Żołnierze Wyklęci

Książki:

1. Filmowe portrety żołnierzy wyklętych (1947-2017) / Mariusz Solecki. – Łomianki ; Dziekanów Leśny : LTW, 2021. – 300, [6] stron : wykresy ; 24 cm.

2. Literackie portrety żołnierzy wyklętych : esej o literaturze polskiej lat 1948-2010 / Mariusz Solecki. – Łomianki : Wydawnictwo LTW, 2013. – 415 s. ; 24 cm.

3. Plastyczne formy pamięci o żołnierzach wyklętych / Arkadiusz Bednarczuk // W : Popkulturowe formy pamięci / pod redakcją Sławomira Buryły, Lidii Gąsowskiej, Danuty Ossowskiej ; Instytut Badań Literackich PAN. – Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2018. – S. 229-249

4. Płaszcz chwały : antologia wierszy o żołnierzach wyklętych / wybór, układ, wstęp, objaśnienia, noty o poetach i utworach Mariusz Solecki ; Ministerstwo Obrony Narodowej. – Warszawa : Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita, 2017. – 87, [3] strony : ilustracje ; 22 cm.

5. Polskie antykomunistyczne podziemie niepodległościowe (Żołnierze Wyklęci) we współczesnych publikacjach dla młodego czytelnika / Anna Maria Krajewska. – Bibliogr. // W : Inspiracje czytelnicze w życiu młodego pokolenia / red. nauk. Mariola Antczak ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Łódź : Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Wydawnictwo SBP, 2017. – S. 187-206
M 054790 (Brzeg), M 054872 (Kluczbork), M 217673 M 217674 (Opole)

6. Próby budowania mitu : współczesne polskie kino biograficzne na temat tzw. żołnierzy wyklętych / Jacek Nowakowski // W : Projektowanie niepodległości i dziedzictwa polszczyzny : w stulecie odzyskania niepodległości / pod redakcją Wiesława Ratajczaka i Marka Osiewicza. – Poznań : Wydawnictwo PSP, 2021. – 231-247

7. W poszukiwaniu niezależności w filmie i kulturze okresu PRL : szkice / Jacek Nowakowski. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019. – 208, [1] strona ; 23 cm.

8. Żołnierze wyklęci i polskie współczesne kino historyczne : „Historia Roja” / Elżbieta Durys // W : Popkulturowe formy pamięci / pod redakcją Sławomira Buryły, Lidii Gąsowskiej, Danuty Ossowskiej ; Instytut Badań Literackich PAN. – Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2018. – S. – 197-215

Artykuły w czasopismach:

9. „Ale matki naszej, Polski, aż do kata wierny syn” : Żołnierze Wyklęci w tekstach piosenek / Weronika Girys-Czagowiec // Wyklęci. – 2016, nr 3, s. 206-212

10. Bohaterowie wracają : Żołnierze wyklęci w filmie i spektaklu telewizyjnym Ryszarda Bugajskiego / Ewa Tierling-Śledź// Niepodległość i Pamięć. – R. 24, nr 4 (2017), s. 291-316
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Niepodleglosc_i_Pamiec/Niepodleglosc_i_Pamiec-r2017-t24-n4_(60)/Niepodleglosc_i_Pamiec-r2017-t24-n4_(60)-s291-316/Niepodleglosc_i_Pamiec-r2017-t24-n4_(60)-s291-316.pdf [dostęp: 5.12.2022 r.]

11. Etos „żołnierzy wyklętych” w twórczości muzyków tożsamościowych jako przykład kreowania polityki historycznej / Rafał Dobrowolski // Prawo i Polityka. – T. 8 (2018), s. 133-153
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1042766 [dostęp: 5.12.2022 r.]

12. Historia Roja / Tomasz Jopkiewicz // Kino. – 2016, nr 3, s. 76-77
* Zawiera rec. filmu: Historia Roja / reż. Jerzy Zalewski, 2015

13. Krwawy korowód / Kalina Błażejowska // Tygodnik Powszechny. – 2016, nr 11, s. 60-61
* Zawiera rec. filmu: Historia Roja, czyli w ziemi lepiej słychać / reż. Jerzy Zalewski, 2015

14. Negatyw kulturowy Żołnierzy Wyklętych we współczesnej popkulturze : zarys studium i szanse na przyszłość / Szymon Młodawski // Myśl.pl. – 2014, nr 2, s. 22-24

15. Niezłomni wracają : pierwsza książka dla dzieci o żołnierzach wyklętych / Anna Maria Krajewska // Guliwer. – 2013, nr 3, s. 59-62

16. Samotne wilki antykomunistycznej konspiracji w literaturze / Mariusz Solecki // Wyklęci. – 2016, nr 2, s. 115-122

17. Święci Niezłomni : mitologia śmierci partyzanta w obrazach Ignacego Czwartosa / Patrycja Cembrzyńska // Quart. – 2019, nr 3, s. 114-136
* Dostępne w Internecie: https://quart.uni.wroc.pl/pdf/53/Quart53_08_Cembrzynska.pdf [dostęp: 5.12.2022 r.]

18. Trzy obrazy Żołnierzy Wyklętych w propagandzie kinowej PRL z lat 1960-1989 = Three images soldiers accursed in the communist propaganda cinema in the years 1969-1989 / Łukasz Polniak // Społeczeństwo i Ekonomia. – 2016, nr 2, s. 52-73
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/533335 [dostęp: 5.12.2022 r.]

19. Walory filatelistyczne o Żołnierzach Wyklętych / Jarosław Wąsowicz // Wyklęci. – 2016, nr 3, s. 201-205

20. Wyklęci i Herbert, „Słowik” i Cimoszewicz : o wierszu „Apollo i Marsjasz” / Sławomir Matusz // Topos. – 2018, nr 1, s. 52-60

21. Wyklęci w komiksie : ze Sławomirem Zajączkowskim rozmawia Jarosław Drożdżewski // Wyklęci. – 2017, nr 4, s. 251-257

22. Żołnierze Wyklęci w filmach i serialach lat 1947-2017 / Mariusz Solecki // Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. – 2021, nr 7-8, s. 163-176

23. Żołnierze wyklęci w komiksie / Jarosław Drożdżewski // Wyklęci. – 2016, nr 2, s. 257-264

24. Żołnierze wyklęci w polskiej literaturze / Mariusz Solecki // Arcana. – 2015, nr 6, s. 104-111

25. Żołnierze Wyklęci w twórczości poetyckiej Zbigniewa Herberta / Jadwiga Jęcz // Wyklęci. – 2016, nr 4, s. 233-240

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu