Zmarł Bogusław Żurakowski

Informujemy, że w wieku 81 lat zmarł w szpitalu w Krakowie Bogusław Żurakowski poeta, literaturoznawca, kulturoznawca, krytyk literacki, aksjolog, pedagog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był członkiem PEN Clubu, Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC) oraz opolskiego oddziału Związku Literatów Polskich. W latach 1996-2008  był prezesem krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Od lipca 1962 roku do listopada 1969 roku pracował w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu na stanowisku kierownika Działu Terenowego. Do jego obowiązków należała opieka nad 13 powiatowymi bibliotekami pedagogicznymi w woj. opolskim. Współpracował z Komisją do Badań Czytelnictwa Nauczycieli Szkół Podstawowych na terenie woj. opolskiego w  zakresie rozwijania czytelnictwa wśród nauczycieli.