NOWOŚCI KSIĄŻKOWE – LISTA ARTYKUŁÓW

Wspieranie rozwoju poznawczego ucznia

Wspieranie rozwoju poznawczego ucznia : materiały i scenariusze dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej / pod redakcją Małgorzaty Małyska, Małgorzaty Wróblewskiej.  Poznań : Forum Media Polska, cop. 2019.

Książka zawiera ciekawe zestawy  tematyczne scenariuszy zajęć zintegrowanych dla klas 1-3 oraz angażujące uczniów karty pracy przydatne podczas prowadzonych lekcji.  Autorki dają cenne wskazówki …

Wsparcie zdrowia psychicznego uczniów

Wsparcie zdrowia psychicznego uczniów : materiały do profilaktyki, diagnozy i interwencji dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów /[aut. Izabella Bartol i inni ]. Poznań : Forum Media Polska, 2019.

Poradnik zawiera kompleksowe porady specjalistów i praktyków – psychologów, pedagogów, terapeutów pedagogicznych i nauczycieli wychowawców umożliwiające diagnozę i rozwiązywanie problemów i trudności …

Szkoła w sytuacji trudnej

Szkoła w sytuacji trudnej : zdążyć z pomocą / red. nauk. Beata Szurowska.  Warszawa : „Difin”, 2020.  

Książka prezentuje problemy związane z rozwojem i wychowaniem zarówno małych, jak i starszych uczniów oraz sytuacje trudne, z którymi może spotkać się nauczyciel w szkole. Przedstawia zagrożenia współczesnego świata, sytuacje trudne, problemy wychowawcze …

Być (nie)zwykłym wychowawcą

Być (nie)zwykłym wychowawcą : scenariusze lekcji wychowawczych dla uczniów klas starszych szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych /Anna Konarzewska. Warszawa : Warszawska Firma Wydawnicza, 2019.

Lekcja wychowawcza od lat spędza sen z oczu wielu nauczycielom. Prezentowana publikacja stanowi cenny zbiór scenariuszy na lekcję wychowawczą, odpowiadającą oczekiwaniom współczesnej młodzieży. Poruszane są tutaj …

Doświadczenia rodzin w odkrywaniu i rozwijaniu zdolności dzieci

Doświadczenia rodzin w odkrywaniu i rozwijaniu zdolności dzieci : perspektywa pedagogiczna / Małgorzata Stańczak. Kraków : „Impuls”, 2019.  

Podjęta w monografii problematyka jest bardzo ważna z perspektywy adekwatności oddziaływań edukacyjnych kierowanych do grupy dzieci i młodzieży zdolnej. Przedstawione tu wyniki badań wpisują się w polskie i światowe eksploracje, a  doświadczenia …

Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży

Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży /  red. nauk.  Iwona Grzegorzewska, Lidia Cierpiałkowska, Aneta R. Borkowska.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2020.

Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży to pierwszy tak obszerny polski podręcznik tej dyscypliny, który prezentuje jej teoretyczne podstawy, jak i  rozwiązania praktyczne. Szczególną uwagę poświęcono tu  problemom diagnozy klinicznej …

Filozofia wychowania

Filozofia wychowania : kształtowanie osobowości /Adolf E. Szołtysek. Kraków  „Impuls”, 2020.

Niniejsza monografia stanowi dopełnienie pracy Filozofia nauczania. Na książkę składa się pięć rozdziałów : Dylematy wychowania ; Teoria osobowości ; Teoria wychowania osobowości ; Metodyka wychowania osobowości ; Nauczyciel wychowujący. Filozofia wychowania ujmuje kształtowanie osobowości – w tym charakteru …

Diagnoza psychologiczna dla potrzeb edukacji

Diagnoza psychologiczna dla potrzeb edukacji : standardy dla psychologów pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych /Grażyna Krasowicz-Kupis, Katarzyna Wiejak, Maja Filipiak, Katarzyna Gruszczyńska. Gdańsk : „Harmonia Universalis”, 2019.

Niniejsza książka wpisuje się w nurt działań skupionych wokół profesjonalizacji zawodu psychologa i adresowana jest do tej grupy zawodowej.  Jej zasadniczym celem jest zaprezentowanie …

Psychopedagogiczne mity 2

Psychopedagogiczne mity.  2, Dlaczego warto pytać o dowody  / Tomasz Garstka, Andrzej Śliwerski. Warszawa :Wolters Kluwer, 2019.

Książka z serii Inspiracji Edukacyjnych  przedstawia sposoby odróżniania psychopedagogicznych mitów od teorii oraz praktyki edukacyjnej i terapeutycznej opartej na wynikach rzetelnych badań.  Autorzy opisują psychologiczne mechanizmy ulegania złudzeniom poznawczym w ocenianiu i podejmowaniu …

Pedagogika porównawcza

Pedagogika porównawcza / Jiří Prokop. Kraków : Petrus, 2019.

Głównym celem pedagogiki porównawczej jest międzynarodowe porównywanie systemów edukacyjnych. Na podstawie rozwoju bazy instytucjonalnej pedagogiki porównawczej w XX wieku można udokumentować, jak rozwinęło się zainteresowanie różnymi problemami edukacyjnymi na przestrzeni lat. Duży nacisk kładzie się w niej przede wszystkim na międzynarodowe …