NOWOŚCI KSIĄŻKOWE – LISTA ARTYKUŁÓW

Zarządzanie współczesną szkołą

Zarządzanie współczesną szkołą : wybrane aspekty teoretyczno-praktyczne / Marek Kazimierowicz. Legnica: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 2020.

Książka prezentuje wybrane problemy z zakresu organizacji i zarządzania współczesną szkołą poprzez ukazanie ich teoretycznych i praktycznych aspektów. Zagadnienia te należą do jednych z najistotniejszych ogniw procesu zarządzania szkołą. …

Wybrane zagadnienia matematyki

Wybrane zagadnienia matematyki /Karol Selwat. Wyd. trzecie rozszerz. Legnica : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 2020.

Pierwsza część  niniejszego podręcznika akademickiego omawia elementy wstępu do matematyki, tj. elementy logiki matematycznej, rachunku zdań i teorii mnogości. W drugiej części przed stawiono podstawy analizy matematycznej funkcji rzeczywistych jednej …

Kompetencje przyszłości

Kompetencje przyszłości  – obszary : porozmawiajmy o kompetencjach, wyzwania współczesnej edukacji, kompetencje cyfrowe, kompetencje społeczne nauczycieli /red. nauk. Stefan M. Kwiatkowski. Warszawa : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2020.

Publikacja zawiera teksty opracowane przez gości specjalnych Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji, zorganizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji  10 września 2018 r. w …

Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole

Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole /red. nauk. Iwona Chrzanowska, Grzegorz Szumski. Warszawa : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2020.

Książka jest poświęcona edukacji włączającej, czyli wiodącemu paradygmatowi pedagogiki specjalnej. W pierwszej części zostały omówione aktualne wyniki badań na temat kluczowych aspektów edukacji włączającej z uwzględnieniem perspektyw uczniów, nauczycieli i rodziców. …

Pieniądze i cała reszta

Pieniądze i cała reszta: naucz dziecko oszczędzać, dzielić się i mądrze wydawać /Gail Vaz-Oxlade ; przeł. Marcel Wojdyło. Kraków : Znak Emotikon, 2020

Bardzo ciekawy poradnik do edukacji ekonomicznej, adresowany do rodziców, wychowawców pokazujący, jak kształtować u dzieci umiejętności, które pozwolą im zadbać o swoje oszczędności i wydatki, uczyć  mądrości …

Stulecie odrodzenia polskiej waluty

Stulecie odrodzenia polskiej waluty : materiały z konferencji /pod red. Bartosza Kuświka ; [autor Wojciech Morawski, Tomasz Głowiński, Cecylia Leszczyńska, Bartosz Kuświk]. Opole : Instytut Śląski, 2020.

Publikacja wydana została w ramach projektu Ślązacy dla Niepodległej. Zawiera cztery teksty: Waluty na ziemiach polskich 1914-1923 (Wojciech Morawski) ; Złoty polski w …

Wykształcenie zawodowe:  perspektywa systemu edukacji i rynku pracy

Wykształcenie zawodowe:  perspektywa systemu edukacji i rynku pracy /red. nauk. Urszula Sztanderska, Elżbieta Drogosz-Zabłocka. Warszawa: Wydawnictwo FRSE, 2020.

W publikacji zostały omówione różne aspekty kształcenia zawodowego w Polsce: jego miejsce w systemie edukacji i na rynku pracy, wyniki badań efektów kształcenia zawodowego, konieczne zmiany strukturalne i finansowe zwiększające skuteczność kształcenia. …

Nadstawcie ucha, kochani ludkowie. Pieśni powstań śląskich

Nadstawcie ucha, kochani ludkowie. Pieśni powstań śląskich /wybór Janina Dygacz, opracowanie Krzysztof Kleszcz. Opole :Instytut Śląski, 2020.

Publikacja wydana w ramach projektu Ślązacy dla Niepodległej.  Śląskie pieśni ludowe okresu powstań na Górnym Śląsku są nowym zjawiskiem folklorystycznym, silnie związanym z dziejami lat 1919-1921. W historii śląskiego folkloru muzycznego jest to …

Szkoła dziedzictwa : Ona

Szkoła dziedzictwa : Ona /red. Monika Herkt, Anna Mieszała. Poznań : Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, 2019.

„Szkoła Dziedzictwa” to coroczny program edukacyjny dla nauczycieli i uczniów, którego głównym celem jest popularyzacja edukacji na rzecz dziedzictwa przy wykorzystaniu innowacyjnych metod dydaktycznych. Czwarta edycja projektu odbyła się pod hasłem : ONA.  Niniejsza …

Język i pamięć

Język i pamięć : księga jubileuszowa dedykowana Panu Profesorowi Wojciechowi Chlebdzie z okazji 70. urodzin /pod red. Walerija Mokijenki i Jadwigi Tarsy. Opole :Uniwersytet Opolski, 2020.

Tematem przewodnim tomu jest język jako bogate i wieloaspektowe zjawisko oraz pamięć utrwalona na różne sposoby w języku. W książce znalazły się m in. …