INNY ŚWIAT / Gustaw Herling-Grudziński

Książki:

1. Czy „Inny świat” jest rzeczywiście inny? : dzieło Herlinga na tle pierwszych tekstów łagrowych / Tadeusz Sucharski // W : Gustaw Herling-Grudziński : między Wschodem a Zachodem / praca zbiorowa pod red. Grzegorza Przebindy, Bartosza Gołąbka, Wojciecha Gruchały. – Krosno : Wydawnictwo Humanistyczne Pigonianum : Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie, 2020. – S. 121-147

2. Gustaw Herling-Grudziński i doświadczenie łagrowe : wobec pism Hannah Arendt / Aleksandra Dębska-Kossakowska // W : „Inny świat” w literaturze narodów : konteksty, życiorysy, interpretacje / pod red. Justyny Pyzi i Józefa M. Ruszara. – Wydanie I. – Kraków : Instytut Literatury, 2020. – S. 129-142
M 059228 (Kluczbork), M 070260 (Nysa), M 221246 (Opole)

3. Gustaw Herling-Grudziński „Inny świat” / oprac. Anna Marzec. – Warszawa : „Jota”, 1991. – 43, [4] s. ; 15 cm. – (Przewodnik po Lekturach, 47)
M 53239 (Kędzierzyn-Koźle)

4. Gustaw Herling-Grudziński – „Inny świat” : fenomenologia cierpienia / Stanisław Stabro // W : Lektury polonistyczne : literatura współczesna. T. 1 / red. Ryszard Nycz , Jerzy Jarzębski. – Kraków : „Universitas”, cop. 1997. – S. 15-32
M 058443/I (Nysa), C 178031/I M 178040/I (Opole)

5. „Inny świat” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / oprac. Urszula Lementowicz. – Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2001. – 50 s. ; 17 cm. – ( Biblioteczka Opracowań ; z. 51)
M 066148 (Nysa)

6. „Inny świat” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Włodzimierz Bolecki. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994. – 199,[1] s. : il., fot., 1 portr. ; 17 cm.
M 047092 (Brzeg), M 54540 (Kędzierzyn-Koźle), M 170275 M 170287 M 170288 M 170289 M 170290 M 170291 M 170292 M 170293 M 170294 M 174563 (Opole)

7. „Inny świat” w literaturze narodów : konteksty, życiorysy, interpretacje / pod red. Justyny Pyzi i Józefa M. Ruszara. – Wydanie I. – Kraków : Instytut Literatury, 2020. – 405, [3] s., [11] s. tab. : il. ; 24 cm. – (Biblioteka Pana Cogito)
M 059228 (Kluczbork), M 070260 (Nysa), M 221246 (Opole)

8. Narrator jako świadek : praca pamięci w „Innym świecie” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego” / Świetłana Panicz ; tłumaczył Ołeksander Skobłenko // W : „Inny świat” w literaturze narodów : konteksty, życiorysy, interpretacje / pod red. Justyny Pyzi i Józefa M. Ruszara. – Wydanie I. – Kraków : Instytut Literatury, 2020. – S. 111-127
M 059228 (Kluczbork), M 070260 (Nysa), M 221246 (Opole)

9. „Nuta autobiograficzna” : o twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Magdalena Śniedziewska. – Wydanie I. – Kraków : Instytut Literatury ; Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2019. – S. Interpretacja wybranych utworów Gustawa Herlinga-Grudzińskiego : Problem zatartej tożsamości – „Inny świat. Zapiski sowieckie”
M 057240 (Kluczbork), M 069521 M 069520 (Nysa), M 220226 (Opole)

10. O „Innym świecie” Gustawa Helinga-Grudzińskiego i literaturze zsyłkowej / Rafał Habielski // W : Świadectwo – mit – tajemnica : o Gustawie Herlingu Grudzińskim / pod red. Zdzisława Kudelskiego. – Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2019. – S. 189-201

11. Od Schulza do Myśliwskiego : interpretacje współczesnej prozy polskiej : sugestie metodyczne dla nauczycieli / Anna Marzec. – Wyd. 3 rozszerz. i zm. – Kraków : „Impuls”, 1998. – S. 55-67 : Książka o ludzkim cierpieniu (Gustaw Herling-Grudziński „Inny świat”)
M 058405 (Nysa), C 179124 M 179252 (Opole)

12. Pamięć zakłamana, pamięć odzyskana, pamięć zbanalizowana : na przykładzie doświadczenia Zbrodni Katyńskiej / Izabella Sariusz-Skąpska // W : Gustaw Herling-Grudziński : między Wschodem a Zachodem / praca zbiorowa pod red. Grzegorza Przebindy, Bartosza Gołąbka, Wojciecha Gruchały. – Krosno : Wydawnictwo Humanistyczne Pigonianum : Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie, 2020. – S. 149-165

13. Problematyka gatunkowa „Innego świata” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Jan Pacławski // W : O Gustawie Herlingu-Grudzińskim : materiały z sesji / pod red. Ireny Furnal i Jana Pacławskiego ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Instytut Filologii Polskiej. – Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, 1992. – S. 103-113
M 166529 (Opole)

14. Problematyka więzienna i łagrowa : totalitaryzm a jednostka : streszczenia, analizy i interpretacje literackie : 4 klasa liceum / oprac. Zofia Lewandowska. – Warszawa : „Polonia Press”, 1995. – S. 59-94 : Gustaw Herling-Grudziński „Inny świat”
M 59170 M 59171 (Kędzierzyn-Koźle), M 050254 M 050255 M 050256 M 054668 (Kluczbork), M 060930 M 060931 (Nysa), M 184173 M 184174 M 184175 M 184176 (Opole)

15. „Ręka w ogniu” : gnostyckie wątki w „Innym świecie” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Zbigniew Kaźmierczyk // W : „Inny świat” w literaturze narodów : konteksty, życiorysy, interpretacje / pod red. Justyny Pyzi i Józefa M. Ruszara. – Wydanie I. – Kraków : Instytut Literatury, 2020. – S. 144-159
M 059228 (Kluczbork), M 070260 (Nysa), M 221246 (Opole)

Artykuły w czasopismach:

16. Aluzje biblijne w „Innym świecie” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Anna Świrek // Filologia Polska. -[T.] 4 (2009), s. 159-168

17. Będzie trwał mój głęboki cień : refleksje o duszy w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Joanna Trojanowska // Język Polski w Liceum. – 2005/2006, nr 4, s. 15-23

18. Cały ten okropny świat : (sztuka pamięci głębokiej a zapiski w „Innym świecie” Herlinga-Grudzińskiego) / Tomasz Burek // Teksty Drugie. – 1991, nr 1/2, s. 47-57
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/Content/234999/WA248_71930_P-I-2524_burek-caly_o.pdf [dostęp: 14.06.2023 r.]

19. Cierpienie w „Dziadach” i „Innym Świecie” / Maria Firut // Polonistyka. – 1998, nr 7, s. 459-463

20. „Dni naszej śmierci”… : o „Innym świecie” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Andrzej Stanisław Kowalczyk // Polonistyka. – 1991, nr 2, s. 78-85

21. Dwa horyzonty („Dziadów cz. III” oraz „Inny świat. Zapiski sowieckie”) – paralela interpretacyjna / Janusz Wojczakowski // Przegląd Filozoficzno-Literacki. – 2013, nr 3/4, s. 289-305

22. Dziady cz. III oraz Inny Świat. Zapiski sowieckie – paralela interpretacyjna : próba analizy egzystencjonalnej / Janusz Wojczakowski // Zeszyty Szkolne. – 2007, nr 1, s. 34-47

23. Gustaw z „Innego świata” / Dominika Zasłona // Cogito. – 2006, nr 17, s. 48-49

24. „Inny świat” G. Herlinga-Grudzińskiego jako dzieło literackie / Barbara Uścinowicz // Język Polski w Szkole Średniej. – 1991/192, z. 2, s. 44-52

25. „Inny świat” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego // Cogito. – 2016, nr 4, s. 36-37

26. „Inny świat” Herlinga-Grudzińskiego / Dorota Nosowska // Cogito. – 2022, nr 9, s. 43-49

27. „Inny świat”, kraina zeków i… martwy dom / Tadeusz Sucharski // Roczniki Humanistyczne. – T. 69, z. 1 (2021), s. 51-67
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1790938 [dostęp: 14.06.2023 r.]

28. „Inny świat” – opowieść wychowawcza / Ewa Bieńkowska // Zeszyty Literackie. – Z. 108 (2009), s. 175-185

29. Rozdmuchać w stygnącym popiele własnego życia wysoki płomień – dojrzewanie w łagrze / Aleksandra Francuz // Język Polski w Liceum. – 2015/2016, nr 2, s. 82-93
* „Inny świat” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

30. Świadectwo jako problem literacki / Maria Delaperrière // Teksty Drugie. – 2006, nr 6, s. 59-70
* Dostępne w Internecie: http://rcin.org.pl/ibl/Content/51625/WA248_67880_P-I-2524_delaperr-swiadectwo.pdf [dostęp: 14.06.2023 r.]

31. Wstrząsająca wizja łagru w „Innym świecie” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Anna Marzec // Język Polski w Szkole Średniej. – 1990/1991, z. 2, s. 52-61

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu