Kopernik Mikołaj

Książki:

1. Epitafium Mikołaja Kopernika w bazylice katedralnej św[iętych] Janów w Toruniu / Józef Flik i Janina Kruszelnicka. – Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1996. – 197, [2] s. : faks., fot., portr., rys. ; 21 cm.

2. Jak Matejko Kopernika malował… : albo o ambiwalentnej jedności świata / Piotr Kołodziej // W : Humor w kulturze i edukacji / red. Ewa Dunaj, Iwona Morawska, Małgorzata Latoch-Zielińska. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014. – S. 91-108

3. Mikołaj Kopernik : album wydany w 540 rocznicę urodzin i 470 rocznicę jego śmierci = Nicholas Copernicus : an album published on the 540th anniversary of his birth and the 470th anniversary of his death / [wprow. i red. Zdzisław Pietrzyk ; tł. Guy Russell Torr]. – Proszówki : Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza, 2013. – 215, [1] s., [1] k. tabl. luzem : il. kolor. ; 34 cm.

4. Mikołaj Kopernik : książka do pisania / teksty i wybór fragmentów Agnieszka Sabor. – Kraków ; Budapeszt ; Syrakuzy : Wydawnictwo Austeria, 2019. – 193, [6] stron : ilustracje ; 21 cm.

5. Mikołaj Kopernik w grafice ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. – Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu : Wydawnictwo Młotkowski, 2020. – 1 teka ([4] strony, [15] kart tablic) : ilustracje ; 30 cm.

6. Mikołaj Kopernik w numizmatyce i medalierstwie : katalog zbioru. T. 1, Numizmatyka / Orest Paszkowycz. – Łódź : Orest Paszkowycz, 2022. – 311 stron : faksymilia, fotografie, ilustracje, portrety ; 30 cm.

7. Myśl Kopernikowska w twórczości kompozytorów polskich / Ewa Rzanna-Szczepaniak // W : Dzieło muzyczne wobec przeszłości i współczesności = The past and present in a musical work / redakcja naukowa Anna Nowak ; Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy = The Feliks Nowowiejski Academy of Music in Bydgoszcz. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego, 2020. – S. 325-343

8. Obroty słów serdecznych : antologia poezji o Mikołaju Koperniku / oprac. Janusz Kapuścik, Wojciech J. Podgórski ; [oprac. graf. Franciszek Starowieyski]. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974. – 130, [2] s. : il. ; 31 cm.
M 29107 (Kędzierzyn-Koźle), C 025307 (Kluczbork), M 022649 (Nysa), M 092160 (Opole)

9. Portret Mikołaja Kopernika z Muzeum Okręgowego w Toruniu : studium warsztatu malarskiego / Józef Flik. – Toruń : UMK, 1990. – 144 s. : fot., portr., rys. ; 24 cm.

10. Ruch i bezruch : wątki Kopernikańskie u Prousta / Jan Zieliński // W : Genesis : Księga Rodzaju : literatura, kultura, trwanie / redakcja naukowa Anna Szczepan-Wojnarska, Magdalena Ślusarska, Kama Pawlicka. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2019. – S. 232-249

11. Sceny z życia Mikołaja Kopernika / Tadeusz Rostański. – Toruń : Towarzystwo Esperanckie Flamo, 2010. – [4], 68, [16] s. : il. ; 22 cm.

12. Słoneczna kantata : wiersze poetów polskich poświęcone Mikołajowi Kopernikowi : antologia około 1540-1971 / zebr. i oprac. Matylda Wiśniewska ; przedm. Ryszard Matuszewski. – Olsztyn : „Pojezierze”, dr. 1973. – 212, [2] s. ; 23 cm.
M 014250 (Brzeg), M 025280 (Kędzierzyn-Koźle)

13. Tematyka kopernikowska w filatelistyce / Mieczysław Czernik. – Warszawa : Agencja Wydawnicza RSW „Prasa, Książka, Ruch”, 1973. – 134, [2] s. : il. ; 18 cm.

14. Szlak kopernikowski – kulturowy szlak turystyczny województwa warmińsko-mazurskiego / Izabela Lewandowska // W: Sztuka i turystyka w przestrzeni kulturowej regionu / red. Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska, Aneta Anna Omelan ; [Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie]. – Olsztyn : Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2016. – S. 67-90

15. Śladami Mikołaja Kopernika = In the footsteps of Nicolaus Copernicus = Auf den Spuren von Nikolaus Kopernikus / wstęp = admission = Eintritt Jerzy Sikorski ; [redakcja – Anna Westfeld ; przekład na język angielski: Zofia Dolecka, Anna Kruszewska, przekład na język niemiecki: Krzysztof Gębura]. – Lidzbark Warmiński : Dom Warmiński ; Olsztyn : Pracownia Wydawnicza ElSet, 2022. – 101, [3] strony : fotografie, mapa ; 27 cm.

Artykuły w czasopismach:

16. Inscenizowanie bohaterów : teatry ludowe i kult bohaterów na przełomie XIX i XX wieku / Monika Wąsik-Linder // Prace Literaturoznawcze. – [Nr] 7 (2019), s. 311-319
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pl/article/view/5065 [dostęp: 31.01.2023 r.]

17. Kopernik w ludowej rzeźbie / Aleksander Jackowski // Polska Sztuka Ludowa. – 1974, nr 1, s. 29-46

18. Kopernik w polskiej rzeźbie współczesnej / Elżbieta Topolnicka-Niemcewicz // Komunikaty Mazursko-Warmińskie. – 2014, nr 3, s. 431-442
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-e4e49258-be8c-47ff-98bf-04429cb41de6 [dostęp: 31.01.2023 r.]

19. Krakowskie pomniki – pomnik Mikołaja Kopernika / Elżbieta Lang // Krzysztofory. – Z. 27 (2009), s. 197-212
* Dostępne w Internecie: https://muzeumkrakowa.pl/krzysztofory-zeszyty-naukowe-nr-27 [dostęp: 31.01.2023 r.]

20. Kto jest autorem słynnego dwuwiersza o Koperniku? / Paweł Sobotko // Urania. – 1992, nr 2, s. 58-60

21. Mikołaj Kopernik na banknotach polskich i ich projektach z lat 1944-1990. (Cz. 1) / Marcin Markowski // Biuletyn Numizmatyczny. – 2014, nr 4, s. 303-312

22. Mikołaj Kopernik na banknotach polskich i ich projektach z lat 1944-1990. (Cz. 2) / Marcin Markowski // Biuletyn Numizmatyczny. – 2015, nr 1, s. 51-62

23. Mikołaj Kopernik w literaturze polskiej / Zbigniew Bąk // Polonistyka. – 1973, nr 1, s. 1-12

24. Mikołaj Kopernik w nauce i kulturze szwedzkiej / Teresa Borawska // Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu. – Nr 37 (1983), s. 77-8
* Dostępne w Internecie: https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/36200/edition/44667/content [dostęp: 8.03.2023 r.]

25. Mikołaj Kopernik w pismach i korespondencji Józefa Ignacego Kraszewskiego / Stefan Świerzewski // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. – 1973, nr 3, s. 551-565
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1973-t18-n3/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1973-t18-n3-s551-565/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1973-t18-n3-s551-565.pdf [dostęp: 31.01.2023 r.]

26. Motyw uczonych i postaci fantastycznych / Dorota Nosowska // Cogito. – 2017, nr 11, s. 44-47
* Zawiera m.in. temat: W jaki sposób przedstawia się ludzi nauki w tekstach kultury? Omów zagadnienie, odnosząc się do pomnika Mikołaja Kopernika w Warszawie i innych tekstów kultury

27. Najstarsze wizerunki Mikołaja Kopernika w malarstwie i grafice w XVI i XVII wieku / Małgorzata Flik-Fizek // Rocznik Muzeum w Toruniu. – T. 9 (1992), s. 153-181

28. Narracje z historią w tle, czyli Kopernik w szponach popkultury (Artur Górski, „Zdrada Kopernika”) / Joanna Szydłowska // Studia Ełckie. – [T.] 12 (2010), s. 37-46
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Studia_Elckie/Studia_Elckie-r2010-t12/Studia_Elckie-r2010-t12-s37-46/Studia_Elckie-r2010-t12-s37-46.pdf [dostęp: 31.01.2023 r.]

29. O filmie „Gwiazda Kopernika” rozmowa z Andrzejem Orzechowski, reżyserem i scenarzystą / rozm. Katarzyna Nowakowska // Urania. – 2009, nr 6, s. 252-253

30. Pamięć o Koperniku w Olsztynie w XIX wieku : legendy i prawda / Janusz Jasiński // Universitas Gedanensis. – R. 22, t. 39 (2010), s. 157-161
* Dostępne w Internecie: https://www.universitasgedanensis.pl/images/Universitas_Gedanensis/Universitas_Gedanensis_39.pdf [dostęp: 8.03.2023 r.]

31. Pod szczęśliwą gwiazdą / Tadeusz Szyma // Kino. – 2008, nr 12, s. 24-25
* O realizacji filmu „Gwiazda Kopernika” w Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej

32. Pomnik Kopernika w Toruniu : historia jego powstania / Magdalena Niedzielska // Rocznik Toruński. – T. 33 (2006), s. 81-117

33. Prawda nauki, prawda ekranu / Edwin Bendyk, Urszula Schwarzenberg-Czerny // Polityka. – 2015, nr 22, s. 73-75
* Filmowe biografie uczonych

34. „Śmierć Kopernika” – temat w sztuce polskiej / Zygmunt Kruszelnicki // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo. – 1993, z. 19, s. 27-53
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Acta_Universitatis_Nicolai_Copernici_Nauki_Humanistyczno_Spoleczne_Zabytkoznawstwo_i_Konserwatorstwo/Acta_Universitatis_Nicolai_Copernici_Nauki_Humanistyczno_Spoleczne_Zabytkoznawstwo_i_Konserwatorstwo-r1994-t19_(260)/Acta_Universitatis_Nicolai_Copernici_Nauki_Humanistyczno_Spoleczne_Zabytkoznawstwo_i_Konserwatorstwo-r1994-t19_(260)-s27-53/Acta_Universitatis_Nicolai_Copernici_Nauki_Humanistyczno_Spoleczne_Zabytkoznawstwo_i_Konserwatorstwo-r1994-t19_(260)-s27-53.pdf [dostęp: 8.03.2023 r.]

35. Toruński portret Kopernika / Stanisław R[obert] Brzostkiewicz // Urania. – 1992, nr 11, s. 331-335

36. Tradycje kopernikańskie w Olsztynie w XIX wieku / Janusz Jasiński // Komunikaty Mazursko-Warmińskie. – 2013, nr 3, s. 509-522
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Komunikaty_Mazursko_Warminskie/Komunikaty_Mazursko_Warminskie-r2013-t-n3/Komunikaty_Mazursko_Warminskie-r2013-t-n3-s509-522/Komunikaty_Mazursko_Warminskie-r2013-t-n3-s509-522.pdf [dostęp: 31.01.2023 r.]

37. Wizerunek Kopernika w „Wietrze od morza” Stefana Żeromskiego / Jan Kucharski // Rocznik Gdański. – T. 32, z. 2 (1972), s. 7-32

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu