Jak rozwijać u uczniów umiejętności uczenia się

Książki:

1. Aktywizowanie ucznia w edukacji wczesnoszkolnej /Renata Michalak. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2004. – 172 s. : il., wykr. ; 24 cm.
Sygn. C 196863 M 196898 M 196899 (Opole)

2. Aktywna edukacja w przedszkolu i szkole : teoria i praktyka / red. nauk. Hanna Krauze-Sikorska, Kinga Kuszak ; Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu. – Poznań : Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I, 2010. – 343 s. : il. ; 24 cm.
Sygn. C 203657 M 203657 M 203659 (Opole)

3. Cele uczenia się : jak pomóc uczniom zrozumieć każda lekcję / Connie M. Moss, Susan M. Brookhart ; przekł.[z ang.] Weronika Gasperczyk. – Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2014. — 222, [2] s. : il. kolor. ; 24 cm. ISBN 978-83-64602-08-5
Sygn. M 63689 Kędzierzyn-Koźle, M 053736 (Kluczbork), C 067624 M 067756 (Nysa), M 213733 M 213734 (Opole)

4. Duch klasy : jak motywować uczniów do nauki ? : ilustrowane przykładami z pracy polskich nauczycieli – uczestników Internetowej Akademii “Szkoły uczącej się” / Merrill Harmin ; przekł. z ang. Agata Tomaszewska. – Wyd. 2. – Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2013. – 180 s. ; 24 cm. – (Biblioteka Akademii SUS ) ISBN 978-83-89623-15-7
Sygn. M 211782 (Opole)

5. Dzieci obywatele : scenariusze projektów edukacyjnych rozwijających kompetencje społeczne i obywatelskie oraz umiejętność uczenia się w kl. 1-3 SP /[red. prowadząca Elżbieta Tołwińska-Królikowska]. – Warszawa : Federacja Inicjatyw Oświatowych, 2013. – LXV, [1], 410 s. : il. ; 30 cm.
Sygn. M 211021 (Opole)

6. Dziecko konstruktorem : rozwijanie zadatków uzdolnień technicznych u dzieci przedszkolnych i uczniów klas I-III /Jan Amos Jelinek. – Kraków :CEBP 24.12, 2018. – 263 s. : il. ( w tym kolor.) ; 24 cm.
Sygn. M 217625 (Opole)

7. Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi / Mariola Jąder-Taboł. – [Wyd. 5]. Kraków :”Impuls”, 2016. – 131 s. : il., rys. ; 24 cm.
Sygn. C 054436 M 054437 (Brzeg), M 064130 M 064132 (Kędzierzyn-Koźle), M 054124 M 054126 (Kluczbork), M 068267 M 068269 (Nysa), M 215494 M 215498 (Opole)

8. Gdy dziecko zdaje egzamin : scenariusze warsztatów psychologicznych dla rodziców / Ewa Sokołowska. – Warszawa : “Fraszka Edukacyjna”, 2008. – 159 s. : il. ; 24 cm. – ( Poradnik Nauczyciela, Wychowawcy, Pedagoga ) ISBN 978-83-61309-36-9
Sygn. M 203806 (Opole)

9. Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie : przewodnik po metodach aktywizujących / Edyta Brudnik, Anna Moszyńska, Beata Owczarska. – Kielce : “Jedność”, cop. 2010. – 427 s. : il. ; 30 cm. ISBN 978-83-7660-143-4
Sygn. C 067126 (Nysa), C 208998 M 210972 M 210973 M 210974 (Opole)

10. Jak modelować zachowania uczniów i zarządzać klasą : wskazówki dla nauczycieli / Paul Dix ; przekł. Sylwia Pikiel. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. – XV, [1], 212, [1] s. ; 24 cm. ISBN 978-83-01-17426-2
Sygn. M 054033 (Brzeg), M 211083 M 211084 (Opole)

11. Jak motywować uczniów do nauki : z polskimi przykładami z kursu internetowego “Szkoły Uczącej Się” programu Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności / Merrill Harmin ; [przekład Agata Tomaszewska]. – Wyd. 4. – Warszawa : CEO ; Civitas, 2018. – 180 s. : il. ; 24 cm. – (Biblioteka Szkoły Uczącej Się )ISBN 978-83-89623-67-6
Sygn. M 217976 (Opole)

12. Jak pomagać (a nie szkodzić) uczniom ocenianiem szkolnym / Bolesław Niemierko. – Sopot : Smak Słowa, 2018. – 233 s. ; 24 cm.
Sygn. M 054950 (Brzeg), M 064885 (Kędzierzyn-Koźle), M 069039 (Nysa), M 218237 M 218238 (Opole)

13. Jak uczy się mózg / Manfred Spitzer ; przeł. [z niem.] Małgorzata Guzowska-Dąbrowska ; [red. nauk. wyd. pol.] Maria Jagodzińska. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. – 350,[1] s. : il., rys., wykr. ; 24 cm. ISBN 978-83-01-15261-1
Sygn. C 064724 (Nysa), C 197663 M 197685 (Opole)

14. Jak uczyć się dwa-trzy razy szybciej i umiejętnie sprzedawać swoją wiedzę / Monika Łukasiewicz. – Wyd. 3. – Chorzów : Videograf Edukacja, 2011. – 125, [3] : il. ; 21 cm. ISBN 978-83-7628-023-3
Sygn. M 051151 (Brzeg)

15. Jak uczyć się efektywnie : metody i motywacja : praktyczny poradnik / Edwin A. Locke ; z ćwiczeniami sporządzonymi we współpr. z Anne H. Locke ; przekł. Romuald Kirwiel. – Wyd. 2. – Poznań : “Nakom”, [2009]. – XI, [3], 185, [1] s. : rys. ; 23 cm. ISBN 978-83-89529-59-6
Sygn. M 202279 (Opole)

16. Każdy uczeń może osiągnąć sukces / William Glasser ; tł. z ang. Agnieszka Alster. – Łódź : Pracownia Alternatywnego Wychowania, cop. 2005. – 187, [1] s. ; 22 cm. ISBN 83-922341-0-3
Sygn. M 052283 (Kluczbork), 063256 (Nysa), C 189887 M 189888 M 192598 (Opole)

17. Kompetencje coachingowe nauczycieli : jak rozwijać potencjał ucznia w szkole / Lilianna Kupaj, Wiesława Krysa. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2014. – 183 s. : il. ; 21 cm. – (Inspiracje Edukacyjne. ) ISBN 978-83-264-3257-6
Sygn. M 63189 Kędzierzyn-Koźle, M 053291(Kluczbork), M 212596 M 212597 M 213662 (Opole)

18. Kompetentny uczeń na lekcji języka obcego : wyzwania dla glottodydaktyki mediacyjnej / Jolanta Sujecka-Zając. – Lublin : Werset ; 2016. Instytut Romanistyki UW. – 350 s. : il. ; 25 cm. ISBN 978-83-63527-90-7
Sygn. M 216551 M 216552 M 216553 (Opole)

19. Mądrość, inteligencja i twórczość w nauczaniu : jak zapewnić uczniom sukces / Robert J. Sternberg, Linda Jarvin, Elena L. Grigorenko ; [tł. Anna Łagodzka]. – Jak zapewnić uczniom sukces. ISBN 978-83-8088-855-5 ISBN 978-83-8088-856-2 (e-ISBN
Sygn. M 054961 (Brzeg), M 069050 (Nysa), M 217870 M 217871 (Opole)

20. Metody aktywizujące : jak nauczyć uczniów uczenia się / Bożena Kubiczek. – Opole : Wydawnictwo Nowik, 2005. – 156 s. : il, rys., wykr. ; 24 cm. ISBN 83-89648-19-8
Sygn. C 050021 (Brzeg), C 190816 M 190989 M 190990 M 190991 M 190992 (Opole)

21. Motywacja do nauki / Martin V. Covington , Karen Manheim Teel ; przekł. [z ang.] Sylwia Pikiel. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. – 111 s. ; 24 cm. — ( Edukacja / Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne ) ISBN 83-89574-00-4
Sygn. M 049911 (Brzeg), M 194587 M 194873 M 194874 (Opole)

22. Motywowanie uczniów do nauki / Jere Brophy ; tł. [z ang.] Krzysztof Kruszewski. – [Wyd. 2 – 3 dodruk]. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. – 277,[2] s. ; 24 cm. – ( Edukacja Dzisiaj / Wydawnictwo Naukowe PWN ) ISBN 978-83-01-13655-0
Sygn. C 051399 M 051400 (Kluczbork), C 192301 M 206025 (Opole)

23. Poczucie własnej skuteczności ucznia / Barry J. Zimmerman , Sebastian Bonner , Robert Kovach ; przekł. z ang. Magdalena Polaszewska-Nicke. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. – 127 s. ; 24 cm. – ( Edukacja / Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne ) ISBN 83-89120-98-4
Sygn. C 190828 M 191188 M 194926 (Opole), M 60306 M 59912 (Kędzierzyn-Koźle), C 062956 (Nysa)

24. Podręcznik skutecznego uczenia się : słuchanie, notowanie, czytanie, zapamiętywanie, pisanie prac, zdawanie egzaminów : ćwiczenie koncentracji, kontrolowanie emocji, gospodarowanie czasem / Francine Boucher , Jacqueline Avard ; przeł. z fr. Andrzej Wróblewski. – Warszawa : Bauer-Weltbild Media, 2006. – 315 s. : rys.,wykr. ; 22 cm. ISBN 83-7404-253-2
Sygn. M 194928 M 195436 M 195437 (Opole)

25. Rewolucja w uczeniu / Gordon Dryden, Jeannette Vos ; przekł. [z ang.] Bożena Jóźwiak. – Poznań : “Zysk i S-ka”, [2011]. – 543 s. : il. ; 23 cm. ISBN 978-83-7506-829-0
Sygn. C 206160 M 206266 (Opole)

26. Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej / red. nauk. Janina Uszyńska-Jarmoc, Barbara Dudel, Małgorzata Głoskowska-Sołdatow. – Wyd. 2. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2014. -257 s. : il. ; 25 cm. ISBN 978-83-7850-555-6
Sygn. M 63087 M 63260 (Kędzierzyn-Koźle), C 210638 M 210734 M 210736 (Opole)

27. Rozwijanie mądrości dziecka : koncepcja i wskazówki metodyczne / Elżbieta Płóciennik. – Łódź :Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – 172 s. : il. ; 21 cm.
Sygn. M 064941 (Kędzierzyn-Koźle), C 216691 M 216714 (Opole)

28. Rozwijanie mądrości w praktyce edukacyjnej : scenariusze zajęć w przedszkolu i szkole podstawowej / Elżbieta Płóciennik. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – 144, [1] s., 7 k. tabl. luzem : il. ; 24 cm.
Sygn. C 216388 C 216775 M 216329 M 216330 M 216713 M 216716 M 216814 (Opole)

29. Spoko lekcja czyli 65 sposobów na oryginalne zajęcia / Joanna Małgorzata Łukasik. – 65 sposobów na oryginalne zajęcia. – Kielce : “Jedność”, cop. 2009. – 144 s. ; 24 cm. ISBN 978-83-7660-036-9
Sygn. C 050804 (Brzeg)

30. Sposoby aktywizowania uczniów w szkole XXI wieku : pytania, refleksje, dobre rady : poradnik dla nauczycieli / Julian Piotr Sawiński. – Warszawa : “Difin”, 2014. – 158 s. : il. ; 23 cm. — (Engram ) ISBN 978-83-7930-486-8
Sygn. M 63269 (Kędzierzyn-Koźle), C 067470 (Nysa), M 212721 (Opole)

31. Szkoła dialogu i samodzielnego uczenia się uczniów / Jerzy Kujawiński. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2006. – 127,[1] s. ; 24 cm. ISBN 83-232-1616-9
Sygn. M 194661 M 195012 (Opole)

32. Szkoła uczenia się /Jarosław Kordziński. Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. – 386 s. : il. ; 21 cm.
Sygn. M 218984 M 218984 (Opole)

33. Tak się uczyć jest super : najlepszy sposób uczenia się dla mojego dziecka / Wolfgang Endres , Elisabeth Bernard ; tł. [z niem.] Sławomir Żydenko. – Białystok : Studio Astropsychologii, 2006. – 120 s. ; 24 cm. ISBN 83-7377-233-2
Sygn. M 194054 (Opole)

34. Techniki samorozwoju czyli Jak lepiej zapamiętywać i uczyć się szybciej / Natalia Minge, Krzysztof Minge. -Jak lepiej zapamiętywać i uczyć się szybciej. – Warszawa : Edgard, 2012. – 231 s. : il. ; 21 cm. – (Samo Sedno ) ISBN 978-83-7788-167-5
Sygn. M 212413 M 212414 (Opole)

35. Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych / red. Wiesława Limont. – Kraków : “Impuls”, 2005. – 372, [4] s. : il. ; 24 cm. ISBN 83-7308-659-5
Sygn. C 60361 (Kędzierzyn-Koźle), C 064237 (Nysa)

36. Uczę się uczyć : ocenianie kształtujące w praktyce / Danuta Sterna. – [Wyd. 2.]. – Warszawa : Wydawnictwo Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2018. – 208 s. : il. kolor. ; 24 cm. – (Biblioteka Szkoły Uczącej Się ) ISBN 978-83-65457-02-8
Sygn. M 217990 (Opole)

37. Uczyć (się) z pasją : jak sprawić, by uczenie (się) było fascynująca podróżą / Pernille Ripp ; przełożyli Elżbieta Manthey i Wojciech Musił. – [Słupsk] : Wydawnictwo Dobra Literatura, cop. 2017. – 313, [4] s. ; 21 cm.
Sygn. M 054974 (Brzeg), M 055590 (Kluczbork), M 217278 M 217279 (Opole)

39. Wdrażanie uczniów do samokształcenia indywidualnego i nieindywidualnego / Jerzy Kujawiński ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2000. – 125,[1] s. : fot. ; 24 cm. ISBN 83-232-1013-6
Sygn. M 182789 (Opole)

40. Widoczne uczenie się dla nauczycieli : jak maksymalizować siłę oddziaływania na uczenie się / John Hattie, [przekł. Zofia Janowska, współpr. Magdalenia Pater, red. nauk, wstęp Jacek Strzemieczny, indeksy Jadwiga Kosmulska]. – Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2015. – 392 s. ; 24 cm. – (Biblioteka Szkoły Uczącej Się.) ISBN 978-83-64602-52-8
Sygn. M 63739 Kędzierzyn-Koźle, M 053767 (Kluczbork), M 067956 (Nysa), M 213943 M 216431 (Opole)

42. Wybrane metody i techniki aktywizujące : zastosowania w procesie nauczania i uczenia się matematyki / Maria Wójcicka. – Warszawa : “Fraszka Edukacyjna”, 2004. – 88 s. ; 29 cm. ISBN 83-88839-95-0
Sygn. C 192964 M 193153 (Opole)

43. Zdolne, ale rozkojarzone : wspieranie rozwoju dziecka za pomocą treningu umiejętności wykonawczych / Peg Dawson, Richard Guare ; przekł. Witold Turopolski. – Tyt. oryg.: Smart but scattered : the revolutionary “executive skills” approach to helping kids reach their potential, 2009. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2012. – 379, [1] s. : il. ; 23 cm. – (Psychologia. ) ISBN 978-83-233-3274-9
Sygn. M 068317 (Nysa), M 215598 M 215599 M 215600 (Opole)

44. Zdolności i kompetencje muzyczne uczniów w młodszym wieku szkolnym / Beata Bonna. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016. – 749 s. : il. ; 24 cm. ISBN 978-83-8018-031-4
Sygn. M 216076 (Opole)

45. Zdrowe kierowanie klasą : motywacja, komunikacja, dyscyplina / Raymond M. Nakamura ; z wprowadzeniem Andrzeja Janowskiego ; tł. [z ang.] Zofia Janowska. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. – 538 s. ; 21 cm. – ( Inspiracje Edukacyjne ) ISBN 978-83-264-1305-6
Sygn. C 206008 M 206053 M 211190 M 211191 (Opole)

 

Artykuły w czasopismach:

46. Aktywizowanie uczenia się jako obiecująca perspektywa w myśleniu nauczycieli / Teresa Bauman // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2005, nr 1, s. 21-30

47. Aktywizujemy uczniów poprzez metodę storyline / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Polonistyka. – 2017, nr 3, s. 10, 12, 14

48. Bezrefleksyjna codzienność refleksyjnych uczniów, czyli polska edukacja wczesnoszkolna z podręcznikiem w tle /Aleksandra Szyller // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2018, nr 1, s. 50-60

49. Brak motywacji do nauki / Beata Banasiak, Agnieszka Młynarczyk // Sygnał. – 2014, nr 3, s. 39-40
*Studium przypadku

50. Cele i kryteria sukcesu :planowany efekt w procesie uczenia się /Margareta Olszewska // Życie Szkoły. – 2018, nr 4, s. 18-19

51. Cele i strategie uczenia się / Waldemar Kozłowski // Edukacja. – 2010, nr 3, s. 42-57

52. Chwalić, ale za co? : motywacyjne aspekty pochwał / Waldemar Kozłowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2007, nr 5, s. 14-18

53. Czy oceny motywują do nauki? / Małgorzata Stańczyk // Dyrektor Szkoły. – 2014, nr 10, s. 52-54

54. Czynniki podmiotowe wpływające na proces uczenia się języka obcego / Katarzyna Baumann // Języki Obce w Szkole. – 2006, nr 1, s. 39-42

55. Informacja zwrotna – świadomy dialog nauczyciela z uczniem /Margareta Olszewska // Życie Szkoły. – 2018, nr 10, s. 17-21

56. Jak ciekawiej motywować do uczenia się geografii? / Julian Piotr Sawiński // Geografia w Szkole. – 2011, nr 2, s. 5-10

57. Jak lepiej motywować do uczenia się biologii? / Julian Piotr Sawiński // Biologia w Szkole z Przyrodą. – 2011, nr 2, s. 53-58

58. Jak kształtować kompetencje rozumienia ze słuchu u uczniów w klasach 1-3 /Katarzyna Nicholls // Życie Szkoły. – 2017, nr 4, s. 13-16

59. Jak motywować do nauki? / Grażyna Petrucznik // Wychowawca. – 2013, nr 2, s. 26-27

60. Jak motywować uczniów na lekcjach języka polskiego? Od teorii do praktyki / Krzysztof Giersztal // Język Polski w Gimnazjum. – 2006/2007, nr 3, s. 7-19
*Zawiera scenariusze lekcji: 1.Poznaję samego siebie; 2.Moja twarz mówi…; 3.Poznaję innych; 4.Zakładamy np. Związek Pożeraczy Książek

61. Jak nauczyć uczniów uczyć się? / Martyna Brzozowska // Wiadomości Historyczne. – 2017, nr 6, s. 32-35

62. Jak rozwinąć umiejętności uczenia się dzieci z dysleksją? / Edyta Szczepkowska // Życie Szkoły. – 2018, nr 10, s. 26-30

63. Jak rozwijać uczenie się i nauczanie? Strategie i techniki / Agnieszka Dąbrowska // Wszystko dla Szkoły. – 2012, nr 2, s. 12-13

64. Jak sprawić, aby uczniowie znaleźli w sobie motywację do nauki języków obcych? / Anna Włodarczyk-Dudzic // Języki Obce w Szkole. – 2004, nr 1, s. 25-28

65. Jak uczyć dzieci języków obcych? /Ewa Ostarek // Życie Szkoły. – 2017, nr 9, s. 10-16

66. Jak uczyć? Jak uczyć się… efektywnie? /Anna Jurewicz //Meritum. – 2014, nr 1, s. 33-44

67. Jak wspierać i motywować ucznia? : o procedurach osiągania celów edukacyjnych w liceum / Julian Piotr Sawiński // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2005, nr 1, s. 58-63

68. Jak zachęcać uczniów liceum do twórczego uczenia się matematyki? : o aktywnym nauczaniu matematyki / Jolanta Wilmanowicz. – Bibliogr. // Matematyka. – 2018, nr 3, s. 15-19

69. Jak zainteresować uczniów lekcją /Karolina Oleksa // Życie Szkoły. – 2017, nr 4, s. 17-22

70. Jak zmotywować uczniów do działania / Roma Kadzikowska-Wrzosek // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 1, s. 15-24

71. Kompetencje nauczyciela a sukces szkolny ucznia /Justyna Wrzochul-Stawinoga // Życie Szkoły. – 2013, nr 10, s. 4-7

72. Kontrola wyników nauczania a motywowanie uczniów / Monika Czajkowska // Matematyka. – 2000, nr 2, s. 102-106

73. Kształtowanie motywacji do nauki w społeczeństwie informacyjnym – zarys problemu / Danuta Morańska // Chowanna. – T. 2 (2007), s. 98-113

74. Lekcja twórczej krytyki i motywowania uczniów / Berta Strycharska-Gać // Nowa Szkoła. – 2005, nr 2, s. 45-49

75. Lubię, co robię, i robię, co lubię / Jakub Gutowski // Psychologia w Szkole. – 2012, nr 4, s. 98-107

76. M jak (dobra) motywacja / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. – 2014, nr 51-52, s. 11
*Czy naklejki, żetony i pieczątki motywacyjne pomagają w ocenianiu?

77. Mamo! Dostałem piątkę, a Ciebie nie ma! – czyli kwestia motywacji ucznia do nauki a brak kontaktu z rodzicami / Marcin Melon // Gazeta Szkolna. – 2009, nr 19/20, s. 1, 4

78. Mapy myśli wsparciem uczenia się i zapamiętywania / Hanna Basaj // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 11, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji”, nr 4, s. 14-18

79. Metody, które wspomagają naukę / Beata Humięcka // Dyrektor Szkoły. – 2015, nr 1, s. 46-50

80. Mobilizacja uczniów do nauki / Ewa Gałązka // Wychowawca. – 2010, nr 9, s. 14-15

81. Motywacja / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. – 2009, nr 4, s. 25-26,30

82. Motywacja a uczenie się / Agnieszka Wojnowska // Modelowe Nauczanie. – 2003, nr 4, s. 60-65

83. Motywacja do nauki języka obcego / Katarzyna Baumann // Języki Obce w Szkole. – 2007, nr 4, s. 177-179

84. Motywacja do uczenia się języka obcego w ujęciu psychologii kognitywnej / Paweł Sobkowiak // Języki Obce w Szkole. – 2008, nr 2, s. 5-12

85. Motywacja do uczenia się -wybrane konstruktywistyczne konteksty / Małgorzata Głoskowska-Sołdatow // Edukacja. – 2011, nr 3, s. 106 -112

86. Motywacja i strategie uczenia się uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum / Ewa Filipiak // Edukacja. – 2011, nr 2, s. 28-35

87. Motywacja – motywowanie – stosowanie wzmocnień / Paweł Podolski // Ruch Pedagogiczny. – 2010, nr 5/6, s. 59-70

88. Motywacja samoistna w uczeniu się – trafność opinii nauczycieli / Waldemar Kozłowski // Ruch Pedagogiczny. – 2009, nr 1-2, s. 19-26

89. Motywacja uśpiona w szkolnej ławce / Aneta Szczykutowicz // Wychowawca. – 2010, nr 9, s. 5-9

90. Motywacja w samokształceniu uczniów / Gabriela Kryk // Życie Szkoły. – 2007, nr 9, s. 10-14

91. Motywowanie i aktywizacja uczniów w procesie nauczania-uczenia się matemetyki w szkołach podstawowych i gimnazjach / Ewa Szczepanik // Modelowe Nauczanie. – 2002, nr 1, s. 46-49

92. Motywowanie przez rymowanie. O różnych funkcjach wierszy edukacyjnych w edukacji ponadpodstawowej / Małgorzata Wiśniewska-Olejnik // Polonistyka. – 2018, nr 5, s. 38-41

93. Motywowanie ucznia do nauki / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2012, nr 4, s. 28-33

94. Motywowanie uczniów / Anna Lidia Brzywca // Dyrektor Szkoły. – 2009, nr 3, s. 22-24

95. Motywowanie uczniów do nauki – zadanie współczesnego nauczyciela / Beata Dyrda // Chowanna. – T. 1 (2006), s. 121-131

96. Motywowanie uczniów w procesie edukacyjnym / Mirosława Zastawny // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2000/2001, nr 3, s. 74-80

97. Motywująca informacja zwrotna / Beata Humięcka // Dyrektor Szkoły. – 2014, nr 7, s. 51-53

98. Mózg uczy się, gdy chce / Marzena Żylińska // Psychologia w Szkole. – 2012, nr 2, s. 90-99

99. Najskuteczniejsze strategie nauczania i uczenia się wedug prof. Johna Hattie / Ewa Weber // Meritum. -2014, nr 3, s. 11 -17

100. Naucz mnie, jak mam się uczyć – czyli o losach Europejskiego portfolio językowego w Szwajcarii / Barbara Kujawa // Języki Obce w Szkole. – 2007, nr 4, s. 63-66

101. Nauczmy uczniów się uczyć – efektywne techniki uczenia się / Ewa Moszczyńska // Języki Obce w Szkole. – 2003, nr 3, s. 26-29

102. Nauczmy uczniów się uczyć – o autonomii / Iwona Janowska // Języki Obce w Szkole. – 2003, nr 3, s. 30-39

103. Nauczmy uczniów się uczyć – techniki sprzyjające autonomii / Gabriela Stępień // Języki Obce w Szkole. – 2004, nr 1, s. 111-120

104. Nauczmy uczniów się uczyć – efektywne techniki uczenia się / Ewa Moszczyńska // Języki Obce w Szkole. – 2003, nr 3, s. 26-29

105. Nauka, zabawa i refleksja w kontaktach uczniów w młodszym wieku szkolnym z tekstami literackimi /Małgorzata Swędrowska // Edukacja Wczesnoszkolna. – 2017/2018, nr 1, s. 56-67

106. Neuronauki w edukacji. Nowe możliwości w procesie nauczania-uczenia się / Stanisław Juszczyk // Chowanna. – T. 2 (2012), s. 39-57

107. Nieuregulowana rzeka / Anna Kałuba-Korczak // Głos Pedagogiczny. – 2013, nr 45, s. 19-21

108. O “lepszej” i “gorszej” motywacji do uczenia się / Małgorzata Głoskowska-Sołdatow // Dyrektor Szkoły. – 2011, nr 12, s. 54-56
*Koncepcja Deciego i Ryana

109. O mądrym stymulowaniu, czyli jak motywować do pracy nad sobą / Ewa Grodecka // Język Polski w Gimnazjum. – 2014/2015, nr 1, s. 50-57

110. O motywacji we wczesnoszkolnym nauczaniu języków obcych słowami dzieci / Anna Jaroszewska // Języki Obce w Szkole. – 2008, nr 1, s. 51-55

111. O motywowaniu punktami / Przemysław Bąbel // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 2, s. 99-106

112. O motywowaniu uczniów do nauki / Wioletta Kozak // Dyrektor Szkoły. – 2007, nr 2, s. 25-26, 29-30

113. O rozwijaniu zdolności do uczenia się dzieci /Edyta Gruszczyk-Kolczyńska // Bliżej Przedszkola. – 2011, nr 4, s. 10-13

114. O sztuce motywacji uczniów do nauki / Ewa Grodecka // Dyrektor Szkoły. – 2007, nr 9, s. 46-47

115. O sztuce motywowania / Danuta Macieja // Nauczanie Początkowe. – 2002/2002, nr 2, s. 7-16

116. O uczeniu się… raz jeszcze / Maria Piegowska // Edukacja i Dialog. – 2008, nr 3, s. 7-10

117. O wielkiej roli motywowania / Danuta Bula // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2007/2008, nr 4, s. 85-93

118. Obraz kompetencji uczenia się – perspektywa uczniów klas trzecich i szóstych szkoły podstawowej, ich nauczycieli i rodziców /Janina Uszyńska-Jarmoc // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2012, nr 1, s. 8-20

119. Pedagog szkolny w świetlicy, czyli słów kilka o tym, jak zachęcić dzieci do nauki / Monika Kulka // Świetlica w Szkole. – 2014, nr 6, s. 3-5

120. Peer learning, czyli nauka przez wymiane wiedzy / Aleksandra Kubala-Kulpinska // Polonistyka. – 2017, nr 5, s. 34-37

121. “Pobudzamy wszystkie zmysły” : zestaw ćwiczeń do pracy z uczniami / Katarzyna Droga // Głos Pedagogiczny. – 2013, nr 5, s. 31-37

122. Ponownie o motywowaniu uczniów do uczenia się geografii / Sławomir Piskorz, Mariola Tracz // Geografia w Szkole. – 2011, nr 5, s. 5-13

123. Predyktory wykorzystywania strategii automotywacji w uczeniu się języka obcego / Anna Studenska // Ruch Pedagogiczny. – 2012, nr 4, s. 129-136

124. Rola oceny opisowej jako czynnika kształtującego motywację uczniów / Małgorzata Ekiert // Języki Obce w Szkole. – 2004, nr 1, s. 30-33

125. Rozwijanie u ucznia motywacji wewnętrznej – nowe metody chwalenia i zachęcania do współpracy / Anna Przychodzeń // Języki Obce w Szkole. – 2004, nr 1, s. 28-30

126. Rozwijanie zainteresowań matematycznych dzieci w młodszym wieku szkolnym – piramidki /Emilia Szymczak, Feliksa Piechota // Życie Szkoły. – 2018, nr 5, s. 30-34

127. Różne sposoby na to, żeby uczniowi chciało się chcieć / Jacek Buczny // Psychologia w Szkole. – 2006, nr 3, s. 57-72

128. Ryślenie, barwoślady, lapbooki czyli jak sprawić, żeby uczenie się było łatwiejsze / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Biologia w Szkole z Przyrodą. – 2017, nr 5, s. 25-29

129. Samoregulacja w uczeniu się / Shoshi Reiter ; tł. Małgorzata Gasik i Marek Kryśkiewicz // Meritum. – 2012, nr 1, s. 15-18

130. Scenariusz warsztatów dla rodziców “Motywowanie dziecka do nauki” / Anna Kadłuba-Korczak // Głos Pedagogiczny. – 2012, nr 44, s. 31-34

131. Sposoby uczenia się a pamięć / Dorota Kondrat // Remedium. – 2004, nr 11, s. 10-11

132. Style uczenia się / Dorota Kondrat // Remedium. – 2005, nr 1, s. 10-11

133. System motywowania uczniów / Tomasz Szwed // Nowy Biuletyn Szkolny. – 2006, nr 1, s. 7-10

134. Szkolna motywacja wewnętrzna / Waldemar Kozłowski // Edukacja. – 2006, nr 1, s. 25-39

135. Sztuka motywowania / Halina Mejza // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 4, s. 19-24
*Motywowanie dziecka do nauki

136. Sztuka motywowania uczniów / Kinga Rusin // Głos Pedagogiczny. – 2011, nr 32, s. 16-18

137. Techniki pamięciowe / Dorota Kondrat // Remedium. – 2005, nr 3, s. 8-9

138. Techniki szybkiego uczenia się. Cz. 1, Mnemotechniki / Paulina Ilska // Sygnał. – 2015, nr 2, s. 46-47

139. Techniki szybkiego uczenia się. Cz. 2, Mapy pamięci / Paulina Ilska // Sygnał. – 2015, nr 3, s. 46-47

140. Trening pamięci – metody efektywnego uczenia się. Scenariusz zajęc dla uczniów liceum przeprowadzonych w bibliotece szkolnej / Elżbieta Kasprzyszak // Biblioteka w Szkole. – 2018, nr 6, s. 31-32

141. Trudne sytuacje – sposoby motywowania dzieci na zajęciach ruchowych / Renata Śleboda, Magdalena Król-Zielińska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2007, nr 12, s. 38-41

142. Typologia nauczycielskiej refleksji dotyczącej pracy z uczniami /Joanna Szymczak // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2017, nr 4, s. 50-60

143. Uczenie bierne czy aktywne? / Małgorzata Taraszkiewicz // Psychologia w Szkole. – 2007, nr 1, s. 117-123

144. Uczę ciekawiej – kodowanie i programowanie / Margareta Olszewska, Marzena Oterman // Życie Szkoły2018, nr 5, s. 19-23

145. Uczyć ucznia uczenia się, czyli 3xU / Katarzyna Lotkowska // Psychologia w Szkole. -2006, nr 3, s. 73 -78

146. Uczyć Uczniów Uczenia się -nauczyciel jako doradca edukacyjny / Anna Rękawek. // Dyrektor Szkoły. -2006, nr 9, s. 40 -42

146. Usprawnianie technik uczenia się / Bożena Czerwoniec // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 9, s. 36-38

147. W drodze do samodzielności, czyli wspieranie mechanizmów uczenia się dziecka /Aleksandra Kubala-Kulpińska // Życie Szkoły. – 2019, nr 1, s. 33-38

148. W szkole: skutecznie i wytrwale / Wiesław Łukaszewski // Psychologia w Szkole. – 20015, nr 5, s. 89-98
*Sposoby efektywnego działania w szkole

149. Wiara w rozwój czyni cuda / Kinga Lachowicz-Tabaczek // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 1, s. 4-14
*Wpływ nauczycieli na proces uczenia się

150. Widzę, słyszę, działam – program zajęć psychoedukacyjnych / Irena Sorokosz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 3, s. 33-35

151. Wspieranie ucznia w procesie uczenia się / Irena Adamek // Nauczanie Początkowe. – 2007/2008, nr 3, s. 42-50

152. Wspomaganie motywacji do uczenia się / Stanisław Korczyński // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2013, nr 6, s. 8-19

153. Wzmacnianie motywacji uczniów / Ewa Stojak-Ślęczek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 9, s. 31-33

154. Zespołowe uczenie się / Jarosław Kordziński // Dyrektor Szkoły. – 2017, nr 4, s. 24-26

155. Zmiana roli oceniania / Bolesław Niemierko //Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 1, s. 50-53

156. Zmotywowana klasa czyli jak nauczyciel może spełnić swoje marzenia / Urszula Grygier // Nowa Szkoła. – 2008, nr 3, s. 28-34

157. Zrozumieć problem motywacji / Małgorzata Siekańska // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 4, s. 15-24

Oprac. Iwona Kowalska
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów, PBW w Opolu