Zioła, rośliny lecznicze

Książki:

1. Bylica zwyczajna (Arthemisa Vulgaris L.) : znaczenie w kulturze i medycynie ludowej oraz współczesnym lecznictwie / Joanna Typek // W : Fitoterapia w medycynie klinicznej, w dawnej tradycji leczniczej i we współczesnej kulturze popularnej : zagadnienia teoretyczne i praktyczne / pod red. Bożeny Płonki-Syroki, Andrzeja Syroki i Katarzyny Sudoł. – Wrocław : Quaestio, 2014. – S. 127-138

2. Kompozycje przyrody w ikonografii maryjnej na wybranych przykładach malarstwa niderlandzkiego i niemieckiego od XV do początku XVI wieku / Małgorzata Żak-Kulesza ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Filozofii. Instytut Kulturoznawstwa. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2017. – 438 stron : ilustracje ; 24 cm.

3. Lecznicze rośliny Biblii : tajemnice zdrowotne Pisma Świętego / Giuseppe Bertelli Motta ; tłumaczenie Agnieszka Zielińska ; konsultacje i uzupełnienie wydania polskiego Anita Magowska. – Kraków : Wydawnictwo Esprit, 2016. – E-book: Dane tekstowe: Plik tekstowy EPUB 4,54 MB, Plik tekstowy MOBI 8,82 MB, Plik tekstowy PDF 5,32 MB

4. Łaskawe ziele : mity, symbolika i fakty / Bogda Balicka, Zofia Górnicka-Kaczorowska ; il. Katarzyna Nowak. – Białystok : Studio Astropsychologii, 2003. – 227, [1] s. : rys. ; 24 cm.

5. Medycyna tradycyjna w Polsce / Barbara Ogrodowska. – Warszawa : Sport i Turystyka – Muza, 2012. -343, [5] s. : il. (gł. kolor.) ; 21 cm.

6. Podręczny zielnik średniowiecznego muzułmanina : „Księga dziwów stworzenia i cudów istnienia” Al-Quazwīnīego (XIII wiek) oraz zawarte w niej nazewnictwo i opisy roślin użytkowych. T. 1 / Adam Bieniek. – Kraków : Księgarnia Akademicka, cop. 2014. – 110 s. ; 24 cm.

7. Rośliny lecznicze w „Panu Tadeuszu” / Krzysztof Kmieć. – Poznań : Wydawnictwo Kontekst, 2005. – 79, [1] s. : il. ; 21 cm.

8. Sakronimy w polskim ludowym obrazie ziół / Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska. – Bibliogr. // W : W świecie nazw : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Czesławowi Kosylowi / pod red. Haliny Pelcowej. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. – S. 277-289
M 203884 (Opole)

9. Sekrety ziół : wiedza ludowa, magia, obrzędy, leczenie / Elżbieta Szot-Radziszewska. – Warszawa : Wydawnictwo Trio, 2005. – 279 s., [48] s. tabl. kolor. : il. ; 25 cm.

10. Świat roślin w tradycyjnych praktykach leczniczych wsi polskiej / Adam Paluch. – Wrocław : Wydaw. UW, 1984. – 352, [1] s., [2] s. fot. kolor : rys., err. ; 24 cm.

11. „Tysiąc magicznych ziół i grzybów”, czyli Magia, medycyna i nauka w cyklu o Harrym Potterze J.K. Rowling / Edyta Izabela Rudolf // W : Fitoterapia w medycynie klinicznej, w dawnej tradycji leczniczej i we współczesnej kulturze popularnej : zagadnienia teoretyczne i praktyczne / pod red. Bożeny Płonki-Syroki, Andrzeja Syroki i Katarzyny Sudoł. – Wrocław : Quaestio, 2014. – S. 171-183

12. Z historii i etymologii polskich nazw roślin leczniczych / Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki. Pracownia Historii Nauk o Leku. – Warszawa : Wydaw. IHNOiT. PAN, 1993. – 147 s. ; 24 cm.

13. „Zerwij ziele z dziewięciu miedz” … : ziołolecznictwo ludowe w Polsce w XIX i początku XX wieku / Adam Paluch. – Wrocław : PTL, 1989. – 166 s. : faks. ; 20 cm.

14. Zielnik czarodziejski to jest Zbiór przesądów o roślinach / przez Józefa Rostafińskiego. – Katowice : P.H.U Zeta Tadeusz Zawada, 2016. – [2], 191, [1] s. ; 22 cm. ISBN : 978-83-942425-9-6

15. Zioła-dziwy : z literackiego zielnika romantycznego / Wioleta Wenerska. – Lublin : Wydaw. Naukowe Gabriel Borowski, 2005. – 166 s. ; 24 cm.

16. Zioła z romantycznej „księgi natury” / Wioleta Wenerska. – Warszawa : Wioleta Wenerska, 2015. -121 s. ; 21 cm.

17. Ziołolecznictwo i jego rola w literaturze fantasy na przykładzie „Władcy Pierścieni” J.R.R. Tolkiena i cyklu o Ziemiomorzu U. Le Guin / Edyta Izabela Rudolf // W : Fitoterapia w medycynie klinicznej, w dawnej tradycji leczniczej i we współczesnej kulturze popularnej : zagadnienia teoretyczne i praktyczne / pod red. Bożeny Płonki-Syroki, Andrzeja Syroki i Katarzyny Sudoł. – Wrocław : Quaestio, 2014. – S. 161-170

Artykuły w czasopismach:

18. Biblijny zielnik / Małgorzata Marjampolska // Wszechświat. – T. 112, z. 7/9 (2011), s. 197-201

19. Cała zielna domowa apteka Wojszczanki? : o ziołach leczniczych w Soplicowskim dworze / Halina Chodurska // Studia Językoznawcze. – T. 17 (2018), s. 47-65

20. „Czarodziejskie” zioła Renaty z powieści Walerego Briusowa „Ognisty anioł” / Halina Chodurska // Studia Językoznawcze. – T. 15 (2016), s. 51-60

21. Głos Syreniusza w sprawie wykorzystywania roślin w magii / Sabina Kowalczyk // Meluzyna. – R. 7, nr 1 (2020), s. 17-31

22. Jaką moc ma „Święcone ziele”? : wokół epigramu Mikołaja Reja / Agata Starownik // Inskrypcje. – R. 7, z. 2 (2019), s. 43-53

23. Kilka uwag o historii nazw ziół z poradnika Piotra Krescencjusza (1571) / Joanna Kamper-Warejko // Studia Językoznawcze. – T. 8 (2009), s. 71-81

24. Ludowe wykorzystanie roślin przeciwdziałających złym mocom, chorobom i nieszczęściom / Marcin Stańczuk // Przyroda Polska. – 2016, nr 11, dod. „Natura i Zdrowie”, s. 11-12

25. Maryjny zielnik / Magdalena Łanuszka // Tygodnik Powszechny. – 2018, nr 16, s. 38-40

26. O pachnących ziółkach Zosi w polskiej epopei narodowej : (na marginesie prób identyfikacji) / Halina Chodurska // Studia Językoznawcze. – T. 14 (2015), s. 57-70

27. Rośliny lecznicze w ekslibrisie. Cz. 1 / Krzysztof Kmieć // Alma Mater. – Nr 70 (2005), s. 51

28. Rośliny lecznicze w ekslibrisie. Cz. 2 / Krzysztof Kmieć // Alma Mater. – Nr 71 (2005), s. 78

29. Rośliny lecznicze w ekslibrisie. Cz. 3 / Krzysztof Kmieć // Alma Mater. – Nr 72 (2005), s. 69-70

30. Rośliny lecznicze w ekslibrisie. Cz. 4 / Krzysztof Kmieć // Alma Mater. – Nr 73 (2005), s. 59

31. Rośliny lecznicze w ekslibrisie. Cz. 5 / Krzysztof Kmieć // Alma Mater. – Nr 74 (2005), s. 86

32. Rośliny lecznicze w ekslibrisie. Cz. 6 / Krzysztof Kmieć // Alma Mater. – Nr 75 (2005), s. 64-65

33. Rośliny lecznicze w ekslibrisie. Cz. 7 / Krzysztof Kmieć // Alma Mater. – Nr 76/77 (2005/2006), s. 63

34. Rośliny lecznicze w ekslibrisie. Cz. 8 / Krzysztof Kmieć // Alma Mater. – Nr 78 (2006), s. 47

35. Rośliny lecznicze w ekslibrisie. Cz. 9 / Krzysztof Kmieć // Alma Mater. – Nr 79 (2006), s. 59-60

36. Rośliny lecznicze w ekslibrisie. Cz. 10 / Krzysztof Kmieć // Alma Mater. – Nr 81 (2006), s. 53-54

37. Rośliny lecznicze w ekslibrisie. Cz. 11 / Krzysztof Kmieć // Alma Mater. – Nr 82 (2006), s. 67-68

38. Rośliny lecznicze w ekslibrisie. Cz. 12 / Krzysztof Kmieć // Alma Mater. – Nr 83 (2006), s. 59

39. Rośliny lecznicze w ekslibrisie. Cz. 13 / Krzysztof Kmieć // Alma Mater. – Nr 84 (2006), s. 45-46

40. Rośliny lecznicze w ekslibrisie. Cz. 14 / Krzysztof Kmieć // Alma Mater. – Nr 86 (2006), s. 73-74

41. Rośliny lecznicze w ekslibrisie. Cz. 15 / Krzysztof Kmieć // Alma Mater. – Nr 87/88 (2006/2007), s. 107

42. Rośliny lecznicze w ekslibrisie. Cz. 16 / Krzysztof Kmieć // Alma Mater. – Nr 89 (2007), s. 66-67

43. Rośliny lecznicze w ekslibrisie. Cz. 17 / Krzysztof Kmieć // Alma Mater. – Nr 90 (2007), s. 61

44. Rośliny lecznicze w ekslibrisie. Cz. 19 / Krzysztof Kmieć // Alma Mater. – Nr 91 (2007), s. 58-59

45. Rośliny lecznicze w ekslibrisie. Cz. 18 / Krzysztof Kmieć // Alma Mater. – Nr 92 (2007), s. 71

46. Rośliny lecznicze w ekslibrisie. Cz. 20 / Krzysztof Kmieć // Alma Mater. – Nr 93 (2007), s. 93

47. Rośliny lecznicze w ekslibrisie. Cz. 21 / Krzysztof Kmieć // Alma Mater. – Nr 94 (2007), s. 127

48. Rośliny lecznicze w ekslibrisie. Cz. 22 / Krzysztof Kmieć // Alma Mater. – Nr 95 (2007), s. 54

49. Rośliny lecznicze w ekslibrisie. Cz. 23 / Krzysztof Kmieć // Alma Mater. – Nr 96 (2007), s. 59

50. Rośliny lecznicze w ekslibrisie. Cz. 24 / Krzysztof Kmieć // Alma Mater. – Nr 98 (2007), s. 118

51. Rośliny lecznicze w ekslibrisie. Cz. 25 / Krzysztof Kmieć // Alma Mater. – Nr 100 (2008), s. 134

52. Rośliny lecznicze w ekslibrisie. Cz. 26 / Krzysztof Kmieć // Alma Mater. – Nr 101 (2008), s. 69

53. Rośliny lecznicze w ekslibrisie. Cz. 27 / Krzysztof Kmieć // Alma Mater. – Nr 102 (2008), s. 77

54. Rośliny lecznicze w ekslibrisie. Cz. 28 / Krzysztof Kmieć // Alma Mater. – Nr 103 (2008), s. 62

55. Rośliny lecznicze w ekslibrisie. Cz. 29 / Krzysztof Kmieć // Alma Mater. – Nr 104/105 (2008), s. 143

56. Rośliny lecznicze w ekslibrisie. Cz. 30 / Krzysztof Kmieć // Alma Mater. – Nr 107 (2008), s. 65

57. Rośliny lecznicze w ekslibrisie. [Cz.] 31 / Krzysztof Kmieć // Alma Mater. – Nr 108 (2008), s. 82

58. Rośliny przyprawowe – rośliny lecznicze jako motyw ekslibrisu / Krzysztof Kmieć // Analecta. – R. 13, z. 1/2 (2004), s. 221-239

59. Rośliny w wiedzy i wierzeniach ludowych / Elżbieta Umińska // Konteksty. – 1994, nr 3-4, s. 100-112

60. Rośliny zielarskie od zarania dziejów po trzecie tysiąclecie / Jerzy Lutomski // Rocznik Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie. – T. 22, (2001), s. 27-39

61. „Urtica, lamium vulgare album, lamium purpureum” : rzecz o pokrzywie – na podstawie Wielkiej Encyklopedii Francuskiej (1751-1772) / Małgorzata Posturzyńska-Bosko // Inskrypcje. – R. 7, z. 2 (2019), s. 55-62

62. Zielnik Wiesława Myśliwskiego – o języku fitoterapii w powieściach pisarza / Wojciech Kuska // Język, Religia, Tożsamość. – 2018, nr 2, s. 77-93

63. Zioła w magii, wierzeniach i obrzędach religijnych / Czesława Trąba, Krzysztof Rogut // Przyroda Polska. – 2012, nr 7, dod. „Natura i Zdrowie”, s. 6-8

64. Zioła w tradycji ludowej Podlasia / Barbara Górska // Ciechanowiecki Rocznik Muzealny. – T. 1 (2005), s. 7-41

65. Zioła z herbarium wschodniosłowiańskiego w polskiej literaturze romantycznej / Wioleta Wenerska // Slavia Orientalis. – 2006, nr 2, s. 187-198

66. Zwyczaj święcenia roślin na Matkę Boską Zielną / Czesława Trąba // Aura. – 2014, nr 8, s. 22-24

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu