Zmysły

Książki:
1. Architektura i aporie dotyku / Gabiela Świtek // W : Spektakle zmysłów : praca zbiorowa / pod red. Anny Wieczorkiewicz i Moniki Kostaszuk-Romanowskiej. – Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2010. – S. 13-33
M 204592 M 204593 (Opole)

2. Brud, smród i etniczność : aromafobie dawnej Rzeczypospolitej / Waldemar Kuligowski // W : Brud : idee, dylematy, sprawy / pod red. Magdaleny Sztandary ; Uniwersytet Opolski. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2012. – S. 47-58
M 209960 (Opole)

3. Etyka, estetyka, synestazja : zmysły w programie estetycznym Vladimira Nabokova // W : Spektakle zmysłów : praca zbiorowa / pod red. Anny Wieczorkiewicz i Moniki Kostaszuk-Romanowskiej. – Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2010. – S. 296-327
M 204592 M 204593 (Opole)

4. Jak pachnie rezeda? : lingwistyczne studium zapachów / Marian Bugajski. – Wrocław : “Atut” – Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, 2004. – 279 s. : tab. ; 22 cm.

5. Koncepcja wzroku w poematach homeryckich / Marek Gilski. – Kraków : Wydawnictwo “Scriptum” Tomasz Sekunda, 2011. – 308 s. ; 21 cm.

6. Kulturowe aspekty zmysłów / pod red. Soni Bednarskiej i Dominiki Faber. – Kraków : Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, 2013. – 131, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

7. Kulturowy obraz zmysłów / pod red. Jolanty Bujak-Lechowicz. – Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2014. – 167 s. : il. ; 24 cm.

8. Obiekt w (semantycznym) polu widzenia : analiza kontrastywna czasowników percepcji wzrokowej w języku polskim i niemieckim / Kinga Zielińska. – Warszawa : [Uniwersytet Warszawski. Instytut Germanistyki. Wydział Neofilologii], 2011. – 217 s. : il. ; 21 cm.

9. Okna duszy : pięć zmysłów w literaturze barokowej / Beata Cieszyńska. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Point, 2006. – 299 s. : il. ; 24 cm.

10. Orzeczenia syntetyczne wyrażające percepcję wzrokową / Renata Suchenek. – Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Mirosław Wrocławski, 2012. – 264 s. : il. ; 21 cm.

11. Piękna kuchnia w smacznym świecie : projektowanie doświadczenia zmysłowego w kulturze współczesnej / Anna Wieczorkiewicz // W : Spektakle zmysłów : praca zbiorowa / pod red. Anny Wieczorkiewicz i Moniki Kostaszuk-Romanowskiej. – Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2010. – S. 63-82
M 204592 M 204593 (Opole)

12. Poezja jako poznanie : studia z poetyki oglądu / Robert Cieślak. – Warszawa : Imprint – Wydawnictwo Barbelo, 2013. – 189 s. ; 20 cm.
*Zmysły w literaturze polskiej

13. Scenariusze namiętności : prolegomena do nienapisanej historii polskiej zmysłowości (literackiej) / Jolanta Sztachelska // W : Spektakle zmysłów : praca zbiorowa / pod red. Anny Wieczorkiewicz i Moniki Kostaszuk-Romanowskiej. – Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2010. – S. 95-116
M 204592 M 204593 (Opole)

14. Spektakle zmysłów : praca zbiorowa / pod red. Anny Wieczorkiewicz i Moniki Kostaszuk-Romanowskiej. – Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2010. – 376 s. : il. ; 24 cm.
M 204592 M 204593 (Opole)

15. Świat doznań zmysłowych : (węch, smak, dotyk) / Barbara Bartnicka. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2007. – 215, [2] s. ; 24 cm. – (Słownictwo Pism Stefana Żeromskiego t. 8)

16. Ucho, oko, ciało : o prozie “młodych pisarzy” lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych we Włoszech / Barbara Kornacka. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013. – 274, [1] s. ; 24 cm. – (Filologia Romańska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8187 ; nr 44)

17. “Upadły anioł zmysłów”? : metaforyka zapachu i percepcji węchowej we współczesnej polszczyźnie / Ewa Badyda. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013. – 234 s. ; 24 cm.

18. W sidłach zmysłów / zebr. i wstępem opatrzyła Ewa Małgorzata Wierzbowska. – Gdańsk ; Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2009. – 276 s. ; 24 cm.
* Zmysły w literaturze francuskiej, włoskiej i polskiej

19. Wielozmysłowość : filozofia i dydaktyka / Aneta Grodecka, Anna Podemska-Kałuża ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2012. – 225 s. : il. ; 24 cm.

20. Zmysł smaku : studium leksykalno-semantyczne / Barbara Mitrenga. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014. – 291, [5] s. ; 21 cm. – (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 3181)

21. Zmysł smaku w filmowych spektaklach cielesności Jose Juana Bigasa Luny / Katarzyna Citko // W : Spektakle zmysłów : praca zbiorowa / pod red. Anny Wieczorkiewicz i Moniki Kostaszuk-Romanowskiej. – Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2010. – S. 53-62
M 204592 M 204593 (Opole)

22. Zmysł smaku w służbie ideologii – przykład napojów gazowanych / Blanka Brzozowska // W : Spektakle zmysłów : praca zbiorowa / pod red. Anny Wieczorkiewicz i Moniki Kostaszuk-Romanowskiej. – Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2010. – S. 83-93
M 204592 M 204593 (Opole)

 

Artykuły w czasopismach:


23. Antropologia zmysłów / Roma Sendyka // Autoportret. – 2011, nr 3, s. 20-27

24. Argument “zmysłowy” w siedemanstowiecznych prawosławnych kazaniach Rzeczypospolitej / Alicja Nowak // Slavica Wratislaviensia. – Nr 161 (2015), s. 125-135

25. Aromatyzacja bezwonnej kultury / Marek Krajewski // Kultura i Społeczeństwo. – 2002, nr 1, s. 23-56
* Kulturalizacja zapachów i zmysłu powonienia

26. Co kryją w sobie przepisy kulinarne? : od folklorystyki do antropologii zmysłów / Katarzyna Orszulak-Dudkowska // Literatura Ludowa. – 2010, nr 4-5, s. 79-89

27. Co się czuje, kiedy się niczego nie czuje : o pewnym wyobrażeniu w kulturze popularnej / Piotr Kowalski // Literatura Ludowa. – 2002, nr 1, s. 3-13

28. Cyberprzestrzeń i zmysły / Mariusz M. Leś // Białostockie Studia Literaturoznawcze. – [.T.] 5 (2014), s. 215-229
* Zmysły w literaturze

29. Czy tylko erotomania? : zmysły, ciało i gesty w relacjach miłosnych i erotycznych bohaterów Stanisława Przybyszewskiego / Katarzyna Rakowska // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. – [Z.] 8 (2006), s. 185-205

30. Ćwiczenia optyczne i duchowe : oko i umysł w utworach lirycznych Krasińskiego i Słowackiego / Jerzy Borowczyk //Napis. – Ser. 20 (2014), s. 66-88

31. “Dotknięcie” natury / Magdalena Sztandara // Literatura Ludowa. – 2002, nr 1, s. 21-32

32. Dwa teatry Witkacego / Tomasz Bocheński //Napis. – 18 (2012), s. 207-216

33. Emocje i zmysły tekstowych bohaterów prasy młodzieżowej / Wojciech Kajtoch // Zeszyty Prasoznawcze. – 2008, nr 1/2, s. 85-101

34. Etnografia zmysłów / Zbigniew Libera // Literatura Ludowa. – 2002, nr 1, s. 41-47

35. Homo tangens : człowiek dotykający i dotykany / Jadwiga Mizińska // Colloquia Communia. – 2010, t. 1/2, s. 78-99

36. Kilka uwag o kategorii dotyku w “Lalce” B. Prusa / Anna Janke // Roczniki Humanistyczne. – T. 53, z. 1 (2005), s. 101-123

37. Krajobrazy zmysłów : dotykanie świata przez architekturę / Juhani Pallasmaa ; tł. z ang. Michał Choptiany // Autoportret. – 2011, nr 3, s. 4-11

38. “Lekcje biologii”, czyli Miłosz czyta Szymborską / Joanna Grądziel-Wójcik // Ruch Literacki. – 2011, z. 1, s. 99-112

39. Logika spojrzenia w “Ogrodzie Saskim” Bolesława Prusa / Anna Wietecha // Napis. – Ser. 20 (2014), s. 121-137

40. Mechanizmy konceptualizacji smaku w opisach i notach degustacyjnych win / Małgorzata Dawidziak-Kładoczna // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Językoznawstwo. – Z. 7 (2010), s. 37-48

41. Miliony spadających i wznoszących się gwiazd, czyli o poezji Grzegorza Przemyka / Katarzyna Kędziora // Polonistyka. – 2013, nr 5, s. 43-46

42. Nazwy cech percypowanych zmysłem smaku jako określenia uczuć / Renata Bronikowska // Poradnik Językowy. – 2002, z. 6, s. 43-58

43. Nazwy zmysłu smaku w języku polskim / Barbara Mitrenga // LingVaria. – Nr 2 (2009), s. 227-236

44. Nosowa sprawa / Włodzimierz Karol Pessel // Res Publica Nowa. – 2002, nr 6, s. 70-79
* Zmysły – etnografia

45. O dotykalności, dotyku i dotykaniu : (studium o filozofii i praktykach cielesnych człowieka) / Tadeusz Kobierzycki // Colloquia Communia. – 2010, t. 1/2, s. 100-124

46. O potrzebie fermaty : romantyczna hierarchia zmysłów i sztuk na przykładzie opowiadania “Fermata” E. T. A. Hoffmanna i powieści “Florentin” Dorothei Schlegel / Renata Dampc-Jarosz // Studia Niemcoznawcze. – T. 57 (2016), s. 281-292

47. O przyczynach braku wyobrażeń miłości fizycznej w literaturze górnołużyckiej i kaszubskiej / Tomasz Derlatka // Slavica Wratislaviensia. – Nr 161 (2015), s. 221-229

48. Oko i ucho : kulturowo-antropologiczna historia zmysłów autiowizualnej komunikacji / Dirk Kretzschmar // Przegląd Humanistyczny Pedagogika, Politologia, Filologia. – Nr 4 (2011), s. 320-331

49. Oko, okulary, autografy : przyczynki do historii literackiej Zygmunta Krasińskiego / Teresa Winek // Napis. – Ser. 20 (2014), s. 49-65

50. Oko Stanisława Trembeckiego : szkic / Wojciech Kaliszewski // Napis. – Ser. 20 (2014), s. 41-48

51. “Palimpsesty alkoholowe” ostrawskiego outsidera Jana Balabána / Dorota Żygadło-Czopnik // Slavica Wratislaviensia. – Nr 161 (2015), s. 313-320

52. Piękni bohaterowie Jordana Jowkowa w świetle Bergsonowskiej koncepcji “tyranii wzroku” / Bożena Żejmo // Slavica Wratislaviensia. – Nr 161 (2015), s. 389-398

53. Poeta zmysłów / Zdzisław Łapiński. – Referat // Studia Norwidiana. – [R.] 31 (2013), s. 5-15
* Kamil Cyprian Norwid

54. “Pomnożona przez pięć zmysłów” : sensualność w twórczości Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej / Agnieszka Kwiatkowska // Polonistyka. – 2013, nr 5, s. 14-19

55. Postrzeganie zmysłowe i synestezja w utworach Carla Emilia Gaddy / Barbara Rejmak // Literatura na Świecie. – 2013, nr 1/2, s. 218-225

56. Problematyka zmysłów i zmysłowości w prozie Mykoły Chwylowego / Albert Nowacki // Slavica Wratislaviensia. – Nr 161 (2015), s. 157-165

57. Przedstawienia zmysłów na kaflach pieca gdańskiego z ostatniej ćwierci XVI w. : (odczytane z fragmentów) / Elżbieta Kilarska // Roczniki Sztuki Śląskiej. – T. 17 (1999), s. 53-62

58. Przestrzeń n-wymiarowa i węch : uwagi o futuryzmie / Magdalena Kokoszka // Białostockie Studia Literaturoznawcze. – [T.] 5 (2014), s. 203-214
* Zmysły w literaturze

59. Przestrzeń “uzmysłowiona” : psychogeografia miasta w “Japońskim wachlarzu” Joanny Bator / Elżbieta Konończuk // Białostockie Studia Literaturoznawcze. – [T.] 5 (2014), s. 47-58

60. Przeszłość i odkrywana zmysłami : reminiscencje zapachów i smaków w autobiografcznej prozie obszaru postjugosłowiańskiego / Ewa Szperlik // Slavica Wratislaviensia. – Nr 161 (2015), s. 377-388

61. “Reklamowy świat zmysłów” w interpretacji antropologicznej / Arkadiusz Metelski // Literatura Ludowa. – 2002, nr 1, s. 33-40

62. Rola zmysłów w opowiadaniu Edgara Allana Poego “Serce – oskarżycielem” = Role of senses in Edgar Allan Poe’s short story “The Tell Tale Heart” / Marta Guner // Świat Tekstów Rocznik Słupski. – Nr 13 (2015), s. 55-69

63. Sanctissimum, zmysły i retoryka : wierszowany cykl z końca XVII wieku o tajemnicy Eucharystii autorstwa studentów kolegium jezuickiego w Orszy / Roman Krzywy, Aldona Sieradzka // Tematy i Konteksty. – 2014, nr 4, s. 250-267

64. “Sąd oka”? : o sposobach postrzegania świata w twórczości Bolesława Prusa / Agata Grabowska-Kuniczuk // Napis. – Ser. 20 (2014), s. 138-151

65. Sensualność i dyskursywność : o prozie powieściowej Slavenki Drakulić / Marta Chaszczewicz-Rydel // Slavica Wratislaviensia. – Nr 161 (2015), s. 357-366

66. Skandalista Jindřich Štyrský i świat jego zmysłów / Kamila Woźniak // Slavica Wratislaviensia. – Nr 161 (2015), s. 293-303

67. S/Z, czyli smak i zapach w “Żywych kamieniach” i “Wietrze od morza” Stefana Żeromskiego / Jerzy Paszek // Bibliotekarz Podlaski. – Nr 2 (2014), s. 55-67

68. “Śmierć w starych dekoracjach”, czyli aisthesis według Tadeusza Różewicza / Irena Górska // Przestrzenie Teorii. – Nr 21 (2014), s. 181-194

69. Świat zmysłów w poezji Leopolda Staffa – na przykładzie tomików poetyckich “Wysokie drzewa” i “Barwa miodu” : (zmysł słuchu) / Zenobia Jaroszak-Półgęsek // Słupskie Prace Humanistyczne. – Nr 19a (2000), s. 215-226

70. “Uczta Babette” – uczta dla duszy i ciała / Małgorzata Masłowska-Taffel // Polonistyka. – 2013, nr 5, s. 19-23

71. W ciemnościach : historia sztuki i sztuka dotyku / Gabriela Świtek // Roczniki Humanistyczne. – T. 58, z. 4 (2010), s. 269-289

72. W poszukiwaniu straconego czasu : smaki i zapachy dzieciństwa według Pavao Pavličicia / Magdalena Ślawska // Slavica Wratislaviensia. – Nr 161 (2015), s. 367-376

73. “Wymienię wzrok na dotyk” : poetyka oglądu w twórczości Tadeusza Różewicza / Robert Cieślak // Przestrzenie Teorii. – Nr 21 (2014), s. 23-38

74. Zapamiętane brzmienia miasta : zmiany w obrazie fonicznym Wrocławia w recepcji jego współczesnych mieszkańców / Robert Losiak // Muzyka. – Nr 1 (2014), s. 119-147

75. Zmysł i zmysły we współczesnej polszczyźnie / Magdalena Zawisławska // Prace Filologiczne. – T. 64, cz. 2 (2014), s. 335-350

76. Zmysł wzroku Wisławy Szymborskiej / Iwona Misiak // Fraza. – 2001, nr 3, s. 149-156

77. Zmysłowe postrzeganie świata w wierszach Heleny Bechlerowej / Jolanta Olkusz // Guliwer. – 2006, nr 4, s. 5-11

78. Zmysły a grzech w czeskiej moralistyce XVI i XVII wieku / Klaudia Koczur-Lejk // Slavica Wratislaviensia. – Nr 161 (2015), s. 253-259

79. Zmysły, ściana i dziura / Urszula M. Benka // Dyskurs. – Nr 20 (2015), s. 24-49
*Zmysły w literaturze

80. Zmysły w prozie Wiesława Myśliwskiego / Jarosław Wach // Akcent. – 2009, nr 2, s. 39-51

81. Zmysły w słowa zaklęte : na przykładzie “W słońcu jaguara” Italo Calvino / Paulina Kierzek // Tekstualia. – 2006, nr 1, s. 161-165

 

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu