Złoto

Książki:

1. Dawne złotnictwo : technika i terminologia / Michał Gradowski. – Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1980. – 158, [2] s., [12] k. tabl. (w tym 4 kolor. ) ; 24 cm.
M 027078 (Brzeg), M 120240 (Opole)

2. Gorączka złota / Bris Michel Le ; przekł. [z fr.] Maria Czarnecka-Szostek.Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1994. – 192 s. : il., faks., fot., mapy, portr. ; 18 cm. – (Krajobrazy Cywilizacji. Historia)
M 169784 (Opole)

3. Leksykon symboli / oprac. Marianne Oesterreicher ; przeł.[z niem.] Jerzy Prokopiuk. – Warszawa : “ROK Corporation”, 1992. – S. 185 : Złoto
C 046827 (Kluczbork), C 164920 I 165044 (Opole)

4. Nazwy barwy żółtej i złotej w powieści Aleksandra Majkowskiego “Żëcé i przigodë Remusa” / Joanna Leman // W : Barwa w języku, literaturze i kulturze. 6 / pod red. nauk. Ewy Komorowskiej i Danuty Stanulewicz ; Uniwersytet Szczeciński, Szczecińskie Towarzystwo Naukowe. – Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2015. – S. 141-150

5. Słownik symboli / Juan Eduardo Cirlot ; przeł.[z hiszp.] Ireneusz Kania. – Wyd. 2. – Kraków : “Znak”, 2006. – S. 477 : Złoto
I 192644 (Opole)

6. Słownik symboli : ilustrowany przewodnik po tradycyjnych wyrażeniach obrazowych, znakach ikonicznych i emblematach / Jack Tresidder ; tł.[z ang.] Bożenna Stokłosa. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwo RM, 2005. – S. 255-256 : Złoto
C 192321 I 194695 (Opole)

7. Świat symboliki chrześcijańskiej / Dorothea Forstner ; przekł. z niem. i oprac. Wanda Zakrzewska, Paweł Pachciarek, Ryszard Turzyński. – Warszawa : “Pax”, 1990. – S. 146-149 : Złoto
M 045171 (Brzeg), C 045648 (Kluczbork), C 064284 M 054190 (Nysa), C 162354 I 162374 (Opole)

8. Techniki i materiały / Antonella Fuga ; [tł. Katarzyna A. Chmielewska]. – Warszawa : Arkady, 2008. – S. 300-301 : Złoto
I 202992 (Opole)

9. Złote medaliony rzymskie w Barbaricum : symbolika prestiżu i władzy społeczeństw barbarzyńskich u schyłku starożytności / Aleksander Bursche. – Warszawa : Institute of Archeology Warsaw University, 1998. – 306, [28] s. : fot. kolor., mapa ; 29 cm.

10. Złoto i skarby w bajce i mitologii / Jerzy Kawa // W : Bajka jako narzędzie w edukacji ekonomicznej w ujęciu interdyscyplinarnym / red. Katarzyna Anna Wiśniewska-Borysiak. – Warszawa : CeDeWu, 2020. – S. 55-72

11. Złoto : śladami najbardziej pożądanego przez ludzkość metalu / Matthew Hart ; tł. Marta Szablowska. – Warszawa : CeDeWu, 2015. – 229 s. ; 24 cm.

12. Złoto w przyrodzie i dziejach / Hubert Sylwestrzak. – Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Życie, cop. 1997. – 198, [2] s., [12] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.

 

Artykuły w czasopismach:

13. Barwa “złota” w utworach lirycznych Juliana Tuwima / Adrianna Seniów // Studia Językoznawcze. – T. 11 (2012), s. 187-208

14. Czy wszystkjo złoto, co się świeci? : powidoki wystawy “Gold” / Anna Kostrzyńska-Miłosz // Biuletyn Historii Sztuki. – R. 74, nr 3/4 (2012), s. 789-796
* Wystawa „Gold”, Wiedeń

15. Frazeologizmy z komponentem “złoto (złoty)”, “srebro (srebrny)” w polszczyźnie ogólnej / Elżbieta Skorupska-Raczyńska // Studia Językoznawcze. – T. 3 (2004), s. 299-316

16. Historia złota na Dolnym Śląsku / Andrzej Grodzicki // Roczniki Naukowe / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu. – [Nr] 6 (2004), s. 57-63

17. I w popiele się świeci : nowa gorączka złota / Wojciech Józef Burszta // Tygodnik Powszechny. – 2009, nr 44, s. 22-23
* Złoto – symbolika

18. Kolor złoty i srebrny w metaforach Bohdana Zaleskiego / Agnieszka Bal // Język Polski. – 2004, z. 4, s. 280-290

19. Kolor “żółty” i “złoty” w “Panu Tadeuszu” / Zofia Cygal-Krupa // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. – [Nr] 2 (2004), s. 59-69

20. “Mowa jest srebrem, a milczenie złotem” / Ewa Kowaliszyn-Konar // Przyroda Polska. – 2018, nr 11, dod. “Natura i Zdrowie”, s. 8-9

21. Nie wszystko zloto co się świeci / Ewa Kowaliszyn-Konar // Przyroda Polska. – 2018, nr 3, dod. “Natura i Zdrowie”, s. 8-9

22. Odkrycie na wagę złota / Sebastian J. Szybka // Tygodnik Powszechny. – 2018, nr 15, s. 52-55

23. Rola języka symbolicznego w edukacji ekonomicznej : na przykładzie nazw metaforycznych wykorzystujących domenę złota / Magdalena Bielenia-Grajewska // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. – 2015, nr 3, s. 57-70

24. Stratyfikacja słownictwa z komponentem nazwy barwy złotej w lirykach Leopolda Staffa : (część druga) / Mirosława Białoskórska // Studia Językoznawcze. – T. 14 (2015), s. 25-41

25. Strukturalno-semantyczna analiza słownictwa z komponentem nazwy barwy “złotej” w lirykach Leopolda Staffa. Cz. 3 / Mirosława Białoskórska // Studia Językoznawcze. – T. 15 (2016), s. 19-37

26. Złoto, kadzidło i mirra w dawnym kaznodziejstwie polskim / Roman Mazurkiewicz // Ruch Biblijny i Liturgiczny. – Vol. 71, nr 4 (2018), s. 321-339

27. Złoto w medycynie i kosmetyce / Barbara Wons // Przyroda Polska. – 2020, nr 9, dod. Natura i Zdrowie”, s. 3-4

28. Złoto zaczęło płakać krwawymi łzami : wokół motywów popiołu i złota w poezji Tadeusza Różewicza / Jacek Leociak // Konteksty. – 2015, nr 1-2, s. 455-465

 

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu