Zło

Książki:

1. Ciernie ducha : doświadczenie zła we wczesnej poezji Jana Kasprowicza / Grzegorz Igliński. – Olsztyn : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1997. – 191, [1] s. ; 24 cm. – (Studia i Materiały WSP w Olsztynie, 0860-7273 ; nr 119)
M 178323 (Opole)

2. Dobro i zło w III cz. “Dziadów” / Elżbieta Krzemieńska // W : Glosariusz : materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej. [T. 1], Od starożytności do pozytywizmu / red. Tadeusz Patrzałek. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. S. 174-183
M 166135/I M 166153 – M 166159 (Opole)

3. Etnologiczna interpretacja zła w filmie Wernera Herzoga “Nosferatu wampir” / Michał Pawelczyk // W : Horror / pod red. Bogumiły Fiołek-Lubczyńskiej, Agnieszki Barczyk, Renaty Nolbrzak ; Koło Krytyków Filmowych UŁ.Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014. – S. 99-112

4. Etyka i metafizyka : perspektywa transcendencji poziomej we współczesnej kulturze polskiej / Michał Masłowski. – Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2011. – 393 s. ; 21 cm. – (Nauka o Literaturze Polskiej za Granicą, 1899-3842 ; t. 13)

5. Głos z wichru : czy świat wymknął się spod kontroli Boga? / Bogusław Widła. – Warszawa : Wydaw. Księży Marianów, 2002. – 110, [2] s. ; 18 cm.
* Zło w Biblii

6. Gotycyzm i groza w kulturze / pod red. Grzegorza Gazdy, Agnieszki Izdebskiej, Jarosława Płuciennika. – Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2003. – 232 s. : il. ; 25 cm.

7. Literatura a zło : Emily Brontë, Baudelaire, Michelet, Blake, Sade, Proust, Kafka, Genet / Georges Bataille ; przeł. [z fr.] Maria Wodzyńska-Walicka ; przedm. Zbigniewa Bieńkowskiego. – Kraków : “Oficyna Literacka”, 1992. – 155, [1] s. ; 21 cm.

8. Los, zło, tajemnica : ku twórczym źródłom poezji Aleksandra Wata i Czesława Miłosza / Marek K. Siwiec. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2005. – 304 s. ; 24 cm.

9. Motywy demonologiczne w literaturze i kulturze rosyjskiej XI-XX wieku / pod red. Witolda Kowalczyka, Aliny Orłowskiej. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. – 213 s. ; 24 cm.

10. “Nawet kiedy nie wierzę, jest we mnie miejsce dla niewiary niedostępne” : współcześni polscy poeci religijni wobec problematyki teodycealnej / Magdalena Wasilewska // W : W kręgu antropologii literatury, sztuki i form ludycznych / red. Ryszard Strzelecki, Ewa Górecka. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2015. – S. 139-170

11. Obrazowanie walki dobra ze złem / Krystyna Moisan-Jabłońska. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, cop. 2002. – 782, [5] s., [411] s. tabl. : il. ; 25 cm. – (Polska Sztuka Kościelna Renesansu i Baroku : tematy i symbole. Nauka Kościoła ; t. 3)

12. Obrazy dobra i zła / Martin Buber ; przełożył Marcin Masny ; [wstęp Karol Jasiński]. – Gliwice : Fundacja Instytut Globalizacji, 2017. – 108, [1] strona : ilustracje ; 20 cm.
M 054883 (Kluczbork)

13. Predykaty mówienia implikujące pojęcie zła w języku polskim / Jarosław Reszka. – Kraków : Wydaw. Naukowe DWN, 2001. – 124, [1] s. ; 24 cm.

14. Problem zła w twórczości F. Dostojewskiego : studium teologicznomoralne / Halyna Kryshtal. – Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2004. – 304 s. ; 24 cm. – (Źródła i Monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 276)
M 196394 (Opole)

15. Sardanapal : opowieść o tyranii : na pożegnanie ohydnego stulecia / Ryszard Przybylski. – Warszawa : “Sic!”, cop. 2001. – 165, [2] s. ; 21 cm.

16. Sekrety manichejskich trucizn : Miłosz wobec zła / Łukasz Tischner. – Kraków : “Znak”, 2001. – 255, [1] s. ; 21 cm.

17. Seryjne oblicza zła : przemiany w obrazowaniu zła w amerykańskich serialach komiksowych o superbohaterach / Radosław Swółł. – Gdańsk : Gdański Klub Fantastyki, 2010. – 120 s. : il. (gł. kolor.) ; 21 cm.

18. “Środkiem świeżego ślady sań przez stary las” : o problemie anonimowości zła w opowiadaniu Siegfrieda Lenza Gelegenheit zum Verzicht / Michael Sobczak // W : Wielokulturowy świat Siegfrieda Lenza : studia / red. nauk. Jarosław Ławski i Rafał Żytyniec. – Białystok : Wydawnictwo Alter Studio : Katedra Badań Filologicznych “Wschód – Zachód” : Stowarzyszenie Naukowe “Oikoumene” ; Ełk : Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej, 2014. – S. 217-226

19. Trans, Dostojewski, Rosja czyli O filozofowaniu siekierą / Cezary Wodziński. – Gdańsk : “Słowo/Obraz Terytoria”, cop. 2005. – 127, [7] s., [1] k. tabl. kolor. : il. ; 21 cm.16. Władca Pierścieni albo Kuszenie zła / Isabelle Smadja ; przeł. Beata Spieralska. – Warszawa : “Bellona”, 2004. – 151, [1] s. ; 21 cm.

20. Wobec zła / Maria Janion. – Chotomów : “Verba”, 1989. – 208, [2] s. ; 21 cm.
M 047997 (Kluczbork) M 160478 (Opole)

 

Artykuły w czasopismach:

21. Archetyp “złego miejsca” : opowiadania grozy Algernona Blackwooda / Ksenia Olkusz // Studia Filologiczne (Racibórz). – T. 1 (2007), s. 217-229

22. Brat bratu wilkiem / Ewa Woydyłło // Dialog. – 2012, nr 5, s. 24-27

23. Co można zobaczyć w lustrze? : literatura dla młodego czytelnika oswajająca zło poprzez odbicia, przenikania, agresywne oddziaływanie / Anna Kalinowska // Scientia. – Nr 9 (2015), s. 103-110

24. “Contra Christi” : zło w twórczości F. M. Dostojewskiego / Wojciech Jarosław Dąbrowski // Świdnickie Studia Teologiczne. – Nr 6 (2009), s. 83-100

25. Człowiek wobec cierpienia i zła : o “Nie-Boskiej komedii” i “Przedświcie” Zygmunta Krasińskiego / Anna Kubale // Ethos. – 2001, nr 56, s. 145-155

26. Czy kulturze europejskiej potrzebna jest nowa teodycea? : religia, filozofia, literatura wobec fenomenu zła / Artur Jocz // Przegląd Religioznawczy. – 2007, nr 1, s. 83-93

27. Diabelski krąg : metafizyka zła w opowiadaniu “Don Ildebrando” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Tadeusz Błażejewski // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Rozprawy Humanistyczne. – T. 12 (2010), s. 35-42

28. Dobro i zło w kinie amerykańskim : tł. / Richard Kimber // Etyka. – Nr 33 (2000), s. 57-70

29. Dobro i zło w kulturze współczesnej / Stanisław Stabryła, Ewa Kosowska, Rafał Marszałek, Tadeusz Biesaga, Paweł Taranczewski, Anna Nasiłowska, Andrzej Zwoliński, Dorota Heck // Perspektywy Kultury. – 2009, nr 1, s. 7-36

30. Duchowy charakter zła : wokół myśli Fiodora Dostojewskiego / Aleksander Posacki // Horyzonty Wychowania. – 2005, nr 7, s. 115-135

31. Dwie bramy, dwa teatry, dwie krucjaty / Grzegorz Pyszczek // Nowe Książki. – 1998, nr 2, s. 4-6
* Tematyka zła w literaturze współczesnej

32. Filozofia zła w filmach grozy / Zbigniew Sareło // Studia Philosophiae Christianae. – 2003, nr 1, s. 105-120

33. Filozoficzne konteksty “Improwizacji” Konrada : wizja Boga i problem zła / Natalia Piórczyńska // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. – [Z.] 13 (2010), s. 115-133

34. Hasło : zło i zbrodnie / Katarzyna Droga // Cogito. – 1999, nr 3, s. 64-68

35. Hermeneutyka zła / Tadeusz Błażejewski // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Rozprawy Humanistyczne. – T. 9 (2008), s. 249-257
* Gustaw Herling-Grudziński

36. Gdy dobro rodzi dobro / Małgorzata Szcześniak, Agata Hiacynta Świątek, Gloria Rondón // Psychologia w Szkole. – 2015, nr 4, s. 19-25
* Wartość edukacyjna i terapeutyczna baśni i bajek

37. Gotyk po polsku / Witold Jabłoński // Nowa Fantastyka. – 2006, nr 11, s. 13-15

38. Koncepcja wcielonego zła w powieściach “Mistrz i Małgorzata” M. Bułhakowa i “Portret Doriana Graya” O. Wilde’a : (próba analizy porównawczej) / Anna Chudzińska-Parkosadze // Slavia Occidentalis. – T. 71, [z.] 2 (2014), s. 103-120

39. Konserwatyzm i zło w “Doktorze Faustusie” Tomasza Manna / Jacek Kępa // Kresy. – 2003, nr 1, s. 34-62

40. Kto się boi Hannibala Lectera? / Tomasz Stawiszyński // Czas Kultury. – 2000, nr 5, s. 74-77
* Zło we współczesnym filmie

41. Leibniz i Hiob : metafizyka zła i doświadczenie zła / Leszek Kołakowski // Zeszyty Literackie. – Z. 80 (2002), s. 63-70

42. Leksyka wartościująca w obrazie człowieka złego w “Psałterzu Dawidowym” Mikołaja Reja / Danuta Kowalska // Studia Językoznawcze. – T. 14 (2015), s. 269-283

43. List do Kaina / Katarzyna Jabłońska // Więź. – 1998, nr 2, s. 102-113
* Dobro i zło w sztuce filmowej

44. Literatura i prawo : przeciwstawne postawy w obliczu zła / Claudio Magris ; tł. Joanna Ugniewska // Odra. – 2008, nr 2, s. 35-40

45. Ludzkie oblicze zła. Literackie wizerunki Diabła u Clive’a Staplesa Lewisa i André Frossarda / Marzena Janik // Przegląd Filozoficzno-Literacki. – 2006, nr 1, s. 171-185

46. Miasto i zło w powieściach “Raj” i “Jazz” Toni Morrison / Aleksandra Furtak // Kultura Miasta. – 2010, nr 2, s. 17-22

47. Między ciałem a duszą : zło w powieści “Krakatit” Karela Čapka / Agnieszka Janiec // Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia. – Nr 143, cz. 2 (2007), s. 199-206

48. Miłosz wobec zła / Lidia Banowska // Polonistyka. – 2005, nr 1, s. 25-30

49. Modernistyczne ujęcie dobra i zła w trzech koncepcjach: Antoniego Langego, Tadeusza Micińskiego i Stanisława Przybyszewskiego / Ella Hyciek. – Fragm. pracy // Krakowskie Studia Małopolskie. – Vol. 14, nr 14 (2010), s. 57-71

50. Moralny i metafizyczny aspekt zła w opowiadaniach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Dariusz Machla // Konteksty Kultury. – [Nr] 10 B (2013), s. 337-358

51. Motyw “psychomachii” w literaturze polskiej XV i XIV wieku / Maciej Włodarski // Pamiętnik Literacki. – 1983, z. 2, s. 3-22

52. “Muszę robić złe rzeczy, bo da się je robić…” : dobro i zło w twórczości Jáchyma Topola / Leszek Engelking // Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia. – Nr 143, cz. 2 (2007), s. 233-240

53. O złu w kulturze masowej / Robert Rogoziecki // Ruch Filozoficzny. – T. 72, nr 2 (2016), s. 103-107

54. 18 [Osiemnaście] zagadek do rozwiązania przed północą / Stefan Chwin // Kwartalnik Artystyczny : Kujawy i Pomorze. – Nr 1 (2015), s. 137-143
* Zło w literaturze polskiej

55. “Otrzymałem życie jak ranę” : (o tajemnicy zła w poezji Zbigniewa Herberta) / Bogna Żurawska // Prace Polonistyczne. – T. 46 (1990), s. 51-71

56. Pieniądz, występek, zło w rozumieniu Antona Czechowa / Andrzej Ksenicz // Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia. – Nr 149 (2009), s. 83-90

57. Podróże do źródeł zła – wokół powieści Luis-Ferdinanda Céline’a / Robert Sobczak // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Zbliżenia Cywilizacyjne. – T. 9 (2013), s. 241-259

58. Przedstawianie zła : etyczna treść a literacka forma / Berel Lang ; przeł. Anna Ziębińska-Witek // Literatura na Świecie. – 2004, nr 1-2, s. 15-63

59. Przyczynek do rozumienia dobra i zła w filozofii Fiodora Dostojewskiego / Jacek Uglik // Fraza. – 2010, nr 2, s. 77-80

60. Pułapka bezkarności zła w “Balladynie” Juliusza Słowackiego / Magdalena Bizior // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska. – Z. 61 (2005), s. 27-49

61. Retoryka zła w “Próchnie” Wacława Berenta / Magdalena Popiel // Pamiętnik Literacki. – 1995, z. 3, s. 3-34

62. Rola poety w tropieniu zła wyrządzanego bliźniemu / Agnieszka Kaczmarek // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 3, s. 4-5
* Temat zajęć: Rozważ problem interpretując i analizując utwór “Który skrzywdziłeś” Czesława Miłosza

63. Rozmowa o dobru i złu w twórczości filmowej / Jerzy Stuhr ; rozm. przepr. Anna Błasiak, Wit Pasierbek // Horyzonty Wychowania. – 2005, nr 7, s. 209-229

64. Sfera zła w twórczości rosyjskich pisarzy emigracyjnych pierwszej fali / Monika Sidor // Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia. – Nr 128 (2004), s. 231-240

65. Sztuka ikony wobec zła / Henryk Paprocki // Ikonotheka. – [T.] 21 (2008), s. 69-79

66. Światy nieludzkie w prozie XX wieku – przedstaw sposoby ich kreacji, odwołując się do wybranych utworów / Dorota Nosowska. – (Przepis na prezentację) // Cogito. – 2011, nr 3, s. 54-55

67. Tajemnica zła w poezji Zbigniewa Herberta / Małgorzata Mikołajczak // Filologia Polska. – [T.] 3 (2007), s. 163-175

68. Topografia baśniowego pogranicza jako reprezentacja doświadczania zła : (na podstawie zbiorów baśni pisarzy polskich) / Joanna Ślósarska // Tematy i Konteksty. – 2017, nr 7, s. 105-119

69. Umiłowanie prawdy i sprawiedliwości a socjalizm Marcela Prousta / Georges Bataille ; tł. z fr. Maria Wodzyńska-Walicka. – Fragm. książki // Miscellanea Sociologica et Philosophica. – Nr 9 (2008), s. 117-126

70. “Unde malum?” : literackie surowce wtórne / Alina Biała // Polonistyka. – 2001, nr 8, s. 472-475
* O motywie zła w twórczości Tadeusz Różewicza i Czesława Miłosza

71. Unde malum? : wokół “Łaskawych” Jonathana Littella / Łukasz Musiał // Przegląd Polityczny. – Nr 90 (2008), s. 42-54

72. Uniewinnienie Orestesa : idee przemocy w “Łaskawych” Jonathana Littella / Bronisław Świderski // Przegląd Polityczny. – Nr 91/92 (2008), s. 80-87

73. Uniewinnienie Orestesa : idee przemocy w “Łaskawych” Jonathana Littella / Bronisław Świderski // Przegląd Polityczny. – Nr 91/92 (2008), s. 80-87

74. Wampir w wielkim mieście : “Miasto poza czasem” Enrique Moriela jako traktat o dobru i złu / Ksenia Olkusz // Zbliżenia Interkulturowe. – [T.] 7 (2010), s. 86-92

75. Wizualizacje “nicości” : o złu w kinie końca XX wieku / Waldemar Frąc // Fraza. – 2003, nr 1/2, s. 234-253

76. Wobec zła : polifonia postaw w III części “Dziadów” Adama Mickiewicza. [Cz.] 1 / Agata Lewandowska // Akant. – 2011, nr 7, s. 21

77. Wobec zła : polifonia postaw w III części “Dziadów” Adama Mickiewicza. [Cz.] 2 / Agata Lewandowska // Akant. – 2011, nr 8, s. 34-36

78. Wokół zła ontycznego w prozie Gombrowicza / Edward Fiała // Pamiętnik Literacki. – 2012, z. 2, s. 41-58

79. Wprowadzenie do dyskusji “Zło – doświadczenie i literatura” / Stefan Chwin // Kwartalnik Artystyczny : Kujawy i Pomorze. – [Nr] 3 (2013), s. 176-179

80. Wschodnia świadomość zła według Miłosza / Zbigniew Kaźmierczyk // Acta Polono-Ruthenica. – T. 21 (2016), s. 175-183

81. Wyrobnicy zła i złoczyńcy / Łukasz Zaorski-Sikora // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Seria 2 Nauki Społeczne. – Z. 3 (2003), s. 27-36
* Zło w sztuce i literaturze

82. Wyzwolenie od zła w twórczości Williama Goldinga / Małgorzata Terlikowska // Przegląd Powszechny. – 2004, nr 7/8, s. 191-205

83. Złe miejsca w poezji Jana Polkowskiego / Wojciech Kudyba // Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo. – Nr 4 (2014), s. 279-290

84. Zło / Małgorzata Szpakowska // Dialog. – 2002, nr 12, s. 103-107
* Okrucieństwo i przemoc w literaturze i filmie

85. “Zło dobrem zwyciężaj” / Mateusz Przanowski // W Drodze. – 2016, [nr] 12, s. 154-157
* Zło w Biblii

86. Zło i dobro jako elementy japońskiej kultury popularnej / Michał Snopek // Er(r)go. – 2016, nr 2, s. 185-190

87. Zło i grzech w Biblii / Ryszard Kempiak // Zeszyty Karmelitańskie. – 2011, nr 1, s. 9-14

88. Zło metafizyczne i mroczne moce w twórczości pisarzy drugiego pokolenia pozytywistów / Ksenia Olkusz // Kwartalnik Opolski. – 2007, nr 4, s. 87-117

89. Zło nie przedstawione / Andrzej Werner // Kino. – 2002, nr 10, s. 17-20
* Zło w filmie

90. Zło nowoczesności: “Jądro ciemności” Józefa Conrada, “Czas apokalipsy” Francisa Forda Coppoli / Michał Masłowski // Przegląd Humanistyczny. – 2009, nr 1, s. 15-29

91. Zło obsceniczne : Coetzee i Littell / Dariusz Czaja // Kronos. – 2008, nr 4, s. 198-219

92. Zło to Wroniec / Sylwia Gajownik // Guliwer. – 2012, nr 1, s. 93-98

93. Zło w kinie jako fenomen współczesnej kultury / Waldemar Frąc // Indeks. – 2005, nr 3-4, s. 49-51

94. Zło w kinie współczesnym / Tadeusz Lubelski // Kino. – 2002, nr 10, s. 12-16

95. Zło w poetyckim świecie Tadeusza Micińskiego : o kilku motywach w tomie “W mroku gwiazd” / Paweł Próchniak // Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. – 1994, nr 3/4, s. 127-149

96. Zło w teatrze marionetek : daleko od obiektywizmu i artystycznej prawdy / Krzysztof Dorosz // Przegląd Polityczny. – Nr 91/92 (2008), s. 96-99,101-103
* Zło w literaturze

97. “Zmaza” : obraz fantazmatycznego zła w “Listach naszych czytelników” Zbigniewa Herberta / Jacek Kopciński. – Fragm. książki // Nauka. – 2005, [nr] 3, s. 181-200

98. Zobaczyć niewidoczne : (nie)jawne zło narracji : obłęd w świecie, czy świat w obłędzie? = To see the unseen : (in)visible evil of narration : insanity in the world or the world in insanity? / Martyna Brożyna // Amor Fati. – 2015, nr 4, s. 77-92

 

Zob. też hasło: dobro

 

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów, PBW w Opolu