NOWOŚCI KSIĄŻKOWE – LISTA ARTYKUŁÓW

Wymiary resilience w naukach o wychowaniu

Wymiary resilience w naukach o wychowaniu / Agnieszka Bzymek. –  Toruń : Adam Marszałek, 2020. 

Pojęcie resilience winno znaleźć miejsce szczególnie pośród subdyscyplin pedagogicznych. Przedstawiona przez autorkę problematyka resilience ma na celu dokonanie konceptualizacji pojęcia w celu poszukiwań edukacyjnych wymiarów omawianego zagadnienia, ukazanie szans  edukacyjnego wzrostu człowieka, zwłaszcza dorosłego. Rozważania …

Fake news : geneza, istota, przeciwdziałanie

Fake news : geneza, istota, przeciwdziałanie / Klaudia Rosińska. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021. 

Celem publikacji jest całościowe ukazanie zjawiska fake newsów jako elementu szerszych procesów związanych  z przekazywaniem i odbiorem informacji.  Praca składa się z pięciu rozdziałów : Geneza, ewolucja, istota i definicja fake newsa  (1) ; …

Nauczanie języków obcych w przedszkolu metodą narracyjną

Nauczanie języków obcych w przedszkolu metodą narracyjną: teoria i praktyka / Katarzyna Sowa-Bacia. – Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021.

Metoda, w ramach której dzieciom opowiada się lub czyta historyjki czy bajki w języku obcym, wizualizując jednocześnie ich treść, to metoda narracyjna. Niniejsza monografia przybliża  założenia teoretyczne właśnie tej metody (rozdz. …

Zajęcia z wychowawcą

Zajęcia z wychowawcą: ćwiczenia, gry i karty pracy dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej / Anna Kaim. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2021.  

Książka jest zbiorem gotowych ćwiczeń, gier i zabaw, dzięki którym nauczyciel może zrealizować kreatywne zajęcia wychowawcze przy minimalnych przygotowaniach. Poruszone zostały w niej tematy najbliższe problemom wychowawczym, …

Kompetencje społeczne nauczyciela  szkoły uczenia się

Kompetencje społeczne nauczyciela  szkoły uczenia się i wyrównywania szans edukacyjnych / Grażyna Cęcelek. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020.  

Książka prezentuje nowoczesne i wieloaspektowe podejście do działań mających na celu upowszechnianie idei szkoły uczenia się i wyrównywania szans edukacyjnych w oparciu o konstruktywistyczny model edukacji, dla realizacji którego niezbędny …

Edukacja i pokój

Edukacja i pokój / Maria Montessori ; przekł. Olga Siara. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021.

W książce zgromadzono piętnaście  wykładów, które Maria Montessori wygłosiła w latach 1932−1939. Dotyczą one możliwości zaistnienia trwałego pokoju między ludźmi oraz doniosłej roli, jaką w tym procesie ma do odegrania edukacja. Wkład Marii Montessori …

Dogadaj się: sztuka codziennych negocjacji

Dogadaj się : sztuka codziennych negocjacji /Michael Yardney ; tł. Tomasz Jurewicz. Warszawa : Kompania Mediowa, cop. 2022.  

Sukces w życiu zależy  w dużym stopniu od naszych umiejętności wpływania na innych. Dobra komunikacja to podstawa. Każdy chce odnieść sukces w biznesie, w pracy, w kontakcie z  najbliższymi  i w codziennym …

Zapobieganie konfliktom społecznym

Zapobieganie konfliktom społecznym : aspekty teoretyczne i empiryczne / Andrzej Słaboń. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021.

Książka proponuje nowe podejście do konfliktów społecznych. Większość dotychczasowych publikacji skupia uwagę na tym, jak rozwiązywać konflikty i jak nimi zarządzać. Prezentowana praca w centrum uwagi stawia problem zapobiegania konfliktom na różnych …

Dbamy o naszą planetę

Dbamy o naszą planetę : cele zrównoważonego rozwoju : książka dla całej rodziny! / [tekst: Magda Opoka ; tł. na jęz. czes. Karina Kurková ; il. Julia Burkacka-Mielcarz]. – Opole : Warszawa: Fundacja Fabryka Inspiracji.pl ; Grupa Cogito, cop. 2021.

Książka  przybliża młodym czytelnikom niezwykle ważne tematy dotyczące kwestii naszej …

Profilaktyka uzależnienia od hazardu

Profilaktyka uzależnienia od hazardu oparta na dowodach naukowych /Justyna Kusztal, Małgorzata Piasecka, Aleksandra Nastazjak. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2021.

Książka prezentuje najnowsze badania empiryczne i rozwijane na ich podstawie koncepcje naukowe dotyczące czynników ryzyka zaburzeń uprawiania hazardu, uzależnienia od hazardu w okresach rozwojowych człowieka. Praca  składa się z dwóch …