Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich

Bibliografia „Efektywna organizacja zespołów nauczycielskich” gromadzi piśmiennictwo z lat 2000-2019 i zawiera 54 opisy bibliograficzne. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie, z podziałem na książki i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturą.

KSIĄŻKI:

1. Doskonalenie kompetencji działania w zespole nauczycielskim metodami Action Learning i Experiental Learning Model / Sebastian Ciszewski // W : Szkoła. Wspólnota dążeń? / pod red. Aleksandry Minczanowskiej, Anny Szafrańskiej-Gajdzicy, Mirosława J. Szymańskiego. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. – S. 257-269
M 054505 (Brzeg), M 217987 (Opole)

2. “Bal przebierańców” : różne oblicza (pseudo)wspólnot pokoju nauczycielskiego / Joanna M. Łukasik. – Bibliogr. // W : Wyzwania szkolnej codzienności = The Challenges of School Everyday Life / red. nauk. Joanna M. Łukasik, Bogdan Stańkowski. – Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2015. – S. 15-30
M 215644 (Opole)

3. Działanie zespołowe nauczycieli i kształtowanie kompetencji uczniów w działaniu zespołowym / Stefan Wlazło // W : Jakość edukacji : różnorodne perspektywy / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2012. – S. 250-262
M 62453 (Kędzierzyn-Koźle), M 053050 (Kluczbork), C 066730 (Nysa), C 207433 M 207493 M 207494 M 207495 M 207588 (Opole)

4. Funkcjonowanie zespołów nauczycielskich sprzyja rozwojowi szkoły / Joanna Urbańska. – Bibliogr. // W : Jak budować dobrą szkołę : potencjał i bariery ewaluacji w oświacie / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015. – S. 365-377
M 054714 (Brzeg), M 63916 KK M 63915 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 053791 (Kluczbork), M 068118 (Nysa), M 214535 M 214536 (Opole)

5. Nauczyciel o sobie i innych nauczycielach w świecie szkoły : (z perspektywy nauczycielskich narracji) / Małgorzata Zalewska-Bujak. – Bibliogr. // W : Edukacja małego dziecka. T. 13, Konteksty oświatowe / praca zbiorowa pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Aleksandry Minczanowskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2019. – S. 205-220
M 65103 KK (Kędzierzyn-Koźle), C 057204/XIII (Kluczbork), C 066173/XIII (Nysa), M 208806/XIII M 205662/XIII C 205652/XIII (Opole)

6. Nauczycielskie uwikłanie w opór wobec władzy i zarządzania? : konstatacje wokół dystansu i integracji w procesie zarządzania zespołem nauczycielskim / Jolanta Maciąg . – Bibliogr. // W : Opór w kulturze : tradycja, edukacja, nowoczesność / pod red. nauk. Ewy Bilińskiej-Suchanek. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2014. – S. 129-146
*Zależność między uwarunkowaniami osobowymi dyrektora szkoły podstawowej a oceną poziomu integracji społecznej w zespołach nauczycielskich
M 213022 (Opole)

7. Oczarowanie czy/i rozczarowanie : dylematy uczestnictwa początkujących nauczycieli w działaniach wspólnotowych / Magdalena Grochowalska // W : Szkoła. Wspólnota dążeń? / pod red. Aleksandry Minczanowskiej, Anny Szafrańskiej-Gajdzicy, Mirosława J. Szymańskiego. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. – S. 114-126

8. Odpowiedzialny nauczyciel – (nie)odpowiedzialna wspólnota – co pomaga, a co przeszkadza w budowaniu nauczycielskich wspólnot praktyków / Hanna Kędzierska, Monika Maciejewska // W : Edukacja jako odpowiedź : odpowiedzialni nauczyciele w zmieniającym się świecie / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. – Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014. – S. 83-95
M 212011 M 212012 (Opole)

9. Nauczyciel – pedagog – psycholog : współpraca czy rywalizacja? / Małgorzata Kaleta-Witusiak. – Bibliogr. // W : Wokół roli i zadań pedagoga i psychologa w szkole / pod red. Jolanty Szczurkowskiej i Agnieszki Mazur. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2013. – S. 175-196

10. Organizacja i dokumentowanie pracy zespołów nauczycielskich / [red. merytoryczny Zofia Rudzińska]. – Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2014. – 67 s. ; 30 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).

11. Potyczki prawne dyrektora szkoły : rola prawa w wybranych obszarach zarządzania szkołą / Krzysztof Gawroński ; ze słowem wstępnym Stefana M. Kwiatkowskiego. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. – S. 159-178 : Organizacja zespołów w szkole – prawo i życie
C 204187 M 209666 V 204189 (Opole)

12. Proces edukacyjny i jego realizatorzy : (czyli o współdziałaniu nauczycieli w zmieniającym się świecie) / Tomasz Jurczyk [et al.] // W : Jakość edukacji : różnorodne perspektywy / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2012. – S. 263-272
M 62453 (Kędzierzyn-Koźle), M 053050 (Kluczbork), C 066730 (Nysa), C 207433 M 207493 M 207494 M 207495 M 207588 (Opole)

13. W stronę nauczycielskiej “wspólnoty wrażliwej” na rozwój / Joanna M. Łukasik // W : Szkoła. Współnota dążeń? / pod red. Aleksandry Minczanowskiej, Anny Szafrańskiej-Gajdzicy, Mirosława J. Szymańskiego. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. – S. 101-113
M 054505 (Brzeg), M 217987 (Opole)

14. Wspieranie zespołów nauczycieli w procesie podejmowania decyzji / John M. Fischer, Jeff Taylor // W : Jakość edukacji : różnorodne perspektywy / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2012. – S. 235-249
M 62453 (Kędzierzyn-Koźle), M 053050 (Kluczbork), C 066730 (Nysa), C 207433 M 207493 M 207494 M 207495 M 207588 (Opole)

15. (Współ)brzmienie nauczycielskiej orkiestry : o komunikacji w społecznym świecie nauczycieli / Hanna Kędzierska // W : Uczłowieczyć komunikację : nauczyciel wobec ucznia w przestrzeni szkolnej / redakcja naukowa Henryka Kwiatkowska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2015. – S. 319-336
M 214493 (Opole)

16. Współpraca i uczenie się nauczycieli w kulturze organizacyjnej szkoły : studium teoretyczno-empiryczne / Małgorzata Kamińska. – Kraków : Impuls, 2019. – 334, [1] s. : il. kolor. ; 24 cm. ISBN 978-83-8095-598-1
M 055056 (Brzeg)

17. Współpraca nauczycieli w zespołach : wzory zachowań i sposoby działania w świetle wyników badań własnych / Małgorzata Kamińska // W : Aspekty wychowania i kształcenia we współczesnej szkole / redakcja naukowa: Aleksandra Kamińska i Piotr Oleśniewicz. – Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza “Humanitas”, 2016. – S. 249-261

18. Zespoły nauczycieli jako zasadniczy element demokratycznej szkoły / Kathy Farber, William Armaline // W : Jakość edukacji : różnorodne perspektywy / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2012. – S. 227-234
M 62453 (Kędzierzyn-Koźle), M 053050 (Kluczbork), C 066730 (Nysa), C 207433 M 207493 M 207494 M 207495 M 207588 (Opole)

19. Zmienić szkołę – o zmianie edukacyjnej i roli dyrektora : szkolny zespół do spraw jakości kształcenia / Krzysztof Durnaś. – Bibliogr. // W : Ucząca się szkoła : od rozwoju jednostek do rozwoju wspólnoty / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. – Kraków; Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego ; Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. – S. 91-102
M 213768 M 213769 (Opole)

 

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH:

20. Budowanie dobrych relacji w pracy / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2019, nr 108, s. 3-6

21. Budowanie zespołu / Klemens Stróżyński // Nowe w Szkole. – 2000/2001, nr 4, dod. “Kierowanie Szkołą”, s. 2-3

22. Dobra atmosfera w zespole nauczycielskim / Magdalena Goetz. – Bibliogr. // Głos Pedagogiczny. – 2017, nr 91, s. 57-60

23. Dobra współpraca / Kinga Rusin // Głos Pedagogiczny. – 2014, nr 58, s. 50-51

24. Dyrektor szkoły jako organizator pracy zespołowej nauczycieli : lekcja 9 rok szkolny 2007/2008 / Stefan Wlazło. – ( Akademia Zarządzania “Dyrektora Szkoły” ) // Dyrektor Szkoły. – 2008, nr 5, dod. s. I-VIII

25. Ewaluacja bez tajemnic / Maria Pecyna // Głos Pedagogiczny. – 2014, nr 61, s. 18-21
*Wymaganie: Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

26. Ewaluacja własnej pracy nauczycieli – obszary, rozumienie, współpraca / Joanna Kołodziejczyk, Jakub Kołodziejczyk // Forum Oświatowe. – Vol. 27, nr 2 (2015), s. 115-130

27. Innowacyjność w kulturze organizacyjnej zespołów nauczycielskich / Małgorzata Joanna Wiśniewska // Przegląd Badań Edukacyjnych. – 2017, nr 1, s. 41-57

28. Integracja środowiska nauczycielskiego / Janusz Mastalski // Nowa Szkoła. – 2006, nr 8, s. 29-34

29. Jak nie być czarną owcą ani kozłem ofiarnym / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2018, nr 95, s. 20-22
*Relacje pedagogów szkolnych z nauczycielami

30. Jak stymulować rozwój osobisty nauczyciela? / Aneta Marszycka, Małgorzata Smaga // Modelowe Nauczanie. – 2014, nr 1, s. 29-31
*Autorski projekt stymulowania rozwoju osobistego nauczyciela poprzez afirmację przez współpracowników pt. “Dobrze, że jestem”

31. Każdemu według zdolności : praca zespołowa w szkole. (Cz. 1) / Jarosław Kordziński // Gazeta Szkolna. – 2001, nr 4, s. 5

32. Kiedy nic nie działa – co zrobić? Cz. 1 / Norbert Karaszewski // Remedium. – 2016, nr 2, s. 7-9
* Działania zespołowe nauczycieli w pracy z uczniem trudnym

33. Klimat pokoju nauczycielskiego / Joanna Łukasik // Ruch Pedagogiczny. – 2010, nr 5-6, s. 51-58

34. Konieczność działania zespołowego nauczycieli w szkole : lekcja 8 rok szkolny 2007/2008 / Stefan Wlazło. – ( Akademia Zarządzania “Dyrektora Szkoły” ) // Dyrektor Szkoły. – 2008, nr 4, dod. s. I-VIII

35. Kryzys w gronie pedagogicznym / Magdalena Goetz // Dyrektor Szkoły. – 2016, nr 12, s. 78-81
* Relacje interpersonalne między nauczycielami w sytuacjach kryzysowych

36. Między słowami : skuteczne komunikowanie się nauczycieli / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2016, nr 75, s. 5-8

37. Mity o pracy z zespołem / Tomasz Garstka . – Bibliogr. // Dyrektor Szkoły. – 2015, nr 2, s. 28-31

38. Nauczyciel menedżerem relacji / Joachim Bauer ; rozm. przepr. Małgorzata Pomianowska, Małgorzata Stańczyk // Dyrektor Szkoły. – 2016, nr 3, s. 57-60
*Relacje nauczyciela z uczniami, rodzicami i gronem pedagogicznym

39. Nauczyciele o relacjach w gronie pedagogicznym / Anna Borucka, Agnieszka Pisarska, Joanna Raduj // Remedium. – 2014, nr 10, s. 5-8

40. Ocenianie kształtujące nauczycieli / Grażyna Czetwertyńska. – Bibliogr. // Dyrektor Szkoły. – 2018, nr 9, s. 78-82
* Dot. także początkujących nauczycieli

41. Od obserwacji do zmiany / Małgorzata Borowska-Leszczyszyn. – Bibliogr. // Dyrektor Szkoły. – 2017, nr 7, s. 64-66

42. Organizacja pracy grup zadaniowych w szkole / Jarosław Kordziński // Dyrektor Szkoły. – 2012, nr 11, s. 32-36

43. Organizacja pracy zespołowej / Małgorzata Nowak // Dyrektor Szkoły. – 2016, nr 1, s 28-31

44. Organizowanie pracy zespołowej nauczycieli w zespołach zadaniowych : lekcja 4 rok szkolny 2008/2009 / Stefan Wlazło. – ( Akademia Zarządzania “Dyrektora Szkoły” ) // Dyrektor Szkoły. – 2008, nr 12, dod. s. I-VIII

45. Otwarty pokój nauczycielski / Aleksandra Denst-Sadura // Głos Nauczycielski. – 2014, nr 8, s. 16

46. Podążając za jakością : przykłady dobrych praktyk w zespołach zadaniowych / Krystyna Bernacka, Agnieszka Bukowińska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2018, nr 7, s. 46-51

47. Pokonać trudności w pracy zespołowej / Małgorzata Pomianowska, Katarzyna Szczepkowska // Dyrektor Szkoły. – 2016, nr 1, s. 32-35

48. Poznać plusy i minusy : praca zespołowa w szkole. (Cz. 2) / Jarosław Kordziński // Gazeta Szkolna. – 2001, nr 5, s. 9

49. Praca zespołowa nauczycieli / Stefan Wlazło. – (Akademia Zarządzania “Dyrektora Szkoły”) // Dyrektor Szkoły. – 2006, nr 3, dod. s. I-VIII

50. Program współpracy nauczycieli w klasach integracyjnych / Urszula Grygier // Nowa Szkoła. – 2002, nr 1, s. 12-16
51. Programowanie celowej pracy zespołu / Jarosław Kordziński // Gazeta Szkolna. – 2009, nr 35, s. 10-11

52. Próba określenia działań niezbędnych do wzmocnienia efektywności pracy zespołów nauczycielskich / Laura Piotrowska // Zarządzanie Publiczne. – 2016, nr 1, s. 35-50

53. W tym największy jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz / Małgorzata Łoskot // Głos Nauczycielski. – 2014, nr 64, s. 45-47
*Współpraca pedagoga szkolnego z wychowawcą

54. Zarządzanie szkołą poprzez budowanie zespołu / Marek Kazimierowicz // Nowa Szkoła. – 2005, nr 1, s. 31-34

Zob. także: Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu

Aktualizacja: 07.04.2020 r.