NOWOŚCI KSIĄŻKOWE – LISTA ARTYKUŁÓW

Postacie kobiecości – o poezji Kazimiery Iłłakowiczówny

Postacie kobiecości: o poezji Kazimiery Iłłakowiczówny / Zbigniew Chojnowski. – Kraków : Instytut Literatury 2019.

Niniejsza publikacja prezentuje ciekawie nakreśloną diachronię twórczości Kazimiery Iłłakowiczówny, obraz rozwoju jej warsztatu poetyckiego. Autor pracy porządkuje obszerny dorobek poetki, grupuje rozległy i mocno zróżnicowany materiał w bloki tematyczne, a następnie dokonuje ich omówienia. Książka …

Pierwsze kroki na rynku finansowym – scenariusze lekcji

Pierwsze kroki na rynku finansowym : scenariusze lekcji /Joanna Banach (et al.). Warszawa : Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, 2019.

Prezentowana w publikacji gra umożliwia nauczycielowi stwarzanie sytuacji dydaktycznych, w których uczniowie wcielają się w rolę inwestorów, podejmują decyzje finansowe i doświadczają skutków podjętych decyzji. Przedmiotowe scenariusze odnoszą się do …

Moralna strona ludzkiego bytu – o twórczości Józefa Wittlina

Moralna strona ludzkiego bytu : o twórczości Józefa Wittlina / Katarzyna Szewczyk-Haake. Kraków : Instytut Literatury, 2019.

Autorka pracy w swych interpretacjach ukazuje fundamenty postawy etycznej, jaką wyrażają dzieła Józefa Wittlina. Badaczka opisuje składniki duchowej autobiografii człowieka poddanego niełatwym, lecz wyrazistym wyborom moralnym. Książka adresowana jest do studentów, badaczy, osób …

Matematyka: wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej

Matematyka: wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej /Maciej Borodzik (et al.). Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2019.

Celem publikacji jest przybliżenie najważniejszych założeń reformy edukacji w liceum ogólnokształcącym i technikum. Poradnik podpowiada rozwiązania metodyczne.  Autorzy proponują sposoby, metody i techniki, które pomagają rozwijać sprawność myślenia uczniów na lekcjach matematyki. Książka stanowi …

Historia: wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej

Historia: wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej /aut. Włodzimierz K. Kowalczyk (et al.). Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2019.

Celem publikacji jest przybliżenie najważniejszych założeń reformy edukacji w liceum ogólnokształcącym i technikum. Poradnik podpowiada rozwiązania metodyczne.  Proponuje sposoby, metody i techniki, które pomagają rozwijać sprawność myślenia uczniów na lekcjach …

Język polski : wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej

Język polski: wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej / Wioletta Kozak. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2019.

Celem publikacji jest przybliżenie najważniejszych założeń reformy edukacji w liceum ogólnokształcącym i technikum. Przygotowany materiał proponuje sposoby, metody i techniki, które pomagają rozwijać sprawność myślenia uczniów na lekcjach języka polskiego. Autorka podpowiada ciekawe  …

Scenariusze do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną

Scenariusze do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną : wyrażanie emocji oraz budowanie relacji społecznych /Alicja Pałac-Nożewska (et al.) Poznań : Forum Media Polska, 2019. 

Książka prezentuje zbiór 11 scenariuszy zajęć zawierających  40 ćwiczeń oraz karty pracy z obszarów rozpoznawania i wyrażania emocji, a także budowania relacji społecznych. …

Zło rodzi się w nieświadomości

Zło rodzi się w nieświadomości / Zbigniew Bitka.  Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2019.  

Autor niniejszej publikacji sięga po wybrane koncepcje i metody twórcy psychologii analitycznej Carla Gustava Junga (1875–1961), by na ich hipotetycznej podstawie zaprezentować funkcjonowanie archetypowych motywów w świecie przedstawionym współczesnych powieści historycznych – w dziełach Władysława Lecha …

Parlament Europejski w strukturze instytucjonalnej i politycznej Unii Europejskiej

Parlament Europejski w strukturze instytucjonalnej i politycznej Unii Europejskiej / red. nauk.  Krzysztof  Zuba,  Błażej Choroś.  Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2019.

Niniejsza monografia składa się z czternastu rozdziałów przyporządkowanych do czterech głównych części odpowiadających głównym aspektom działania Parlamentu Europejskiego. Stanowi zarówno ogólne kompendium wiedzy o Parlamencie Europejskim, jak i …

Holistyczna opieka zdrowotna wyzwaniem wobec pielęgniarek

Holistyczna opieka zdrowotna wyzwaniem wobec pielęgniarek /red. Alicja Różyk-Myrta ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie. Nysa :Oficyna Wydawnicza PWSZ, 2018.

Książka adresowana jest do  czynnych pielęgniarek oraz osób przygotowujących się do tego zawodu, studentów pielęgniarstwa. Zawiera zbiór artykułów na temat holistycznej opieki zdrowotnej świadczonej przez pielęgniarki. Holizm to nierozłączony …