NOWOŚCI KSIĄŻKOWE – LISTA ARTYKUŁÓW

Helena Radlińska w walce o Polskę (1914-1918)

Helena Radlińska w walce o Polskę (1914-1918) /Arkadiusz Żukiewicz. Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2019.

Helenę Radlińską (1879-1954) twórczynię polskiej pedagogiki społecznej,  można bez wątpienia zaliczyć w poczet Matek polskiej niepodległości. Słuszność powyższego potwierdza niniejsza monografia będąca wynikiem  realizacji projektu badawczego, którego przedmiotem jest służba żołnierska tytułowej bohaterki, pełniona …

Terytorializacja polityki rozwoju

Terytorializacja polityki rozwoju : wdrażanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w obszarach funkcjonalnych miast w Polsce / Edyta Szafranek. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2019.

Przedmiotem badań  przedstawionych  w  niniejszej książce jest zidentyfikowanie i wyjaśnienie istoty oraz mechanizmów wdrażania podejścia terytorialnego w polityce rozwoju. Autorka  wyjaśnia na czym polega terytorializacja polityki …

Mobilność edukacyjno-zawodowa uczniów szkół zawodowych

Mobilność edukacyjno-zawodowa uczniów szkół zawodowych / Wioleta Duda. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2018. 

Okres edukacji jest właściwym momentem motywowania uczniów do refleksji i podejmowania działania w zakresie ewentualnych modyfikacji planów zawodowych, edukacyjnych czy też przygotowania do funkcjonowania w zmieniającej się rzeczywistości. Zarówno na etapie poszukiwania zatrudnienia, zmiany kierunku kształcenia, …

Szkoła dla innowatora

Szkoła dla innowatora : kształtowanie kompetencji proinnowacyjnych. Kalisz : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2018.

Celem książki jest ułatwienie polskim nauczycielom i kadrze zarządzającej oświatą wypracowania na poziomie szkoły i klasy praktycznych strategii, które wspierałby rozwój kompetencji proinnowacyjnych u polskich uczniów oraz wypracowanie propozycji zmian systemowych, które przyczyniają się do promowania rozwoju …

Kreatywność w edukacji, sztuce i biznesie

Kreatywność w edukacji, sztuce i biznesie  / red. nauk. Zdzisław Jerzy Czarnecki, Makary K. Stasiak, Leszek Kuras. Łódź :Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2018.

Niniejsza publikacja poświęcona jest identyfikowaniu idei kreatywności i jej przejawów w różnych środowiskach  – edukacyjnym, biznesowym, artystycznym. Prezentuje badania nad ideą kreatywności oraz konkretne projekty kreatywne realizowane w  …

Szkoła uczenia się

Szkoła uczenia się /Jarosław Kordziński. Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. 

Szkoła stoi na progu istotnych zmian, których głównym powodem są m.in. nowe oczekiwania uczniów sygnalizujących potrzebę zrozumienia celowości podejmowanych działań, szacunku dla ich autonomii i traktowania  jak partnerów w pracy nad ich osobistym rozwojem. Uczniowie chcą i potrafią  brać …

Rodzina uczniów zdolnych

Rodzina uczniów zdolnych / Sylwia Gwiazdowska-Stańczak, Andrzej E. Sękowski. Warszawa :  “Difin”, 2018.

Zagadnienia przedstawione w książce dotyczą postrzegania rodziny przez uczniów z wysokimi osiągnięciami szkolnymi. Podejmowanie tematyki rodziny z perspektywy naukowej jest szczególnym wyzwaniem, ponieważ każdy człowiek ma osobiste doświadczenia związane z rodziną.  Autorzy odpowiadają na pytanie – jakie …

57 problemów zarządzania oświatą

57 problemów zarządzania oświatą / red. nauk. Krzysztof Gawroński. –  Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. 

Opracowanie wpisuje się w nurt współczesnych rozważań na temat modeli zarządzania organizacją oświatową i badań nad jej skutecznością.  Autorzy omawiają podstawowe umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne, które ułatwiają wstępną interpretację i zrozumienie powszechnie występujących problemów …

Psychologia transportu

Psychologia transportu : psychologiczne aspekty bezpieczeństwa w transporcie  /red. nauk. Piotr Mamcarz. Warszawa : Difin, 2018.

Książka zawiera syntezę wiedzy dotyczącej psychologicznych badań kierowców. Oparta jest na najnowszej metodyce, jak również aktualnym stanie prawnym dotyczącym badań psychologicznych w obszarze medycyny pracy. Publikacja prezentuje opis stosowanych narzędzi badawczych, jak również dotyka …

Egzaminy bez spiny

Egzaminy bez spiny : wiesz więcej i potrafisz więcej niż ci się wydaje / Elżbieta Zubrzycka. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2019.

Książka jest rodzajem psychologicznego poradnika motywującego na całe życie. Autorka podaje, że niechęć do nauki i stres egzaminacyjny biorą się z nieodpowiedniego motywowania i braku wiary uczniów we …