DEKUTOWSKI Hieronim „Zapora” (1918-1949)


Żołnierze Wyklęci. Cz. 6.
Zestawienie bibliograficzne w wyborze.

Dekutowski Hieronim Kazimierz, pseud. m.in. Zapora, ur. 24 IX 1918, Tarnobrzeg, zm. 7 III 1949, Warszawa, działacz niepodległościowy, major; IX 1939 walczył jako ochotnik, następnie w WP we Francji i PSZ w Wielkiej Brytanii; IX 1943 przerzucony do kraju (Cichociemny), od XI 1943 dowódca oddziału partyzanckiego AK na Zamojszczyźnie, II–VII 1944 — w rejonie Lublina i Puław, następnie kontynuował walkę na Lubelszczyźnie, Kielecczyźnie i Rzeszowszczyźnie (dowódca zgrupowania WiN); IX 1947 aresztowany, po ciężkim śledztwie XI 1948 skazany na karę śmierci i stracony.

Zestawienie bibliograficzne zostało sporządzone na podstawie zawartości katalogów elektronicznych Biblioteki Narodowej i innych bibliotek zgrupowanych w KARO, a także z autopsji. Uporządkowane jest alfabetycznie według tytułów publikacji z podziałem na wydawnictwa zwarte, artykuły z czasopism, materiały audiowizualne oraz strony internetowe. Materiał obejmuje 132 pozycje.

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Dekutowski-Hieronim-Kazimierz;3891480.html

1. Akcje oddziałów “Zapory” w tajnych raportach UB – MO / przygot. do druku Henryk Pająk. – Lublin : Wydawnictwo Retro, 1996. – 202, [1] s., [8] s. tabl. ; 24 cm. – ISBN 83-905292-7-0

2. Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956 = The atlas of the independence underground in Poland / [zespół red. Rafał Wnuk (red. nacz.) et al. ; oprac. haseł Tomasz Balbus et al.]. —  Atlas of the independence underground in Poland. – Warszawa ;Lublin : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2007. – LXXXVI, 574 s. (w tym 32 s. złoż.) : il. (w tym kolor.) ;   34 cm.  – ISBN  978-83-60464-45-8
M 052014 C
052013  (Kluczbork), M 064998 C 064999 (Nysa), S 198692 M 198698 (Opole)

3. Bohaterowie z dołów śmierci / Waldemar Kowalski. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. — 343, [1] s., [24] s. tabl. kolor. ; 21 cm. – ISBN  978-83-01-18774-3
M 218414 (Opole)

4. Działalność zgrupowania partyzanckiego Hieronima Dekutowskiego ps. “Zapora” na podstawie akcji zbrojnych pod Krężnicą Okrągłą 24 maja 1944 roku oraz 24 września 1946 roku / Beata Dagmara Kopcińska ; Akademia Sztuki Wojennej [W:] Działania nieregularne w dziejach wojskowości polskiej / redakcja naukowa Ryszard Parafianowicz ; Akademia Sztuki Wojennej. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018.  – ISBN 978-83-7523-635-4. – S. 251-261

5. Działania partyzanckie na Lubelszczyźnie / Mikołaj Morzycki-Markowski. – Warszawa : Edipresse-Kolekcje : Bellona, cop. 2018. – 62 s. : il. (w tym kolor.e) ; 25 cm. – ISBN 978-83-7989-368-3 ; 978-83-7989-549-6 ; 978-83-11-15504-6

6. Hieronim Dekutowski “Zapora” / Dominik Kuciński. – Warszawa : Wydawnictwo Bollinari Publishing House, 2016. – 109 s., [16] s. tabl. : il. ; 21 cm. – ISBN 978-83-63865-06-1

7. Hieronim Dekutowski ps. “Zapora” / Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu ; [opracowanie Anna Świderek]. – Tarnobrzeg : Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka, 2018. – 28 s. ; 21 cm

8. Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956 : słownik biograficzny. T. 1 / [aut. Sławomir Abramowicz et al.]. – Kraków ; Warszawa : IPN KŚZPNP, 2002. – ISBN 83-89078-00-7. – S. 110–114.

9. Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego a żołnierze wyklęci : walka z podziemiem antykomunistycznym w latach 1944-1956 / Lech Kowalski. – Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 2016. – 869 s. ; 25 cm. – ISBN 978-83-7785-956-8

10. Księga świadectw : skazani na karę śmierci w czasach stalinowskich i ich losy / pod red. Krzysztofa Madeja, Jana Żaryna i Jacka Żurka ; [relacje i wspomnienia zebrali i oprac. Tomasz Balbus et al.] ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. – Warszawa : IPN, 2003. – 455, [1] s., [20] s. tabl. : faks., fot., mapa, portr. ; 21 cm. ISBN 83-89078-16-3

11. Ludzie lubelskiego okręgu Armii Krajowej / Ireneusz Caban. – Lublin : “Czas”, 1995. – 349, [3] s., [32] s. portr. ; 21 cm. – ISBN 83-85614-13-3

12. Major “Zapora” / Izabella Kochanowska. – [Sopot : nakł. autora, 1998]. – 85, [11] s. : faks., fot., portr. ; 21 cm

13. Major Hieronim Dekutkowski “Zapora” : (1918-1949) / tekst Tomasz Sudoł, Maciej Żuczkowski ; redakcja Izabela Szufa. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2018. – 24 s. : il. ; 23 cm. – ISBN 978-83-7629-969-3

14. Major Hieronim Dekutowski “Zapora” (1918-1949) / [tekst Tomasz Sudoł, Maciej Żuczkowskik]. – [Warszawa] : Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, cop. 2016. – 24 s. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm. – ISBN 978-83-7629-969-3

15. My z oddziałów “Zapory”… / Piotr Zwolak. – Lublin : “Clio”, cop. 1999. – 167, [1] s. : il. ; 21 cm. – ISBN 83-905113-8-X

16. Na stracenie / Janusz Krasiński. – Białystok : “Versus”, 1992. – 313, [1] s. ; 20 cm. – ISBN 83-7045-026-1

17. Na szlaku niepodległości / pod red. Filipa Musiała i Jarosława Szarka. – Kraków : Instytut Pamięci Narodowej : Ośrodek Myśli Politycznej, 2009. – 204 s. : il., faks., fot., portr. ; 20 cm. – ISBN 978-83-60125-68-7

18. Narodowe Siły Zbrojne na Lubelszczyźnie 1944-1947 / Mirosław Piotrowski. – Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2009. – 399 s. : il. ; 25 cm. – ISBN 978-83-7306-432-4

19. Obława na Wyklętych : polowanie bezpieki na Żołnierzy Niezłomnych / Tadeusz M. Płużański. – Zakrzewo : Wydawnictwo Replika, cop. 2017. – 303, [1] s., [22] s. tabl. : faks. (w tym kolor.), fot. (w tym kolor.), portr. ; 24 cm. – ISBN 978-83-7674-596-1

20. Oddziały wyklętych / Szymon Nowak. – Warszawa : Fronda, [2016]. – 429, [1] s. : il. ; 22 cm. – ISBN 978-83-8079-039-1
M 068915 (Nysa)

21. Oni się nigdy nie poddali / Henryk Pająk. – Lublin : Retro, 1997. – 303 s., [71] s. tabl. : faks., fot., portr. ; 24 cm. – 83-905292-4-6

22. Pseudonim “Zapora” : mjr cc Hieronim Dekutowski (1918-1949) / Adam F. Baran. – Staszów : Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, [1996]. – 170 s. : faks., fot., portr., err. ; 20 cm. – ISBN 83-905461-0-8

23. Słownik biograficzny cichociemnych. T. 4. / Krzysztof A. Tochman. – Zwierzyniec – Rzeszów: Obywatelskie Stowarzyszenie „Ostoja”, 2011. – ISBN 9788393385706.  – S. 56–70

24. Studia Rzeszowskie. T. 5, Polska i Polacy w XX wieku / pod red. Jana Drausa ; Okręgowa Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie; Instytut Europejskich Studiów Społecznych w Rzeszowie. – Rzeszów : Instytut Europejskich Studiów Społecznych; Kraków: Tow. Sympatyków Historii, 1998. – 270 s. ; 23 cm. – ISBN 83-86536-55-1

25. Tarnobrzeskie ślady. T. 4 / Piotr Duma. – Tarnobrzeg : Neiko Print & Publishing, 2016. – 204, [2] s. : il. kolor. ; 25 cm + 1 dysk optyczny (DVD). – ISBN 978-83-64387-27-2 ; ISBN978-83-64387-38-8

26. Wokół legendy “Ognia” : opór przeciw zniewoleniu: Polska – Małopolska – Podhale 1945-1956 : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej w Nowym Targu w dniach 9-11 marca 2007 r. przez Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Targu i Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie / pod red. Roberta Kowalskiego. – Nowy Targ : Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział ; Kraków : Wydawnictwo Avalon T. Janowski, 2008. – 531 s. : faks., fotografie, mapy, portr. ; 25 cm + dysk optyczny (DVD). – ISBN 978-83-60448-57-1

27. Wspomnienia “Morwy” żołnierza cc majora “Zapory” / Marian Pawełczak. – Wyd. 2 uzup. i popr. – Lublin : Wydawnictwo Clio, 2011. – 208 s. : il. ; 24 cm. – ISBN 978-83-930998-6-3

28. Wyklęci : podziemie zbrojne 1944-1963 / wybór i oprac. Marta Markowska ; [współpr. Agnieszka Uścińska]. – Warszawa : Ośrodek Karta ; Lublin : Fundacja Niepodległości, 2013. – 190, [2] s., [15] s. tabl. : il. ; 21 cm. – ISBN 978-83-61283-79-9

29.  “Zapora” – Hieronim Dekutowski / scenariusz Sławomir Zajączkowski, rysunki Krzysztof Wyrzykowski ; wkładka historyczna i konsultacja historyczna Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Warszawie, 2017. – 48 s. : il. Kolor. ; 30 cm. – ISBN 978-83-8098-100-3

30. Zaporczycy / Artur Piekarz. – Warszawa : Edipresse Kolekcje Sp. z o.o., cop. 2020. – 62, [2] s. : faks.a, fot., portr. ; 25 cm. – ISBN 978-83-8177-160-3

31. Zaporczycy : relacje. T. 1 / [Ewa Kurek]. – Wyd. 2 ocenzurowane. – Lublin : Wydawnictwo Clio, 2010. – 247, [1] s. : il. ; 21 cm.

32. Zaporczycy : relacje. T. 1 / [przygot. do druku Ewa Kurek]. – Lublin : Clio, 1997. – 255 s. : il. ; 21 cm. – ISBN 83-905113-2-0

33. Zaporczycy : relacje. T. 2 / Ewa Kurek. – Wyd. 2 ocenzurowane. – Lublin : Wydawnictwo Clio , 2009. – 223 s. : il. ; 21 cm

34. Zaporczycy : relacje. T. 2. – Lublin : “Clio”, cop. 1998. – 223, [1] s. : il. ; 21 cm. – ISBN 83-905113-4-7

35. Zaporczycy : relacje. T. 3 / zebr. i przygot. do dr. Ewa Kurek. – Wyd. 2. – Lublin : Wydawnictwo “Clio”, 2011. – 205 s. ; 21 cm. – ISBN 978-83-930998-2-5

36. Zaporczycy : relacje. T. 3. – Lublin : “Clio”, cop. 1999. – 207 : il. ; 21 cm. – ISBN 83-905113-5-5

37. Zaporczycy : relacje. T. 4 / zebr. i przygot. do dr. Ewa Kurek. – Wyd. 2. – Lublin : Wydawnictwo Clio, 2011. – 208 s. : il ; 21 cm. – ISBN 978-83-930998-4-9

38. Zaporczycy : relacje. T. 4. – Lublin : “Clio”, cop. 1999. – 204 s. : il. ; 21 cm. – ISBN 83-905113-7-1

39. Zaporczycy : relacje. T. 5 / zebr. i przygot. do dr. Ewa Kurek. – Wyd. 2. – Lublin : Wydawnictwo “Clio”, 2011. – 295, [1] s. : il ; 21 cm. – ISBN 978-83-930998-5-6

40. Zaporczycy : relacje. T. 5. – Lublin : “Clio”, cop. 1999. – 295, [1] s. : il. ; 21 cm. – ISBN 83-905113-9-8

41. Zaporczycy 1943-1949 / Ewa Kurek. – Lublin : Wydawnictwo “Clio”, cop. 1995. – 392, [1] s., [8] s. tabl. ; 21 cm. – ISBN 83-904266-0-9

42. Zaporczycy 1943-1949 / Ewa Kurek. – Wyd. 2 ocenzurowane. – Lublin : Wydawnictwo Clio Sergiusz Matjunin, 2005. – 400 s. : faks. ; 24 cm. – ISBN 83-917670-7-8

43. Zaporczycy 1943-1949 / Ewa Kurek. – Wyd. ocenzurowane. – Warszawa : Wydawnictwo Bollinari Publishing House, 2015. – 491, [3] s. : il. ; 21 cm. – ISBN 978-83-63865-65-8

44. “Zaporowcy” przed sądem UB / oprac. Henryk Pająk. – Lublin : Retro, 1997. – 273 s., [8] s. tabl. : faks., fot., portr. ; 24 cm. – ISBN 83-905292-3-8 [Stanowi cz. 2. książki pt.: Akcje oddziałów “Zapory” w tajnych raportach UB – MO].

45. Zapory żołnierze wyklęci. T. 1, Relacje żołnierzy cc mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora z szeregów AK i podziemia antykomunistycznego / zebrała i opracowała Ewa Kurek. – Warszawa ; Kraków : Oficyna Wydawnicza Mireki, cop. 2016. – 509, [1] s. : fot. ; 25 cm. – ISBN 978-83-64452-81-9 ; 978-83-64452-84-0

46. Związek Walki Zbrojnej i Armia Krajowa w okręgu lubelskim 1939-1944. Cz. 1, Zarys monograficzny / Ireneusz Caban, Zygmunt Mańkowski. – Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1971. – 324, [3] s. : il., mapa ; 23 cm.

47. Związek Walki Zbrojnej i Armia Krajowa w okręgu lubelskim 1939-1944. Cz. 2, Dokumenty / Ireneusz Caban, Zygmunt Mańkowski. – Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1971. – 535, [4] s. : il. ; 23 cm.

48. Żołnierze wyklęci / Jerzy Ślaski. – Warszawa : “Rytm”, [2004]. – 276, [2] s., [40] s. tabl. : faks., fot., portr. ; 25 cm. – ISBN 83-7399-025-9

49. Żołnierze wyklęci / Jerzy Ślaski. – Warszawa : “Rytm”, 2000. – 276, [2] s., [40] s. tabl. : il. ; 25 cm. – ISBN 83-86678-17-8

50. Żołnierze wyklęci / Jerzy Ślaski. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, 1996. – 276, [3] s., [40] s. tab. : fot., faks. ; 25 cm. – ISBN 83-86678-17-8

51. Żołnierze wyklęci / Jerzy Ślaski. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, [2011]. – 276, [2] s., [40] s. tabl. : il. ; 25 cm. – ISBN 978-83-7399-443-0

52. Żołnierze wyklęci / Jerzy Ślaski. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, [2012]. – 276, [2] s., [40] s. tabl. : il. ; 25 cm. – ISBN 978-83-7399-538-3

53. Żołnierze wyklęci : antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku / Dawid Golik, Ksawery Jasiak, Maciej Korkuć, Kazimierz Krajewski, Janusz Kurtyka, Tomasz Łabuszewski, Piotr Niwiński, Jacek Pawłowicz, Andrzej Przewoźnik, Grzegorz Wąsowski, Jerzy Węgierski, Leszek Żebrowski ; [pomysł, koncepcja i wybór ilustracji Adam Borowski ; wybór i opracowanie Grzegorz Wąsowski i Leszek Żebrowski]. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Volumen, 2017. – 751, [1] s. : faks., fot., portr. ; 30 cm. – ISBN 978-83-64708-23-7

54. Żołnierze wyklęci : antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku / Dawid Golik, Ksawery Jasiak, Maciej Korkuć, Kazimierz Krajewski, Janusz Kurtyka, Tomasz Łabuszewski, Piotr Niwiński, Jacek Pawłowicz, Andrzej Przewoźnik, Grzegorz Wąsowski, Jerzy Węgierski, Leszek Żebrowski ; [pomysł, koncepcja i wybór ilustracji Adam Borowski ; wybór i opracowanie Grzegorz Wąsowski i Leszek Żebrowski]. – Wyd. [4]. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Volumen, 2016. – 359 s. : zdj. ; 30 cm. – ISBN 978-83-7233-188-5
M 068503 (Nysa)

55. Żołnierze wyklęci : antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku / wybór i oprac. Grzegorz Wąsowski, Leszek Żebrowski. – Warszawa : “Volumen” : Liga Republikańska, 1999. – 343, [2] s. : il., 2 mapy ; 30 cm. – ISBN 83-7233-184-7

56. Żołnierze wyklęci : niezłomni bohaterowie / Joanna Wieliczka-Szarkowa. – Kraków: Wydaw. AA, 2013. – 462 s. : il., faks., fot., portr. ; 22 cm. – ISBN 978-83-7864-148-3

57. Żołnierze wyklęci : sześciu z tysięcy / Przemysław Słowiński. – Chorzów : Wydawnictwa Videograf, 2017. – 291, [5] s. : fot. ; 24 cm. – ISBN 978-83-7835-555-7

Artykuły z czasopism:

58. Bali się spojrzeć mu w oczy / Stanisław Łukasik ; rozm. przepr. Adam Kruczek // Nasz Dziennik (Wyd. zasadnicze). 1429-4834. – 2012, nr 290, s. 4

59. Bohaterstwo na całe życie / Ewa i Tomasz Kamińscy // Niedziela (F). – 2014, nr 12, s. IV-V

60. Byłam łączniczką “Zapory” / Izabella Kochanowska ; rozm. przepr. Anna Kołakowska // Nasz Dziennik (Wyd. zasadnicze). 1429-4834. – 2012, nr 268, s. 12-13

61. Długa droga “Zapory” / Grzegorz Makus // Gazeta Polska (Warszawa ; 1993). 1230-4581. – 2012, nr 10, s. 26-27

62. Hieronim Dekutowski (1918-1949) : biogr. / Adam F. Baran // Studia Rzeszowskie. – T. 5, (1998), s. 210-213

63. Hieronim Dekutowski „Zapora” (1918-1949). Żołnierz niepodległości / Tadeusz M. Płużański // Biuletyn informacyjny AK. – 2003, nr 10 (162)  październik,  s. 13 – 19

64. Jak „Reżu” stał się mężczyzną – czyli o okresie młodzieńczym Hieronima Dekutowskiego / B. Grzegorczyk // Nieśmiertelnik. – 2009, nr 2, s. 6-7

65. Kto wydał “Zaporę” – raz jeszcze / Anna Grażyna Kister // Zeszyty Historyczne WiN-u. 1230-106X. – R. 10, nr 16 (2001), s. 257-259 [Uzup. do: Kto wydał “Zaporę?” / Leszek Pietrzak // Zeszyty Historyczne WiN-u. – Nr 16, (2001)]

66. Kto wydał “Zaporę”? / Leszek Pietrzak // Zeszyty Historyczne WiN-u. 1230-106X. – R. 10, nr 15 (2001), s. 281-286

67. Leśny bohater  [Hieronim Dekutowski] / Anna Dąbrowska // Polska Zbrojna. – 2013, nr 10 (810), s. 98 – 100

68. Major “Zapora” – bohater literacki / Mariusz Solecki // Twórczość : miesięcznik literacko-krytyczny. 0041-4727. – R. 70, nr 2 (2014), s. 143-145

69. Major Hieronim Dekutowski, cichociemny, ps. Zapora (1918-1949) / Adam F. Baran // Rocznik Tarnobrzeski. – T. 1, (1996), s. 154-156

70. Medalik z żuchwy / Piotr Czartoryski-Sziler // Nasz Dziennik (Wyd. zasadnicze). 1429-4834. – 2013, nr 122, s. 4

71. Mój wuj “Zapora” / Krystyna Frąszczak ; rozm. przepr. Piotr Czartoryski-Sziler // Nasz Dziennik (Wyd. zasadnicze). 1429-4834. – 2013, nr 134, s. 5

72. My nigdy nie poddamy się! : Polska i Polacy / Piotr Śliwiński // Źródło (Kraków). 1230-4506. – 2011, nr 39, s. 22-23

73. Niepokorni” : sylwetki wybranych żołnierzy Wojska Polskiego i ich walka o Wolną Ojczyznę w latach II wojny światowej i po 1945 roku: Wilk, Łupaszka, Bruzda, Zapora, Ogień, Witold / Jadwiga Górska // Iuvenilia. 1895-7994. – [T.] 2 (2007), s. 171-182

74. Ostatni rozkaz Majora Hieronima Dekutowskiego „Zapory” (21.10.1918 – 7.03.1949) / Izabela Kochanowska „Błyskawica” // Biuletyn informacyjny AK. – 2009, nr 10 (162) marzec,   10 – 16

75. Patrzył na mnie długo, przenikliwie – relacja Teresy Partyki-Gaj / oprac. Jakub Gołębiewski //  Pamięć.pl : biuletyn IPN . – 2016, nr 3, s. 50-52

76. Piechota “Zapory” odkopywana na “Łączce” / Tadeusz M. Płużański // Najwyższy Czas! : pismo konserwatywno-liberalne. 0867-0366. – 2013, nr 3, s. XXXVI-XXXVII

77. Pięciu ze sfory / Przemysław Waingertner // Tygodnik Solidarność : czasopismo NSZZ Solidarność. 0208-8045. – 2012, nr 10, s. 30-31

78. Po prostu – Niezłomni / Leszek Pietrzak // Gazeta Polska (Warszawa ; 1993). 1230-4581. – 2011, nr 8, dod. Żołnierze Wyklęci, s. VI-VII

79. Policzyć dokładanie, zawołać po imieniu / Krzysztof Szwagrzyk ; rozm. przepr. Joanna Lichocka // Gazeta Polska (Warszawa ; 1993). 1230-4581. – 2013, nr 40, s. 18-19

80. Polska podziemna powstaje z grobów / Anna Zechenter // Gazeta Polska (Warszawa ; 1993). 1230-4581. – 2013, nr 9, dod. Żołnierze Wyklęci, s. 5-6

81. Pomnik dla “bandyty” / Tadeusz M. Płużański // Najwyższy Czas! : pismo konserwatywno-liberalne. 0867-0366. – 2003, nr 47, s. XXXVI-XXXVII

82. Powązki – warszawski Katyń / Tadeusz M. Płużański // Nasza Polska. 1425-1914. – 2012, nr 33, s. 4

83. Powrót “Zapory” / Jerzy R[oman] Krzyżanowski // Zeszyty Historyczne. –  134, (2000), s. 137-161

84. Prawda o “Łączce” : z Tadeuszem M. Płużańskim, publicystą i historykiem, rozmawia Magdalena Kowalewska / Tadeusz M. Płużański ; rozm. przepr. Magdalena Kowalewska // Nasza Polska. 1425-1914. – 2013, nr 9, s. 1, 14

85. Przywrócona tożsamość narodowych bohaterów / Magdalena Kowlewska // Nasza Polska. 1425-1914. – 2013, nr 35, s. 1, 7

86. Rajd Zgrupowania Partyzanckiego Zrzeszenia WiN pod dowództwem mjr. Hieronima Dekutowskiego “Zapory” na Rzeszowszczyznę latem 1946 r. / Mirosław Surdej // Zeszyty Historyczne WiN-u. 1230-106X. – R. 25, nr 43 (2016), s. 5-50

87. Sądzony w mundurze Wehrmachtu… : mjr Hieronim Dekutowski “Zapora” (1918-1949) / Tadeusz Płużański // Wyklęci : ogólnopolski kwartalnik poświęcony żołnierzom wyklętym. 2450-4874. – 2017, nr 1, s. 70-73

88. Siedem wyroków śmierci dla „Zapory” / Maciej Korkuć // Biuletyn IPN. – 2008, nr 1-2, s. 115-123

89. Siedmiu z „Łączki” / Sławomir Poleszuk //  Pamięć.pl : biuletyn IPN. – 2014, nr 3, s. 30-35

90. Skarby z kufra “Zawady” / Andrzej Matuszyński ; rozm. przepr. Piotr Czartoryski-Sziler // Nasz Dziennik (Wyd. zasadnicze). 1429-4834. – 2014, nr 117, s. 10

91. Straceńcza ucieczka skazanych na stracenie / Maciej Gelberg // Kombatant – biuletyn UdSKiOR. – 2015, nr 2 (290), s. 15 – 18

9. Tryumf “Zapory” / Anna Ambroziak // Nasz Dziennik (Wyd. zasadnicze). 1429-4834. – 2016, nr 190, s. 1, 4

93. W imię prawdy o “Zaporze” : (na marginesie książki Ewy Kurek) / Aleksander Głowacki // Zeszyty Historyczne WiN-u. 1230-106X. – Nr 9 (1996), s. 239-269

94. W oddziale cc mjr. Hieronima Dekutowskiego “Zapory” / Mieczysław Czechowski “Wrzos” ; oprac. Roksana Szczęch // Zeszyty Historyczne WiN-u. 1230-106X. – R. 16, nr 26/27 (2007), s. 337-366

95. W sieci agentów. Prowokacje UB wobec „Zapory” / Waldemar Kowalski // Kombatant: biuletyn UdSKiOR. – 2019, nr 3 (339), 8 – 11

96. W ubeckiej matni / Leszek Pietrzak // Uważam Rze : inaczej pisane. 2082-8292. – 2013, nr 36, s. 50-53

97. Walczyłem u “Zapory” / Marian Pawełczak ; rozm. przepr. Adam Kruczek // Nasz Dziennik (Wyd. zasadnicze). 1429-4834. – 2013, nr 28, dod. Magazyn nr 24, s. M10-M11

98. Wierny do końca : rozmowa z dr Teresą Partyką-Gaj, emerytowanym lekarzem neurologiem, byłą narzeczoną Hieronima Dekutowskiego “Zapory” / Adam Kruczek // Nasz Dziennik (Wyd. zasadnicze). 1429-4834. – 2018, nr 50, dod. Żołnierze Świętej Sprawy, s. 17-18

99. Wspomnienia o Hieronimie Dekutowskim / Krystyna Frąszczak]. – Materiały biograficzne
Archiwum Instytutu Literackiego Kultura, 1989, 2 k.

100. Wyrok na “Zaporę” / Joanna Wieliczka-Szarkowa // Nasz Dziennik (Wyd. zasadnicze). 1429-4834. -2013, nr 56, s. 21

101. Wyrok w sprawie rtm. Władysława Nowickiego “Stefana”, mjr. Hieronima Dekutowskiego “Zapory” i towarzyszy / oprac. Andrzej Zagórski // Zeszyty Historyczne WiN-u. 1230-106X. – Nr 9 (1996), s. 149-221

102. Za Zamek, za Katyń, za Sybir, za krew zapłaci „Zapory” piechota / Tadeusz M. Płużański // Najwyższy Czas! : pismo konserwatywno-liberalne. 0867-0366. – 2016, nr 15/16, s. LII-LIV

103. Zapora, czyli powrót bohatera / Tomasz Sudoł //  Pamięć.pl : biuletyn IPN. – 2016, nr 3, s. 65-66

104. Zapora mózgowa / Marek Barański // Dziennik Trybuna. 2300-3197. – 2016, nr 163/164, s. 3

105. “Zapora” odnaleziony / Tadeusz M. Płużański // Najwyższy Czas! : pismo konserwatywno-liberalne. -2017, nr 14, s. XVI-XVII

106. Zapora przeciw komunizmowi / Tadeusz M. Płużański // Biuletyn informacyjny AK. – 2011, nr 10 (162) marzec, s. 31 – 37

107. Zapora przeciw komunizmowi / Tadeusz M. Płużański // Najwyższy Czas! : pismo konserwatywno-liberalne. 0867-0366. – 2009, nr 14, s. XLIII-XLVI

108. “Zapora” przeciw komunizmowi / Tadeusz M. Płużański // Nasza Polska. 1425-1914. – 2011, nr 11, s. 10-11

109. “Zapora” się nie poddał / Joanna Wieliczka-Szarek // Nasz Dziennik (Wyd. zasadnicze). 1429-4834. -2013, nr 43, s. 13

110. “Zapora” w sieci agentów / Jarosław Kopiński // Gazeta Polska (Warszawa ; 1993). 1230-4581. – 2006, nr 25, s. 23-24

111. Zwyczajny chłopak / Izabela Kozłowska // Tygodnik Solidarność : czasopismo NSZZ Solidarność. 0208-8045. – 2018, nr 9, s. 42-43

Materiały audiowizualne:

 112. Major “Zapora” [Film] / scen. i reż.: Ewa Kurek. – Lublin : TVP Lublin, 1996. – 1 dysk optyczny (29 min 37 sek) : dźw., kolor ; 12 cm

113. Zapora [Film dok.] / reż. Konrad Starczewski. – [Warszawa]: Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej, 2016 . – Barwny + czarno-biały, 67 min

114. Żołnierze wyklęci : sześciu z tysięcy [Dok. dźwiękowy] / Przemysław Słowiński. – [Piaseczno] : Heraclon International. Story Box.pl, [2017]. – 1 płyta audio (CD) (14 godz. 25 min) : zapis cyfrowy, stereo. ; 12 cm. – 978-83-65864-18-5 [Nagranie na podstawie edycji książkowej: Chorzów : Wydawnictwa Videograf, 2017.]

115. Żołnierze wyklęci i ich oprawcy [Film] / [aut. projektu, red. prowadz., oprac. tekstów Tadeusz Płużański ; aut. kalendarium Dominik Cieszkowski]. – [Warszawa : Murator, 2012]. – 1 dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm.

116. Żołnierze wyklęci [Film] / realizacja [scen. i reż.] Wincenty Ronisz. Losy niepokornych / realizacja [reż.] Wincenty Ronisz ; [scen. Wincenty Ronisz, Anna Jakubowska]. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2008. – 1 dysk optyczny (2 filmy – 57, 34 min) : dźw., kolor i cz.-b. ;   12 cm.
NE 000336 NE 000337 (Kluczbork), NE 000117 NE 000116 (Nysa)

W Internecie:

117. Hieronim Dekutowski – Cichociemny [online]. [Dostęp 18.03.2020]. Dostępny w Internecie: http://elitadywersji.org/hieronim-dekutowski-cichociemny/

118. Hieronim Dekutowski (1918-1949) / Mariusz Jarosiński [online]. [Dostęp 18.03.2020]. Dostępny w Internecie: https://dzieje.pl/postacie/hieronim-dekutowski-1918-1949

119. Hieronim Dekutowski [online]. [Dostęp 18.03.2020] Dostępny w Internecie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Hieronim_Dekutowski

120. Hieronim Dekutowski [online]. [Dostęp 18.03.2020] Dostępny w Internecie: https://www.wikiwand.com/pl/Hieronim_Dekutowski

121. Hieronim Dekutowski ps. Zapora – żołnierz niezłomny / mk [online]. [Dostęp 18.03.2020]. Dostępny w Internecie: https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/938845,Hieronim-Dekutowski-ps-Zapora-zolnierz-niezlomny

122. Hieronim Dekutowski Zapora [online]. [Dostęp 18.03.2020] Dostępny w Internecie: https://www.hieronimdekutowski.pl/

123. Historia bohaterskiego majora Hieronima „Zapory” Dekutowskiego z Tarnobrzega / Grzegorz Lipiec [online]. [Dostęp 18.03.2020]. Dostępny w Internecie: https://echodnia.eu/podkarpackie/historia-bohaterskiego-majora-hieronima-zapory-dekutowskiego-z-tarnobrzega/ar/8035158

124. Jeden z 316 – Hieronim Dekutowski „Zapora” (1918-1949) / Maciej Żuczkowski [online]. [Dostęp 18.03.2020] Dostępny w Internecie: https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/zolnierze-wykleci/29311,Jeden-z-316-Hieronim-Dekutowski-Zapora-1918-1949.html

125. Jeden z najlepszych dowódców polowych”. Kim był Hieronim Dekutowski „Zapora”? / Agnieszka Kasperska [online]. [Dostęp 18.03.2020] Dostępny w Internecie: https://www.dziennikwschodni.pl/magazyn/jeden-z-najlepszych-dowodcow-polowych-kim-byl-hieronim-dekutowski-zapora,n,1000195146.html

126. Mjr Hieronim Dekutowski „Zapora” (1918 – 1949) / Tadeusz M. Płużański [online]. [Dostęp 17.03.2020]. Dostępny w Internecie: https://podziemiezbrojne.ipn.gov.pl/zol/biogramy/90744,Mjr-Hieronim-Dekutowski-Zapora-1918-1949.html

127. Mjr Hieronim Dekutowski „Zapora” / Grzegorz Makus [online]. [Dostęp 18.03.2020] Dostępny w Internecie: https://muzeumzolnierzywykletych.pl/mjr-hieronim-dekutowski-zapora/

128. Śmierć „Zapory” / Łukasz Zalesiński [online]. [Dostęp 18.03.2020]. Dostępny w Internecie: http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/27730?t=Smierc-Zapory-#

129. Zapora [Film dok.] / reż. Konrad Starczewski. – [Warszawa]: Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej, 2016 . – Barwny + czarno-biały, 67 min [online]. [Dostęp 18.03.2020] Dostępny w Internecie: https://www.youtube.com/watch?v=7dz6lFRf4Is

130. Zaporczycy com.pl. Encyklopedia internetowa [online]. [Dostęp 18.03.2020] Dostępny w Internecie: https://zaporczycy.com.pl/biogramy/

131. Żołnierze Niezłomni – Hieronim Dekutowski „Zapora” [online]. [Dostęp 18.03.2020] Dostępny w Internecie: https://www.youtube.com/watch?v=EM31VkGq55g

132. Żołnierze wyklęci : sześciu z tysięcy / Przemysław Słowiński [online] [Dostęp 18.03.2020] Dostępny w Internecie: http://www.atopolskawlasnie.com/Wydawnictwo_PSF/Zolnierze_Wykleci.pdf

 

Oprac. Ewa Dolata-Makuch
RZPWE PBW Filia w Kluczborku
(marzec 2020 r.)