Zmarła Izabella Niewińska

Informujemy, że w wieku 88 lat zmarła Izabella Niewińska, filolog, bibliotekarz, redaktor  w Wydawnictwie Instytutu Śląskiego, współzałożycielka Opolskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt.

W latach 1962-1969 pracowała w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu, początkowo jako pracownik służby informacyjno-bibliograficznej, a od 1965 roku jako kierownik Gabinetu Metodycznego. Do jej obowiązków należało m.in. gromadzenie, opracowanie i udostępnianie środków audiowizualnych (takich jak: płyty, przezrocza i materiały poglądowe), potrzebnego do ich odtwarzania sprzętu oraz poradnictwo w zakresie doboru pomocy dydaktycznych. W Gabinecie gromadzono również księgozbiór z dziedziny bibliotekoznawstwa i wiedzy o książce, pomoce dydaktyczne do szkolenia bibliotekarzy,  prowadzono budowę katalogów i kartotek z zakresu bibliotekoznawstwa, czytelnictwa i prawa bibliotecznego. Podczas pracy w PBW prowadziła zajęcia na śródrocznych kursach dla bibliotekarzy szkolnych organizowanych przez Sekcję Bibliotek i Czytelnictwa OOM, a także brała udział w prowadzonych pod auspicjami ZNP badaniach nad czytelnictwem nauczycieli i młodzieży klas licealnych.