Muzyka

Zestawienie bibliograficzne „Scenariusze i konspekty lekcji muzyki” gromadzi piśmiennictwo z lat 2000-2018 i składa się ze 105 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu.
Zestawienie składa się z dwóch części, pierwsza zawiera scenariusze i konspekty lekcji w szkole podstawowej, druga zaś w szkole ponadpodstawowej. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach.

SCENARIUSZE LEKCJI MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Książki:

1. 21 [Dwadzieścia jeden] spotkań z muzyką : poradnik metodyczny do klasy 4-6 w szkole podstawowej / Agnieszka Kreiner-Bogdańska. – Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2002. – 64 s. : il., rys. ; 24 cm.
C 184401 (Opole)

2. Muzyczny świat : przewodnik metodyczny dla nauczycieli muzyki klasa 4 / Teresa Wójcik. – Kielce : MAC Edukacja, 2000. – 128, [2] s. : ; il., nuty, tab. ; 21 cm.
M 050445 (Kluczbork)

3. Muzyczny świat : przewodnik metodyczny dla nauczycieli muzyki klasa 5 / Teresa Wójcik, Anna Ślusarz. – Kielce : MAC Edukacja, 2001. – 128, [2] s. : ; il., nuty, tab. ; 21 cm. ISBN 83-7315-217-2
C 050446 (Kluczbork)

4. Muzyczny świat : przewodnik metodyczny dla nauczycieli muzyki klasa 6 / Teresa Wójcik, Anna Ślusarz. – Kielce : MAC Edukacja, 2002. – 144, [2] s. : ; il., nuty, tab. ; 21 cm.
C 050445 (Kluczbork)

5. Muzyka filmowa – funkcje, kompozytorzy, słynne utwory / Jadwiga Mostowska // W : Zoom 8 : kino w zbliżeniu : scenariusze zajęć filmowych / red. Dorota Gołębiowska, Anna Kołodziejczak, Ewa Kanownik, Jadwiga Mostowska. – Łódź : Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne “Venae Artis”, 2017. – S. 133-138
* Adresaci zajęć: uczniowie szkoły podstawowej, klasa 7 lub 8
M 054723 (Brzeg), M 055000 (Kluczbork), M 068918 (Nysa), M 217617 C 217567 (Opole)

6. Muzyka i my 4-6 : scenariusze lekcji, Przedmiotowy System Oceniania, sprawdziany / Romana Rataj , Agnieszka Sołtysik. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004. – 285,[1] s. : il., nuty, rys. ; 24 cm. ISBN 83-02-09035-2
M 187503 (Opole)

7. Muzyka i my : szkoła podstawowa 4 : przewodnik dla nauczyciela / Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak-Drążek. – Wyd. 2 popr. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2001]. – 190 s. : nuty ; 24 cm. – (Reforma / Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne). ISBN 83-02-07542-6
M 183895 (Opole)

8. Muzyka i my : szkoła podstawowa 5 : przewodnik dla nauczyciela / Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak-Drążek. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000. – 190, [2] s. : il., nuty ; 24 cm. ISBN 83-02-07829-8
S 181146 (Opole)

9. Muzyka i my : szkoła podstawowa 6 : przewodnik / Romana Rataj, Włodzimierz Sołtysik. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2001. – 156, [4] s. : nuty ; 24 cm.
S 183188 (Opole)

10. Muzyka : przewodnik metodyczny dla klasy 6 / Maria Tomaszewska, Krzysztof Kramek , Ewa Masiak. – Gdańsk : Wydawnictwo M.Rożak, 2000. – 96 s. : il., nuty, rys. ; 24 cm. ISBN 83-88056-74-3
M 183508 (Opole)

11. Muzyka w gimnazjum : poradnik dla nauczyciela / Agnieszka Kreiner-Bogdańska. – Wyd. 2. zm. – Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2009. – 128 s. : il. ; 24 cm.
C 207598 (Opole)

12. Muzyka w nauczaniu zintegrowanym w klasach I-III : przewodnik metodyczny do serii podręczników “Z Ekoludkiem w Szkole” / Magdalena Stępień. – Warszawa : “Żak” – Wydawnictwo Edukacyjne Zofii Dobkowskiej, cop. 2003. – 160 s. : il., nuty, rys. ; 24 cm. – (Z Ekoludkiem w Szkole)
C 189017 M 189594 (Opole)

13. Przewodnik metodyczny dla nauczycieli muzyki : klasa 4 / Teresa Wójcik. – Kielce : “Mac”, cop. 2000. – 128 s. : il., nuty, rys. ; 21 cm. – (Muzyczny Świat)
M 185948 M 187831 M 187832 (Opole)

14. Przewodnik metodyczny dla nauczycieli muzyki : klasa 5 / Teresa Wójcik, Anna Ślusarz. – Kielce : “Mac”, cop. 2001. – 128 s. : il., nuty, rys. ; 21 cm. – (Muzyczny Świat)
M 185949 M 187833 M 187834 (Opole)

15. Przewodnik metodyczny dla nauczycieli muzyki : klasa 6 / Teresa Wójcik, Anna Ślusarz. – Kielce : “Mac Edukacja”, cop. 2002. – 144 s. : il., 1 mapa, nuty, rys. ; 21 cm. – (Muzyczny Świat)
M 185950 M 187835 M 187836 (Opole)

16. Scenariusz zajęć muzycznych w klasie 2. szkoły podstawowej / Małgorzata Gawor, Paweł Herod // W : Z historii, teorii i praktyki edukacji artystycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym / red. nauk. Krystyna Zabawa. – Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2014. – S. 233-237
* Temat: Wprowadzenie synkopy
M 212962 M 212963 (Opole)

17. Scenariusz zajęć muzycznych w klasie 3. i 2. szkoły podstawowej / Małgorzata Gawor, Paweł Herod // W : Z historii, teorii i praktyki edukacji artystycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym / red. nauk. Krystyna Zabawa. – Kraków : Akademia Ignatianium : Wydawnictwo WAM, 2014. – S. 231-237
M 212962 M 212963 (Opole)

18. Scenariusz zajęć muzycznych w klasie 3. szkoły podstawowej / Małgorzata Gawor, Paweł Herod // W : Z historii, teorii i praktyki edukacji artystycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym / red. nauk. Krystyna Zabawa. – Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2014. – S. 231-232
* Temat: Opracowanie piosenki “Tańcowanie” do słów Janiny Porazińskiej
M 212962 M 212963 (Opole)

 

Artykuły w czasopismach:

19. Dwa razy Lutosławski : propozycja zajęć muzycznych dla klasy 5 / Katarzyna Jakóbczak-Drążek // Wychowanie Muzyczne. – 2013, nr 5, s. 31-37

20. Dynamika ważnym elementem dzieła muzycznego : scenariusz zajęć / Anna Galus // Wychowanie Muzyczne. – 2011, nr 1, s. 22-26

21. Dziecko w krainie muzyki : scenariusze zajęć muzycznych w klasie I szkoły podstawowej / Grażyna Enzinger, Bożena Raszke // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2007, nr 4, s. 26-65
* Zawiera scenariusze: 1. Z czego składa się muzyka? Rytm i melodia – elementy muzyki ; 2. Szybko – wolno, głośno-cicho. Tempo i dynamika to elementy muzyki ; 3. Dźwięki dłuższe i krótsze. Ćwierćnuty i ósemki. Sylaby rytmiczne ta i ti. Zapis uproszczony ; 4. Powtórzenia w muzyce, akcenty, takty, metrum 2/4 ; 5. Wysoko czy nisko? Dźwięki wyższe, niższe. So-mi ; 6. Dziś śpiewamy so-mi-la. Dźwięk la. Trzecia linia. Piosenka “Sowa”

22. Dzień Muzyki : scenariusz zajęć / Aleksandra Batura-Mańka // Sygnał. – 2017, nr 6, s. 24-27
* Dla klas I-III szkoły podstawowej

23. Forma wariacji w muzyce / Marzena Wróblewska // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2005, nr 4, s. 47-51

24. “Gdzie skarb twój, tam serce twoje.” : o muzyce F. Chopina / Hanna Jastrzębska-Gzella // Drama. – 2006, z. 50, s. 33-36
* Lekcja dla klasy VI szkoły podstawowej lub I gimnazjum

25. Głośno i cicho / Maciej Kołodziejski // Życie Szkoły. – 2009, nr 1, s. 14-16
* Scenariusz zajęć muzycznych w klasie I według koncepcji Edwina E. Gordona

26. Interpretacje plastyczne muzyki wybranych kompozytorów / Barbara Sagan-Tadewicz // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2002, nr 1, s. 23-26
* “Taniec ognia” M.de Falli, “Men with a Harmonica” E. Morricone

27. Kolorystyka brzmieniowa na przykładzie motywu ptaków / Małgorzata Trawińska. – Nuty // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2002, nr 1, s. 20-22

28. Kultura muzyczna mniejszości narodowych / Maria Ficak // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2007, nr 1, s. 44-49

29. Mobilna rekreacja muzyczna. – ( Teczka nauczyciela) // Sygnał. – 2015, nr 4, s. 30
* Scenariusz lekcji dla klasy IV-VI szkoły podstawowej

30. Muzyka jazzowa w edukacji szkolnej / Piotr A. Szymański // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2009, nr 2, s. 32-38

31. Muzyka ludowa w twórczości Witolda Lutosławskiego – scenariusz zajęć dl klasy 6 / Agata Krupa // Wychowanie Muzyczne. – 2013, nr 5, s. 44-49

32. Muzyka starożytnej Europy : scenariusz zajęć dla klasy 7 szkoły podstawowej / Justyna Klimek // Wychowanie Muzyczne. – 2018, nr 2, s. 39-46

33. Muzyka żałobna Witolda Lutosławskiego jako przykład muzyki atonalnej i dodekafonicznej : scenariusz zajęć dla klasy 6 / Magdalena Fitz // Wychowanie Muzyczne. – 2013, nr 5, s. 50-53

34. Nastrój malowany muzyką / Henryka Zrobek // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2002, nr 2, s. 86-87
* Konspekt lekcji muzyki w klasie IV SP. Temat: Plastyczne wyrażanie nastroju muzyki w trybach “dur” i “moll”

35. Niezapomniany kompozytor klasycyzmu – Wolfgang Amadeusz Mozart / Justyna Górska-Guzik // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2006, nr 1, s. 22-27

36. Otwórz serce i uszy na fenomen muzyki Karola Szymanowskiego / Danuta Dębska // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2007, nr 5, s. 26-42
* Projekt edukacyjny dla uczniów klas VI szkoły podstawowej

37. “Panowie, czapki z głów, oto geniusz” : scenariusz lekcji muzyki dla klasy VI / Zofia Dzięcioł, Aleksandra Krzyżanowska // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2010, nr 4, s. 64-67
* Fryderyk Chopin

38. Pierwiastki narodowe w muzyce Chopina / Zbigniew Woźniak // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 1, s. 20
* Konspekt lekcji muzyki przeprowadzonej w pracowni komputerowej. Klasa VI szkoły podstawowej

39. “Polska” młodość Fryderyka Chopina : projekt edukacyjny / Krystyna Merska // Wychowanie Muzyczne. – 2011, nr 2, s. 32-47
* Projekt edukacyjny dla uczniów szkoły podstawowej. Temat: Fryderyk Chpin w Polsce, czyli życie i twórczość kompozytora w okresie jego “polskiej” młodości

40. Projekt Witold Lutosławski – kompozytor wielowarstwowy / Agnieszka Sołtysik // Wychowanie Muzyczne. – 2013, nr 5, s. 19-26
* Projekt dla klasy szóstej szkoły podstawowej

41. Przeboje Stanisława Moniuszki / Agnieszka Wasek // Wychowanie Muzyczne. – 2012, nr 3, s. 29-36

42. Przykłady form polifonicznych i wariacyjnych : scenariusz zajęć / Katarzyna Wiśniewska // Wychowanie Muzyczne. – 2011, nr 1, s. 32-38

43. Relacje między słowem a muzyką w pieśniach dziecięcych Witolda Lutosławskiego / Maryla Renat // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2004, nr 1, s. 19-27

44. Rock progresywny i jego specyfika / Szymon Kenar. – Nuty // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2008, nr 1, s. 45-61
* Zawiera konspekty lekcji: 1. Blisko krawędzi – spotkanie z rockiem progresywnym; 2. Koncert jako doznanie multimedialne; 3. Allegro sonatowe na rockowo; 4. Rock progresywny po polsku

45. Suita programowa na przykładzie “Peer Gynta” E. Griega / Kamila Hawrylak // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2005, nr 4, s. 63-71
* Scenariusz zajęć dla szkoły podstawowej i gimnazjum

46. Śladami Henryka Wieniawskiego : scenariusz zajęć / Joanna Kuzaj // Wychowanie Muzyczne. – 2011, nr 3, s. 21-25

47. W świecie muzycznych szyfrów / Justyna Górska-Guzik // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2004, nr 5, s. 279-284
* Scenariusze lekcji utrwalających wiadomości dot. notacji muzycznej

48. Wielki muzyk nie tylko swojej epoki / Krzysztof Chołaj // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2006, nr 1, s. 28-36
* W. A. Mozart

49. Wiosenna muzyka : lekcja w klasie IV SP / Liliana Ciszewska // Przegląd Edukacyjny. – 203, nr 2, s. 17

50. Witold Lutosławski i jego twórczość : scenariusz lekcji dla klasy 6 / Justyna Górska-Guzik // Wychowanie Muzyczne. – 2013, nr 5, s. 38-43

51. Wokół koncertu : dyrygent, chór i orkiestra : scenariusz zajęć dla klasy 4 szkoły podstawowej / Katarzyna Olszta // Wychowanie Muzyczne. – 2014, nr 2, s. 30-36

52. Zwierzęta w muzyce / Maria Bzowska // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2006, nr 2, s. 54-60

SCENARIUSZE LEKCJI MUZYKI W SZKOLE PONADPODSTAWOWEJ

Książki:

53. Muzyczny świat : przewodnik metodyczny dla nauczycieli gimnazjum. Cz. 1 / Teresa Wójcik, Anna Ślusarz. – Kielce : “MAC Edukacja”, 2003. – 126 s. : ; nuty. ; 23 cm.
M 048808 (Brzeg)

54. Muzyka w gimnazjum : poradnik dla nauczyciela / Agnieszka Kreiner-Bogdańska. – Wyd. 2. zm. – Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2009. – 128 s. : il. ; 24 cm. ISBN 978-83-7594-034-3
C 207598 (Opole)

55. Przewodnik metodyczny dla nauczycieli muzyki w gimnazjum. Cz. 1 / Teresa Wójcik, Anna Ślusarz. – Kielce : “Mac Edukacja”, cop. 2003. – 126, [2] s. : il., nuty, rys. ; 21 cm. – (Muzyczny Świat) ISBN
M 59755 (Kędzierzyn-Koźle), M 185991/I M 187913/I M 187914/I (Opole)

56. Świat muzyki : scenariusze lekcji : gimnazjum / Dorota Nita-Komorowska, Agnieszka Sołtysik, Dorota Nita Komorowska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005. – 151, [1] s. ; 24 cm.
M 189550 (Opole)

 

Artykuły w czasopismach:

57. Beatelmania na lekcjach muzyki / Marcin Michalak // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2004, nr 1, s. 31-37

58. Bogactwo i artyzm dawnej, tradycyjnej muzyki. Scenariusz zajęć dla gimnazjum / Aneta Hacia // Wychowanie Muzyczne. – 2014, nr 3, s. 18-28
59. Co wyraża i zawiera muzyka Fryderyka Chopina w ujęciu C. K. Norwida? / Ewa Pietruszka // Polski w Praktyce. – 2010, nr 5, s. 18-19

60. Etniczna muzyka amerykańska w edukacji gimnazjalnej / Jakub Toporowicz // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2005, nr 2, s. 34-44
* Zawiera konspekty lekcji: 1. Korzenie narodu amerykańskiego i jego muzyki; 2. Instrumenty muzyczne rdzennych Amerykanów; 3. Wybrane pieśni amerykańskie

61. Etniczna muzyka australijska : cykl konspektów dla gimnazjum / Maciej Domański // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2009, nr 2, s. 39-46

62. Filmy o kompozytorach muzyki artystycznej : materiały do zajęć dla uczniów w wieku gimnazjalnym / Mirosław Grusiewicz, Joanna Piątek // Wychowanie Muzyczne. – 2017, nr 4, s. 50-62

63. Filmy o zespołach i muzykach kultury popularnej : materiały do zajęć dla uczniów w wieku gimnazjalnym / Mirosław Grusiewicz, Joanna Piątek // Wychowanie Muzyczne. – 2017, nr 5, s. 55-62

64. “Halka” Stanisława Moniuszki – pierwszą polską operą narodową : scenariusz zajęć dla gimnazjum / Janusz Nowosad // Wychowanie Muzyczne. – 2012, nr 4, s. 28-32

65. Hiszpański folklor muzyczny / Dorota Ostrowska // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2003, nr 5, s. 237-248
* Zawiera konspekty : 1. Flamenco – tradycyjna forma hiszpańskiego folkloru; 2. Flamenco – hiszpański taniec narodowy; 3. Instrumenty stosowane we flamenco i nie tylko…

66. Jak Moniuszko wieszczom grał, czyli poezja romantyczna w interpretacji muzycznej / Elżbieta Ciemięga // Wychowanie Muzyczne. – 2012, nr 4, s. 11-27
* Scenariusz dla szkół ponadgimnazjalnych

67. Jak rock’n’roll stał się rockiem stał się rockiem / Marcin Michalak // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2002, nr 4, s. 185-191
* Konspekt lekcji w I kl. liceum: “Nie znajduję satysfakcji” – czyli o tym, jak rock’n’roll stał się rockiem

68. Jaka jest i do czego służy muzyka w filmie? : materiały do zajęć dla uczniów w wieku gimnazjalnym / Mirosław Grusiewicz // Wychowanie Muzyczne. – 2017, nr 2, s. 17-30

69. Karaoke – nauka, zabawa i relaks na zajęciach edukacyjnych z przedmiotu muzyka / Janusz Nowosad // Wychowanie Muzyczne. – 2011, nr 5, s. 37-44

70. Kultura i muzyka żydowska w kształceniu gimnazjalnym / Marta Oniśk // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2005, nr 2, s. 51-63
* Konspekt lekcji: Muzyka i obyczaje żydowskie

71. Kultura muzyczna Armenii / Bartosz Kaproń // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2004, nr 2, s. 77-80
* Konspekt lekcji: Muzyka ojczyzny Arama Chaczaturiana

72. Muzyczne inspiracje polskim folklorem / Grażyna Sereda // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2002, nr 5, s. 220-232
* Konspekty dla klasy I i II gimnazjum

73. Muzyczne koligacje rodzinne / Marcin Michalak // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2002, nr 4, s. 174-184
* Konspekt lekcji w III kl. gimnazjum. Temat: Kto “sławniejszy” – ojciec czy syn?

74. Muzyka afrykańska w edukacji gimnazjalnej / Rafał Piwkowski // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2003, nr 4, s. 189-192
* Tematy: O tym, jak afrykańskie bębny “gadają”; 2. Głos jako podstawowe narzędzie afrykańskiej ekspresji muzycznej

75. Muzyka antycznej Grecji / Monika Szczepańska-Kozielska // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2004, nr 4, s. 214-220

76. Muzyka baletowa Piotra Czajkowskiego / Krystyna Ogórek // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2006, nr 2, s. 61-66

77. Muzyka celtycka / // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2004, nr 2, s. 64-68
* Konspekt: Korzenie muzyki europejskiej – muzyka celtycka

78. Muzyka indyjska / Katarzyna Bielak // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2002, nr 4, s. 169-174
* Konspekt lekcji dla kl. III gimnazjum

79. Muzyka jazzowa w edukacji gimnazjalnej / Piotr Szymański // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2005, nr 2, s. 44-50
* Konspekty lekcji: 1. Blues i ragtime – początki muzyki jazzowej; 2. Muzyka jazzowa trębacza i śpiewaka Louisa Armstronga

80. Muzyka krajów europejskich : muzyka estońska / Piotr Markowski // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2004, nr 2, s. 73-76

81. Muzyka programowa kompozytorów rosyjskich XIX wieku / Krystyna Ogórek // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2006, nr 2, s. 67-70

82. Muzyka ukraińska w edukacji gimnazjalnej / Kamil Demianiuk // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2004, nr 2, s. 81-97
* Konspekty: Historia i kultura Ukrainy ; Muzyka po sąsiedzku czyli muzyka ukraińska ; Ukraińskie instrumenty muzyczne ; Pieśni i tańce ukraińskie

83. Muzyka w filmach rysunkowych : materiały do zajęć dla uczniów w wieku gimnazjalnym / Mirosław Grusiewicz, Joanna Piątek // Wychowanie Muzyczne. – 2017, nr 3, s. 36-48

84. Muzyka w poezji wieszczów / Anna Kalita // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2005, nr 5, s. 39-46

85. Na styku kultur / Kamila Hawrylak // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2005, nr 5, s. 54-59
* Konspekt lekcji w gimnazjum “Muzyczne podróże po miastach i krainach południowej Hiszpanii”

86. Nastroje w muzyce / Iwona Budzień // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2004, nr 1, s. 27-30

87. Nowe media w przekazie dziedzictwa mistrzów / Mirosław Grusiewicz // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2005, nr 1, s. 48-54

88. Od concerto grosso do koncertu współczesnego / Tomasz Turek // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2005, nr 4, s. 52-56

89. Odmienność muzyki Orientu i jej wpływ na muzykę europejską : praca w klasie I gimnazjum / Joanna Cioch // Kwartalnik Edukacyjny. – 2005, nr 2, s. 54-59

90. Opera narodowa Stanisława Moniuszki / Justyna Krenz // Wychowanie Muzyczne w Szkole. -2005, nr 4, s. 57-62

91. Organy jako król instrumentów – wirtuozi naszych czasów / Krzysztof Chudzicki // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2009, nr 3, s. 35-38

92. Piosenka z polskich filmów : materiały do zajęć dla uczniów w wieku gimnazjalnym / Mirosław Grusiewicz, Joanna Piątek // Wychowanie Muzyczne. – 2018, nr 3, s. 37-41

93. Popularne piosenki w filmach zagranicznych : materiały do zajęć dla uczniów w wieku gimnazjalnym / Mirosław Grusiewicz, Joanna Piątek // Wychowanie Muzyczne. – 2018, nr 2, s. 47-56

94. Programowość i symbolizm w sztuce XIX i XX wieku / Monika Szczepańska-Kozielska // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2006, nr 2, s. 41-53

95. Propozycje lekcji muzyki w klasie I gimnazjum / Maria Przychodzińska, Barbara Smoleńska-Zielińska // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2000, nr 1, s. 16-24 : fot.

96. Propozycje lekcji muzyki w klasie I gimnazjum. Cz. 2 / Maria Przychodzińska, Barbara Smoleńska-Zielińska. – Nuty // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2000, nr 2/3, s. 57-66
* Tematy : Barwy muzyki w baśniach ; Barwy muzyki hiszpańskiej ; Prostota ludowych wzorów – bogactwo artystyczne stylizacji

97. Propozycje lekcji muzyki w klasie I gimnazjum. Cz. 3 / Maria Przychodzińska, Barbara Smoleńska-Zielińska. – Nuty // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2000, nr 4, s. 132-136
* Temat : Prostota ludowych wzorów – bogactwo artystyczne stylizacji

98. Propozycje lekcji muzyki w klasie I gimnazjum. Cz. 4 / Maria Przychodzińska, Barbara Smoleńska-Zielińska // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2000, nr 5, s. 180-188

99. Ryszard Wagner – twórca dramatu muzycznego / Justyna Krenz // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2005, nr 5, s. 47-53

100. Tango – fenomen naszych czasów / Robert Franaszczuk // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2003, nr 5, s. 249-255

101. Tradycja kolędy polskiej / Marta Rachwalska-Misztal // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2003, nr 5, s. 256-260
* Zawiera konspekt lekcji : Boże Narodzenie źródłem inspiracji dla twórców sztuki

102. Współczesne inspiracje muzyką ludową / Aneta Hacia, Mirosław Grusiewicz // Wychowanie Muzyczne. – 2014, nr 4, s. 77-83

103. Wybitni kompozytorzy polscy muzyki współczesnej / Tomasz Wiśniewski // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2009, nr 3, s. 30-34

104. Z czego zbudowana jest muzyka? / Piotr Kaja // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2006, nr 3, s. 34-65
* Cykl lekcji muzyki dla klasy I gimnazjum w oparciu o program i podręcznik “Od chorału do rap songu”

105. Życie i twórczość Fryderyka Chopina : scenariusz lekcji / Renata Panas // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2010, nr 55-65

Zob. też poz. 24, 45

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu