Zostać tatą : stato’22 : największe w Polsce badania o ojcostwie

Zostać tatą : stato’22 : największe w Polsce badania o ojcostwie /   redakcja merytoryczna: Dariusz Cupiał, Anna M. Faszczowa, Dorota Kornas-Biela, Katarzyna Wac.   – Lublin : Fundacja Cyryla i Metodego – Inicjatywa Tato. Net, cop. 2022.

STATO (statystyki i studia o ojcostwie) to największe w Polsce społeczne badania ojców. W prezentowanej publikacji zostały przedstawione wyniki trzeciej edycji tych badań. Praca zawiera raport STATO’22. Zostać tatą oraz artykuły eksperckie. Badania zrealizowano na próbie 1003 dorosłych mężczyzn w wieku od 18 do 65 lat. Obraz „ojcowskiej fotografii” roku 2022 wpisuje się w nurt długoterminowej refleksji nad ojcostwem. W badaniach podkreślono trzy elementy : po pierwsze – kontekst rodzinny, wyraźne docenienie wartości uczuć w obrazie dobrego ojca koreluje dodatnio z pozytywnym obrazem relacji z matką dzieci. Po drugie, bariera finansowa – brak wyobrażenia wzoru dobrego ojca współwystępuje ze słabszą niż przeciętna sytuacją materialną. Po trzecie, blisko 70 % polskich rodzin zetknęło się z obecnością uchodźców w Polsce. 25 % z nich zaangażowało się osobiście w pomoc, a ponad 55 % włączyło się w nią pośrednio. Doświadczenie wojny za wschodnią granicą stało się w związku z tym swego rodzaju doświadczeniem pokoleniowym.  Raportowi towarzyszą artykuły eksperckie. Porównania wyników raportów STATO z trzech kolejnych lat dokonał dr hab. Dariusz Wadowski. Złożoną problematykę demograficzną na świecie omówił dr hab. Kazimierz Korab. Prof. UAM Michał Michalski podjął temat wpływu ojcostwa tak na mężczyzn, jak na społeczeństwo. Bogaty materiał o percepcji ciąży przez ojców przynosi artykuł prof. KUL Doroty Kornas-Bieli i Agnieszki Wójcik. Z kolei Janusz Wardak przedstawił koncepcję synergii różnych obszarów życia, skutecznie wzmacniającą kulturę rodzinną. Publikację zamykają rekomendacje prawne mec. Marii Nowakowskiej oraz dwa artykuły podejmujące aktualny temat, jakim jest nadzieja, podjęty przez lekarza Przemysława Duchniewicza i dra Kena Canfielda z USA.  Książka adresowana jest do socjologów, psychologów, demografów, rodziców oraz wszystkich czytelników zainteresowanych największymi w Polsce badaniami o ojcostwie.