // Muzyka : historia, teoria, edukacja. – Nr 8 (2018), s. 93-115
* Dostęp w Internecie: https://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/6543/Metody%20nauczania%20stosowane%20przez%20nauczycieli%20przedmiotu%20muzyka.pdf?sequence=1&isAllowed=y  [dostęp:07.04.2021 r.]

62. Miniporadnik nauczyciela, czyli o czym powinien wiedzieć młody/początkujący nauczyciel fortepianu / Agata Gabryjel // Wychowanie Muzyczne. – 2020, nr 2, s. 21-29
* Dostęp w Internecie: http://www.wychmuz.pl/artykul_ar_118.html   [dostęp: 07.04.2021 r.]

63. Model nauczyciela według Lauren Sosniak a polska szkoła muzyczna / Małgorzata Chmurzyńska // Szkoła Artystyczna : kwartalnik Centrum Edukacji Artystycznej. – 2018, z. 2, s. 113-125

64. Nauczyciel jako wychowawca / Anna Pacześniak // Kamerton. – Nr 52 (2008), s. 321-327

65. Nauczyciel kreator – causa efficiens? / Maciej Kołodziejski // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Pedagogika. – T. 6, cz. 2 (2007), s. 141-152

66. Nauczyciel muzyki – między rutyną a twórczością / Zofia Konaszkiewicz // Zeszyt Naukowy / Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. – Z. 29 (2000), s. 14-22

67. Nauczyciel muzyki – między tradycją a współczesnością / Maria Machnikowska-Peschken // Zeszyty Psychologiczno-Pedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej. – 2017, z. 4, s. 287-289

68. Nauczyciel muzyki nie tylko w szkole / Rafał Ciesielski // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2013, nr 3, s. 50-55

69. Nauczyciel muzyki w szkole podstawowej we współczesnej rzeczywistości edukacyjnej / Magdalena Handke // Zeszyty Naukowe Collegium Balticum. – Nr 12 (2017), s. 33-42
* Dostęp w Internecie:  https://www.cb.szczecin.pl/wp-content/uploads/2016/07/ZN-12-ca%C5%82o%C5%9B%C4%87-na-stron%C4%99-do-CB.pdf  [ dostęp: 04.07.2021 r.]

70. Nauczyciel muzyki w szkolnym systemie edukacyjnym / Dariusz Wiśniewski // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Pedagogika. – T. 6, cz. 2 (2007), s. 327-335

71. Nauczyciele muzyki województwa mazowieckiego : próba charakterystyki ogólnej / Andrzej Białkowski, Mirosław Grusiewicz // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2010, nr 1, s. 24-33

72. Nowe zasady zatrudniania nauczycieli w szkolnictwie muzycznym – propozycja . Mirosław Grusiewicz // Wychowanie Muzyczne. – 2018, nr 1, s. 61-64

73. Nowoczesny warsztat nauczyciela muzyki / Mariusz Rębowski // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 7-8, s. 33-34
* Zestawienie bibliograficzne

74. Od nauczyciela do refleksyjnego badacza procesów edukacyjnych, czyli Uwag kilka o kompetencjach pedagogiczno-badawczych nauczycieli muzyki / Maciej Kołodziejski // Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego. – R. 8 (2016), s. 353-376

75. Osobowość nauczyciela muzyki – osobowość nauczyciela muzyka / Małgorzata Gawor // Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych. – T. 64 (2011), s. 109-117

76. Proces (“sztuka”) stawania się nauczycielem muzyki w klasach pierwszego etapu edukacyjnego / Ewa Szatan // Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu. – 2017, z. 25, s. 15-24

77. Psychologiczny model nauczyciela gry instrumentalnej według Lauren Sosniak / Małgorzata Chmurzyńska // Szkoła Artystyczna : kwartalnik Centrum Edukacji Artystycznej. – 2018, z. 1, s. 99-108

78. Reforma szkolna i praktyka nauczania muzyki w opinii nauczycieli / Andrzej Białkowski, Mirosław Grusiewicz // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2010, nr 3, s. 19-31

79. Rola fortepianu w kształceniu nauczycieli wychowania muzycznego / Mirosław Niziurski // Studia Artystyczne Akademii Świętokrzyskiej. – T. 2 (2005), s. 57-59

80. Rola nauczyciela-instrumentalisty w rozwijaniu potencjału muzycznego ucznia / Iwona Bodziak // Zeszyty Naukowe PWSZ / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku. – Nr 5 (2008), s. 147-157

81. Rola nauczyciela wobec kryzysu kultury wysokiej / Magdalena Mazur, Łucja Nowak // Wychowanie Muzyczne. – 2017, nr 2, s. 40-45

82. Standardy nauczania – konieczność innego spojrzenia / Mirosław Niziurski // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2004, nr 4, s. 189-193

83. Trudno jest być nauczycielem muzyki… : rozmowa z prof. dr hab. Leonem Markiewiczem o edukacji muzycznej i autorytetach / Leon Markiewicz ; rozm. przepr. Grażyna Darłak // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2013, nr 4, s. 26-40
* Dostęp w Internecie: http://www.wychmuz.pl/artykul_ar_43.html [dostęp: 07.04.2021 r.]

84. Współczesne problemy nauczycieli muzyki / Elżbieta Frołowicz. – Bibliogr. // Wychowanie Muzyczne. – 2019, nr 1, s. 22-30

85. Wybrane zagadnienia dotyczące kompetencji pedagogicznych nauczyciela-muzyka / Jakub Michał Hutek // Seminare : poszukiwania naukowo-pastoralne. – T. 38, nr 3 (2017), s. 131-141
* Dostęp w Internecie: https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/221/229 [dostęp: 07.04.2021 r.]

86. Zadania nauczycieli muzyki, organizacji i instytucji kultury muzycznej w świetle art. 30 “Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” / Mirosława Lipińska, Ryszard Popowski // Wychowanie Muzyczne. – 2016, nr 2, s. 8-14

87. Zawód nauczyciela -misja, pasja, oddanie, innowacyjność / Aleksandra Hyla, Katarzyna Urbańska // Wychowanie Muzyczne. – 2019, nr 2, s. 20-23

88. Znaczenie prawidłowej emisji głosu w pracy nauczyciela muzyki / Wiktor Plust // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2009, nr 2, s. 16-20

89. Znajomość cech muzycznych narodowych tańców polskich w grupie kandydatów na nauczycieli wychowania muuzycznego / Anna Grajpel // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Muzyczna. – Z. 1 (2005), s. 113-124

 

Zobacz też hasło: Scenariusze i konspekty lekcji wychowania fizycznego

 

 

Oprac. Iwona Kowalska
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu