MOTYWY LITERACKIE, MOTYWY W KULTURZE

Bibliografia MOTYWY LITERACKIE, MOTYWY W KULTURZE, zawierająca ponad 500 haseł, publikowana od 2012 roku na stronie internetowej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu, jest unikatową w skali kraju, na bieżąco aktualizowaną bazą bibliograficzną dotyczącą różnych motywów w kulturze, zarówno motywów literackich, jak również filmowych, teatralnych, czy motywów w sztuce. Hasła w bibliografii, która tworzona jest na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu, baz Biblioteki Narodowej oraz innych katalogów i bibliografii, ułożone są w porządku alfabetycznym. Materiał bibliograficzny w poszczególnych zestawieniach uporządkowano alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturą.

Tytuł Odsłony
Zło 2406
Złoto 36
Zmysły 609
Zombie 786
Zwierzęta 1712
Żałoba 1497
Żebrak 920
Żniwa, zboże 1832
Życzenia 79
Żydzi 1467
Razem11344