Złość, agresja i przemoc – warsztaty biblioterapeutyczne

W warsztatach dotyczących złości, agresji słownej i fizycznej rozmawiano podczas warsztatów biblioterapeutycznych 27 listopada 2019 r. Udział w nich wzięli uczniowie kl. V PSP z Wawelna. Celem spotkania było uświadomienie sobie swoich agresywnych zachowań w stosunku do innych, dostrzeganie je we własnym postępowaniu i najbliższym otoczeniu, a także poznanie metod zapobiegania agresji. Pretekstem do rozmów stał się tekst R.J. Wróbel ,,Siedmiu wspaniałych”.