Dziecko trzyletnie

Zestawienie bibliograficzne „Dziecko trzyletnie” zawierające wybór piśmiennictwa z lat 2000-2021, liczy 118 opisów bibliograficznych.
Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu i baz Biblioteki Narodowej. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturami.

Książki:

1. Biomedyczne podstawy rozwoju dziecka : dla studentów pedagogiki, opiekunów w żłobku i nauczycieli wychowania przedszkolnego / Marta Wiśniewska, Magdalena Plandowska, Anna Mikler-Chwastek. – Warszawa : „Difin”, 2021. – 248 stron : ilustracje ; 23 cm.
M 055303 (Brzeg), M 65186 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 058569 (Kluczbork), M 069971 (Nysa), C 220798 M 220824 M 220825 (Opole)

2. Charakterystyka procesu utrzymywania równowagi ciała u dzieci w wieku 2 – 7 lat / Małgorzata Sobera. – Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2010. – 119 s. : il. ; 24 cm.

3. Charakterystyka rozwoju dziecka w wieku 3-6 lat / Kinga Kuszak // W : Małe dzieci w świecie technologii informacyjno-komunikacyjnych : pomiędzy utopijnymi szansami a przesadzonymi zagrożeniami / [redakcja naukowa Jacek Pyżalski]. – Łódź : Wydawnictwo „Eter” – Flowmotion Jakub Podgórski ; Poznań : dla Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM, 2017. – S. 11-60

4. Co dzień bardziej samodzielne : program wspomagania rozwoju małych dzieci w zakresie samoobsługi : dla terapeutów, nauczycieli i rodziców / Anna Mikler-Chwastek. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2013. – 88 s. ; 24 cm.
M 210544 (Opole)

5. Czytanie globalne po polsku : poradnik dla nauczycieli, rodziców i terapeutów / Maria Trojanowicz-Kasprzak. – Wydanie 2, poprawione. – Kraków : CEBP 24.12, 2019. – 79 stron : ilustracje kolorowe ; 21 cm.
M 057728 (Kluczbork), M 220293 M 220294 M 220295 (Opole)

6. Diagnoza rozwoju psychoruchowego dziecka trzyletniego : propozycje uzupełnień dotyczące rozwoju sfery emocjonalno-społecznej / Joanna Bernadeta Ćwiąkała, Jerzy Czykwin // W : Wybrane zagadnienia z zakresu psychologii i medycyny / redakcja: Izabela Mołdoch-Mendoń, Alicja Danielewska. – Lublin : Wydawnictwo Naukowe Tygiel sp. z o.o., 2020. – S. 70-82

7. Diagnozowanie rozwoju małego dziecka. Cz. 1 / Małgorzata Wójtowicz-Szefler. – Wyd. 5. – Warszawa : „Difin”, 2018. – 162 s. : il. ; 23 cm. – (Engram)
M 055196/I (Brzeg), 65189 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 068969/I M 069026/I (Nysa), C 217642/I M 217663/I M 217941/I M 217942/I M 217943/I (Opole)

8. Diagnozowanie rozwoju małego dziecka. Część 2 / Małgorzata Wójtowicz-Szefler. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : „Difin”, 2020. – 244, [1] s. : wykres ; 23 cm. – (Engram)
M 055196/II (Brzeg), M 65190 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 068969/II M 069026/II (Nysa), C 217642/II M 217663/II M 217941/II M 217942/II (Opole)

9. Dojrzałość dziecka 3-letniego do rozpoczęcia edukacji przedszkolnej / Krystyna Żuchelkowska // W : Pedagogika przedszkolna : oblicza i poszukiwania / red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz, Agnieszka Olczak. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. – S. 155-165
C 054576 M 054663 M 054664 M 054979 M 054980 (Brzeg), M 64917 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 068379 M 068380 (Nysa), M 215859 M 215860 M 215861 (Opole)

10. Drugi i trzeci rok życia dziecka : rozwój i wychowanie / Rachel Waddilove ; przekł. Małgorzata Bortnowska. – Kraków : Wydawnictwo eSPe, 2009. – 239, [1] s. ; 20 cm.

11. Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i w domu : jak świadomie je wychowywać i uczyć / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. – Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2012. – 327 s. : il. kolor. ; 25 cm.
M 054029 (Brzeg), M 63523 KK M 63729 KK (Kędzierzyn-Koźle), C 067120 (Nysa), M 210561 M 210845 M 210846 (Opole)

12. Dynamiczna ocena rozwoju poznawczego dzieci w wieku od 2 do 6 lat / Ewa Maria Kulesza. – Warszawa : [s. n.], 2017. – 144, [2] s. 14 s. tabl., [1] k. tabl. złoż. luzem : il. kolor. ; 24 cm.
M 219469 M 219470 (Opole)

13. Dziecko do lat trzech w systemie opieki i edukacji : źródła wsparcia i zagrożeń / Hanna Krauze-Sikorska, Kinga Kuszak, Grażyna Rura, Katarzyna Sadowska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016. – 296 stron : ilustracje, wykresy ; 24 cm.

14. Dziecko od 1 roku do 3 lat / Anne Bacus ; [tł. i konsultacja merytor. Agnieszka Gawecka]. – Warszawa : Hachette Polska, cop. 2012. – 230 s. : il. kolor. ; 21 cm.

15. Dziecko od 3 roku do 6 lat / Anne Bacus ; [tł. i konsultacja Agnieszka Gawecka]. – Warszawa : Wiedza i Życie – Hachette Livre Polska, cop. 2005. – 247 s. : fot. ; 21 cm.

16. Innowacyjny model pracy edukacyjnej z dzieckiem od 3-go roku życia w zakresie wsparcia psychologicznego i pedagogicznego / Anna Hajdukiewicz // W : Zagrożenia a bezpieczeństwo : stan i koncepcje zmian w edukacji / red. nauk. Tomasz Wojciech Konopka. – Kielce : Oficyna Wydawnicza Staropolskiej Szkoły Wyższej, 2014. – S. 47-62

17. Jak zrozumieć małe dziecko / Aga Nuckowska, Ewa Krogulska, Anna Siudut-Stajura, Joanna Jeżak, Olga Trybel, Małgorzata Musiał, Magdalena Trzewik. – Łódź : Wydawnictwo Natuli, 2019. – 267 stron : ilustracje ; 21 cm. – (Seria Rodzicielska : książki pierwszego wyboru)
M 220522 (Opole)

18. Najważniejsze lata czyli jak rozumieć rysunki małych dzieci : rozwój osobowości dziecka w wieku od 2 do 6 lat na podstawie jego rysunków / Anna Kalbarczyk. – Kraków : „Impuls”, 2007. – 91,[4] s. : il. kolor. ; 24 cm.
M 198523 (Opole)

19. Neurobiologiczne podstawy rozwoju poznawczego. Cz. 1, Słuch / Jagoda Cieszyńska-Rożek. – Kraków : Centrum Metody Krakowskiej, 2018. – 207 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 21 cm.
M 221093/I (Opole)

20. Neurobiologiczne podstawy rozwoju poznawczego. Cz. 2, Wzrok / Jagoda Cieszyńska-Rożek. – Kraków : Centrum Metody Krakowskiej, 2019. – 207 stron : ilustracje kolorowe ; 21 cm.
M 221093/II (Opole)

21. Neurobiologiczne podstawy rozwoju poznawczego. Cz. 3, Ruch / Jagoda Cieszyńska-Rożek. – Kraków : Centrum Metody Krakowskiej, 2020. – 207 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 21 cm.
M 221093/III (Opole)

22. Niedyrektywne koncepcje wspierania rozwoju dziecka do lat trzech według Emmi Pikler i Magdy Gerber – wprowadzenie do problemu / Katarzyna Sadowska, Marta Kędzia // W : (Z)rozumieć świat dziecka : od kontekstów nadawania znaczeń po dziecięce znaczenia / redakcja naukowa Ewa Kochanowska. – Wydanie I. – Kraków : Impuls, 2021. – S. 45-65
M 055373 (Brzeg), M 65242 KK M 65294 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 221394 M 221395 (Opole)

23. Odbieranie i wyrażanie mowy przez dziecko w trzecim roku życia / Antoni Balejko. – Białystok : Wydawnictwo „Logopeda Radzi”, 2009. – 112 s., [4] k. tabl. : il. ; 21 cm.

24. Opieka i wychowanie wczesne dzieciństwo : wiek 0-2/3 lata / Karolina Appelt, Monika Mielcarek. – Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, cop. 2014. – Dane tekstowe (1 plik epub ; 792 KB).
* Dostępne w Internecie: http://produkty.ibe.edu.pl/docs/ndn/NDN_Opieka_i_wychowanie_1_Wczesne_dziecinstwo.pdf [dostęp: 29.03.2022]

25. Opieka i wychowanie : wiek przedszkolny : wiek 2/3-5/6 lat / Joanna Matejczuk. – Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, cop. 2014. – 60 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
* Dostępne w Internecie: http://produkty.ibe.edu.pl/docs/ndn/NDN_Opieka_i_wychowanie_2_Wiek_przedszkolny.pdf [dostęp: 29.03.2022]

26. Opieka nad dziećmi do 3. roku życia w Polsce i na świecie : aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne / pod kierunkiem Tymoteusza Zycha ; redakcja naukowa Tymoteusz Zych, Anna Świerzewska, Magdalena Olek, Janusz Roszkiewicz; Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. – Warszawa : Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, 2018. – [6], 193 strony : ilustracje, wykresy ; 30 cm.

27. Orientacja przestrzenna / Lidia Kołodziej, Elżbieta Zgondek. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2017. – 56, [4] strony, [10] kart tablic : ilustracje ; 29 cm. – (Biblioteka Nauczyciela. Zajęcia Korekcyjno-Kompensacyjne w Przedszkolu)
M 220429 M 220430 (Opole)

28. Podstawy interakcyjności w komunikacji językowej : interakcje językowe z udziałem dzieci w wieku przedprzedszkolnym / Anna Granat. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014. – 322 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
M 212949 M 212950 (Opole)

29. Poznawanie i rysowanie brył przez dzieci w wieku 3-9 lat : ujęcie procesualne i edukacyjne / Ewa Piwowarska ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. -Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza, 2019. – 289 stron : ilustracje, wykresy ; 24 cm.

30. Przedszkolaki ładnie mówią : program profilaktyki logopedycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym. [1], Dzieci trzyletnie / Katarzyna Łuczak. – Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, Spółka z o. o., [2013], cop. 2003. – 56 s. ; 25 cm.

31. Psychologia akademicka : podręcznik. T. 2 / red. nauk.: Jan Strelau, Dariusz Doliński. – Wyd. 2 popr. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010. – 870 s. : il. ; 29 cm.
M 209098/II M 036407/II (Opole)

32. Psychologia rozwojowa w zarysie : od niemowlęctwa do dorosłości / Ann Bich ; przeł. Jan Łuczyński, Marian Olejnik. – Wydanie 1 nowe – 5 dodruk. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. – 305, [1] s. : il. ; 21 cm. – (Krótkie Wykłady z Psychologii)
C 220806 M 220891 (Opole)

33. Psychologia rozwoju człowieka / Anna I. Brzezińska, Karolina Appelt, Beata Ziółkowska. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016. – S. 161-244 : Rozwój w okresie dzieciństwa
M 054041 (Kluczbork), C 068177 (Nysa), M 214080 M 214081 M 214082 M 214083 (Opole)

34. Psychologia rozwoju człowieka : podręcznik akademicki / red. nauk. Janusz Trempała. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. – XVI,542, [1] s. : il., fot., portr., rys. ; 29 cm.
M 61994 KK (Kędzierzyn-Koźle), C 066280 (Nysa), C 205800 M 205831 M 205832 M 205833 M 205834 M 208978 M 209667 (Opole)

35. Psychologia rozwoju człowieka. [T. 2], Charakterystyka okresów życia człowieka / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. – 303, [1] s. : il. ; 24 cm.
M 208091/II M 217595/II (Opole)

36. Psychologia rozwoju człowieka. T. 3, Rozwój funkcji psychicznych / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała. – Wyd. 2, 3 dodr. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. – 209, [2] s. : il. ; 24 cm.
M 208091/III (Opole)

37. Psychologia rozwoju : od dziecka do dorosłości / David R. Schaffer, Karen Kipp ; przekł. Patricia Sorensen, Martyna Wojtaś. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015. – 720 s. : il. ; 29 cm.
C 054581 M 054580 M 64827 (Brzeg), KK C 055579 (Kędzierzyn-Koźle), C 217925 M 214084 M 214085 M 217950 M 217951 (Opole)

38. Psychoruchowy rozwój dziecka : diagnoza, propozycje wsparcia i pomocy rodzinie / Elżbieta Maria Minczakiewicz. – Kraków : „Impuls”, 2009. – 83, [1] s. : il. ; 24 cm. – (Poradnik )
M 201695 (Opole)

39. Rozpoznanie zasobów dziecka i środowiska rozwoju : wczesne dzieciństwo : wiek 0-2/3 lata / Monika Mielcarek, Aleksandra Ratajczyk. – Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, cop. 2014. – 64 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
* Dostępne w Internecie: http://produkty.ibe.edu.pl/docs/ndn/NDN_Monitoring_1_Wczesne_dziecinstwo.pdf [dostęp: 29.03.2022]

40. Rozpoznanie zasobów dziecka i środowiska rozwoju : wczesne dzieciństwo : wiek 0-2/3 lata / Monika Mielcarek, Aleksandra Ratajczyk. – Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, cop. 2014. – 64 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
* Dostępne w Internecie: http://produkty.ibe.edu.pl/docs/ndn/NDN_Monitoring_1_Wczesne_dziecinstwo.pdf [dostęp: 29.03.2022]

41. Rozwijanie zainteresowań dzieci w wieku 3-5 lat w rodzinie i w przedszkolu / Weronika Kantor, Patrycja Kulak // W : Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w wymiarze teoretyczno-praktycznym / pod red. Wojciecha Kudyby, Beaty Lisowskiej, Iwony Bugajskiej-Bigos. – Nowy Sącz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2015. – S. 138-154

42. Rozwój dziecka od 3 do 6 lat / Thomas B. Brazelton [oraz] Joshua D. Sparrow ; przekł. Anna Kacmajor, Agata Sulak. – Sopot : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2013. – 512 s. : il. ; 24 cm.
M 055342 (Brzeg)

43. Rozwój dziecka : wczesne dzieciństwo : wiek 0-2/3 lata / Magdalena Czub. – Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, cop. 2014. – Plik tekstowy EPUB 1,06 MB
* Dostępne w Internecie: http://produkty.ibe.edu.pl/docs/ndn/NDN_Rozwoj_dziecka_1_Wczesne_dziecinstwo.pdf [dostęp: 29.03.2022]

44. Rozwój dziecka : wiek przedszkolny : wiek: 2/3-5/6 lat / Joanna Matejczuk. – Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, cop. 2014. – 60 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. – Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Seria 1, Rozwój w Okresie Dzieciństwa i Dorastania ; t. 2
* Dostępne w Internecie: http://produkty.ibe.edu.pl/docs/ndn/NDN_Rozwoj_dziecka_2_Wiek_przedszkoly.pdf [dostęp: 29.03.2022]

45. Rozwój psychiczny dziecka : od 0 do 10 lat : poradnik dla rodziców, psychologów i lekarzy / Frances L. Ilg, Luise Bates Ames, Sidney M. Baker ; przekł. Mirosław Przylipiak. – Wyd. 8 w języku polskim. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014. – 336 s. ; 24 cm.
M 63262 KK (Kędzierzyn-Koźle)

46. Skala rozwoju emocjonalnego dzieci w wieku 3-6 lat / Urszula Sajewicz-Radtke, Bartosz M. Radtke. – Gdańsk : Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych, 2020. – 88 stron : wykresy ; 21 cm.

47. Stymulacja rozwoju mowy dziecka do 3. roku życia : porady dla rodziców, opiekunów, studentów, terapeutów w oparciu o całościowy rozwój dziecka / Dominika Czachorowska ; [fotografie wykonała: Joanna Pawluczuk ; ilustracje: Marcin Kot]. – Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2021. – 84, [4] strony : fotografie, ilustracje ; 21 cm.

48. Systemowy model pracy dynamizująco-terapeutycznej z dziećmi od 3 roku życia, przejawiającymi różne opóźnienia i deficyty rozwojowe : produkt finalny projektu innowacyjnego testującego Akademia Kariery / red. Anna Hajdukiewicz, Grzegorz Ślęzak ; Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach. – Kielce : Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, 2014. – 176 s. : il. ; 29 cm.

49. Taniec w przedszkolu na przykładzie grupy trzylatków / Edyta Galarowicz. – Bibliogr. // W : Z historii, teorii i praktyki edukacji artystycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym / red. nauk. Krystyna Zabawa. – Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2014. – S. 159-188
M 212962 M 212963 (Opole)

50. Terapia pedagogiczna w przedszkolu : z elementami integracji sensorycznej : [scenariusze zabaw i ćwiczeń do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych] / red. prowadzący Beata Wycech. – Wyd. 2. – Poznań: Forum Media Polska, 2015. – Segregator (wiele liczb.) : il. (gł. kolor.) ; 32 cm + 1 dysk optyczny (CD)
M 219545 M 219546 EP 219444 (Opole)

51. Trzylatek w przedszkolu : gotowość dziecka trzyletniego do podjęcia edukacji przedszkolnej / Anna Klim-Klimaszewska. – Warszawa : Instytut Wydawniczy Erica, 2010. – 110, [1] s. ; 20 cm.
M 051194 M 051195 M 051196 (Brzeg)

52. 365 [Trzysta sześćdziesiąt pięć] dni twórczej zabawy : dla dzieci dwuletnich i starszych / Shella Ellison, Judith Gray ; tł. Piotr Szymor. – Warszawa : „W.A.B.”, 2003. – [10], 365, [9] s. : il. ; 20 cm.
M 058793 (Kluczbork)

53. Wczesna interwencja terapeutyczna : stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia / Jagoda Cieszyńska, Marta Koendo. – [Wyd. 5]. – Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2014. – 326 s. : il. ; 24 cm.
M 213632 (Opole)

54. Wczesne wychowanie i kształcenie dzieci – stan i perspektywy / Elżbieta Wieczór // W : Pedagogika przedszkolna : oblicza i poszukiwania / red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz, Agnieszka Olczak. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. – S. 54-75
C 054576 M 054663 M 054664 M 054979 M 054980 (Brzeg), M 64917 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 068379 M 068380 (Nysa), M 215859 M 215860 M 215861 (Opole)

55. Widzę to, czego ty nie widzisz : zabawy rozwijające spostrzegawczość dla dzieci w wieku od 3 lat / Ina Kunz ; [przekł. z jęz. niem. Edyta Panek]. – Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2005. – 105 s. : il. ; 21 cm.

56. Wspomaganie rozwoju i wychowywanie małych dzieci : podręcznik dla rodziców, opiekunów w żłobkach i nauczycieli w przedszkolach : praca zbiorowa / napisana pod kierunkiem i przy współudziale Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej ; autorzy: Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Anna Mikler-Chwastek, Ewa Zielińska, Zuzanna Jastrzębska-Krajewska, Magdalena Plandowska, Beata Rola. – Stan prawny na dzień 25 stycznia 2019 r. – Kraków : CEBP 24.12, 2019. – 352 strony : ilustracje kolorowe ; 25 cm.
M 220467 M 220468 M 220469 (Opole)

57. Wszystko gra! : jak edukacja muzyczna wspiera rozwój dziecka / Anita Collins ; przełożyła Rozalia Słodczyk ; redakcja naukowa polskiego wydania Maria Chełkowska-Zacharewicz. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021. – S. 17-88 : Od urodzenia do rozpoczęcia edukacji szkolnej 0-5 lat
M 221870 M 221871 (Opole)

58. Wybrane problemy opieki i edukacji dzieci do trzeciego roku życia / red. nauk. Iwona Kopaczyńska, Agnieszka Olczak. – Zielona Góra : Fundacja Edukacja – Demokracja – Rozwój, 2016. – 150 s. : il. ; 21 cm.

59. Wyrażenie „no” w mowie dzieci w wieku 3-5 lat / Mariola Białek // W : Norma i zaburzenia komunikacji językowej w kontekście edukacyjnym / pod redakcją Sławomira Śniatkowskiego, Danuty Emiluty-Rozya, Katarzyny Ity Bieńkowskiej. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2018. – S. 76-90

60. Żłobek : opieka i wychowanie / redakcja Aneta Jegier. – Warszawa : Difin, copyright 2021. – 214, [4] strony ; 22 cm. – (Engram)
M 055432 M 055433 (Brzeg), M 65291 KK (Kędzierzyn-Koźle), C 221387 M 221562 M 221563 M 221564 (Opole)

Artykuły w czasopismach:

61. Adaptacja dzieci do lat trzech do instytucjonalnych form opieki na przykładzie żłobków lubelskich / Ewelina Świdrak // Roczniki Pedagogiczne. – T. 12, nr 3 (2020), s. 67-94
* Dostępne w Internecie: https://ojs.tnkul.pl/index.php/rped/article/view/14572/14215 [dostęp: 29.03.2022]

62. Adaptacja dziecka trzyletniego do środowiska przedszkolnego / Anna Izabela Brzezińska, Magdalena Czub, Natalia Ożadowicz. – Bibliogr. // Edukacja. – 2012, nr 4, s. 5-21
* Dostępne w Internecie: http://www.edukacja.ibe.edu.pl/images/numery/2012/4-1-brzezinska-i-in-adaptacja-dziecka-trzyletniego.pdf [dostęp: 22.03.2022]

63. Ankieta dla rodziców : obserwacja stanu rozwoju dziecka trzyletniego. – (Narzędziownia) / Wiesława Mądrowska // Monitor Dyrektora Przedszkola. – 2021, nr 2, s. 41-42

64. Bajki telewizyjne a zachowania dzieci w wieku 3-5 lat / Renata Franczyk // Annales Paedagogicae Nova Sandes – Presoves. – [Nr] 7 (2017), s. 61-73

65. Charakterystyka rozwoju fizycznego dziecka w wieku 3-6 lat i możliwości jego stymulowania w przedszkolu / Stanisława Nazaruk // Rozprawy Społeczne / Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. – T. 8 (2014), nr 2, s. 15-21
* Dostepne w Internecie: http://rozprawyspoleczne.edu.pl/pdf-111163-41348?filename=CHARAKTERYSTYKA%20ROZWOJU.pdf [dostęp: 29.03.2022]

66. Czego możemy nauczyć się od trzylatków? / Jolanta Tekieli // Wychowanie w Przedszkolu. – 2014, nr 5, s. 18-20

67. Diagnoza logopedyczna dzieci w wieku 3-6 lat z zaburzeniami artykulacji : doniesienia z badań / Justyna Antczak-Kujawin // Studia Pragmalingwistyczne. – R. 10 (2018), s. 343-359

68. Diagnoza potencjału poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym. Cz. 2, Dzieci trzy- i czteroletnie / Ewa Maria Kulesza. – Bibliogr. // Szkoła Specjalna. – 2011, nr 2, s. 102-112

69. Diagnoza potencjału poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym. Cz. 4, Dzieci trzy- i czteroletnie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim / Ewa Maria Kulesza. – Bibliogr. // Szkoła Specjalna. – 2011, nr 4, s. 271-282

70. Dojrzałość przedszkolna / Renata Góralczyk // Bliżej Przedszkola. – 2009, nr 6, s. 34-35

71. Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i w domu : jak świadomie je wychowywać i uczyć / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska // Bliżej Przedszkola. – 2012, nr 9, s. 6-9

72. Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i w domu : jak świadomie je wychowywać i uczyć / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska // Bliżej Przedszkola. – 2012, nr 10, s. 4-8

73. Dzieci do 3 roku życia – opieka czy edukacja? : analiza z perspektywy rozwiązań europejskich / Małgorzata Żytko // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2012, nr 4, s. 21-28
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/issue/view/123/Ca%C5%82y%20numer%20PWE%2019 [dostęp: 29.03.2022]

74. Dziecięca zabawa procesem intensywnego uczenia się / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska // Bliżej Przedszkola. – 2014, nr 7-8, s. 24-30

75. Dziecko u progu edukacji przedszkolnej / Iwona Konopka, Lidia Pielaszek // Dyrektor Szkoły. – 2010, nr 6, dod. „Przed Szkołą”, s. 7-12
* Zawiera przykładowy program adaptacyjny dla dzieci trzyletnich

76. Jak zapewnić trzylatkowi dobry start w przedszkolu? / Aleksandra Batura, Maja Chyża, Katarzyna Pyrgiel // Wychowanie w Przedszkolu. – 2013, nr 4, s. 51-55

77. Jak żyć? : wiedza zdobywana przez pytania dziecięce / Maria Ligęza // Wychowanie w Przedszkolu. – 2010, nr 8, s. 4-9

78. Miękka zabawka wśród trzylatków / Alicja Gularek // Wychowanie w Przedszkolu. – 2000, nr 7, s. 406-408

79. Nasze dziecko idzie do przedszkola / Katarzyna Nowacka // Przedszkolne ABC. – 2017, nr 5, s. 34-35

80. O nauce języka angielskiego / Katarzyna Miłek // Wychowanie w Przedszkolu. – 2011, nr 9, s. 66-67

81. O słuchaniu muzyki przez małe dzieci / Ewa Zielińska // Bliżej Przedszkola. – 2013, nr 1, s. 10-12

82. Odpoczynek trzylatków / Jolanta Olesińska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 7, s. 44-45

83. Okresy wrażliwe według Marii Montessori u dzieci w wieku 3-6 lat : wsparcie potrzeb i zainteresowań / Anna Jankowska // Bliżej Przedszkola. – 2018, nr 12, s. 32-34

84. Pokonać lęki trzylatków / Beata Szurowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 7, s. 16-21

85. Pomiar rozwoju mowy pisanej jako nowa propozycja oceny poziomu umiejętności posługiwania się pismem u dzieci w wieku 3-11 lat / Sławomir Jabłoński, Paweł Kleka // Polskie Forum Psychologiczne. – T. 20, nr 3 (2015), s. 380-408
* Dostępne w Internecie: https://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/1928/Pomiar%20rozwoju%20mowy%20pisanej%20jako%20nowa%20propozycja%20oceny%20poziomu%20umiejetnosci%20poslugiwania%20sie%20pismem%20u%20dzieci.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 30.03.2022]

86. Prawidłowy rozwój mowy u dziecka w wieku przedszkolnym (2,5 do 6 lat) / Elżbieta Lekan // Bliżej Przedszkola. – 2018, nr 11, s. 22-24

87. Program adaptacyjny „Trzylatek w przedszkolu” – łagodny start / Bożena Kwaśniewska, Anna Miśtal // Modelowe Nauczanie. – 2007, nr 4, s. 23-31
* Program edukacyjny w Przedszkolu Publicznym nr 54 w Opolu

88. Przyjazne przedszkole / Halina Malewicz // Wychowanie w Przedszkolu. – 2001, nr 6, s. 362-364
* Adaptacja dzieci trzyletnich w przedszkolu

89. Psychometryczna wartość eksperymentalnej wersji „zestawu prób poznawczych” dla dzieci w wieku przedszkolnym / Ewa M. Kulesza. – Bibliogr. // Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo. – 2007, nr 2, s. 109-126
* Dostępne w Internecie: http://www.cns.aps.edu.pl/media/12746/cns_2_6_07.pdf [dostęp: 29.03.2022]

90. Rola rodziny w rozwoju psychicznym dziecka 2-4-letniego / Janusz Rusaczyk // Remedium. – 2021, nr 12, s. 22-24

91. Rozwój dziecka trzyletniego // Bliżej Przedszkola. – 2006, nr 6, s. 33-34

92. Rozwój dziecka ze spektrum autyzmu z zaburzeniami integracji sensorycznej / Joanna Podstawska // Przedszkolne ABC. – 2017, nr 8, s. 14-16
* Zawiera ramowy plan dnia dla trzylatka ze spektrum autyzmu

93. Rozwój mowy dziecka w wieku od 2,5 do 6 lat : normy rozwojowe dla każdej grupy wiekowej / Elżbieta Lekan. – Bibliogr. // Bliżej Przedszkola. – 2019, nr 10, s. 10-13

94. Rozwój mowy i komunikacji / Izabela Jaroszek // Przedszkolne ABC. – 2016, nr 8, s. 4-7
* Rozwój mowy i komunikacji u dziecka od okresu niemowlęcego do wieku przedszkolnego

95. Rozwój mowy pisanej u dzieci w wieku 3 do 11 lat / Sławomir Jabłoński // Czasopismo Psychologiczne. – 2003, nr 2, s. 219-230

96. Start małego i dużego przedszkolaka / Agnieszka Czeglik // Bliżej Przedszkola. – 2011, nr 5, s. 52-55
* Organizacja i przebieg procesu adaptacyjnego dzieci i ich rodziców

97. Struktury zdaniowe z czasownikami ruchu w mowie dzieci dwu- i trzyletnich / Karolina Sindrewicz // Poradnik Językowy. – 2019, z. 9, s. 66-80
* Dostępne w Internecie: http://www.poradnikjezykowy.uw.edu.pl/wydania/poradnik_jezykowy.768.2019.09.pdf [dostęp: 29.03.2022]

98. Sytuacja zdrowotno-rozwojowa dzieci do lat 3 wychowujących się w środowisku rodzinnym i żłobkowym / Małgorzata Wolska-Długosz // Scientific Bulletin of Chełm. Section of Pedagogy. – 2018, nr 2, s. 65-81
* Dostępne w Internecie: http://scientific.pwsz.chelm.pl/wp-content/uploads/S2018-2-6.-D%C5%82ugosz.pdf [dostęp: 29.03.2022]

99. Trzylatek czyta : studium przypadku / Iwona Gawrecka // Wychowanie na co Dzień. – 2006, nr 4-5, s. 33-35

100. Trzylatki i czterolatki w systemie oświaty / Krystyna Kamińska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2011, nr 4, s. 5-14

101. Umiejętność różnicowania wzorców intonacyjnych oraz posługiwania się nimi przez dzieci w wieku trzech i czterech lat / Mariola Białek // Studia Pragmalingwistyczne. – R. 8 (2016), s. 235-252

102. Umuzykalnienie dzieci trzyletnich / Urszula Siudak // Wychowanie w Przedszkolu. – 2003, nr 6, s. 342-344

103. W dialogu z dzieckiem do lat trzech / Katarzyna Sadowska, Anna Cwalina. – Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. – 2019, nr 1-2, s. 22-30

104. W trosce o trzylatki / Waleria Muraszko // Wychowanie w Przedszkolu. – 2001, nr 6, s. 336-338

105. Wady zgryzu a wady wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym 3-5 lat : przegląd piśmiennictwa / Aleksandra Soroko, Teresa Matthews-Brzozowska // Stomatologia Współczesna. – Vol. 17, nr 4 (2010), s. 35-38

106. Wiek rodziców jako czynnik korelujący z rozwojem społecznym dziecka w wieku 3-5 lat / Anna Hajdukiewicz // Pedagogika Badania, Dyskusje, Otwarcia. – Z. 5 (2015), s. 59-69

107. Witamy trzylatki / Dorota Gęzikiewicz, Lidia Szabelska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 6, s. 29-31

108. Wizyta magicznego gościa / Monika Bijata // Przedszkolne ABC. – 2016, nr 8, s. 24-25
* Propozycje ćwiczeń z profilaktyki logopedycznej połączone z elementami integracji sensorycznej wspomagającej rozwój mowy u dzieci 3-4 letnich

109. Wpływ zabawy na rozwój dzieci trzy- i czteroletnich / Aleksandra Siedlaczek // Prace Naukowe. Pedagogika / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. – Z. 8/10 (1999/2001), s. 723-728

110. Wspomaganie procesu adaptacji / Izabela Kopeć // Przedszkolne ABC. – 2016, nr 6, s. 4-8
* Adaptacja dziecka trzyletniego do przedszkola

111. Wspomaganie rozwoju psychomotorycznego trzy- i czterolatków / Marta Bogdanowicz, Dorota Kalka, Marta Łockiewicz // Wychowanie w Przedszkolu. – 2006, nr 8, s. 14-19

112. Wychowanie muzyczne dzieci trzyletnich / Maria Wieman // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 10, s. 38-40

113. Wychowanie przedszkolne dzieci trzy- i czteroletnich / Krystyna Kamińska // Przedszkolne ABC. – 2017, nr 6, s. 4-9

114. Z radością do przedszkola / Izabela Kopeć // Wychowanie w Przedszkolu. – 2011, nr 7, s. 50-56

115. Zabawy plastyczne i ruchowe wspomagające rozwój małego dziecka / Anna Kalbarczyk // Wychowanie w Przedszkolu. – 2019, nr 8, s. 60-63
* Zawiera przykłady ćwiczeń plastycznych dla dzieci w wieku 3-3,5 roku

116. Zabawy wspomagające rozwój inteligencji emocjonalnej dziecka / Katarzyna Lotkowska // Bliżej Przedszkola. – 2012, nr 7-8, s. 18-19

117. Zabawy z książką dla dzieci do 3 roku życia / Marzena Madejska // Poradnik Bibliotekarza. – 2014, nr 11, s. 40-41

118. Zrozumieć malucha / Joanna Rajczakowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2006, nr 5-6, s. 51
* Praca z dzieckiem trzyletnim

Zob. także: Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym; Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. Cz. 2

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu