Dziecko czteroletnie

Zestawienie bibliograficzne „Dziecko czteroletnie” zawiera wybór piśmiennictwa z lat 2000-2021 i składa się z 75 opisów bibliograficznych.
Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu i baz Biblioteki Narodowej. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturami.

Książki:

1. Analiza spontanicznego rozwoju cech motorycznych dzieci w wieku 4-6 lat zamieszkujących tereny wiejskie w województwie lubelskim / Piotr Turmiński, Katarzyna Król-Turmińska, Tomasz Zawiślak // W : Nowe spojrzenie na zdrowie człowieka / red. Sylwia Bilska, Agata Pietraszek, Mirosław Szala. – Lublin : Fundacja na Rzecz Promocji Nauki i Rozwoju Tygiel, 2015. – S. 7-20

2. Badania przesiewowe do wykrywania zaburzeń mowy u dzieci dwu-, cztero- i sześcioletnich / Danuta Emiluta-Rozya, Danuta Emiluta Rozya, Halina Mierzejewska, Paulina Atys. – Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, 2004. – 29 s. ; 13×18
M 1890513 (Opole)

3. Biomedyczne podstawy rozwoju dziecka : dla studentów pedagogiki, opiekunów w żłobku i nauczycieli wychowania przedszkolnego / Marta Wiśniewska, Magdalena Plandowska, Anna Mikler-Chwastek. – Warszawa : „Difin”, 2021. – 248 stron : ilustracje ; 23 cm.
M 055303 (Brzeg), M 65186 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 058569 (Kluczbork), M 069971 (Nysa), C 220798 M 220824 M 220825 (Opole)

4. Charakterystyka procesu utrzymywania równowagi ciała u dzieci w wieku 2 – 7 lat / Małgorzata Sobera. – Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2010. – 119 s. : il. ; 24 cm.

5. Charakterystyka rozwoju dziecka w wieku 3-6 lat / Kinga Kuszak // W : Małe dzieci w świecie technologii informacyjno-komunikacyjnych : pomiędzy utopijnymi szansami a przesadzonymi zagrożeniami / [redakcja naukowa Jacek Pyżalski]. – Łódź : Wydawnictwo „Eter” – Flowmotion Jakub Podgórski ; Poznań : dla Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM, 2017. – S. 11-60

6. Co dzieci wiedzą o twórczości i tworzeniu? : rozwój reprezentacji poznawczej twórczości u dzieci w wieku od 4 do 10 lat / Witold Ligęza. – Kraków : Wydawnictwo Petrus, copyright 2017. – 279, [1] strona : ilustracje ; 20 cm.

7. Co dzień bardziej samodzielne : program wspomagania rozwoju małych dzieci w zakresie samoobsługi : dla terapeutów, nauczycieli i rodziców / Anna Mikler-Chwastek. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2013. – 88 s. ; 24 cm.
M 210544 (Opole)

8. Czytanie globalne po polsku : poradnik dla nauczycieli, rodziców i terapeutów / Maria Trojanowicz-Kasprzak. – Wydanie 2, poprawione. – Kraków : CEBP 24.12, 2019. – 79 stron : ilustracje kolorowe ; 21 cm.
M 057728 (Kluczbork), M 220293 M 220294 M 220295 (Opole)

9. Diagnozowanie rozwoju małego dziecka. Część 2 / Małgorzata Wójtowicz-Szefler. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : „Difin”, 2020. – 244, [1] s. : wykres ; 23 cm. – (Engram)
M 055196/II (Brzeg), M 65190 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 068969/II M 069026/II (Nysa), C 217642/II M 217663/II M 217941/II M 217942/II (Opole)

10. Dieta dla dziecka : gotowe jadłospisy dla dziecka: 4-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat / [redakcja: Anna Zarębska-Tutak, Karolina Zawadzka, Dorota Gepert, Agnieszka Święcicka]. – Warszawa : Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o., [copyright 2019]. – 95, [1] strona : fotografie, ilustracje ; 21 cm.

11. Dynamiczna ocena rozwoju poznawczego dzieci w wieku od 2 do 6 lat / Ewa Maria Kulesza. – Warszawa : [s. n.], 2017. – 144, [2] s. 14 s. tabl., [1] k. tabl. złoż. luzem : il. kolor. ; 24 cm.
M 219469 M 219470 (Opole)

12. Dziecko od 3 roku do 6 lat / Anne Bacus ; [tł. i konsultacja Agnieszka Gawecka]. – Warszawa : Wiedza i Życie – Hachette Livre Polska, cop. 2005. – 247 s. : fot. ; 21 cm.

13. Jak zrozumieć małe dziecko / Aga Nuckowska, Ewa Krogulska, Anna Siudut-Stajura, Joanna Jeżak, Olga Trybel, Małgorzata Musiał, Magdalena Trzewik. – Wydanie drugie. – Łódź : Wydawnictwo Natuli, 2019. – 267 stron : ilustracje ; 21 cm. – (Seria Rodzicielska : książki pierwszego wyboru)
M 220522 (Opole)

14. Modulacja, wpływ i związki wybranych parametrów postawy ciała dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 18 lat w świetle mory projekcyjnej. T. 1 / Mirosław Mrozkowiak. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2015. – 685 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

15. Modulacja, wpływ i związki wybranych parametrów postawy ciała dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 18 lat w świetle mory projekcyjnej. T. 2 / Mirosław Mrozkowiak. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2015. – 323 s. : il. ; 24 cm.

16. Neologizmy słowotwórcze w mowie dzieci w wieku przedszkolnym (4-6 lat) / Beata Milewska, Aneta Lica. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021. – 148, [1] strona ; 21 cm.

17. Neurobiologiczne podstawy rozwoju poznawczego. Cz. 1, Słuch / Jagoda Cieszyńska-Rożek. – Kraków : Centrum Metody Krakowskiej, 2018. – 207 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 21 cm.
M 221093/I (Opole)

18. Neurobiologiczne podstawy rozwoju poznawczego. Cz. 2, Wzrok / Jagoda Cieszyńska-Rożek. – Kraków : Centrum Metody Krakowskiej, 2019. – 207 stron : ilustracje kolorowe ; 21 cm.
M 221093/II (Opole)

19. Neurobiologiczne podstawy rozwoju poznawczego. Cz. 3, Ruch / Jagoda Cieszyńska-Rożek. – Kraków : Centrum Metody Krakowskiej, 2020. – 207 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 21 cm.
M 221093/III (Opole)

20. Od czterech do sześciu : książki dla przedszkolaka / Grażyna Lewandowicz-Nosal. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2012. – 164 s. ; 22 cm. – (Biblioteki, Dzieci, Młodzież ; nr 4)
M 215047 M 215048 (Opole)

21. Opieka i wychowanie : wiek przedszkolny : wiek 2/3-5/6 lat / Joanna Matejczuk. – Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, cop. 2014. – 60 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
* Dostępne w Internecie: http://produkty.ibe.edu.pl/docs/ndn/NDN_Opieka_i_wychowanie_2_Wiek_przedszkolny.pdf [dostęp: 29.03.2022]

22. Orientacja przestrzenna / Lidia Kołodziej, Elżbieta Zgondek. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2017. – 56, [4] strony, [10] kart tablic : ilustracje ; 29 cm. – (Biblioteka Nauczyciela. Zajęcia Korekcyjno-Kompensacyjne w Przedszkolu)
M 220429 M 220430 (Opole)

23. Poznawanie i rysowanie brył przez dzieci w wieku 3-9 lat : ujęcie procesualne i edukacyjne / Ewa Piwowarska ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. – Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza, 2019. – 289 stron : ilustracje, wykresy ; 24 cm.

24. Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków : cele i treści kształcenia oraz komentarze psychologiczne i pedagogiczne (dla przedszkoli różnego typu, do których uczęszczają czterolatki i pięciolatki) / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. – Warszawa : Nowa Era, 2007. – 296 s. ; 24 cm.

25. Przedszkolaki ładnie mówią : program profilaktyki logopedycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym. [2], Dzieci czteroletnie / Katarzyna Łuczak. – Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, co. 2013. – 40 s. ; 25 cm.

26. Psychologia akademicka : podręcznik. T. 2 / red. nauk.: Jan Strelau, Dariusz Doliński. – Wyd. 2 popr. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010. – 870 s. : il. ; 29 cm.
M 209098/II M 036407/II (Opole)

27. Psychologia rozwojowa w zarysie : od niemowlęctwa do dorosłości / Ann Bich ; przeł. Jan Łuczyński, Marian Olejnik. – Wydanie 1 nowe – 5 dodruk. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. – 305, [1] s. : il. ; 21 cm. – (Krótkie Wykłady z Psychologii)
C 220806 M 220891 (Opole)

28. Psychologia rozwoju człowieka / Anna I. Brzezińska, Karolina Appelt, Beata Ziółkowska. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016. – S. 161-244 : Rozwój w okresie dzieciństwa
M 054041 (Kluczbork), C 068177 (Nysa), M 214080 M 214081 M 214082 M 214083 (Opole)

29. Psychologia rozwoju człowieka : podręcznik akademicki / red. nauk. Janusz Trempała. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. – XVI,542, [1] s. : il., fot., portr., rys. ; 29 cm.
M 61994 KK (Kędzierzyn-Koźle), C 066280 (Nysa), C 205800 M 205831 M 205832 M 205833 M 205834 M 208978 M 209667 (Opole)

30. Psychologia rozwoju człowieka. [T. 2], Charakterystyka okresów życia człowieka / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. – 303, [1] s. : il. ; 24 cm.
M 208091/II M 217595/II (Opole)

31. Psychologia rozwoju człowieka. T. 3, Rozwój funkcji psychicznych / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała. – Wyd. 2, 3 dodr. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. – 209, [2] s. : il. ; 24 cm.
M 208091/III (Opole)

32. Psychologia rozwoju : od dziecka do dorosłości / David R. Schaffer, Karen Kipp ; przekł. Patricia Sorensen, Martyna Wojtaś. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015. – 720 s. : il. ; 29 cm.
C 054581 M 054580 M 64827 (Brzeg), KK C 055579 (Kędzierzyn-Koźle), C 217925 M 214084 M 214085 M 217950 M 217951 (Opole)

33. Psychoruchowy rozwój dziecka : diagnoza, propozycje wsparcia i pomocy rodzinie / Elżbieta Maria Minczakiewicz. – Kraków : „Impuls”, 2009. – 83, [1] s. : il. ; 24 cm. – (Poradnik )
M 201695 (Opole)

34. Rozwijanie zainteresowań dzieci w wieku 3-5 lat w rodzinie i w przedszkolu / Weronika Kantor, Patrycja Kulak // W : Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w wymiarze teoretyczno-praktycznym / pod red. Wojciecha Kudyby, Beaty Lisowskiej, Iwony Bugajskiej-Bigos. – Nowy Sącz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2015. – S. 138-154

35. Rozwój dziecka od 3 do 6 lat / Thomas B. Brazelton [oraz] Joshua D. Sparrow ; przekł. Anna Kacmajor, Agata Sulak. – Sopot : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2013. – 512 s. : il. ; 24 cm.
M 055342 (Brzeg)

36. Rozwój dziecka : wiek przedszkolny : wiek: 2/3-5/6 lat / Joanna Matejczuk. – Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, cop. 2014. – 60 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. – Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Seria 1, Rozwój w Okresie Dzieciństwa i Dorastania ; t. 2
* Dostępne w Internecie: http://produkty.ibe.edu.pl/docs/ndn/NDN_Rozwoj_dziecka_2_Wiek_przedszkoly.pdf [dostęp: 29.03.2022]

37. Rozwój psychiczny dziecka : od 0 do 10 lat : poradnik dla rodziców, psychologów i lekarzy / Frances L. Ilg, Luise Bates Ames, Sidney M. Baker ; przekł. Mirosław Przylipiak. – Wyd. 8 w języku polskim. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014. – 336 s. ; 24 cm.
M 63262 KK (Kędzierzyn-Koźle)

38. Skala rozwoju emocjonalnego dzieci w wieku 3-6 lat / Urszula Sajewicz-Radtke, Bartosz M. Radtke. -Gdańsk : Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych, 2020. – 88 stron : wykresy ; 21 cm.

39. Terapia pedagogiczna w przedszkolu : z elementami integracji sensorycznej : [scenariusze zabaw i ćwiczeń do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych] / red. prowadzący Beata Wycech. – Wyd. 2. – Poznań: Forum Media Polska, 2015. – Segregator (wiele liczb.) : il. (gł. kolor.) ; 32 cm + 1 dysk optyczny (CD)
M 219545 M 219546 EP 219444 (Opole)

40. Wczesna interwencja terapeutyczna : stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia / Jagoda Cieszyńska, Marta Koendo. – [Wyd. 5]. – Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2014. – 326 s. : il. ; 24 cm.
M 213632 (Opole)

41. Wpływ centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego na wymowę dzieci 4- i 6-letnich : badania własne / Anna Kruczyńska, Elżbieta Szabelska // W : Terapia logopedyczna / red. nauk. Ditta Baczała, Jacek J. Błeszyński. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014. – S. 206-219

42. Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków : książka dla rodziców, terapeutów i nauczycieli przedszkola / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004. – 288 s. : il., rys. ; 24 cm. – (Edukacja Matematyczna Dzieci : w domu, w przedszkolu i w szkole)
C 186722 (Opole)

43. Wszystko gra! : jak edukacja muzyczna wspiera rozwój dziecka / Anita Collins ; przełożyła Rozalia Słodczyk ; redakcja naukowa polskiego wydania Maria Chełkowska-Zacharewicz. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021. – S. 17-88 : Od urodzenia do rozpoczęcia edukacji szkolnej 0-5 lat
M 221870 M 221871 (Opole)

44. Wyrażenie „no” w mowie dzieci w wieku 3-5 lat / Mariola Białek // W : Norma i zaburzenia komunikacji językowej w kontekście edukacyjnym / pod redakcją Sławomira Śniatkowskiego, Danuty Emiluty-Rozya, Katarzyny Ity Bieńkowskiej. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2018. – S. 76-90

Artykuły w czasopismach:

45. Ankieta dla rodzica : obserwacja stanu rozwoju dziecka czteroletniego. – (Narzędziownia) / Wiesława Mądrowska // Monitor Dyrektora Przedszkola. – 2021, nr 2, s. 43-44

46. Bajki telewizyjne a zachowania dzieci w wieku 3-5 lat / Renata Franczyk // Annales Paedagogicae Nova Sandes – Presoves. – [Nr] 7 (2017), s. 61-73

47. Cechy temperamentalne u czteroletnich dzieci urodzonych przedwcześnie – czy mogą sugerować zagrożenie w funkcjonowaniu psychicznym? / Małgorzata Klimek, Magdalena Nitecka, Grażyna Dutkowska, Maja Gilarska, Przemko Kwinta // Psychiatria Polska. – T. 52, nr 2 (2018), s. 371-386
* Dostępne w Internecie: http://psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_2_2018/371Klimek_PsychiatrPol2018v52i2.pdf [dostęp: 31.03.2022]

48. Charakterystyka rozwoju fizycznego dziecka w wieku 3-6 lat i możliwości jego stymulowania w przedszkolu / Stanisława Nazaruk // Rozprawy Społeczne / Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. – T. 8 (2014), nr 2, s. 15-21
* Dostępne w Internecie: http://rozprawyspoleczne.edu.pl/pdf-111163-41348?filename=CHARAKTERYSTYKA%20ROZWOJU.pdf [dostęp: 29.03.2022]

49. Czy możliwa jest edukacja refleksyjna dzieci czteroletnich? / Wanda Woronowicz // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 4/5, s. 27-29

50. Diagnoza potencjału poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym. Cz. 2, Dzieci trzy- i czteroletnie / Ewa Maria Kulesza. – Bibliogr. // Szkoła Specjalna. – 2011, nr 2, s. 102-112

51. Diagnoza potencjału poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym. Cz. 4, Dzieci trzy- i czteroletnie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim / Ewa Maria Kulesza. – Bibliogr. // Szkoła Specjalna. – 2011, nr 4, s. 271-282

52. Dopełniacz rzeczownika w mowie dzieci czteroletnich / Ewa Kowalewska-Kuczkowska // Poradnik Językowy. – 2004, z. 9, s. 83-89

53. Dostrzeganie regularności geometrycznych przez 4-7-latków a późniejsze osiągnięcia dzieci w klasie 1 / Ewa Swoboda // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2008, nr 2, s. 119-142

54. Kompetencje dzieci w rozmowie z dorosłym i rówieśnikiem / Kinga Kuszak. – Bibliogr. // Wychowanie w Przedszkolu. – 2013, nr 1, s. 5-10

55. Książki wśród dzieci w wieku 4 lat : podsumowanie wyników ankiety / Joanna Prokop // Poradnik Bibliotekarza. – 2015, nr 2, s. 13-16

56. Myślenie metaforyczne i jego uwarunkowania u dzieci w wieku od 4 do 10 lat / Dorota Kubicka // Studia Psychologiczne. – T. 43, z. 2 (2005), s. 59-73

57. Nadmierna masa ciała i jej uwarunkowania u dzieci w wieku 4-8 lat / Iwona Chmiel-Perzyńska, Marek Derkacz, Adam Perzyński // Family Medicine & Primary Care Review. – Vol. 15, nr 3 (2013), s. 301-302
* Dostępne w Internecie: https://www.termedia.pl/f/journals/FMPCR%202013%20vol.%2015%20no.%203.pdf [dostęp: 31.03.2022]

58. Okresy wrażliwe według Marii Montessori u dzieci w wieku 3-6 lat : wsparcie potrzeb i zainteresowań / Anna Jankowska // Bliżej Przedszkola. – 2018, nr 12, s. 32-34

59. Pomiar rozwoju mowy pisanej jako nowa propozycja oceny poziomu umiejętności posługiwania się pismem u dzieci w wieku 3-11 lat / Sławomir Jabłoński, Paweł Kleka // Polskie Forum Psychologiczne. – T. 20, nr 3 (2015), s. 380-408
* Dostępne w Internecie: https://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/1928/Pomiar%20rozwoju%20mowy%20pisanej%20jako%20nowa%20propozycja%20oceny%20poziomu%20umiejetnosci%20poslugiwania%20sie%20pismem%20u%20dzieci.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 30.03.2022]

60. Prawidłowy rozwój mowy u dziecka w wieku przedszkolnym (2,5 do 6 lat) / Elżbieta Lekan // Bliżej Przedszkola. – 2018, nr 11, s. 22-24

61. Rola rodziny w rozwoju psychicznym dziecka 2-4-letniego / Janusz Rusaczyk // Remedium. – 2021, nr 12, s. 22-24

62. Rola wrażeń wzrokowych w procesie utrzymywania równowagi u dzieci 4-8 lat / Bogusława Graczykowska, Katarzyna Sojka-Krawiec // Zeszyty Naukowe. Wychowanie Fizyczne i Fizjoterapia / Politechnika Opolska. – Z. 5 (2003), s. 65-74

63. Rozwój emocjonalny dzieci w wieku 4-6 lat / Kaja Chojnacka. – Bibliogr. // Remedium. – 2020, nr 5, s. 14-16
* Dot. także adaptacji i emocji dziecka w przedszkolu

64. Rozwój mowy dziecka w wieku od 2,5 do 6 lat : normy rozwojowe dla każdej grupy wiekowej / Elżbieta Lekan. – Bibliogr. // Bliżej Przedszkola. – 2019, nr 10, s. 10-13

65. Rozwój mowy pisanej u dzieci w wieku 3 do 11 lat / Sławomir Jabłoński // Czasopismo Psychologiczne. – 2003, nr 2, s. 219-230

66. Rozwój umiejętności składniowych u dzieci w wieku od 4 do 10 lat / Katarzyna Kaczorowska-Bray, Stanisław Milewski, Mirosław Michalik // Logopedia. – T. 48, [cz.] 2 (2019), s. 133–149
* Dostępne w Internecie: https://www.polskietowarzystwologopedyczne.pl/wp-content/uploads/2021/01/133-149-LOGOPEDIA-48-2-2019-Kaczorowska-i-inni.pdf [dostęp: 31.03.2022]

67. Teoria umysłu i jej pomiar u dzieci w wieku 4-6 lat : Test Refleksji nad Myślenie / Marta Białecka-Pikul, Marta Szpak, Ewa Haman, Karolina Mieszkowska // Psychologia Rozwojowa. – T. 23, nr 1 (2018), s. 41-68
* Dostępne w Internecie: https://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/2018/Numer-1-2018/art/11909/ [dostęp: 31.03.2022]

68. Umiejętność różnicowania wzorców intonacyjnych oraz posługiwania się nimi przez dzieci w wieku trzech i czterech lat / Mariola Białek // Studia Pragmalingwistyczne. – R. 8 (2016), s. 235-252

69. Wady zgryzu a wady wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym 3-5 lat : przegląd piśmiennictwa / Aleksandra Soroko, Teresa Matthews-Brzozowska // Stomatologia Współczesna. – Vol. 17, nr 4 (2010), s. 35-38

70. Wiek rodziców jako czynnik korelujący z rozwojem społecznym dziecka w wieku 3-5 lat / Anna Hajdukiewicz // Pedagogika Badania, Dyskusje, Otwarcia. – Z. 5 (2015), s. 59-69

71. Wizyta magicznego gościa / Monika Bijata // Przedszkolne ABC. – 2016, nr 8, s. 24-25
* Propozycje ćwiczeń z profilaktyki logopedycznej połączone z elementami integracji sensorycznej wspomagającej rozwój mowy u dzieci 3-4 letnich

72. Wpływ zabawy na rozwój dzieci trzy- i czteroletnich / Aleksandra Siedlaczek // Prace Naukowe. Pedagogika / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. – Z. 8/10 (1999/2001), s. 723-728

73. Wspomaganie rozwoju psychomotorycznego trzy- i czterolatków / Marta Bogdanowicz, Dorota Kalka, Marta Łockiewicz // Wychowanie w Przedszkolu. – 2006, nr 8, s. 14-19

74. Wychowanie przedszkolne dzieci trzy- i czteroletnich / Krystyna Kamińska // Przedszkolne ABC. – 2017, nr 6, s. 4-9

75. Znaczenie zabawy konstrukcyjnej w rozwoju manualnym dzieci czteroletnich / Mirella Ogrocka, Elżbieta Miterka // Scientific Bulletin of Chełm. Section of Pedagogy. – 2012, nr 1, s. 27-36
* Dostępne w Internecie: http://scientific.pwsz.chelm.pl/wp-content/uploads/SCIENTIFIC_2012_ogrocka-miterka.pdf [dostęp: 31.03.2022]

Zob. także: Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym; Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. Cz. 2

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu