NOWOŚCI KSIĄŻKOWE – LISTA ARTYKUŁÓW

Metoda projektu w doradztwie zawodowym

Metoda projektu w doradztwie zawodowym : scenariusze warsztatów dla dzieci i młodzieży /Joanna Nawój-Połoczańska. Warszawa : Difin, 2018.

Autorka niniejszej publikacji przenosi metodę projektu na grunt doradztwa zawodowego.  Poradnik zawiera propozycje scenariuszy warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży wraz z przewodnikiem metodycznym i autorskim narzędziem diagnostycznym. Są to rozwiązania metodyczne …

Uzależnienia medialne

Uzależnienia medialne : uwarunkowania, leczenie, profilaktyka /Agnieszka Ogonowska. Wyd. 2 poszerz. Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2018.

Niniejsza publikacja stanowi  nowe,  rozszerzone wydanie książki  zatytułowanej  –   Uzależnienia medialne, czyli o patologicznym wykorzystaniu mediów  autorstwa Agnieszki Ogonowskiej.  Praca odnosi się do sytuacji, w których dzieci i młodzież wykorzystują media w sposób dysfunkcjonalny, …

Jak pomagać (a nie szkodzić) uczniom ocenianiem szkolnym

Jak pomagać (a nie szkodzić) uczniom ocenianiem szkolnym / Boleslaw Niemierko. Sopot : Smak Słowa, 2018.

Ocenianie osiągnięć uczniów jest najtrudniejszym zadaniem nauczyciela. Ocena szkolna powinna być jednoznaczna dla wszystkich jej odbiorców. Oceniając osiągnięcia uczniów, nauczyciel ocenia zarazem swoją pracę. Niniejsza publikacja stanowi  psychologiczny poradnik oceniania. Autor jej podejmuje z  …

Scenariusze przedstawień dla dzieci

Scenariusze przedstawień dla dzieci /Monika Krupa. – Gdynia  : Wydawnictwo Novae Res, 2018.

Niniejsza publikacja zawiera dziewięć inspirujących scenariuszy przedstawień –   nową wersję przygód Kopciuszka, zaskakującą historię kowbojów, którzy wyruszają na poszukiwania Boga,  nietypowe jasełka w formie teleturnieju.  Pełne humoru, nowatorskie i uwspółcześnione teksty dostarczają wielu inspiracji i  mogą sprawić, …

Sukces wychowania

Sukces wychowania : jak budować dobre relacje w grupie : poradnik dla nauczycieli, trenerów i pedagogów / Mariusz Rzeszotek. – Warszawa : Difin, 2018.

Autor niniejszej publikacji dzieli się swoim doświadczeniem, kierując się dewizą  – Dostrzegaj ciekawe wyzwania i możliwości wprowadzania udoskonaleń wszędzie tam, gdzie inni widzą frustrujące bariery. …

Terapia zajęciowa w geriatrii

Terapia zajęciowa w geriatrii /Edyta Janus, Aneta Bac, Aleksandra Kulis, Agnieszka Smrokowska-Reichmann. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2018.

Książka przedstawia proces starzenia się w odniesieniu do sfery psychologicznej i społecznej. Wyjaśnia specyfikę nowoczesnej terapii zajęciowej oraz ukazuje możliwości  stosowania jej w pracy z osobami starszymi. Zawiera przykłady metod pracy z …

Wprowadzenie do psychologii

Wprowadzenie do psychologii /Andrzej Augustynek. Warszawa : Difin, 2018.

Niniejsza publikacja prezentuje podstawową i aktualną wiedzę psychologiczną w szerokim zakresie. Przedstawiono w niej szereg zagadnień – od biologicznych podstaw psychiki, poprzez pamięć, uczenie się, wywieranie wpływu, po zaburzenia psychiczne i ich leczenie. Książka adresowana jest do szerokiego grona czytelników interesujących …

Jestem dorosły – będę tak żyć : program nauczania przeznaczony dla uczniów szkoły specjalnej

Jestem dorosły – będę tak żyć : program nauczania przeznaczony dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi / Marcelina Surowiecka. Gdańsk :Wydawnictwo Harmonia, 2018.

Niniejszy program przeznaczony jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu …

Kondycja zawodowa nauczycieli

Kondycja zawodowa nauczycieli : w poszukiwaniu skutecznej profilaktyki wypalenia zawodowego / Elżbieta Lisowska. Kraków  : „Impuls”, 2018.

Niniejsza publikacja przedstawienia obraz wypalenia zawodowego nauczycieli i postrzegania przez nich środowiska pracy. Opisane wyniki przeprowadzonych badań własnych i wypływające z nich wnioski mogą stanowić wskazówkę w organizacji programów interwencyjnych i profilaktycznych oraz …

Wędrując ku dorosłości

Wędrując ku dorosłości : wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 5 szkoły podstawowej : scenariusze zajęć / Barbara Charczuk ; [red. Teresa Król]. – Kraków :Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon Katarzyna Król, 2018.

Książka ma za zadanie  wspomóc nauczycieli, prowadzących zajęcia edukacyjne wychowanie do życia w rodzinie w klasie …