BACZYŃSKI Krzysztof Kamil (1921-1944)

 

Krzysztof Kamil Baczyński ( ps. Jan Bugaj, Emil, Jan Krzyski, Krzysztof, Piotr Smugosz, Krzysztof Zieliński, Krzyś, ur. 22 stycznia 1921 w Warszawie, zm. 4 sierpnia 1944 w Warszawie) – polski poeta czasu wojny, podchorąży, żołnierz Armii Krajowej, podharcmistrz Szarych Szeregów, jeden z przedstawicieli pokolenia Kolumbów. Zginął w czasie powstania warszawskiego jako żołnierz batalionu „Parasol” Armii Krajowej.
W 2011 r. mija 90. rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Prezentowana bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej”. Bibliografia składa się z 193 opisów bibliograficznych (w tym 110 opisów wydawnictw zwartych) obejmujących swoim zakresem czasowym lata 1961-2020.
Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Wydawnictwa zwarte dostępne w PBW w Opolu i filiach  oznaczone są sygnaturą.

 

BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA

 

1. “Ale ty jesteś drzewo” / Krzysztof Kamil Baczyński ; wybór i wstęp Bernadetta Kuczera-Chachulska. – Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2001. – 75 s. : il. ; 18 cm.

2. Autobiografia – wiersze / Krzysztof Kamil Baczyński ; wybór i posł. Zbigniew Majchrowski. – [Wyd. 2]. – Gdańsk : “Graf”, 1992 ([Gdań. : “Graf”]). – 126, [1] s. ; 21 cm. – Wyboru dokonano na podstawie wyd. : Utwory zebrane, Wydaw. Literackie, Kraków 1970.

3. Baczyński : pieśni na głos i fortepian / Jerzy Sokorski [Partytura]. – Piastów : Jan Wacław Pióro, 1998. – [4], 32 s. ; 30 cm. – Poezja Polska w Pieśni ; 8

4. Czas miłości / Krzysztof Kamil Baczyński ; wybór i oprac. Leszek Lachowiecki. Warszawa : “Sternik”, cop. 1996. – 70, [2] s. ; 20 cm.

5. Do Pana Józefa w dniu imienin w 1942 roku / Krzysztof Kamil Baczyński. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2006. – Teka ([4] k.) : il. kolor. ; 25 cm.
UW1: Opis wg teki. Edycja okolicznościowa na 60-lecie Państwowego Instytutu Wydawniczego. Reprint, oryg.: 1942.

6. Elegia o chłopcu polskim : na sopran, altowy głos recytujący, 2 chóry żeńskie i ork. do słów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego : partytura / Bernadetta Matuszczak. – Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1980 : Druk. Nar. 5. – 34, [2] s. ; 20 cm.

7. Grunwald, Grunwald sławimy … / wybór i oprac. Beata Kowalska ; [aut. tekstów Krzysztof Kamil Baczyński et al.]. – Oleśnica : ZHP CSIZ, 1985 (Oleśnica : WZG). – 43, [3] s. : faks., nuty, rys. ; 20 cm. -Biblioteczka Programowo-Metodyczna / Związek Harcerstwa Polskiego. Centralna Szkoła Instruktorów Zuchowych im. Janusza Korczaka – Bibliogr. s. [47].

8. Ja i ogień / Krzysztof Kamil Baczyński , Tadeusz Gajcy , Andrzej Trzebiński ; oprac. graf., Marek Kotarba . – Warszawa : “Interart”, 1994. – 111,[1] s. : il., faks. ; 21 cm. – ( Biblioteka Poezji / “Interart” )
M 169800 (Opole)

9. Kiedy się miłość śmiercią stała … : wiersze wybrane / Krzysztof Kamil Baczyński ; wybór i komentarze Wiesław Budzyński. – Warszawa : “Interlibro”, 1993 (Opole : OZG). – 246 s. : il., faks., fot., portr. ; 20 cm.
M 046069 (Brzeg)

10. Kiedy się miłość śmiercią stała / Krzysztof Kamil Baczyński. – [Wyd. 2 zm.]. – Warszawa : Wydawnictwo Orgelbrandów : 1995. przy udziale “Tevere”. – 235, [5] s. : il., faks., fot., portr. ; 20 cm.
M 175070 (Opole)

11. Kiedy się miłość śmiercią stała… : wiersze wybrane / Krzysztof Kamil Baczyński ; wybór i komentarze Wiesław Budzyński. – Wyd. 4 uzup. – Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1999. – 245, [2] s. : il., faks., fot., portr. ; 20 cm.

12. Kiedy się miłość śmiercią stała… : wiersze wybrane / Krzysztof Kamil Baczyński ; wybór i komentarze Wiesław Budzyński. – Wyd. 5. – Warszawa : “Nowy Świat”, 2004. – 245, [1] s. : faks., fot., il., nuty portr. ; 20 cm.

13. Liryki najpiękniejsze / Krzysztof Kamil Baczyński ; wybór Aleksander Madyda. – Toruń : “Algo”, 1999. – 44, [3] s. ; 18 cm. – Kolekcja Liryki “z Liściem”

14. Modlitwa / Krzysztof Kamil Baczyński. – Wałbrzych : Wojewódzka Biblioteka Publiczna, [1992] (Dzierżoniów : D). – [1], 4 k. ; 11 x 14 cm. – Dr. bibliofilski. – Przedr. faks. 1942

15. Modlitwa I ; Modlitwa II ; Modlitwa III ; Modlitwa do Bogarodzicy / Krzysztof Kamil Baczyński ; [wyboru wierzy dokonał oraz wstępem opatrzył Wiesław Budzyński ; zil. Teresa Chelicka]. – Warszawa : PSP [Pracownie Sztuk Plastycznych],1984 (Warsz. : PSP). – [16] s. : il. ; 33 cm.
Tyt. na obwol. i s. przedtyt. : Cztery modlitwy. – Tekst wg : Utwory zebrane Wydaw. Literackie, Kraków 1979.

16. Najpiękniejsze wiersze / Krzysztof Kamil Baczyński ; [wybór wierszy Elżbieta Desperak]. – [Warszawa] : “bis”, [1997 (s. l. : s. n.]). – 62, [2] s. ; 17 cm.

17. Nastroje / fot. Andrzej Walter ; wybór wierszy Jerzy Poradecki ; [wiersze K.K. Baczyński et al.]. – Łódź : Galaktyka, cop. 2004. – 78, [2] s. : fot. ; 20×21 cm.
U góry okł. nazwy aut. wierszy

18. Niebo złote ci otworzę : wybór wierszy / Krzysztof Kamil Baczyński ; [wybór i oprac. Zdzisław Jaskuła]. – Łódź : “Cypniew”, 1996 (Zgierz : “Wist”). – 96 s. ; 14 cm.

19. Noc wiary / Krzysztof Kamil Baczyński ; wybór i posł. Waldemar Smaszcz. – Warszawa : “Pax”, 1997 (Łódź : ŁZG). -194, [2] s. ; 17 cm.

20. Orfeusz w lesie. 6 pieśni do słów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na 6-głosowy chór miesz. a capp. – (Kraków) : Polskie Wydaw. Muzyczne : Druk. Nar. 5, 1980. – s. 51, nlb. 1. 420

21. Piosenki / Grzegorz Turnau. [Partytura]. – Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1999. – [8], 88 s. ; 31 cm + Chwyty gitarowe : 12 s. – Na głos i fort. – Sł.: Michał Zabłocki, Leopold Staff, Jan Brzechwa, Grzegorz Turnau, Wisława Szymborska, Konstanty Ildefons Gałczyński, Ewa Lipska, Krzysztof Kamil Baczyński, Andrzej Poniedzielski. – Sł. także poza tekstem muzycznym.

22. Po stronie nadziei : wybór wierszy / Krzysztof Kamil Baczyński ; wybór i posł. Wiesław Budzyński ; słowo wstępne Zygmunt Kubiak. – Warszawa : “Świat Książki”, 1997 ([s. l.] : GGP). – 316, [1] s. ; 20 cm. – Nota bibliogr. s. 301-303. – Indeks.
Teksty wierszy na podst. wyd. 3 Utworów zebranych K. K. Baczyńskiego w oprac. Anieli Kmita-Piorunowej i Kazimierza Wyki oraz rękopisów.

23. Po stronie nadziei : wybór wierszy / Krzysztof Kamil Baczyński ; wybór i posł. Wiesław Budzyński ; słowo wstępne Zygmunt Kubiak. -Wyd. 2. – Warszawa : “Świat Książki”, 1999. – 316, [1] s. ; 20 cm. – Nota bibliogr. s. 301-303
Teksty wierszy na podst. wyd. 3 Utworów zebranych K. K. Baczyńskiego w oprac. Anieli Kmita-Piorunowej i Kazimierza Wyki oraz rękopisów.

24. Po stronie nadziei : wybór wierszy / Krzysztof Kamil Baczyński ; wybór i posł. Wiesław Budzyński ; słowo wstępne Zygmunt Kubiak. – Wyd. 3. – Warszawa : “Świat Książki”, 2004. – 316, [1] s. ; 20 cm. – Nota bibliogr. s. 301-304. – Indeks.
Teksty wierszy na podst. wyd. 3 Utworów zebranych K. K. Baczyńskiego w oprac. Anieli Kmita-Piorunowej i Kazimierza Wyki oraz rękopisów.

25. Poezje / Krzysztof Kamil Baczyński. – Kraków : “Dom Książki”, 1993 ([s. l. : s. n.]). – 271 s. ; 21 cm.

26. Poezje / Krzysztof Kamil Baczyński. – Kraków : “Spes”, cop. 1998. – 216 s. : 1 il. ; 17 cm. – Klasyka Polska i Obca

27. Poezje / Krzysztof Kamil Baczyński ; [wiersze wybrała i ułożyła Małgorzata Baranowska]. – Kraków : “Eventus”, 2000. – 179 s. : 1 il. ; 17 cm.

28. Poezje / Krzysztof Kamil Baczyński ; wybrał i wstępem opatrzył Jerzy Święch. – Lublin : Wydaw. Lubelskie, 1992 (Rzesz. : RZG). – 310, [2] s. ; 20 cm. – Indeks
Wybór na podst. : Utwory zebrane t. 1-2, Kraków 1979.

29. Poezje / Krzysztof Kamil Baczyński ; wybrał i wstępem opatrzył Jerzy Święch. – [Wyd. 2]. -Lublin : Wydaw. Lubelskie, 1998 (Krak. : DWWLA). – 310, [2] s. ; 20 cm.
Wybór wg : Utwory zebrane. T. 1-2, Kraków 1979

30. Poezje / Krzysztof Kamil Baczyński ; wyboru dokonał i posłowiem opatrzył Piotr Matywiecki. Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1996 (Pozn. : ZG). – 503, [1] s. ; 20 cm. – Kolekcja Poezji Polskiej XX Wieku – Indeks.

31. Poezje / Krzysztof Kamil Baczyński ; wyboru dokonał Kazimierz Wyka. – Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1977. – 314, [6] s.
M 031367 (Nysa), M 108754 M108755 M 108756 (Opole)

32. Poezje / Krzysztof Kamil Baczyński ; wyboru dokonał Kazimierz Wyka ; [wprowadzenie Jan Strzelecki ; posł. Aniela Kmita-Piorunowa]. -[Wyd. 2]. – Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1981 (Tor : ZG). – 318, [2] s. ; 17 cm. – [Biblioteka Poetów]. – Indeks.
Teksty wg edycji : Utwory zebrane w oprac. A. Kmity-Piorunowej i K. Wyki, Wydaw. Literackie 1970
M 40731 M 40732 (Kędzierzyn-Koźle), M 034065 (Kluczbork), M 124396 (Opole)

33. Poezje wybrane / Krzysztof Kamil Baczyński ; wybór i wstęp, Kazimierz Wyka. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1967. – 136],[4] s. ; 19 cm. – ( Biblioteka Poetów XX wieku / Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza)
M 062265 (Opole)

34. Poezje wybrane / Krzysztof Kamil Baczyński ; wybór i wstęp Kazimierz Wyka. – [Wyd. 2]. – Warszawa : LSW, 1989 (Inowroc. : DK). – 130, [6] s. – ( Biblioteka Poetów XX wieku / Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza)

35. Poezje śpiewy : na chór miesz. i ork. symfoniczną / Józef Świder ; [słowa Tadeusz Różewicz, Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Nowak]. – [Partytura]. – Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1985. – [1], 15 s. ; 30 cm

36. Pół mnie a pół Bogu / Krzysztof Kamil Baczyński ; wybór Anna Janko. – Warszawa : Prószyński i S-ka, 1997 (Łódź : ŁZG). – 87, [1] s. ; 18 cm. – To Jest Poezja

37. Pół mnie a pół Bogu / Krzysztof Kamil Baczyński ; wybór Anna Janko. – Warszawa : Prószyński i S-ka, 1999. – 87, [1] s. ; 18 cm. – To Jest Poezja

38. Rzeczy niepokój / Krzysztof Kamil Baczyński ; wybrała i wstępem opatrzyła Marta Wyka. – Warszawa : “Anagram”, 1993 (Ciech. : “Gryf”). – 194, [2] s. : 1 portr. ; 10 cm. – Antologia Nowej Poezji Polskiej

39. Sen w granicie kuty : wybór poezji / Krzysztof Kamil Baczyński ; [wybór i posł. Stanisław Stabro]. -Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 1997 (Krak. : DNar.). – 290, [2] s. ; 21 cm. – Biblioteka Klasyki – Tekst wg wyd. : Utwory zebrane. T. 1-2, WL Kraków, 1970.

40. Spojrzenie / Krzysztof Kamil-Baczyński ; [wyboru dokonała Aniela Kmita-Piorunowa]. – Warszawa : “Iskry”,1985. – 166, [2] s. ; 20 cm.

41. Ty jesteś moje imię… / Krzysztof Kamil Baczyński ; wybór i posł. Małgorzaty Baranowskiej ; grafiki Leszka Rózgi. – Warszawa : “Nasza Księgarnia”, 1985 (Krak : DNar). – 68, [4] s. : il. ; 27 cm.

42. 1943 [Tysiąc dziewięćset czterdzieści trzy] / Krzysztof Kamil Baczyński. – Kraków ; Wrocław : Wydaw. Literackie, 1983 (Krak : DNar). -[2], 9 k. : il. ; 24 cm.
Repr. edycji rękopiśmiennej 1943.-Dr. jednostr.- Opis wg obwol.

43. 1943 [Tysiąc dziewięćset czterdzieści trzy] / Krzysztof Kamil Baczyński. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1994 (Krak. : PWM). – [4] s., 9 k., [1] s. : il. kolor., faks. ; 24 cm.
Dr. bibliofilski.

44. Utwory wybrane / Krzysztof Kamil Baczyński ; wybór i posł. Kazimierz Wyka. – Wyd. 2. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1973. – 291, [5] s. ; 18 cm. – Biblioteka Klasyki Polskiej i Obcej
Tekst wg edycji “Utwory zebrane”, Wydawnictwo Literackie 1970.
M 023080 (Kluczbork), M 085935 M 085938 (Opole)

45. Utwory wybrane / Krzysztof Kamil Baczyński ; wybór i posłowie Kazimierza Wyki.Wyd. 3. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1976 (Krak : DW). – 295, [1] s. ; 19 cm. – Biblioteka Klasyki Polskiej i Obcej Tekst wg edycji Utwory zebrane, Wydaw. Liter. 1970. – Druk z matryc.

46. Utwory wybrane / Krzysztof Kamil Baczyński ; wybór i posł. Kazimierza Wyki. – [Wyd. 4]. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1982 (Krak : DW). – 287, [1] s. ; 18 cm.
Tekst wg edycji Utwory zebrane, 1970.
M 031135 (Brzeg), M 42059 M 42060 (Kędzierzyn-Koźle), M 035274 (Kluczbork), M 0040536 (Nysa), M 128341 M 128342 (Opole)

47. Utwory wybrane / Krzysztof Kamil Baczyński ; wybór i posł. Kazimierza Wyki. – [Wyd. 5]. – Kraków ; Wrocław : Wydaw. Literackie, 1986 (Gdań : ZG). – 271, [1] s. : err. ; 20 cm. -Tekst wg : Utwory zebrane, Kraków, 1970.
M 52981 (Kędzierzyn-Koźle), M 040597 (Kluczbork), M 048023 M 048024 M 048025 (Nysa), M 148160 M 148161 M 148162 (Opole)

48. Utwory zebrane / Krzysztof Kamil Baczyński ; oprac. Aniela Kmita-Piorunowa i Kazimierz Wyka. – [Wyd. 3]. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1979. – 2 t. (567, [1] s., [14] k. tabl. ; 755 s., [13] k. tabl) : portr. ; il. ; 18 cm.

49. Utwory zebrane. T.1 / Krzysztof Kamil Baczyński ; oprac., Aniela Kmita-Piorunowa ; oprac., Kazimierz Wyka, Aniela Kmita Piorunowa. – Wyd. 2. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1970. – LXVII,[1],501,[2] s. : il., portr. ; 18 cm.
M 051365/I (Brzeg), M 015330/I (Nysa), M 068918/I M 068920/I (Opole)

50. Utwory zebrane. T.2 / Krzysztof Kamil Baczyński ; oprac., Aniela Kmita-Piorunowa ; oprac., Kazimierz Wyka , Aniela Kmita Piorunowa. – Wyd. 2. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1970. – 737,[2] s. : il., portr. ; 18 cm.
M 051365/II (Brzeg), M 015330/II (Nysa), M 068918/II M 068920/II (Opole)

51. Utwory zebrane. T.1 / Krzysztof Kamil Baczyński ; oprac., Aniela Kmita-Piorunowa ; oprac., Kazimierz Wyka , Aniela Kmita Piorunowa. – [Wyd.3]. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1979. — 567,[1] s. ; 18 cm.
M 026162/I (Brzeg), M 58716/I (Kędzierzyn-Koźle), M 032145/I (Kluczbork), M 117951/I (Opole)

52. Utwory zebrane. T.2 / Krzysztof Kamil Baczyński ; oprac., Aniela Kmita-Piorunowa ; oprac., Kazimierz Wyka , Aniela Kmita Piorunowa. – [Wyd.3]. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1979. – 755 s., [13] k. tabl. : il. ; 18 cm.
M 026162/II (Brzeg), M 58716/II (Kędzierzyn-Koźle), M 032146/II (Kluczbork), M 117951/II (Opole)

53. Utwory zebrane. T.1 / Krzysztof Kamil Baczyński ; oprac., Aniela Kmita-Piorunowa ; oprac., Kazimierz Wyka , Aniela Kmita Piorunowa. – [Wyd.4?]. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1994. — 551,[1] s., [36] tabl. : il., faks., fot., portr. ; 18 cm.
M 169790/I (Opole)

54. Utwory zebrane. T.2 / Krzysztof Kamil Baczyński ; oprac., Aniela Kmita-Piorunowa ; oprac., Kazimierz Wyka , Aniela Kmita Piorunowa . – [Wyd. 4?]. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1994. — 763,[5] s., [24] s. tabl. : il., faks. ; 20 cm.
M 169790/II (Opole)

55. Utwory zebrane. [T. 1-2] / Krzysztof Kamil Baczyński ; oprac. Aniela Kmita-Piorunowa, Kazimierz Wyka. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1994 (Krak. : DWWLA). – 2 t. (551, [1] s., [36] s. tabl. ; 763, [5] s., [24] s. tabl.) : faks., fot., portr. ; 20 cm.

56. Wiersze / Krzysztof Kamil Baczyński ; [red. prowadzący Lucyna Kowalik]. – Wyd. 1 w tej ed. – Kraków : Wydaw. Literackie, 2002. – 589, [2] s. ; 22 cm.

57. Wiersze / Krzysztof Kamil Baczyński ; wybór Elżbieta Kozłowska-Świątkowska ; wstęp Jan Sochoń. – Białystok : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1984 (Ciechanów : RSW “PKR”). – 175, [1] s. ; 13 cm.

58. Wiersze / Krzysztof Kamil Baczyński ; wybór Elżbieta Kozłowska-Świątkowska ; wstęp Jan Sochoń. – [Wyd. 2]. – Białystok : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988 (Ciech. : RSW”PKR”). – 175, [1] s. : il. ; 13 cm.
Na podst. : Utwory zebrane, Kraków 1970. – Na s. tyt. i opasce : 44 rocznica powstania warszawskiego 1944-1988

59. Wiersze / Krzysztof Kamil Baczyński. – Wyd. 1 w tej ed. – Toruń : “C&T”, 1994. – 116 s. ; 20 cm. – Legendy Poezji

60. Wiersze dla Basi / Krzysztof Kamil Baczyński ; [wiersze wybrał Mieczysław Kozłowski]. – Kraków : “Miniatura”, 1990 ([s. l. : s. n.]). – 63., [1] s. ; 12 cm.

61. Wiosna czasu zaprzeszłego. Liryka na sopran, 2 wiolonczele i perkusję. Do tekstów K[rzysztofa] K[amila] Baczyńskiego. – Partytura – (Kraków) : Polskie Wydaw. Muzyczne : Druk. Nar. 5 Kraków, 1981. – podł. 1 k., s. 15 w obwol. 82o. – UW1: Fascimile autogr.

62. Wybór poezji / Krzysztof Kamil Baczyński . – Warszawa : “Czytelnik”, 1966. – 140,[4] s. – ( Poeci Polscy / “Czytelnik” )
M 050584 (Opole)

63. Wybór poezji / Krzysztof Kamil Baczyński. – Bielsko-Biała : BOW, [1995] (Ciesz. : CDW). – 215, [1] s. ; 21 cm. – Lektura / Beskidzka Oficyna Wydawnicza

64. Wybór poezji / Krzysztof Kamil Baczyński. – Bydgoszcz : “Arcanum”, [1991] (Grudz. : GZGWK). – 56 s. : 1 faks., 2 rys. ; 20 cm. – Biblioteka Lektur / “Arcanum”

65. Wybór poezji / Krzysztof Kamil Baczyński ; oprac. graf. Andrzeja Heidricha]. – Wyd. 4. – Warszawa : “Czytelnik”, 1975 (Kraków : Druk. Narodowa). – 127, [1] s. ; 10 cm. – Poeci Polscy

66. Wybór poezji / Krzysztof Kamil Baczyński ; oprac. Jerzy Święch. – Wrocław ; Kraków [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989 (Krak. : AGH). – CXI, 288 s. : 1 portr., rys. ; 18 cm. – Biblioteka Narodowa. Seria 1, 0208-4104 ; nr 265. – Bibliogr. s. CX-CXI.
M 051490 (Brzeg), M 045265 C 045264 (Kluczbork), M 056226 M 053524 (Nysa), M 159666 M 160550 M 160551 M 160552 M 160553 M 160554 M 161847 (Opole)

67. Wybór poezji / Krzysztof Kamil Baczyński ; oprac. Jerzy Święch. – Wyd. 2 przejrz. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1998 (Krak. : “Drukrol”). – CVIII, 265 s. : faks., 1 portr. ; 17 cm. – Biblioteka Narodowa. Seria 1 0208-4104 nr 265. – Bibliogr. s. CVI-CVIII. – Indeks

68. Wybór poezji / Krzysztof Kamil Baczyński ; oprac. Jerzy Święch. – Wyd. 3 przejrz. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, cop. 2007. – CVIII, 265 s. : portr. ; 17 cm. — ( Biblioteka Narodowa. Seria 1, ISSN 0208-4104 ; nr 265 )
M 05096 (Brzeg), M 198738 (Opole)

69. Wybór poezji / Krzysztof Kamil Baczyński. – Warszawa : “Czytelnik”, 1966. – 140,[4] s. – ( Poeci Polscy / )
M 050584 (Opole)

 

BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

Wydawnictwa zwarte:

70. Baczyński i Różewicz / Kazimierz Wyka. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1994. – 241, [2] s. ; 21 cm. – (Z pism Kazimierza Wyki / pod red. Henryka Markiewicza i Marty Wyki )
M 046789 (Brzeg), M 54605 (Kędzierzyn-Koźle), M 172598 M 172599, M 172600 (Opole)

71. Chwila bez imienia : o poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / Stanisław Stabro. – Chotomów : “Verba”, 1992. — 349 s. ; 21 cm.
M 046999 (Kędzierzyn-Koźle), C 164939 M 164945 (Opole)

72. Chwila bez imienia : o poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / Stanisław Stabro. – Wyd. 2. – Kraków : “Universitas”, cop. 2003. — 333 s. ; 21 cm.
M 198060 (Opole)

73. Dom Baczyńskiego / Wiesław Budzyński. – Warszawa : “Pax”, 2000. – 293, [3] s. : il. ; 20 cm.

74. Elegia [Dokument dźwiękowy] / Śpiew, recytacje, wybór i oprac. muz. Marcel Novek. – Warszawa : Tonpress, [1989]. – 1 kas. dźw. (ok. 40 min) : stereo.
T 002549 (Opole)

75. Genealogia ocalonych : szkice olatach 1939-1944 / Lesław Bartelski. – Wyd. 4. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1985. – 262, [4] s. : fot., ryc. ; 21 cm.
M 46491 (Kędzierzyn-Koźle), M 039513 (Kluczbork), M 141859 (Opole)

76. Krzysztof Baczyński (1921-1944) / Kazimierz Wyka. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1961. – 132,[2] s., [1] k. tabl. : il., 1 portr. ; 20 cm.
M 029911 M 029912 (Opole)

77. Krzysztof i Barbara : dzieje miłości / Waldemar Smaszcz. – Białystok : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Łukasza Górnickiego, 1990 (Białyst. : UZP). – 32 s. ; 20 cm.
Wyd. z okazji nadania imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego III Liceum Ogólnokształcącemu w Białymstoku

78. Krzysztof Kamil Baczyński : biografia i legenda / Stefan Zabierowski ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Komisja Historycznoliteracka. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990 (Wroc. : WDNSK). – 44 s. ; 17 cm. – Spotkania z Literaturą 0860-9551 5. – Bibliogr. s. 43-44
M 162703 M 162704 M 162705 M 162863 M 162864 (Opole)

79. Krzysztof Kamil Baczyński [kaseta wideo] : montaż poetycko-muzyczny / przygot. Maryla Rewińska ; wykon. Joanna Szczepkowska ; wykon. Eugenia Herman ; wykon. Małgorzata Włodarska ; śpiew Anna Chodakowska ; śpiew Ewa Demarczyk. – Nagr.własne, 1990. – 1 kas.wideo (ok.180 min.) : kolor.,dźw. ; 13 mm.
TV 000305 (Opole)

80. Krzysztof Kamil Baczyński patron VII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie. – Szczecin : VII LO,1972 (Powiel. Zakł. Usł. Poligr.). – 19, [3] s. : portr. ; 25 cm.

81. Krzysztof Kamil Baczyński : poeta tragiczny / [red. Katarzyna Beliniak et al.]. – Warszawa : De Agostini Polska, cop. 2007. – 47, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 29 cm. – Wielcy Polacy ; 22. -Bibliogr. s. [48]
U dołu okł.: Legenda polskiej poezji

82. Krzysztof Kamil Baczyński : poezja, historia, los / Andrzej K. Waśkiewicz. – Gdańsk : Wydawnictwo Marek Rożak, 1994. – 57,[4] s. ; 20 cm. – ( Analizy Literackie )
C 172165 M 172173 M 172174 (Opole)

83. Krzysztof Kamil Baczyński : twórczość, legenda, recepcja / pod red. Janusza Detki ; Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Instytut Filologii Polskiej Akademii Świętokrzyskiej. – Kielce : KTN, 2002. – 201, [3] s. ; 21 cm. – Indeksy.

84. Krzysztof Kamil Baczyński : wystawa : [1 października 1984 – 10 sierpnia 1985, Muzeum Literatury w Warszawie : katalog / red. Małgorzata Kucza-Kuczyńska]. WYD: Warszawa : ML, [1985] (Warsz : BN). , [52] s. : faks., fot., portr. ; 21 x 25 cm.

85. Krzysztof Kamil Baczyński [Zbiory ilustracyjne] / oprac. Anna Gacek. – Warszawa : KAW, 1986. – 20 k.: cz. – b.; 24 x 30 cm.
GF 000572 (Opole)

86. Legenda Baczyńskiego / Zbigniew Wasilewski. – Warszawa : “Sukurs”, 1996. – 134, XXXVII s. : il. ; 21 cm.
M 176307 M 176308 (Opole)

87. List do Jana Bugaja ; Droga do Baczyńskiego / Kazimierz Wyka ; [oprac. i przypisami opatrzyła Aniela Kmita-Piorunowa]. – Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1986 (Tor : KMK). – 41, [2] s. : 1 faks. ; 24 cm

88. Lista frekwencyjna poezji, prozy i dramatu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / Mieczysław Balowski. WYD: Prochowice : “Pro”, 1997 ([s. l. : s.n.]). OBJ: 476 s. ; 20 cm.

89. Miłość i śmierć Krzysztofa Kamila / Wiesław Budzyński ; [posł. Krzysztof Kąkolewski]. – Warszawa : “Słowo”, 1992. – 283, [9] s. : il., faks., fot., 1 pl., portr. ; 17 cm. – ( Wybrańcy Bogów )
M 045605 (Brzeg), M 046918 (Kluczbork), M 166594 (Opole)

90. Miłość i śmierć Krzysztofa Kamila / Wiesław Budzyński ; posł. Krzysztof Kąkolewski. – [Wyd. 2 uzup.]. – Warszawa : “Split Trading”, 1994. – 269, [1] s. : il., faks., fot., 1 pl., rys. ; 20 cm.
M 169883 (Opole)

91. Miłość i śmierć Krzysztofa Kamila : biografia K. K. Baczyńskiego / Wiesław Budzyński ; [posł. Krzysztof Kąkolewski]. – Wyd. 4 uzup. – Warszawa : “Świat Książki”, 1999. – 300, [3] s. : il., faks., fot., 2 pl., portr. ; 22 cm.

92. Miłość mocna jak śmierć… / Waldemar Smaszcz ; wstępem opatrzył Andrzej Z[dzisław] Makowiecki. -Białystok : Klub Literacki ZLP [Związku Literatów Polskich] : Miejski Dom Kultury, 1980. – 12, [4] s. ; 20 cm.

93. Nad wierszami Baczyńskiego : interpretacje i szkice / pod red. Gustawa Ostasza ; [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie]. – Rzeszów : Wydaw. WSP, 1989 (Rzesz. : WSP). – 131, [1] s. ; 24 cm.

94. Nad wierszami Baczyńskiego : interpretacje, szkice i rozprawy / red. Gustaw Ostasz. – Wyd.2 poszerz. i uzup. – Rzeszów : Wydawnictwo WSP, 1998. – 276,[1] s. : err. ; 24 cm.
C 181081 (Opole)

95. Poeci i wojna : rozprawy i szkice / Jerzy Święch. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. – 254,[2] s. : il. ; 21 cm.
M 181772 (Opole)

96. Poezje Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / oprac. Irena Nowacka. – Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2005. – 45 s. ; 17 cm. – Biblioteczka Opracowań ; z. nr 31. – Bibliogr. s. 43-44.

97. Polacy ratujący Żydów w latach II wojny światowej [Dokument elektroniczny] / Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Biuro Edukacji Publicznej. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu : Biuro Edukacji Publicznej, [2008]. — 1 dysk optyczny DVD (ok. 104 min.) : dźw., kolor ; 12 cm.
NE 000777 (Opole)

98. Polska literatura współczesna – poezja [Zbiory ilustracyjne] / oprac. Małgorzata Sienkiewicz. – Warszawa : KAW, 1991. – 15 fotokopii : cz. – b.; 24 x 30 cm.
GF 000689 (Opole)

99. Romantycy czasu wojny : liryka Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz poetów “Sztuki i Narodu” wobec tradycji romantycznej / Zenon Ożóg. – Rzeszów : Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne “Fraza”, 2002. – 143, [1] s. : 20 cm. – Biblioteka “Frazy” Bibliogr. Indeks.

100. Semantyka poetycka a metoda jej opisu : na przykładzie poezji Baczyńskiego / Aleksandra Okopień-Sławińska. – Lublin : Wydawnictwo TN KUL, 1971. – S. [297]-306

101. Śladami Baczyńskiego / Wiesław Budzyński. – Warszawa : Muzeum Historyczne m. st. Warszawy, 2009. – 191, [2] s. : il. ; 24 cm. – Biblioteka Warszawska – Bibliogr. s. 191.

102. Taniec z Baczyńskim : historia miłości Barbary i Krzysztofa Baczyńskich / Wiesław Budzyński. – Warszawa : Prószyński i S-ka, 2001. – 148, [1] s. : il. ; 21 cm.

103. Testament Krzysztofa Kamila / Wiesław Budzyński. – Warszawa : “Twój Styl”, 1998 (Inowr. : “Pozkal”). – 322, [1] s. : il., faks., fot., portr. ; 24 cm.

104. Tragizm wojny i okupacji w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza i Zbigniewa Herberta / Zbigniew Lisowski. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, 2008. -124, [1] s. : il. ; 21×22 cm. – Indeksy.

105. Transgresje baśniowego dzieciństwa: Lesmian, Malczewski i… / Grzegorz Leszczyński // W : Dziecko i baśnie świata w kontekście wczesnej edukacji / pod red. Urszuli Chęcińskiej. – Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016. – S. 39-53

106. Ufność Krzysztofa K. Baczyńskiego w niezawodną pomoc Matki Bożej / Mieczysław Łojek. – Bydgoszcz : [Łojek Mieczysław], 2003. – 31, [1] s. ; 21 cm.

107. Warszawa Baczyńskiego / Wiesław Budzyński. – Warszawa : “Noir Sur Blanc”, 2004. – 150, [6] s. : il. (w tym kolor.), faks., fot., portr. ; 22×24 cm.

108. Wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / Jerzy Święch. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991. – 160 s. : ; il. ; 17 cm. – ( Biblioteka Analiz Literackich)
M 045597 M 045598 M 045599 (Brzeg), M 53368 M 53369 (Kędzierzyn-Koźle), M 057335 M 057336 (Nysa), C 163491 M 163533 M 163534 M 163535 M 163536 (Opole)

109. “Wróble” : [wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego] / Henryk Kurczab // W : Nad wierszami Baczyńskiego : interpretacje i szkice / pod red. Gustawa Ostaszka. – Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1989. – S. 37-42

110. Wybór [Film] : scen.i realiz. Wincenty Ronisz ; zdj. Krzysztof Langda. – Warszawa, 1986. – 13 mm.
NE 000523 (Opole)

111. Wybór [Film] : Krzysztof Kamil Baczyński poeta żołnierz / scen., realiz. Wincenty Ronisz ; zdj. Krzysztof Langda ; recytacja Krzysztof Kolberger. – Warszawa : WF “Czołówka”, 1986. – 1 kas. wideo VHS (30 min) : dźw., kolor. ; 13 mm.
TV 000260 (Opole)

112. Żołnierz, poeta, czasu kurz… : wspomnienia o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim / pod red. Zbigniewa Wasilewskiego. – Wyd. 2 popr. i rozsz. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1970. – 355, [4] s., [1] k. tabl., [52] s. tabl. : il., faks., fot., portr., rys. ; 20 cm.
M 068425 (Opole)

113. Żołnierz, poeta, czasu kurz… : wspomnienia o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim / pod red. Zbigniewa Wasilewskiego. – Wyd. 3 rozsz. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1979. – 430, [2] s., [1] k. tabl., [40] s. tabl. : il., faks., fot., portr., rys. ; 20 cm. – ( Portrety Wielokrotne )
M 025337 (Brzeg), M 36793 M 37238 (Kędzierzyn-Koźle), M 031947 (Kluczbork), M 116639 M 116988 (Opole)

 

 

Artykuły w czasopismach:

114. “A pełno było krwi na ziemi i w obłokach” – konotacje semantyczne krwi w poezji K. K. Baczyńskiego / Paweł Paziak // Poradnik Językowy. – 2005, z. 4, s. 59-73

115. “Abym jak wiór ognisty spłonął w oddechu nocy” : okupacyjne doświadczenie świata w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / Tomasz Żukowski. – Streszcz. w jęz. ang. // Konteksty. – 1998, nr 3/4, s. 25-28

116. Analiza statystyczno-językowa / Mieczysław Balowski. – ( Pole semantyczne kolorów w twórczości K.K. Baczyńskiego ; cz. 1 ) // Zeszyty Naukowe. Językoznawstwo / Uniwersytet Opolski. – Z. 17, (1998), s. 5-19

117. Anna Kamieńska a polemiki poetyckie wokół Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / Jerzy Rzymowski // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Rozprawy Humanistyczne. -T. 1, (2003), s. 339-348

118. Baczyński /Robert Birkholc // Kino. – 2013, nr 3, s. 76-77
* Rec. Filmu: Baczyński / reż. Kordian Piwowarski, 2013*

119. baczynski.edu.pl / Anita Piotrowska // Tygodnik Powszechny. – 2013, nr 12, s. 45
* Rec. filmu: Baczyński / reż. Kordian Piwowarski, 2013

120. Baczyński. Miłość, która zwyciężyła śmierć / Wojciech Kudyba // Topos. – 2019, nr 3, s. 121-126

121. Baczyński – poeta i intuicja / Anna Nasiłowska. // Nowe Książki. -1997, nr 9, s. 74-75
* Fragm. podręcznika “Literatura współczesna” dla kl. IV LO.

122. Baczyńskiego i Barańczaka dwugłos w sprawie śniegu / Barbara Gronek // Język Polski w Liceum. – 2008/2009, nr 4, s. 47-55

123. “Ballada o trzech królach” – Baczyński, apokryfy i Ewangelia / Rafał Wawrzynów // Warsztaty Polonistyczne. – 2001, nr 2, s. 83-89

124. Baśń dla Basi / Joanna Roszak. // Odra. – R. 47, nr 7/8 (2007), s. 152-153

125. “Będziemyż sobie jak posąg wydarty pokrywom wieków?” Ślady doświadczenia zagłady w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Próba zrozumienia / Eliza Kiepura // Pamiętnik Literacki. – 2008, z. 2, s. 33-49

126. Biografia artysty – niepotrzebny balast czy niezbędny kontekst interpretacyjny? / Barbara Matusiak // Polonistyka. – 2018, nr 2, s. 10-15
* Propozycja wykorzystania biogramu artysty w analizie tekstów literackich

127. Brytyjski model pracy z tekstem lirycznym obecny na lekcji języka polskiego w liceum / Paula Zroślak // Język Polski w Liceum. – 2014/2015, nr 2, s. 89-106
* Zawiera prezentację pracy z tekstem wiersza K. K. Baczyńskiego “Pokolenie”

128. Cierpienie, groza, baśń – czas Anny w poezji Baczyńskiego / Agnieszka Zgrzywa // Pamiętnik Literacki. – 2010, z. 1, s. 21-35

129. Czego symbolem jest deszcz w obu przedstawionych wierszach i jak tworzy on nastrój w tych utworach? Dokonaj interpretacji porównawczej “Deszczu jesiennego” Leopolda Staffa i “Deszczy” Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / Iza Zasłona // Cogito. – 2005, nr 5, wkł. s. 16-18

130. Czy “Śmierć Słowackiego” – nawiązanie do romantyzmu w twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – propozycja lekcji w klasie drugiej liceum ogólnokształcącego / Joanna Chałońska // Język Polski w Szkole Średniej. – 1991/1992, z. 2, s. 36-43

131. Ćwiczenia na przykładzie wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i obrazu Gierymskiego / Dorota Nosowska // Cogito. – 2014, nr 24, s. 36-37
* Tematy: 1. W jakich konwencjach literackich zostaje ukazana miłość? Omów na przykładzie wiersza K. K. Baczyńskiego “Biała magia” i innych utworów literackich; 2. W jaki sposób ukazywano wieś? Odpowiedz na przykładzie tekstu kultury (“Trumna chłopska” Aleksandra Gierymskiego) oraz wybranego utworu literackiego

132. Der Regen – Metapher der Einsamkeit : eine Studie über R. M. Rilkes “Einsamkeit” und K. K. Baczyńskis “Deszcze” / Andrzej Pilipowicz. – Streszcz. ang. // Acta Neophilologica. – T. 10 (2008), s. 147-159

133. Dlaczego ciągle błądzi “człowiek ciemny jak ziemia”? : (Krzysztof Kamil Baczyński “Przypowieść”) / Aneta Gizińska-Hwozdyk // Aura. – 2002, nr 4, dod. “Prace konkursowe” nr 3, s. 8
* Konspekt lekcji języka polskiego w gimnazjum

134. Dobre smoki Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / Monika Klukas. – Streszcz. w jęz. ang. // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. – Z. 4, (2001), s. 149-171

135. Dziecko czerwone od krwi / Kalina Błażejowska // Tygodnik Powszechny. – 2010, nr 35, s. 31-33
* Krzysztof Kamil Baczyński (1921-1944)

136. “Elegia optymistyczna” – czyli Krzysztof Kamil Baczyński na lekcjach w klasie ósmej / Iwona Brzostkiewicz // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. – 1989/1990, z. 1, s. 39-45

137. “Endura” Heliona : wokół “Psalmu 2. O krzyżu” Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / Dariusz Bawoł // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Rozprawy Humanistyczne. T. 11 (2009), s. 183-234

138. Fabuły Baczyńskiego / Maria Roguś // Nowy Wyraz. – 1979, nr 9, s. 12-22

139. Funkja semantyczna przymiotników na “-awy” w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / Paweł Paziak // Poradnik Językowy. -1998, z. 7, s. 52-59

140. Gdy krąg interpretacji się zaciska… Gimnazjalista wobec poezji K.K. Baczyńskiego / Beata Niklewicz // Język Polski w Gimnazjum. – 2009/2010, s. 66-72

141. Historycznoliterackie konteksty wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego “Modlitwa do Bogarodzicy” / Mieczysław Inglot // Warsztaty Polonistyczne. – 2001, nr 2, s. 77-83
* “Do matki Polki” A. Mickiewicza

142. I jeszcze ciało – to tak niewiele” : konotacje semantyczne “ciała” w poezji K.K. Baczyńskiego / Paweł Paziak. – Streszcz. w jęz. ang. // Poradnik Językowy. – 2005, z. 9, s. 52-65

143. Interpretacja głosowa “Białej magii” K.K.Baczyńskiego / Anna Dziedzic // Polonistyka. – 1988, nr 6, s. 463-466

144. Interpretując Baczyńskiego / Tadeusz Rutkowski // Polonistyka. – 1988, nr 6, s. 449-454

145. Jaka jest Barbara z “Białej magii” Krzysztofa Kamila Baczyńskiego? / Maria Krauz // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Historia Literatury. – Z. 5, (1999), s. 289-294

146. Kolor w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / Anna Kister // Pamiętnik Literacki. – 1986, z. 2, s. 193-222

147. Konspekt lekcji przeprowadzonej w klasie VIII: Co jest tematem wiersza K.K. Baczyńskiego pt. “Elegia o… chłopcu polskim” / Władysław Kołakowski // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. – 1986/1987, z. 2, s. 216-218

148. Konspekty lekcji języka polskiego w klasie VIII / Halina Machulska, Alicja Pruszkowska // Drama. – 1996, nr 17, s. 17-22
* Tematy: 1. Skarga matki na los syna (na podstawie wiersza K.K. Baczyńskiego “Elegia o… chłopcu…”); 2. “Zapomnieli, synku, o tobie…” Czesław Miłosz “Ballada”;3. Marek Hłasko : “List”; 4. Jak wstaje swit? (na podstawie wiersza “Świt”)

149. Kręgiem ostrym rozdarty na pół : o niektórych wierszach K.K. Baczyńskiego z lat 1942-1943 / Tomasz Żukowski // Teksty Drugie. – 2004, nr 3, s. 145-162

150. Kronika życia i twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / Zbigniew Wasilewski // Poezja. – 1989, nr 1, s. 18-36

151. Krzysztof Kamil Baczyński : zestawienie bibliograficzne / Halina Fleszar // Biblioteka w Szkole. – 1994, nr 9, s. 6-8

152. Krzysztof Kamil Baczyński jako student : w osiemdziesiątą rocznicę urodzin / Barbara Siwek-Niedźwiecka. // PAL Przegląd Artystyczno-Literacki. – 2001, nr 1/2, s. 59-65

153. Krzysztof Kamil Baczyński wobec wojny i okupacji / Grzegorz Ćwiertniewicz // Polonistyka. – 2014, nr 9, s. 38-40

154. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego wiersz o Świętym Franciszku : analiza i interpretacja / Alicja Jakubowska-Ożóg // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dydaktyka. – Z. 2, (2003), s. 76-83

155. Legendotwórczy charakter biografii Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / Stefan Zabierowski // Prace Polonistyczne. – T. 43 (1987), s.235-263

154. Lekcje z metaforą / Natalia Kuźmińska // Polonistyka. – 2015, nr 5, s. 38-43

155. Metamorfoza róży : Krzysztofa Kamila Baczyńskiego przypowieść o historii / Magdalena Rabizo-Birek // Literaturoznawstwo : historia, teoria, metodologia, krytyka. – 2010, nr 1, s. 109-130

156. “Miej serce i patrzaj w serce” : czy hasło Adama Mickiewicza zachowało swą aktualność w epoce pieców? / Iga Jaworska // Warsztaty Polonistyczne. – 2000, nr 2, s. 87-90

157. Mit powstańczy Baczyńskiego i romantyczna “siła fatalna” / Ewa Łuniewska // Ojczyzna-Polszczyzna. – 1994, nr 3, s. 19-25

158. Modlitwa jako rozmowa z Bogiem / Aleksandra Biernacka-Świerc, Danuta Bula // Wychowawca. – 2016, nr 3, s. 24-26

159. Muzyczny rezonans w świecie : o niektórych funkcjach odniesień muzycznych w wierszach Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / Jerzy Wiśniewski. – Streszcz. w jęz. niem. // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. – Z. 4, (2001), s. 121-148

160. Niewczesne mity. Analiza i interpretacja nieobecności wątków prasłowiańskich w twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / Marcin Napiórkowski // Przegląd Humanistyczny. – 2009, nr 4, s. 89-100

161. O fonostylistyce niektórych poetyckich utworów współczesnych w świetle wybranych wierszy J. Czechowicza, T. Różewicza, W. Szymborskiej, K.K. Baczyńskiego i H. Poświatowskiej / Jerzy Kram // Język Polski w Szkole Średniej. – 1994/1995, z. 3, s. 61-79

162. O kim ta “Elegia…”? : kto jest autorem “Elegii o… [chłopcu polskim]? / Maciej Tramer. -Streszcz. w jęz. ang. // Świat i Słowo. – 2007, nr 1, s. 265-277

163. O rycerzu “w szklany pył rozsypanym” – “Ballada zimowa” Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / Marzena Gałach // Warsztaty Polonistyczne. – 1993, nr 4, s. 33-36

164. Od życia po śmierć – konotacje semantyczne serca w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / Paweł Paziak // Poradnik Językowy. – 2003, z. 9, s. 58-68

165. Odeszli z różą w sercu / Anna Gaj // Wychowawca. – 2012, nr 7-8, s. 40-41

166. Odtwarzanie i przetwarzanie w wymiarze myślenia – język symboli / Barbara Matusiak // Polonistyka. – 2019, nr 6, s. 10-16
* Interpretacja symboli na lekcji jezyka polskiego w szkole średniej. Ćwiczenie dla uczniów klasy maturalnej

167. Opowieść o czeredzie krostowatych orangutanów, czyli cudowne przygody jamnika Hazdrubala, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / Krystyna Heska-Kwaśniewicz // Guliwer. – 2018, nr 3, s. 31-34

168. Ostatnie dni Baczyńskiego / Katarzyna Dzierzbicka // Pamięć.pl. – 2014, nr 7-8, s. 88-91

169. Pasma śmiertelnej melodii. Krzysztof Kamil Baczyński i muzyka / Bartosz Małczyński // Topos. – 2018, nr 1, s. 38-48

170.”Pieśń była żywą krwią” : o piosenkach żołnierskich Paczkowskiego i Baczyńskiego / Wojciech Podgórski // Polonistyka. – 1988, nr 6, s. 427-442

171. Plastyczne i literackie wyobrażenie początku świata : na przykładzie “Przypowieści” K.K. Baczyńskiego oraz obrazu M.K. Čiurlionisa) / Alina Dłuska. – Streszcz. w jęz. ang. // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dydaktyka.. -Z. 3 (2004), s. 82-87

172. “Po kolana brodząc w blasku… ” – nieznane fotografie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / Maciej Urbanowski. // Acana . – 2004, nr 4/5, s. 5-12

173. Poeci pokolenia Kolumbów : poranek poetycki / Małgorzata Ratyna // Biblioteka w Szkole. – 2011, nr 7-8, s. 24-25

174. Poetycka autobiografia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / Anna Legeżyńska // Polonistyka. – 2004, nr 4, s. 4-8

175. Poetycki obraz ciała kobiety w wierszu “Biała magia” K.K. Baczyńskiego / Anna Markiewicz // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. – 1995/1996, z. 4, s. 54-55

176. Poetycki zapis zmagania się “straconego pokolenia” z wyrokami historii i losu w świetle wybranych wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – propozycja metodyczna dla klasy III zasadniczej szkoły zawodowej / Elżbieta Wiatkowska // Język Polski w Szkole Średniej. – 1989/1990, z. 3-4, s. 316-321

177. Próba analizy wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego “Z głową na karabinie” / Barbara Jasińska // Polonistyka. – 1988, nr 6, s. 443-448

178. Ręka błogosławi i zabija : o konotacjach semantycznych “ręki” i “dłoni” w poezji K.K. Baczyńskiego / Paweł Paziak // Poradnik Językowy. – 2002, z. 5, s. 38-45

179. Romantyczne inspiracje kolorystyczne w poezji Baczyńskiego / Mieczysława Siemieniuk-Fręś // Poezja. – 1989, nr 1, s. 70-75

180. “Rorate coeli” K. K. Baczyńskiego w interpretacji olimpijczyków / Teresa Kantelecka // Język, Szkoła, Religia. – T. 3 (2007), s. 137-141

181. Slovanske paralely: Jiří Orten a Krzysztof Kamil Baczyński. [Cz.] 2 / Mieczysław Balowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. // Bohemistyka. – R. 9, [nr] 2 (2009), s. 99-118

182. Strzelec i dziewczyna : o balladzie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego “Łowy”/ Emilia Musierowicz-Kiereś // Pamiętnik Literacki. – 2008, z. 1, s. 63-81

183. Śmierć w słowie przeczuta – o poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / Wojciech Pelczar // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. – 1990/1991, z. 4, s. 3-14

184. Świat archetypowy i świat rozszczepiony w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / Eliza Kiepura // Przegląd Humanistyczny. – 2010, nr 4, s. 113-123

185. “Tak się matkom wypłaca świat, gdy proch odniesie…” / Aniela Kmita-Piorunowa // Poezja. – 1979, nr 9, s. 49-57

186. Teraźniejszość, przeszłość, przyszłość / Hanna Diduszko // Polonistyka. – 1996, nr 10, s. 666-669
* Lekcja poświęcona interpretacji wiersza “Historia” Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

187. Ujarzmienie śmierci:(sen w poezji K. K. Baczyńskiego i T. Gajcego) / Paweł Dybel // Poezja. – 1975, nr 10, s. 70-78

188. W 55 rocznicę śmierci poety : Krzysztof Kamil Baczyński (1921-1944) : poeta i powstaniec / Janusz Drzewicki // Rocznik Otwocki. – T. 4, (1999), s. 251-253

189. Wiek XIX trwa… / Bożena Chrząstowska // Polonistyka. – 2003, nr 4, s. 212-216
* Tradycja literacka (literatura XIX wieku) w dziełach współczesnych, na przykładzie twórczości K.K. Baczyńskiego i J. Kaczmarski

190. Wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w klasie VIII / Romuald Jabłoński // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. – 1993/1994, z. 3, nr 36-71

191. Współczesność : literatura powszechna, literatura polska // Cogito. – 2006, nr 8, s.60-73
* Powtórka do matury

192. “… zmieniła się skóra świata.” Krzysztofa Kamila Baczyńskiego “Piosenka” i “Elegia o…[chłopcu polskim]” / Karolina Jedrych // Język Polski w Gimnazjum. – 2010/2011, nr 3, s. 38-44

193. Żołnierz, poeta, czasu kurz : montaż poetycko-muzyczny o życiu i twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / Teresa Tomczak, Joanna Kular // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 1, s. 11-12

Opracowała Iwona Kowalska
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów, PBW w Opolu
Aktualizacja 2020.01.07