Zrozumieć fizykę 2 : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego  i technikum

Zrozumieć fizykę 2 : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego  i technikum : zakres rozszerzony / Marcin Braun et al. Warszawa : Nowa Era, cop. 2020. 

Niniejszy podręcznik przystępnie przedstawia zagadnienia fizyki dotyczące takich zagadnień, jak termodynamika, drgania, fale czy hydrostatyka. Zachęca do samodzielnej pracy, pomaga w nauce rozwiązywania zadań różnego typu, pozwala kształcić umiejętności przeprowadzania doświadczeń i ich analizowania,  pomaga również kształcić umiejętności niezbędne na egzaminie maturalnym. Zawiera elementy wspierające uczniów w nauce w zakresie umiejętności matematycznych.