Zombie

Książki:

1. Apokalipsa na własność : zombie w kulturze współczesnej / Małgorzata Sugiera // W : ogrodzie świata : profesorowi Aleksandrowi Fiutowi na siedemdziesiąte urodziny / pod red. Łukasza Tischnera i Józefa Wróbla. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2015. – S. 435-450

2. Horror wobec teorii krytycznej, czyli dlaczego zombie George’a Romero nie chcą umrzeć / Paulina Berlińska // W : Potworna wiedza : horror w badaniach kulturowych / pod redakcją Dariusza Brzostka, Aldony Kobus, Miłosza Markockiego. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016. – S. 229-252

3. Narracje zombiecentryczne : literatura, teoria, antropologia / Ksenia Olkusz. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, copyright 2019. – 326 stron ; 21 cm.

4. Narracje zombiecentryczne w literaturze : definicja, teoria, praktyka / Ksenia Olkusz // W : Przyjemność (z) czytania : pamięci profesora Tadeusza Żabskiego / pod redakcją Anny Gemry. – Wrocław : Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów, 2019. – S. 201-214

5. Sytuacja kryzysowa wywołana pandemią nieznanego wirusa – prawda, fikcja i zombi / Edyta Izabela Rudolf // W : Literatura i kultura popularna : między tradycją a nowatorstwem / pod redakcją Anny Gemry. – Wrocław : Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów. Instytut Filologii Polskiej. Uniwersytet Wrocławski, 2016. – S. 223-238

Artykuły w czasopismach:

6. Ciało i lęk : fizjologia śmierci w zombie horrorze oraz w kulturze audiowizualnej / Sebastian Jakub Konefał // Kwartalnik Filmowy. – Nr 61 (2008), s. 20-39

7. Człowiek człowiekowu zombie, czyli kilka uwag o budowaniu społeczeństwa w świecie postapokaliptycznym : przypadek “The Walking Dead” Roberta Kirkmana / Paweł Ciołkiewicz // Przegląd Humanistyczny. – 2015, nr 3, s. 89-101

8. Groza i wiara : opowieści z krypty, opowieści z kościelnej kruchty / Marcin Cielecki // Przegląd Powszechny. – 2012, nr 2, s. 62-73

9. Horror (neo)victorianum : zombie w zwierciadle mashupu / Dariusz Piechota // Przegląd Humanistyczny. – 2015, nr 3, s. 117-125

10. Jak znaleźć męża między żywymi trupami a krwiożerczymi ośmiornicami? : Mash-up, czyli “klasyczne romanse z okresu regencji” z domieszką elementów nadnaturalnych (na przykładzie Pride and prejudice and Zombies oraz Sense and sensibility and sea monsters) / Iwona Przybysz // Przegląd Humanistyczny. – 2019, nr 2, s. 137-150

11. Literatura zombiecentryczna jako narracje końca i początku = Zombie-centric literature as narratives of the beginning and the end / Ksenia Olkusz // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae. – Vol. 34, z. 2 (2016), s. 33-45

12. Martwe życie : biopolityczna analiza kultury zombie / Mazurek Marcin // Civitas. – Nr 23 (2018), s. 59-73

13. Mistrzowie drugiego planu : motyw zombie w perspektywie literackiego sztafażu – os survival horroru przez dystopię do romansu paranormalnego / Ksenia Olkusz // Przegląd Humanistyczny. – 2015, nr 3, s. 77-87

14. Moc żywych trupów / Bartek Chaciński // Polityka. – 2011, nr 44, s. 72-75
* Zombie w filmach i grach komputerowych

15. Multimodalność w literackich narracjach zombicentrycznych / Ksenia Olkusz // Zagadnienia Rodzajów Literackich. – T. 61, z. 4 (2018), s. 9-24

16. “Nie myślę, lecz jestem” : mózg, umysł i serce filmowej postaci zombie w kontekście paradygmatu posthumanistycznego / Jacek Nowakowski // Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. – [T.] 34 (2018), s. 145-161

17. Nikt nie jest bez winy : teorie spiskowe w literackich narracjach zombiecentrycznych / Ksenia Olkusz // Czas Kultury. – 2016, [nr] 2, s. 73-80

18. Opowiadanie przestrzenne w transmedialnym świecie “The walking dead” / Mirko Lino ; przełożył Filip Cieślak // Tekstualia. – 2019, nr 3, s. 35-54

19. Potworologia / Darek Arest // Film. – 2009, nr 11, s. 44-48

20. Potwór nie-my : rzecz (o) zombi / Mikołaj Marcela // Świat i Słowo. – 2012, nr 1, s. 103-112
* Zombie w filmie i literaturze

21. Świat umarłych / Przemysław Pieniążek // Nowa Fantastyka. – 2013, nr 07, s. 12-13
* Zombie w filmie

22. Wesołe życie trupa : gra z motywem zombie w opowiadaniu “Przebudzenie” Mariusza Kaszyńskiego / Ksenia Olkusz // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Rozprawy Humanistyczne. – T. 10 (2009), s. 163-175

23. Wszyscy mieszkamy w Oranie / Katarzyna Maćkała // Fragile. – 2015, nr 2, s. 96-99

24. Z horroru w horror : alegoryczność literackich narracji zombiecentrycznych w perspektywie politycznej, społecznej i ekonomicznej / Ksenia Olkusz // Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo. – Nr 6 (2016), s. 171-185

25. Zombie nad Wisłą : na marginesie powieści Igora Ostachowicza i Jacka Dehnela / Dariusz Piechota // Tematy i Konteksty. – 2020, nr 10, s. 464-482

26. Zombie sociologicus – filmy o żywych trupach jako artystyczne narzędzie krytyki społecznej / Markus Lipowicz // Przegląd Humanistyczny. – 2015, nr 3, s. 103-115

27. Zombie wśród nas / Irek Grin // Nowa Fantastyka. – 2004, nr 7, s. 10-11
* Film grozy

28. Żywe trupy (kontra)atakują / Bartosz Czartoryski // Kino. – 2013, nr 7/8, s. 42-44
* Zombie na ekranie

29. Żywy trup jako alegoria polityczna / Krzysztof Świrek // Przegląd Humanistyczny. – 2015, nr 3, s. 67-76

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu