HERLING-GRUDZIŃSKI Gustaw (1919 – 2000)

Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa w wyborze

 

 

20 maja 2019 roku minęło 100 lat od urodzin Gustawa Herlinga-Grudzińskiego – jednego z najwybitniejszych polskich pisarzy XX wieku. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.
(Tekst Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego  http: //orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/uchwaly/2518_u.htm
Prezentowana bibliografia zawiera alfabetyczny spis utworów pisarza oraz teksty krytyczne dotyczące twórczości Herlinga-Grudzińskiego. W niniejszym zestawieniu sporą część stanowią materiały dotyczące opracowań dydaktycznych związanych z twórczością prozaika.
Bibliografia sporządzona została w oparciu o materiały dostępne w zasobach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz Biblioteki Narodowej. Zestawienie zawiera 184 pozycje bibliograficzne. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Zachowana została numeracja ciągła. Wydawnictwa zwarte dostępne w PBW w Opolu i filiach oznaczone są sygnaturą.

 

BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA

1. Biała noc miłości. Opowiadania / Gustaw Herling-Grudziński ; red. Zdzisław Kudelski. – Warszawa : “Czytelnik”, 2001. – 123 s.

2. Biała noc miłości : opowieść teatralna / Gustaw Herling-Grudziński. – Warszawa : “Czytelnik”, 1999. – 123,[1] s.
M 180633 M 180846 (Opole)

3. Dziennik 1957-1958 / Gustaw Herling-Grudziński ; oprac. Włodzimierz Bolecki, Marta Herling. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2018

4. Dziennik pisany nocą 1971-1972 / Gustaw Herling-Grudziński ; [wstęp Krzysztof Pomian]. – [Wyd. 3 krajowe]/ Gustaw Herling-Grudziński. – Warszawa : “Res Publica”, 1990 – 183, [7] s.
M 045125 (Brzeg), M 045544 (Kluczbork), M 53066 (Kędzierzyn-Koźle), 054231 (Nysa), M 161897 M 161898 M 1163720 (Opole)

5. Dziennik pisany nocą 1973-1979 / Gustaw Herling-Grudziński. – Warszawa : “Res Publica”, 1990. – 351, [1] s
M 52986 M 52984 (Kędzierzyn-Koźle), M 054232 M 054233 (Nysa), M 162235 M 163420 M 163421 M 163718 (Opole)

6. Dziennik pisany nocą 1984-1988. T. 1 / Gustaw Herling-Grudziński. – [Warszawa] : “Plejada”, [1990]. – 161, [2]
M 162236/I M 163573/I M 162238/I M 163575/I M 163571/I (Opole)

7. Dziennik pisany nocą 1984-1988. T. 2 / Gustaw Herling-Grudziński. – [Warszawa] : “Plejada”, [1990]. – 246, [1] s
M 162236/II M 163573/II M 162238/II M 163575/II M 163571/II (Opole)

8. Dziennik pisany nocą 1989-1992 / Gustaw Herling-Grudziński. – Warszawa : “Czytelnik”, 1993. – 383 s.
M 047435 (Kluczbork), M 54243 (Kędzierzyn-Koźle), 055314 (Nysa), M 166983 M 166984 (Opole)

9. Godzina cieni : eseje / Gustaw Herling-Grudziński. – Kraków : “Znak”, 1991. – 386, [1] s.
M 045359 (Brzeg), M 53477 (Kędzierzyn-Koźle), M 163104 M 163105 (Opole)

10. Gorący oddech pustyni / Gustaw Herling-Grudziński. – [Wyd. 2]. – Warszawa : “Czytelnik”, 1998. – 299,[4] s.
M 179253 (Opole)

11. Inny świat : zapiski sowieckie / Gustaw Herling-Grudziński. – Warszawa : “Czytelnik”, 1989. – 324, [4] s.
M 044965 M 044966 M 044967 M 045264 M 052241 (Brzeg), M 52517 (Kędzierzyn-Koźle), 054222 054223 (Nysa), M 160853 M 160854 M 161433 (Opole)

12. Inny świat : zapiski sowieckie / Gustaw Herling-Grudziński. – Warszawa : “Czytelnik”, 1990. – 324, [4], s.
M 046546 (Kluczbork)

13. Inny świat : zapiski sowieckie / Gustaw Herling-Grudziński. – Warszawa : “Czytelnik”, 1992. – 324, [4] s.

14. Inny świat : zapiski sowieckie / Gustaw Herling-Grudziński. – Warszawa : “Czytelnik”, 1996. – 324, [4] s.
M 048520 M 048522 (Kluczbork)

15. Inny świat : zapiski sowieckie / Gustaw Herling-Grudziński. – Warszawa : “Czytelnik”, 1997. – 324, [4] s.
M 048022 (Brzeg)

16. Inny świat : zapiski sowieckie / Gustaw Herling-Grudziński. – Warszawa : “Czytelnik”, 1998. – 324, [4] s
M 179739 (Opole)

17. Inny świat : zapiski sowieckie / Gustaw Herling-Grudziński. – Wyd. 1 w tej ed. dodr. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2000. – 353,[4] s. – ( Lekcja Literatury )
M 181761 M 200938 (Opole)

18. Inny świat : zapiski sowieckie / Gustaw Herling-Grudziński. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2007. – 353, [3] s.

19. Inny świat : zapiski sowieckie / Gustaw Herling-Grudziński. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2008. – 353, [3] s.

20. Inny świat : zapiski sowieckie / Gustaw Herling-Grudziński. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2009. – 353, [3] s. – (Lekcja Literatury z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim i Włodzimierzem Boleckim )
M 065745 (Nysa), M 201014 M 201015 M 201016 M 201017 M 201018 (Opole)

21. Inny świat : zapiski sowieckie / Gustaw Herling-Grudziński. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2011. – 353, [3] s.

22. Najkrótszy przewodnik po sobie samym / Gustaw Herling-Grudziński ; oprac . i przyg. do druku Włodzimierz Bolecki. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2000. – 145, [2] s. : faks., fot., portr. ; 20 cm.
M 181602 (Opole)

23. Najkrótszy przewodnik po sobie samym / Gustaw Herling-Grudziński ; oprac. i przygot. do druku Włodzimierz Bolecki. – [Wyd. 2]. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2009. – 145, [2] s. : il., faks., fot., portr.
M 202458 (Opole)

24. Opowiadania zebrane / Gustaw Herling-Grudziński ; [oprac. Zdzisław Kudelski]. – Poznań : “W Drodze”, 1990. – 317, [3] s.
C 046272 (Kluczbork), 054583 (Nysa), M 162574 M 162574 M 162574 (Opole)

25. Opowiadania zebrane / Gustaw Herling-Grudziński ; oprac., Zdzisław Kudelski. – Wyd. 2 poszerz. – Poznań : “W drodze”, 1991. – 393, [1] s. ; 20 cm.
M 045631 (Brzeg), M 165617 (Opole)

26. Pisma zebrane. T. 1, Inny świat : zapiski sowieckie / Gustaw Herling-Grudziński ; posł. i nota o aut. Zdzisław Kudelski. – Warszawa : “Czytelnik”, 1995. – 330, [6] s.
M 171607/I (Opole)

27. Pisma zebrane. [T.] 2 : Skrzydła ołtarza : opowiadania / Gustaw Herling-Grudziński ; red. Zdzisław Kudelski , Gustaw Herling Grudziński . – Warszawa : “Czytelnik”, 1995. – 233, [7] s., [1] k. portr.
M 171607/II (Opole)

28. Pisma zebrane. [T.] 3 : Dziennik pisany nocą : 1971- 1972 / Gustaw Herling-Grudziński ; wstęp, Krzysztof Pomian ; red. Zdzisław Kudelski , Gustaw Herling Grudziński . –  [Wyd. 1 w tej ed. ]. – Warszawa : “Czytelnik”, 1995. –  270, [2] s., [1] k. portr.
M 171607/III (Opole)

29. Pisma zebrane. T. 4, Dziennik pisany nocą 1973-1979 / Gustaw Herling-Grudziński; posł., nota o aut. Zdzisław Kudelski. – Warszawa : “Czytelnik”, 1995. – 481, [3] s., [1] k. portr
M 171607/IV (Opole)

30. Pisma zebrane. [T.] 5 : Dziennik pisany nocą : 1980- 1983 / Gustaw Herling-Grudziński ; red. Zdzisław Kudelski, Gustaw Herling Grudziński. – [Wyd.1 w tej ed.]. – Warszawa : “Czytelnik”, 1996. – 408, [4] s., [1] k. portr.
M 171607/V (Opole)

31. Pisma zebrane. [T.] 6 : Dziennik pisany nocą : 1984- 1988 / Gustaw Herling-Grudziński ; red. Zdzisław Kudelski, Gustaw Herling Grudziński. – [Wyd. 1 w tej ed.]. – Warszawa : “Czytelnik”, 1996. – 513, [3] s., [1] k. portr.
M 171607/VI (Opole)

32. Pisma zebrane. [T.] 7 : Dziennik pisany nocą : 1989- 1992 / Gustaw Herling-Grudziński ; red. Zdzisław Kudelski, Gustaw Herling Grudziński. – [Wyd. 1 w tej ed. ]. – Warszawa : “Czytelnik”, 1997. – 492, [4] s., [1] k. portr.
M 171607/VII (Opole)

33. Pisma zebrane. [T.] 8 : Godzina cieni : eseje / Gustaw Herling-Grudziński ; red. Zdzisław Kudelski , Gustaw Herling Grudziński .Warszawa : “Czytelnik”, 1997. – 521, [3] s., [1] k. portr.
M 171607/VIII (Opole)

34. Pisma zebrane. T.9, Wyjścia z milczenia : szkice / Gustaw Herling-Grudziński ; [wybór], Zdzisław Kudelski , Gustaw Herling Grudziński. – [Wyd. 1 w tej ed.]. – Warszawa : “Czytelnik”, 1998. – 510, [2] s., [1] k.portr.
M 171607/IX (Opole)

35. Pisma zebrane. [T.10], Dziennik pisany nocą 1993-1996 / Gustaw Herling-Grudziński. – [Wyd. 1 w tej ed.]. – Warszawa : “Czytelnik”, 1998. – 769, [3] s., [1] k .fot.
M 171607/X (Opole)

36. Podzwonne dla dzwonnika / Gustaw Herling-Grudziński. – Warszawa : “Czytelnik”, 2000. – 24 s.

37. Recenzje, szkice, rozprawy literackie 1935-1946 / Gustaw Herling-Grudziński ; zebr. Zdzisław Kudelski ; oprac. Włodzimierz Bolecki [et al.]. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2009. – 752, [2] s. : il. – (Dzieła zebrane / Gustaw Herling-Grudziński ;, t. 1. )
C 052457/I (Kluczbork), M 202745/I (Opole)

38. Recenzje, szkice, rozprawy literackie 1947-1956 / Gustaw Herling-Grudziński ; zebr. Zdzisław Kudelski ; oprac. Joanna Bielska-Krawczyk [et al.] ; układ tekstów Paulina Sieniuć. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2010. – 666, [2] s. : il. – (Dzieła zebrane / Gustaw Herling-Grudziński ;, t. 2. )
C 052791 (Kluczbork), M 202745/II (Opole)

39. Rozmowy na koniec wieku 2 / prowadzą Piotr Mucharski, Katarzyna Janowska ; [rozmówcy] Gustaw Herling-Grudziński. – Kraków : “Znak”, 2000. – 268, [4] s. : portr.
C 180402/II (Opole)

40. Rozmowy w Dragonei / Gustaw Herling-Grudziński ; oprac. Włodzimierz Bolecki. – Warszawa : “Szpak”, 1997. – 382, [2]
C 179168 (Opole)

41. Rozmowy w Neapolu / Gustaw Herling-Grudziński, Włodzimierz Bolecki ; rozmowy przeprowadził, oprac. i przygot. do dr. Włodzimierz Bolecki. – Warszawa : “Szpak”, 2000. – 356, [4] s.
M 58454 (Kędzierzyn-Koźle), M 060867 (Nysa), M 181771 M 184114 M 184118 (Opole)

42. Rozmowy w Neapolu / Gustaw Herling-Grudziński, Włodzimierz Bolecki ; rozmowy przeprowadził, oprac. i przygot. do dr. Włodzimierz Bolecki. – Warszawa : “Szpak”, 2000. – 365, [1] s.
M 050178 (Kluczbork)

43. Sześć medalionów i Srebrna Szkatułka / Gustaw Herling-Grudziński. – Warszawa : “Czytelnik”, 1994. – 117,[3] s. : il.
M 168859 M 168860 (Opole)

44. Wędrowiec cmentarny / Gustaw Herling-Grudziński. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2007. – 68, [3] s.
M 195056 (Opole)

45. Wiek biblijny i śmierć : czekając na czarny obłok / Gustaw Herling-Grudziński ; oprac. i posłowiem opatrzył Włodzimierz Bolecki. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2007. – 117, [3] s. : il.
M 197907 (Opole)

46. Wyjścia z milczenia / Gustaw Herling-Grudziński ; oprac. [i wybór], Zdzisław Kudelski. – Warszawa : Biblioteka “Więzi”, 1993. – 411 s. ; 20 cm. – ( Biblioteka “Więzi” ; T. 77 )
M 167389 M 168006 (Opole)

47. Upiory rewolucji / Gustaw Herling-Grudziński ; zebrał i oprac. Zdzisław Kudelski. – Wyd. 1 krajowe. – Lublin : “Fis”, 1992. – 341, [3] s.
M 045759 (Brzeg), M 165797 (Opole)

48. Żywi i umarli : szkice literackie / Gustaw Herling-Grudziński. – Lublin : “Fis”, 1991. – 71 s.
M 045259 (Brzeg), M 162872 M 162873 M 162874 (Opole)

 

BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

 

Wydawnictwa zwarte:

 

49. Być i pisać : o prozie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Ryszard Kazimierz Przybylski. – Poznań : “a5”, 1991. – 148, [2] s.
M 163716 (Opole)

50. Ciemny Staw : trzy szkice do portretu Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Włodzimierz Bolecki. – Warszawa : “Plejada”, 1991. – 88 s.
M 163712 (Opole)

51. Dostojewski Herlinga-Grudzińskiego / Tadeusz Sucharski. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002. – 179 s.
M 58172 (Kędzierzyn-Koźle)

52. Dziennik jako wyzwanie : Lechoń, Gombrowicz, Herling-Grudziński / Kazimierz Adamczyk. – Kraków : “Parol”, cop. 1994. – 154, [3] s.
C 170700 (Opole)

53. Etos i artyzm : rzecz o Herlingu-Grudzińskim / pod red. Seweryny Wysłouch i Ryszarda K. Przybylskiego. – Poznań : “a5”, 1991. – 256 s.
C 163635 M 163713 (Opole)

54. Gustaw Herling-Grudziński “Inny świat” / oprac. Anna Marzec. – Warszawa : “Jota”, 1991. – 43, [4] s.
M 53239 (Kędzierzyn-Koźle)

55. Gustaw Herling-Grudziński “Inny świat”. Fenomenologia / Stanisław Stabro // W : Lektury polonistyczne. Literatura współczesna. T. 1. Red. Ryszard Nycz, Jerzy Jarzębski. Kraków 1997.  – S. 15-32.
M 058443/I (Nysa), C 178031/I M 178040/I (Opole)

56. Gustaw Herling-Grudziński “Inny świat” oraz Opowiadania – “Wieża”, “Most”, “Drugie Przyjście” / oprac. Zofia Lipiec. – Kielce : “Ston I”, cop. 1994

57. Gustaw Herling-Grudziński i “Kultura” paryska (1947-1996) : fakty – historia – świadectwa / Zdzisław Kudelski. – Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2013. – 375, [3] s. : il. ; 21 cm. – (Literatura Współczesna – Pisarze i Problemy / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Katedra Literatury Współczesnej KUL ;, 16 )
M 219486 (Opole)

58. Herling-Grudziński i krytycy : antologia tekstów / Gustaw Herling-Grudziński; wybór i oprac. Zdzisław Kudelski. – Warszawa : “Presspublica” ; Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1997. – 448 s.
C 179167 (Opole)

59. “Inny świat” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / [oprac. Andrzej Jankowski]. – Warszawa : “Suplement”, [1991]

60. “Inny świat” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / [oprac. Małgorzata Kamińska]. – Toruń : “Literat”, 2009

61. “Inny świat” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / oprac. Urszula Lementowicz. – Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2001. – 50 s.
M 066148 (Nysa)

62. “Inny świat” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / oprac. Urszula Lementowicz. – Lublin : “Biblios”, 2006

63. “Inny świat” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / oprac. Urszula Lementowicz. – Lublin : “Biblios”, 2010

64. “Inny świat” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Włodzimierz Bolecki. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. – 204, [2] s. : 1 portr
M 058439 (Nysa)

65. “Inny świat” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Włodzimierz Bolecki. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994. – 199, [1] s.
M 047092 (Brzeg), M 54540 (Kędzierzyn-Koźle), M 170275 M 170287 M 170288 M 170289 M 170290 M 170291 M 170292 M 170293 M 170294 M 174563 (Opole)

66. “Inny świat” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Włodzimierz Bolecki. – Kraków : “Universitas”, cop. 2007. – 365 s.
M 198265 (Opole)

67. Jan Józef Szczepański, Gustaw Herling-Grudziński wobec sztuki / Aleksandra Dębska-Kossakowska. Warszawa : “Neriton”, 2009. – 169 s. : il., faks. ;
M 201023 (Opole)

68. Między świętością a szaleństwem : o postaciach i sytuacjach liminalnych w opowiadaniach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Joanna Jagodzińska-Kwiatkowska. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2013. – 459 s.

69. Między widzialnym a niewidzialnym. Twórczość Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Joanna Bielska-Krawczyk. – Kraków : Universitas, 2004. – 436 s.

70. Między zapisem a literaturą : dziennik polskiego pisarza w XX wieku : (Żeromski, Nałkowska, Dąbrowska, Gombrowicz, Herling-Grudziński) / Paweł Rodak. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2011. – 638, [1] s. : il. – (Communicare : historia i kultura )
M 206647 M 206648 (Opole)

71. Motyw Ultima Thule w wybranych opowiadaniach G. Herlinga-Grudzińskiego / Ewa Piasecka // W : Przestrzenie, miejsca, wędrówki : kategoria przestrzeni w badaniach kulturowych i literackich : studia / pod red. Piotra Kowalskiego ; Uniwersytet Opolski ; Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2001. – S. 159-176
M 183510 M 184959 (Opole)

72. O Gustawie Herlingu-Grudzińskim : materiały z sesji / pod red. Ireny Furnal i Jana Pacławskiego ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Instytut Filologii Polskiej. – Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, 1992. – 175 s. : il.
C 166529 (Opole)

73. Osobiste sprawy i tematy”. Gustaw Herling-Grudziński wobec dwudziestowiecznej literatury włoskiej / Magdalena Śniedziewska. – Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN , 2019. – 294 s.

74. Pielgrzym Świętokrzyski : szkice o Herlingu-Grudzińskim / Zdzisław Kudelski. – Lublin : “Fis”, [1991]. – 157, [3] s., [16] s. tabl. : 1 faks., portr.
M 54144 (Kędzierzyn-Koźle), M 164328 M 164329 (Opole)

75. “Pieta dell’Isola” – wyspa na mapie pisarskiej wyobraźni : (topika i topografia) / Jolanta Bielska-Krawczyk // W : Przedziwne światy : prace z historii literatury ofiarowane dr. hab. Jerzemu Z. Maciejewskiemu / pod red. Krzysztofa Ćwiklińskiego, Rafała Moczkodana, Radosława Siomy. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010. – S. 395-411
M 205071 (Opole)

76. Pisarz i los : o twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Ewa Bieńkowska. – Warszawa, 2002. – 172, [4] s
M 191705 (Opole)

77. Pod prąd czarnej fali. “Inny świat” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego // W: Ciężkie norwidy czyli subiektywny przewodnik po literaturze polskiej. – Warszawa : Świat Książki, 2009. – S. 513-529
M 62248 (Kędzierzyn-Koźle), M 201444 (Opole)

78. Poetyka opowiadań Gustawa Herlinga-Grudzińskiego : autentyzm, dyskursywność, paraboliczność / Arkadiusz Morawiec. – Kraków : “Universitas”, 2000. – 268, [2] s

79. Prawda i parabola / Andrzej Waśko // W : Polski esej : studia / pod red. Marty Wyki. – Kraków : “Universitas”, 1991. – S. 135-157
M 166839 (Opole)

80. Studia o Herlingu-Grudzińskim : twórczość, recepcja, biografia / Zdzisław Kudelski. – Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1998. – 532, [3] s., [32] s. tabl. : faks., fot., portr.

81. Świat Gustawa Herlinga Grudzińskiego : katalog wystawy w Muzeum Literackim im. Józefa Czechowicza w Lublinie / [tekst i wybór materiałów Zdzisław Kudelski]. – Lublin : Muzeum Lubelskie : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. 1994. — 36, [3] s., [32] s. tabl. : faks., portr. ; 21 cm.
M 55237 (Kędzierzyn-Koźle)

82. Świat w sąsiedztwie zaświatów : Gustaw Herling-Grudziński, Krystyna Herling-Grudzińska, Jan Lebenstein / Joanna Bielska-Krawczyk. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, cop. 2011. — 319 s., [14] s. tabl., [1] k. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
M 206706 (Opole)

83. “Światy” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego : opowiadania / Feliks Tomaszewski. – Gdańsk : Wydawnictwo M. Rożak, 1994. – 44, [3] s.
C 172164 M 172171 M 172172 (Opole)

84. Topika religijna w opowiadaniach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Katarzyna Malinowska. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, cop. 2006. – 204 s.
M 196211 (Opole)

85. W cieniu Jałty / Stanisław Burkot // W: Literatura polska po 1939 roku. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. – S. 54-116
C 049906 (Brzeg), C 052085 M 052434 (Kluczbork)

86. Wolność zniewolona / Stanisław Burkot // W: Literatura polska w latach 1939-1989. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. – S. 37-91

 

Artykuły w czasopismach:

87. Adekwatne dać rzeczy słowo, czyli o stylu opowiadań Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Danuta Ostaszewska // Język Artystyczny. – T. 11 (2001), s. 13-28

88. Apokaliptyczny tryptyk Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Leonid Malcew // Przegląd Humanistyczny. – 2003, nr 2, s. 75-83

89. “Aż do końca świata” : (o “Podzwonnym dla dzwonka” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego) / Włodzimierz Bolecki // Znak 2003, nr 12, s. 89-107

90. Brama oglądana nocą / Jan Tokarski // Znak. – 2019, nr 9, s. 78-85

91. Cały ten okropny świat : (sztuka pamięci głębokiej a zapiski w “Innym świecie” Herlinga-Grudzińskiego) / Tomasz Burek // Teksty Drugie. – 1991, nr 1/2, s. 47-57

92. Choroba i cierpienie u Herlinga-Grudzińskiego / Wawrzyniec Ciesielski // Więź. – 2000, nr 3, s. 106-114

93. Cień w smudze cienia / Dan Halpern // Forum. – 2004, nr 11, s. 34-36

94. Czarna dziura : o twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Leszek Szaruga // Znak. – 1997, nr 8, s. 70 – 83

95. Dlaczego Gustaw Herling-Grudziński bał się spotkać z Witoldem Gombrowiczem? / Marian Bielecki // Teksty Drugie. – 2008, nr 3, s. 88-109

96. “Don Ildebrando” w świetle “iettatury”. Próba interpretacji etnologicznej opowiadania Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Agata Przybylska // Teksty Drugie. – 2011, nr 1/2, s. 189-312

97. “Dziennik pisany nocą” jako dziennik pisarza / Justyna Gładyś // Ruch Literacki. – 1999, z. 6, s. 663-678

98. “Dziennik pisany nocą” jako portret epoki / Barbara Zielińska // Odra. – 1991, nr 4, s. 58-62

99. “Energia” metafor w ekfrazach eseistycznych / Dobrawa Lisak-Gębala // Pamiętnik Literacki. – 2011, z. 3, s. 137-156

100. G.H.G. – droga i dom / Wojciech Karpiński // Zeszyty Literackie. – R. 27, nr 1 (2009), s. 123-127

101. Gustaw Herling-Grudziński i współczesna literatura włoska / Andrzej Zieliński // Przegląd Humanistyczny. – 1995, nr 2, s. 10-41

102. Gustaw Herling-Grudziński – In memoriam / Irena Grudzińska-Gross // Res Publica Nowa. – 2000, nr 9, s. 104-109

103. Gustaw Herling-Grudziński o pisarzach rosyjskich doby totalitaryzmu : (“Dziennik pisany nocą”) / Patrycja Spytek // Przegląd Humanistyczny. – 2008, nr 4, s. 29 – 37

104. Gustaw Herling-Grudziński (1919-2000) – Perseusz końca wieku / Piotr Skórzyński // Topos. – 2002, nr 4-5

105. Gustaw Herling-Grudziński : świadek niepokojów epoki / Mikołaj Paczkowski // Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny. – 2019, nr 2, s. 17-25

106. Herling-Grudziński a sztuka / Dorota Kudelska // Kresy. – 1993, nr 14, s. 140-1

107. Herling-Grudziński i dzieła sztuki / Aleksandra Dębska-Kossakowska // Przegląd Humanistyczny. – 2007, nr 5, s. 23-41

108. Herling-Grudziński i neoawangarda / Aleksandra Dębska-Kossakowska // Przegląd Humanistyczny. – 2008, nr 4, s. 17 – 27

109. Herlinga-Grudzińskiego opowieść teatralna : uwagi stojącego z boku / Lech Sokół // Dialog. – 2000, nr 6, s. 158-164
* Teatralny aspekt opowieści “Biała noc miłości”

110. Herlinga-Grudzińskiego spór z Borowskim wokół koncepcjirzeczywistości koncentracyjnej / Sławomir Buryła // Ruch Literacki 1998, z. 1, s. 65-81

111. Herling, Marta. Kapuściński i Herling / Marta Herling // Zeszyty Literackie. – 2007, nr 1, s. 112-113.

112. Jak powstają opowiadania / Gustaw Herling-Grudziński ; rozm. przepr. Włodzimierz Bolecki // Kresy. – 2000, nr 1, s. 50-65.

113. Jubileusz, Rok Święty / Gustaw Herling-Grudziński ; rozm. przepr. Włodzimierz Bolecki // Więź. – 2000, nr 6, s. 36-49.

114. Krytycy krajowi o Herlingu-Grudzińskim / Zdzisław Kudelski // Roczniki Humanistyczne. – 1998. – Tom 46, z. 1 specjalny, s. 527-547

115. Legenda o świętym Januarym i historia Masaniella wopowiadaniu Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Agata Przybylska // Ruch Literacki. – 2007, z. 6, s. [547]-563

116. Między literaturą faktu a literaturą dokumentu osobistego : uwagi o strukturze “Podróży do Burmy” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego // Roczniki Humanistyczne. – Lublin. – T. 57 2009, z. 1, s. 145-154

117. Między wiarą a rozumem : “Drugie przyjście” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Feliks Tomaszewski // Twórczość. – 1997, nr 12, s. 52-74

118. “Most”- droga czy przeznaczenie / Paweł Ferenc // Więź. – 1997, nr 11, s. 82-95

119. Niestety, istnieje fatum…./ Gustaw Herling-Grudziński ; rozm. przepr. Włodzimierz Bolecki // Teatr. – 1997, nr 1, s. 49-56

120. Nieznana rozprawa Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Adam Fitas // Pamiętnik Literacki 2003, z. 3, s. 167-192

121. O malarstwie / Gustaw Herling-Grudziński ; rozm. przepr. Włodzimierz Bolecki // Kresy. – 1997, nr 1, s. 69-81

122. O wiarygodności dziennikowej formy przekazu : (Lechoń, Gombrowicz, Herling-Grudziński) / Kazimierz Adamczyk // Ruch Literacki. – 1989, z. 1, s. 36-48

123. Peerel, kraj, Polska : w oczach Konwickiego, Brandysa i Herlinga-Grudzińskiego / Marcin Wołk // Znak. – 2000, nr 7, s. 53 – 70

124. “Pisarz (…) wydziera Wielkiej Tajemnicy swój drobny okruch” : ( o poetyce opowiadań Gustawa Herlinga-Grudzińskiego) / Aneta Pierzchała // Akcent. – 1992, nr 4, s. 92-97

125. Pisarze są dalej odpowiedzialni…. / Gustaw Herling-Grudziński ; rozm. przepr. Zdzisław Kudelski // Kresy. – 1997, nr 1, s. 41-48

126. Portret krytyka bezkompromisowego : Gustaw Herling-Grudziński wobec powojennej literatury polskiej 1945-1951 / Arkadiusz Bagłajewski // Kresy. – 1997, nr 1, s. 50-59

127. Proza napięcia moralnego : o Gustawie Herlingu-Grudzińskim / Przemysław Wabia // Więź. – 1991, nr 7-8, s. 142-145

128. Przekraczanie rzeczywistości : Gustaw Herling-Grudziński, “Gorący oddech pustyni” / Arkadiusz Morawiec // Znak. – 1998, nr 12 s. 136 – 141

129. Przypowiastka o sensie ludzkiego cierpienia. (Interpretacja opowiadania “Gasnący Antychryst” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego) / Arkadiusz Morawiec // Ruch Literacki. – 1999, z. 5, s. 581-588

130. Przypowieść o kondycji człowieka : “Drugie Przyjście” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Dorota Klimanowska // Więź. – 1999, nr 1, s. 22-34

131. Rozdziały czarnej historii ludzkości / Radosław Birzęcki // Kresy. – 1998, nr 4, s. 241-285

132. Spotkania z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim / Wojciech Karpiński // Zeszyty Literackie. – R. 27, nr 3 (2009), s. 51-57

133. Spór o Zniewolony umysł. Polemika Gustawa Herlinga-Grudzińskiego z Czesławem Miłoszem / Zbigniew Źrebiec // Ruch Literacki. – 2000, z. 5, s. 563-582

134. Styl i tożsamość : dyskusja o twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego /Marek Zieliński [et al.] // Więź. – 1989, nr 10, s. 15-27

135. Szkic do biogramu Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Zdzisław Kudelski // Kresy. – 1991, nr 6, s. 30-43

136. Twórczość Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w oczach krytyki emigracyjnej : rekonesans / Zdzisłąw Kudelski // Kresy. – 1997, nr 1, s. 60-68

137. Ucieczka z Jasnej Polany w literaturze polskiej / Maciej Jaworski // Pamiętnik Literacki. – 2014, z. 1, s. 25-44

138. “Zamknięty odprysk świata” : o pisarstwie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Ryszard Nycz // Teksty Drugie. – 1991, nr 1/2, s. 35-46

139. Zatrzymanie chwili : Herlinga-Grudzińskiego fascynacja Vermeerem / Aleksandra Dębska // Śląsk. – 2002, nr 8, s. 58-61

140. Związki międzytekstowe w opowiadaniach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (Rekonesans) / Magdalena Rembowska // Ruch Literacki. – 2000, z. 6, s. 661-680

141. Związki Wiktora Weintrauba z “Kulturą” w czasach rzymskich (1946-1947) w świetle jego korespondencji z Jerzym Giedroyciem i Gustawem Herlingiem-Grudzińskim / Urszula Klatka // Ruch Literacki. – 2008, z. 1, s. [101]-111

 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:

Wydawnictwa zwarte:

 

142. “Cud” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego – średniowiecznej kroniki ciąg dalszy czy autorska wizja świata? / Piotr Żbikowski // W : Wśród starych i nowych lektur szkolnych. – Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1994. – S. 361-400

143. Borowski i Herling : paralela / Jan Błoński // W: Lektury polonistyczne : literatura współczesna. T, 1 / red. Ryszard Nycz ; red. Jerzy Jarzębski. – Kraków : “Universitas”, 1997. – S. 5-14
M 058443/I (Nysa), C 178031/I M 178040/I (Opole)

144. “Dziennik pisany nocą” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Włodzimierz Bolecki // W : Lektury polonistyczne : literatura współczesna. T, 2 / red. Ryszard Nycz. – Kraków : “Universitas”, 1999. – S. 412-419
C 178031/II M 178040/II (Opole)

145. Dziennik pisany pod wulkanem [Film] / scen. i reż. Andrzej Titkow ; czyta Adam Ferency ; wyst. Gustaw Herling-Grudziński. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. – 1 kas. wideo VHS (57 min) : dźw., kolor ; 13 mm.+ DT. – ( Wielcy pisarze )
TVd 000383 (Opole)

146. Gustaw Herling-Grudziński – “Inny świat” : fenomenologia cierpienia / Stanisław Stabro // W : Lektury polonistyczne : literatura współczesna. T, 1 / red. Ryszard Nycz ; red. Jerzy Jarzębski. – Kraków : “Universitas”, 1997. – S. 15-32
M 058443/I (Nysa), C 178031/I M 178040/I (Opole)

147. Gustaw Herling-Grudziński – naoczny świadek i refleksyjny badacz łagrów w “Innym świecie” / Anna Marzec // W : Wśród starych i nowych lektur szkolnych / pod red. Piotra Żbikowskiego. – Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1994. – S. 339-360
M 046872 (Brzeg), M 55825 (Kędzierzyn-Koźle), M 172663 M 172664 M 172656 (Opole)

148. Gustaw Herling – Grudziński – “Wieża” / Feliks Tomaszewski // W : Wśród starych i nowych lektur szkolnych / pod red. Piotra Żbikowskiego. – Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1994. – S. 375-400
M 046872 (Brzeg), M 55825 (Kędzierzyn-Koźle), M 172663 M 172664 M 172656 (Opole)

149. “Inny świat” – Gustaw Herling – Grudziński / Bartłomiej Paszylk // W : Książki zakazane / Bartłomiej Paszylk. – Warszawa ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2009. – S. 70 – 73
C 052556 (Kluczbork), C 202266 I 202593 (Opole)

150. Kronikarz i obserwator : widzenia nad Zatoką Neapolitańską / Włodzimierz Bolecki // W : Lektury polonistyczne : literatura współczesna. T, 2 / red. Ryszard Nycz. – Kraków : “Universitas”, 1999. – S. 420-436
C 178031/II M 178040/II (Opole)

151. Książka o ludzkim cierpieniu : Gustaw Herling – Grudziński “Inny świat” / Anna Marzec // W : Od Schulza do Myśliwskiego : interpretacje współczesnej prozy polskiej : sugestie metodyczne dla nauczycieli. – Kraków : “Impuls” : “Text”, 1998. – S. 55 – 67
M 058405 (Nysa), C 179124 M 179252 (Opole)

152. “Lagry i łagry” : problematyka obozowa w 4 klasie L.O. [Liceum Ogólnokształcącego] (Tadeusz Borowski, Gustaw Herling-Grudziński, Aleksander Sołżenicyn) / Wojciech Kajtoch. – Kraków : “Text”, 1994. – 56 s.
M 54786M 54787 (Kędzierzyn-Koźle), M 171699 M 171700 M 171701 (Opole)

153. Oblicza samotności : wypisy – streszczenia, analizy i interpretacje literackie : 4 klasa liceum / wybór wypisów Danuta Ulicka ; streszcz. Robert Szaniawski. – Warszawa : “Polonia Press”, 1996. – 111,[1] s.
M 58987 M 57048 (Kędzierzyn-Koźle), C 049917 (Kluczbork), M 059281 M 062787 (Nysa), M 180878 M 184181 M 184182 M 184183 M 184184 (Opole)

154. Pisarze wobec “innych światów” swoich epok : (Wolter-Borowski-Herling-Grudziński-Sołżenicyn-bracia Strugaccy na lekcjach języka polskiego w szkole średniej) / Wojciech Kajtoch ; [wstęp i red. Maria Dziurzyńska-Ścibor] ; Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Krakowie, 1994.

 

Artykuły w czasopismach:

 

155. Archetyp ludzkiego losu w opowiadaniu “Wieża” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Małgorzata Jadwiga Kowalczyk // Język Polski w Szkole Średniej. – 1991/92, z. 1, s. 53-59.

156. Będzie trwał mój głęboki cień : refleksje o duszy w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Joanna Trojanowska // Język Polski w Liceum. – 2005/2006, nr 4, s. 15-23

157. Biografia artysty – niepotrzebny balast czy niezbędny kontekst interpretacyjny? / Barbara Matusiak // Polonistyka. – 2018, nr 2, s. 10-15
* Propozycja wykorzystania biogramu artysty w analizie tekstów literackich

158. Cierpienie w “Dziadach” i “Innym Świecie” / Maria Firut // Polonistyka. – 1998, nr 7, s. 459-463
* Tematy lekcji: 1. Ciągle ten sam “martwy dom”. Rosja w “Dziadach” i “Innym świecie”; 2. Cierpienie uszlachetnia. Prawda czy slogan?; 3. Cierpienie nie zawsze uszlachetnia

159. Czemu służy przywołanie Apokalipsy w opowiadaniu Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Pożar w Kaplicy Sykstyńskiej A.D. 1998? / Ewa Pietruszka // Warsztaty Polonistyczne. – 1997, nr 2, s. 23 – 27

160. Człowiek wobec próby wiary : Gustaw Herling-Grudziński Ofiarowanie / Paulina Węglewska // Polonistyka. – 2009, nr 5, s. 47-51

161. Człowiek wobec tajemnicy cierpienia w opowiadaniu “Wieża” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Przemysław Rolirad // Zeszyty Szkolne. – 2003, nr 4, s. 69-72

162. Dokąd idziemy? Drama na podstawie opowiadania Gustawa Herlinga-Grudzińskiego pt. “Wieża” / Leokadia Pawliszak // Warsztaty Polonistyczne. – 1994, nr 3, s. 58-61

163. “Dni naszej śmierci…” : o “Innym świecie” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Andrzej Stanisław Kowalczyk // Polonistyka. – 1991, nr 2, s. 78-85

164. Dziady cz. III oraz Inny Świat. Zapiski sowieckie – paralela interpretacyjna : próba analizy egzystencjonalnej / Janusz Wojczakowski // Zeszyty Szkolne. – 2007, nr 1, s. 34-47

165. “Dziennik pisany nocą” – Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w klasach maturalnych – próba interpretacji / Małgorzata Jadwiga Kowalczyk // Język Polski w Szkole Średniej. – 1990/91, z. 3, s. 28-36

166. Gustaw Herling-Grudziński – pisarz, ludzie, epoka : scenariusz zajęć z języka polskiego dla uczniów klas IV szkoły średniej w bibliotece szkolnej (z wykorzystaniem multimediów) / Krystyna Warchala // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 10, s. 11

167. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego “Droga do Rosji” i dialog z”Inną Rosją” / Jan Orłowski // Polonistyka”. – 1992, nr 2, s. 77-83

168. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego spotkania z prywatną ojczyzną / Maria Gołębiewska // Polonistyka. 1998, nr 5, s. 269-271

169. “Inny świat” G. Herlinga-Grudzińskiego jako dzieło literackie / Barbara Uścinowicz // Język Polski w Szkole Średniej. – 1991/92, z. 2, s. 44-52

170. “Jestem głębokim cieniem : przestańcie mnie męczyć” / Ewa Pieczonka // Polonistyka. – 1999, nr 9, s. 551-553

171. Kaspar Traussig czyta Kanta / Jacek Wojtysiak // Zeszyty Szkolne. – 2004, nr 1, s. 147-151

172. Lektura jako dialog : jak rozmawiać o tekstach literackich na lekcjach języka polskiego w szkole średniej / Barbara Myrdzik // Język Polski w Szkole Średniej. – 1994/1995, z. 3, s. 80-88

173. Między cudem i wulkanem : prolegomena do lekcji czytania “Dwu opowiadań” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Gertruda Wichary // Polonistyka. – 1992, nr 2, s. 95-101

174. Nie bójmy się eksperymentu : “Wieża” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w klasie VIII / Elżbieta Zioło // Polonistyka. – 1992, nr 2, s. 84-89

175. Opisywanie i refleksja : “Wieża” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w szkole zawodowej / Zofia Budrewicz // Polonistyka. – 1992, nr 2, s. 89-95

176. Postawy bohaterów “Innego świata” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego wobec systemu totalitarnego / Magdalena Kałamarz // Przeworskie Forum Oświatowe. – 2007, nr 12, s. 18-19

177. “Rozdmuchać w stygnącym popiele własnego życia wysoki płomień” – dojrzewanie w łagrze / Aleksandra Francuz // Język Polski w Liceum. – 2015/2016, nr 2, s. 82-93

178. Studia o Herlingu-Grudzińskim / Krystyna Jakowska // Polonistyka. – 1992, nr 2,s. 117-118

179. Śladami Herlinga-Grudzińskiego po ziemi kieleckiej / A. K. Wycieczka // Polonistyka. – 1992, nr 2, s. 124

180. Twarze Herlinga / Seweryna Wysłouch // Polonistyka. – 1992, nr 2, s. 72-76

181. W stronę eseju : o “Dzienniku pisanym nocą” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Czesław Kłak // Ojczyzna-Polszczyzna. – 1993, nr 4, s. 61-67

182. Wina, kara i przebaczenie – motyw obecny w różnych utworach literackich / Ewa Grzesiak // Język Polski w Liceum. – 2003/2004, nr 3, s. 49-52
* “Quo vadis”, “Krzyżacy”, “Inny świat”, “Przesłanie Pana Cogito”

183. Wstrząsająca wizja łagru w “Innym świeci” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Anna Marzec // Język Polski w Szkole Średniej. – 1990/91, z. 2, s. 52-61

184. Culture.pl.Twórcy. Gustaw Herling-Grudziński 20.05.1919—4.07.2000. [online].[dostęp: 21 grudnia 2019]. Dostępny w www: https://culture.pl/pl/tworca/gustaw-herling-grudzinski

 

Oprac. Iwona Kowalska
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu