NOWOŚCI KSIĄŻKOWE – LISTA ARTYKUŁÓW

Zapobieganie konfliktom społecznym

Zapobieganie konfliktom społecznym : aspekty teoretyczne i empiryczne / Andrzej Słaboń. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021.

Książka proponuje nowe podejście do konfliktów społecznych. Większość dotychczasowych publikacji skupia uwagę na tym, jak rozwiązywać konflikty i jak nimi zarządzać. Prezentowana praca w centrum uwagi stawia problem zapobiegania konfliktom na różnych …

Dbamy o naszą planetę

Dbamy o naszą planetę : cele zrównoważonego rozwoju : książka dla całej rodziny! / [tekst: Magda Opoka ; tł. na jęz. czes. Karina Kurková ; il. Julia Burkacka-Mielcarz]. – Opole : Warszawa: Fundacja Fabryka Inspiracji.pl ; Grupa Cogito, cop. 2021.

Książka  przybliża młodym czytelnikom niezwykle ważne tematy dotyczące kwestii naszej …

Profilaktyka uzależnienia od hazardu

Profilaktyka uzależnienia od hazardu oparta na dowodach naukowych /Justyna Kusztal, Małgorzata Piasecka, Aleksandra Nastazjak. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2021.

Książka prezentuje najnowsze badania empiryczne i rozwijane na ich podstawie koncepcje naukowe dotyczące czynników ryzyka zaburzeń uprawiania hazardu, uzależnienia od hazardu w okresach rozwojowych człowieka. Praca  składa się z dwóch …

Czas na tatę: stato’21: raport o ojcostwie

Czas na tatę : stato’21 : raport o ojcostwie / red. nauk.  Dorota Kornas-Biela, Dariusz Cupiał. – Warszawa : Fundacja Cyryla i Metodego – Tato.Net, 2021.

Książka zawiera raport, który dostarcza wielu odpowiedzi na pytania dotyczące dzisiejszego ojcostwa, z którego wynika, iż że najważniejszym źródłem szczęścia i satysfakcji życiowej badanych …

Metodyka edukacji społeczno-przyrodniczej w przedszkolu i na pierwszym etapie edukacyjnym

Metodyka edukacji społeczno-przyrodniczej w przedszkolu i na pierwszym etapie edukacyjnym – ćwiczenia / Beata Pituła, Barbara Grzyb, Monika Morgała. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021.

Celem publikacji jest przygotowanie studentów do podejmowania działań w zakresie treści społeczno-przyrodniczych, a w efekcie nabycie umiejętności nauczania przyrody. Praca stanowi cenny materiał dydaktyczny …

Nierówności ekonomiczne a szanse edukacyjne i  bezpieczeństwo społeczne dzieci i młodzieży

Nierówności ekonomiczne a szanse edukacyjne i  bezpieczeństwo społeczne dzieci i młodzieży / Grażyna Cęcelek. – Warszawa : „Difin”, 2020.

Autorka książki podjęła pracę badawczą na temat pedagogiki konstruktywistycznej i współczesnych procesów edukacyjnych. Opracowanie skupia się na metodach likwidujących bariery w dostępie do nauki dla dzieci z różnych środowisk, także tych …

Oblicza nudy szkolnej

Oblicza nudy szkolnej / Iga Kazimierczyk. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2021.

Nuda jest zjawiskiem powszechnym w szkołach, jednak dotychczas słabo zbadanym i opisanym. Niniejsza publikacja wypełnia tę lukę i  pokazuje, że zjawisko nudy zasługuje na uwagę i wymaga reakcji zarówno tych, którzy decydują o systemie edukacji, jak i …

Terapia logopedyczna i pedagogiczna w przedszkolu i szkole

Terapia logopedyczna i pedagogiczna w przedszkolu i szkole: porady i ćwiczenia /Anna Radwańska, Aleksandra Sobolewska-Kędzior. Warszawa: „Difin”, 2021.

Książka jest podręcznikiem przeznaczonym do pracy terapeutycznej z uczniami szkoły podstawowej. Poradnik zawiera cztery rozdziały. W pierwszym omówiono szeroko rozumianą pomoc psychologiczno-pedagogiczną z najnowszymi zmianami i zajęciami organizowanymi w szkole. W drugim …

Komunikacja w terapii

Komunikacja w terapii / Herschel Knapp ; przeł. Magdalena Trzcińska. – Warszawa : PWN, 2021.

Komunikacja miedzy pacjentem a terapeutą stanowi istotę  każdego procesu terapeutycznego. Książka przystępny sposób wprowadza tematykę komunikowania się w sytuacjach terapeutycznych, omawia podstawowe cechy relacji terapeuta-klient, przedstawia przykładowe dialogi między terapeutą klientem oraz podaje wskazówki dotyczące …

Pedagogika przedszkolna z metodyką

Pedagogika przedszkolna z metodyką / Wiesława Leżańska, Elżbieta Płóciennik. Łódź :Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021.

Niniejsze opracowanie wskazuje szereg możliwości w organizacji warunków wspierających kierowanie rozwojem dziecka w wieku przedszkolnym zgodnie ze współczesnymi koncepcjami opisywanymi  na gruncie pedagogiki małego dziecka. Treści  pracy obejmują cały szeroki obszar zainteresowań pedagogiki przedszkolnej  i przedstawione …