2023 Rokiem Mikołaja Kopernika

Senat RP przyjął jednogłośnie uchwałę ustanawiającą 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika. Datę powiązano z rocznicą pięćset pięćdziesiątych urodzin i czterysta osiemdziesiątą rocznicą śmierci Mikołaja Kopernika. 

Senatorowie przypominają w uchwale, że w swoim najsłynniejszym dziele De revolutionibus orbium coelestium Mikołaj Kopernik przedstawił założenia heliocentrycznej budowy Układu Słonecznego, burzące ówczesny obraz świata. Jego odkrycie spowodowało rewolucję naukową zwaną przewrotem kopernikańskim. W uchwale podkreślono także patriotyzm Kopernika, który przez całe życie był wiernym poddanym kolejnych królów polskich z dynastii Jagiellonów i, jak pisał, nie ma obowiązków większych nad obowiązek względem Ojczyzny, dla której nawet życie należy poświęcić

Senat RP zwrócił się do uczelni, szkół, organizacji społecznych i mediów o popularyzację postaci Mikołaja Kopernika, który nie tylko dokonał jednego z najważniejszych odkryć w historii ludzkości, ale zapoczątkował również rewolucję naukową, która zmieniła postrzeganie świata. 

Z tej okazji Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów zachęca do zapoznania się z zestawieniem bibliograficznym dotyczącym wizerunku Mikołaja Kopernika w literaturze, sztuce i kulturze. Bibliografia zamieszczona w zakładce Motywy literackie, motywy w kulturze zawiera linki do baz pełnotekstowych, w związku z tym czytelnicy mogą bezpośrednio skorzystać z pełnych wersji artykułów, opublikowanych przede wszystkim w polskich czasopismach naukowych.
Zachęcamy do korzystania z naszych zbiorów i usług.