Zespół Downa

Zestawienie bibliograficzne w wyborze.

Zespół Downa to zespół wad wrodzonych, wywołany nieprawidłową liczbą chromosomów. Charakteryzujący się m.in. niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub średnim oraz cechami dysmorfii, czyli zmian w wyglądzie. Oprócz tego w przebiegu choroby występuje szereg zaburzeń w budowie i funkcjonowaniu organizmu.
Bibliografia w wyborze „Zespół Downa” gromadzi piśmiennictwo z lat 2010–2020 i zawiera 96 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej. Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie, z podziałem na książki i artykuły z czasopism.
Wydawnictwa zwarte dostępne w PBW w Opolu i filiach oznaczone są sygnaturą.

Wydawnictwa zwarte:

1. ABC pedagoga specjalnego : razem łatwiej : nowe doświadczenia : poradnik dla nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi z niepełnosprawnością, dla studentów kierunków pedagogicznych oraz dla osób zainteresowanych kształceniem integracyjnym / Aleksandra Tomkiewicz-Bętkowska. – Razem łatwiej. – Wyd. 3 zm. – Kraków : “Impuls” 2016. – 262 s. : il. ; 24 cm.
M 054597 C 054598 (Brzeg), M 64731 (Kędzierzyn-Koźle), M 068363 (Nysa), M 215719 M 215720 M 215721 M 215722 M 215723 (Opole)

2. Akceptacja i adaptacja społeczna dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi / Izabela Plieth-Kalinowska, Adam Musielewicz. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019. – 136 s. : il. ; 24 cm.
M 220061 (Opole)

3. Cela : odpowiedź na zespół Downa / Anna Sobolewska. – Wyd. 3. rozsz. – Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. – Grupa Wydawnicza Foksal, 2015. – 301, [3] s., [48] s. tabl. kolor. : il. ; 21 cm.
C 191508 (Opole)

4. Dieta : problem dużej wagi : poradnik dla rodziców i opiekunów osób z zespołem Downa / [Agnieszka Jarosz et al.]. – Warszawa : Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani, 2011. – 67 s. : il. kolor. ; 24 cm

5. Dzieci i młodzież w społeczeństwie ryzyka : od wyzwań edukacyjnych do działań społecznych / red. nauk. Andrzej Olubiński, Dorota Zaworska-Nikoniuk. – Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2019. – 257 s. : wykr. ; 24 cm.
M 219966 (Opole)

6. Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w systemie edukacji / pod red. Marzeny Buchnat, Beaty Tylewskiej-Nowak. – Warszawa : Difin, 2012. – 148 s. : il. ; 23 cm.
M 211222 M 212741 (Opole)

7. Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych : diagnoza, edukacja, terapia / red. nauk. Barbara Winczura. – Wyd. 2. – Kraków : “Impuls”, 2014. – 431 s. : il. ; 24 cm.
M 63110 M 63111 (Kędzierzyn-Koźle), C 067454 (Nysa), M 212494 M 212495 M 212496 (Opole)

8. Dziecko z trudnościami w rozwoju / pod red. nauk. Stanisławy Mihilewicz. – Wyd. 3. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2010. – 154, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
C 051099 (Brzeg)

9. Dziecko z zaburzeniami w rozwoju : konteksty diagnostyczne i terapeutyczne / pod redakcją naukową Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. – Wyd. 3. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2019. – 308 s. : il. ; 24 cm.
M 65139 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 220306 M 220305 M 220133 (Opole)

10. Dziecko z zespołem Downa – wybrane zagadnienia terapii / red. nauk. Joanna Skibska i Małgorzata Martyniak. – Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2012. – 143 s. : il. (gł. kolor.) ; 26 cm.

11. Egzamin z miłości : refleksje matek dzieci z zespołem Downa : matki znane i mniej znane / [red. Alicja Suchcicka]. – Warszawa : Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani, 2011. – 168 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.

12. Fizykodiagnostyka i rehabilitacja w medycynie i stomatologii : zespół Downa / redakcja naukowa Teresa Matthews-Brzozowska, Ewa Mojs. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, 2018. – 165 stron : ilustracje ; 24 cm.

13. …jak pomóc? : dziecko z zespołem Downa – pierwsze dni / [red. Andrzej Suchcicki ; współpr. Wioletta Mikusek, Karolina Boguszewska, Ewa Szewczyk]. – Wyd. 2 zm. i popr. – Warszawa : Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani, 2010. – 48 s. : il. kolor. ; 24 cm.

14. Lista obecności : rozmowy z ojcami osób z zespołem Downa / Elżbieta Zakrzewska-Manterys. – Warszawa : Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani, 2011. – 144, [3] s. : il. ; 25 cm.

15. Mam zespół Downa / Helena Kraljič ; ilustracje Maja Lubi ; przekład Aleksandra Brożek-Sala. – Katowice : Wydawnictwo Piętka, [2017]. – [25] stron : ilustracje ; 32 cm.

16. Matka Downa : piętno, znaczenie, strategie / Marta Sałkowska. – Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2015. – 289 s. ; 24 cm.
M 214271 (Opole)

17. Metoda integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego / Bożenna Odowska-Szlachcic. – Gdańsk : “Harmonia”, 2010. – 156 s. : il. ; 21 cm.
M 62053 (Kędzierzyn-Koźle), C 052479 (Kluczbork), M 065673 (Nysa), M 202708 M 202765 (Opole)

18. Metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci : z perspektywy fenomenologii, neurobiologii i językoznawstwa / Jagoda Cieszyńska-Rożek. – Kraków : Omega Stage Systems – Jędrzej Cieszyński, 2013. – 469, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
M 64758 (Kędzierzyn-Koźle), C 054254 (Kluczbork), M 212238 M 211110 (Opole)

19. Moja samodzielność czyli O tym co może zrobić osoba z niepełnosprawnością intelektualną, aby być bardziej samodzielną / Piotr Sochalski. – Warszawa : Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, 2016. – 16 s. : il. kolor. ; 29 cm.

20. Nella : piękno nieoczekiwanego / Kelle Hampton ; [tł. Justyna Kucharska]. –
Poznań : Harbor Point Wydawnictwo Media Rodzina ; Jaworze : Wydawnictwo Rodzinne, 2012. – 308 s. : il. ; 20 cm.

21. Nie gryzę, nie biję, nie krzyczę / Bo Hejlskov Elvén ; przełożył: Robert Pucek. – Warszawa : “Linia”, 2018. – 253, [1] s. : il. ; 21 cm.
M 218577 M 218578 (Opole)

22. Niepełnosprawność intelektualna – wyuczona bezradność : uwarunkowania / Janusz Kirenko, Agnieszka Łaba-Hornecka. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018. – 280, [1] strona ; 24 cm.

23. Pomoc, wsparcie społeczne, poradnictwo : od teorii do praktyki / red. nauk. Magdalena Piorunek. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2016. – 613, [2] s. : il. ; 23 cm.
M 64002 (Kędzierzyn-Koźle), M 215869 M 215870 (Opole)

24. Problemy zdrowia psychicznego u osób z zespołem Downa / Ewa Zasępa. – Wyd. 2. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2014. – 140 s. ; 24 cm.
M 054063 (Brzeg)

25. Przedszkole w sytuacji trudnej : zdążyć z pomocą / red. nauk. Beata Szurowska. – Warszawa : “Difin”, 2019. – 312 s.: il. ; 23 cm.
M 057214 (Kluczbork), M 220362 M 220361 (Opole)

26. Psychiatria dzieci i młodzieży / pod red. Ireny Namysłowskiej ; aut. Wanda Badura-Madej [et al.]. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2011. – 526, [1] s. : rys., tab. ; 24 cm.
M 209151 (Opole)

27. Psychospołeczne funkcjonowanie osób z zespołem Downa / Ewa Zasępa. – Wyd. 2. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2012. – 157 s. ; 24 cm.
M 054066 (Brzeg), M 64484 (Kędzierzyn-Koźle)

28. Pytania, których się nie zadaje / [red. Jolanta Koral ; aut. Jolanta Grabowska et al.]. – Warszawa : Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa “Bardziej Kochani”, 2012. – 172 s. : il. kolor. ; 18×25 cm.

29. Rehabilitacja dziecka z zaburzeniami w rozwoju / Małgorzata Kowalska-Kantyka. – Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski, 2013. – 307 s. : il. ; 23 cm.
M 213100 M 213101 (Opole)

30. Rodzina w sytuacji trudnej : zdążyć z pomocą. Cz. 2 / red. nauk. Beata Szurowska. – Warszawa : “Difin”, 2019. – 195, [1] s. : il. ; 23 cm.
M 220176/II (Opole)

31. Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym : możliwości i ograniczenia rozwoju / red. nauk. Hanna Liberska. – Warszawa : Difin, 2011. – 278 s. : il. ; 23 cm.
M 054680 (Brzeg), M 62733 (Kędzierzyn-Koźle), M 207030 (Opole)

32. Terapia zajęciowa osób z niepełnosprawnością intelektualną / red. nauk. Edyta Janus. – Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018. – 335 s. : il. kolor. ; 24 cm.
M 64842 (Kędzierzyn-Koźle), M 069101 (Nysa), M 218041 M 218042 (Opole)

33. Trudna dorosłość osób z zespołem Downa : jak możemy wspomóc? / pod red. Bogusławy Beaty Kaczmarek. – Wyd. 2. – Kraków : “Impuls”, 2011. – 410 s. : il., tab. ; 24 cm.
M 054102 (Brzeg), M 205646 (Opole)

34. Twarze sukcesu : Zespół Downa / [red. Jolanta Koral, Andrzej Suchcicki]. –
Warszawa : Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa “Bardziej Kochani”, 2014. – 232 s. : il. kolor. ; 24 cm.

35. Uczeń z zespołem Downa : rozpoznanie czynników warunkujących powodzenie w szkole / Bartłomiej Skowroński. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2012. – 347 s. : il. ; 21 cm.

36. Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka / pod redakcją naukową Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. – Wyd. 6. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2016. – 462 s. : il. ; 24 cm.
M 054365 M 054366 (Kluczbork), M 069302 (Nysa), M 216747 M 216748 C 216698 (Opole)

37. Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju u dzieci z chorobami genetycznymi / red. Teresa Kaczan, Robert Śmigiel. – Wyd. 2. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2012. – 197, [2] s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
M 054021 (Brzeg), M 64494 (Kędzierzyn-Koźle)

38. Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa : teoria i praktyka / pod red. Bogusławy Beaty Kaczmarek. – Wyd. 2. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls” : na zlec. firmy Program Rozwoju Komunikacji MAKATON, 2014. – 442 s. : il. ; 24 cm.
C 054105 (Brzeg)

39. Wspomaganie rozwoju społecznego dziecka z zespołem Downa w przedszkolnej grupie rówieśniczej / Agnieszka Jędrzejowska. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2017. – 233 strony : ilustracje, fotografie ; 24 cm.

40. Wybrane uwarunkowania jakości życia rodziców dzieci i młodzieży z zespołem Downa / Lucyna Bobkowicz-Lewartowska. – Warszawa : Difin, 2013. – 263 s. : il. ; 23 cm.
M 63291 (Kędzierzyn-Koźle)

41. Wystarczy kochać : Karol zmienił nasze życie / Jadwiga Bilska, Paweł Bilski. – Częstochowa : Edycja Świętego Pawła : Fundacja Oczami Brata, 2015. – 183, [9] s. : il. ; 20 cm.

42. Zespół Downa / Elżbieta Maria Minczakiewicz. – Gdańsk : “Harmonia”, 2010. – 288 s. ; 21 cm.
M 212731 M 212732 M 209064 M 203652 (Opole)

43. Zespół Downa i medycyna / [pod red. Jolanty Wierzby]. – Warszawa : Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa “Bardziej Kochani, 2014. – 191 s. : il. kolor. ; 24 cm.

44. Zespół Downa : księga pytań i odpowiedzi / Elżbieta Maria Minczakiewicz. –
Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010. – 288 s. ; 21 cm.

45. Zespół Downa – pierwszy krok : praktyczny poradnik dla rodziców dzieci z zespołem Downa / Fundacja Wspierania Integracji Osób Niepełnosprawnych Strefa Integracji. – Poznań: Fundacja Wspierania Integracji Osób Niepełnosprawnych Strefa Integracji, 2019. – 24 strony : fotografie ; 21 cm.

46. Zespół Downa w XXI wieku / [red. Jolanta Koral ; aut. Andrzej Kochański et al.]. – Warszawa : Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa “Bardziej Kochani”, 2013. – 272 s. : il. ; 24 cm.

47. Żółte kółka : mam na imię Inna / napisała i zilustrowała Eliza Piotrowska. –
Wyd.2. – Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, [2018], 47, [1] strona : ilustracje ; 22 cm.

48. Życie z zespołem Downa : narracje biograficzne rodziców, rodzeństwa i dorosłych osób z zespołem Downa / Agnieszka Żyta. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2011. – 295 s. ; 24 cm.
M 207906 (Opole)

Artykuły z czasopism:

49. Atrakcyjność fizyczna a atrakcyjność społeczna dziecka z niepełnosprawnością : badanie eksperymentalne uczniów sprawnych z klas integracyjnych i ogólnodostępnych / Grzegorz Szumski, Izabela Aftewicz // Pedagogika Badania, Dyskusje, Otwarcia. – Z. 3 (2014), s. 35-45

50. Białko adhezyjne Zespołu Downa (DSCAM) / Katarzyna Stachowic // Wszechświat : tygodnik popularny poświęcony naukom przyrodniczym. T. – 118, z. 10/12 (2017), s. 280-286

51. Dialog w procesie uspołeczniania osób z niepełnosprawnością intelektualną / Irena Ramik-Mażewska // Wychowanie na co Dzień. – 2012, nr 1/2, s. 16-19

52. Dlaczego edukacja włączająca nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem? : doświadczenia i plany edukacyjne wobec dzieci z zespołem Downa w relacjach matek / Katarzyna Ćwirynkało, Agnieszka Żyta // Szkoła Specjalna. – T. 75, nr 3 (2014), s. 186-201

53. Down, kolega z pracy / Jakub Pacan // Tygodnik Solidarność : czasopismo NSZZ Solidarność. – 2018, nr 12, s. 20-21

54. Dzieci z sercem na dłoni / Bogusław Rąpała // Nasz Dziennik (Wyd. 3). – 2010, nr 277, s. 20-21

55. Dzieci z zespołem Downa – nieodkryty skarb / Alina T. Midro ; Zakład Genetyki Klinicznej Uniwersytetu w Białymstoku // Głos dla Życia : biuletyn obrońców życia. – 2018, nr 5, s. 26-27

56. Dziecko z zespołem Downa w szkole ogólnodostępnej? / Joanna Kruk-Lasocka, Bożena Bartosik, Anna Jakubowska // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. – Vol. 36, nr 2 (2017), s. 131-148

57. Iskierki / Monika Adamowska // Wysokie Obcasy : dodatek do Gazety Wyborczej. – 201 0, nr 20, s. 34-37

58. Kiedy Patryk poznał Annę / Eliza Olczyk // Wprost (Poznań). – 2015, nr 52, s. 44-45

59. Kreacja i sprawozdawczość w dziecięcych wyobrażeniach emocji : na podstawie wypowiedzi dzieci w normie intelektualnej i dzieci z zespołem Downa / Urszula Jęczeń // Logopedia. – T. 42 (2013), s. 167-17

60. Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Cz. 1 / Barbara Marcinkowska // Szkoła Specjalna. – T. 72, nr 3 (2011), s. 215-223

61. Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Cz. 2 / Barbara Marcinkowska // Szkoła Specjalna. – T. 72, nr 4 (2011), s. 296-302

62. Leki na zespół Downa : z prof. Andrzejem Kochańskim, lekarzem genetykiem, rozmawia Karolina Goździewska // Nasz Dziennik (Wyd. zasadnicze). – 2017, nr 144, dod. Magazyn nr 60, s. M2-M3

63. “Mam wrażenie, że Anieli niosą mnie wszędzie…” : Karol Nahlik w (nietypowej) refleksji / Dorota Krzemińska // Niepełnosprawność : półrocznik naukowy. – Nr 9 (2013), s. 72-92

64. Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z dzieckiem z zespołem Downa : studium przypadku / Katarzyna Zalewska, Joanna Nowak // Acta Elbingensia : rocznik naukowy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej. – 2015, nr 2, s. 9-25

65. Miłość osób z niepełnosprawnością intelektualną jako warość podmiotowa i przedmiotowa / Monika Parchomiuk // Niepełnosprawność i Rehabilitacja : kwartalnik Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. R. – 12, nr 3 (2012), s. 81-95

66. Modele rozumienia osiągnięć rozwojowych w procesie rehabilitacji osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną / Danuta Kopeć // Studia Edukacyjne. – Nr 13 (2010), s. 171-185

67. Najbardziej uciśniony naród świata / Wojciech Bonowicz // W Drodze (Poznań). – 2011, [nr] 9, s. 21-29

68. Neuropsychologiczne uwarunkowania zespołu Downa / Dawid Larysz, Konstancja Lubowiecka // Logopedia Silesiana. – T. 3 (2014), s. 125-132

69. Nie tylko jeden chromosom więcej / Dominika Kasińska ; rozm. przepr. Anna Szulc // Newsweek Polska. – 2013, nr 17, s. 26-28, 30

70. Ocalone życie / Beata Falkowska // Nasz Dziennik (Wyd. zasadnicze). – 2013, nr 99, dod. Magazyn nr 35, s. M6-M7

71. “On przyszedł do nas ze specjalną misją – żeby scalić mnie i męża” : relacje między rodzicami dzieci z zespołem Downa w doświadczeniach matek / Katarzyna Ćwirynkało, Agnieszka Żyta // Niepełnosprawność : półrocznik naukowy. – Nr 13 (2014), s. 80-96

72. Osobowość i zadowolenie z życia rodziców dzieci i młodzieży z zespołem Downa / Lucyna Bobkowicz-Lewartowska, Magdalena Mendyk // Niepełnosprawność : półrocznik naukowy. – Nr 6 (2011), s. 51-62

73. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w ośrodku wsparcia dziennego / Anna Szalast // Niepełnosprawność i Rehabilitacja : kwartalnik Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. – R. 12, nr 1 (2012), s. 31-40

74. Państwo dużo mówi, ale rodzice tych dzieci są skazani na siebie / Ewa Bilicka // Polska (Metropolia Warszawska, wyd. zasadnicze). – 2016, nr 84, s. 10-11

75. Podstawowe ograniczenia w rozwoju dzieci z zespołem Downa / Urszula Jęczeń // Logopedia. – [T.] 41 (2012), s. 109-119

76. Postawy młodzieży licealnej wobec osób z zespołem Downa / Anna Nawalana, Anna Majda // Niepełnosprawność i Rehabilitacja : kwartalnik Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. – R. 13, nr 4 (2013), s. 35-46

77. Profil psychospołecznego funkcjonowania ojców dzieci i młodzieży z zespołem Downa / Lucyna Bobkowicz-Lewartowska // Niepełnosprawność : półrocznik naukowy. – Nr 13 (2014), s. 97-111

78. “Przyjaciele dla naszych dzieci” : rola rodziców w organizacji procesu wspomagania rozwoju dzieci z zespołem Downa / Agnieszka Jędrzejowska // Wychowanie w Rodzinie. – 2015, t. 1, s. 335-344

79. Rodzice a seksualność osób z zespołem Downa / Agnieszka Żyta //Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo. – 2010, nr 1, s. 87-99

80. Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną : przeobrażenia na przestrzeni lat w Polsce / Gabriela Matczak ; Katolicki Uniwersytet Lubelski // Niepełnosprawność i Rehabilitacja : kwartalnik Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. – R. 16, nr 2 (2016), s. 90-107

81. Skuteczność kynoterapii w usprawnianiu komunikacyjnym dzieci z Zespołem Downa / Mariusz Korczyński, Judyta Popiołek // Zeszyty Naukowe – Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie. – T. 16 (2013), s. 139-158

82. Sport formą rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie / Ewa Strupińska-Thor, Sylwia Zalewska // Zeszyty Naukowe WSKFiT. – R. 6, nr 11 (2010), s. 21-37

83. Sposób na zespół Downa / Alberto Costa ; rozm. przepr. Beata Falkowska // Nasz Dziennik (Wyd. zasadnicze). – 2013, nr 301, dod. Magazyn nr 70, s. M10-M11

84. Szkoła kochania downów : czego mężczyźni uczą się od swoich dzieci / Piotr Pacewicz // Gazeta Wyborcza (Wyd. zasadnicze). – 2012, nr 41, s. 32-33

85. Takie dzieci nie mają prawa do życia? / Kazimierz Szałata // Niedziela (Wyd. zasadnicze). – 2010, nr 2, s. 24-25

86. “Welcome to the Real (?) World, Mr Down” : osoby z zespołem Downa w wirtualnej przestrzeni: obcy czy cyfrowi tubylcy? / Anna Bieganowska // Edukacja, Technika, Informatyka : teoretyczne i praktyczne problemy edukacji technicznej i zawodowej. – 2015, nr 4, s. 209-215

87. Wpływ ćwiczeń siłowych na poziom sprawności psychofizycznej osób z zespołem Downa / Tadeusz Stefaniak [et al.]. // Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. – T. 30 (2010), s. 76-82

88. Wpływ stymulacji metodą Vojty na rozwój psychoruchowy dzieci z zespołem Downa / Grażyna Elżbieta Dytrych // Neurologia Dziecięca. – Vol. 24, nr 48 (2015), s. 29-35

89. Wsparcie społeczne jako czynnik ochronny dla rodziców dzieci z zespołem Downa / Anna Kózka, Hanna Przybyła-Basista // Społeczeństwo i Edukacja : międzynarodowe studia humanistyczne. – 2016, nr 1, s. 139-150

90. Wspólnie czy osobno? : dylematy nauczania indywidualnego / Magdalena Małecka // Łużyckie Zeszyty Naukowe. – Z. 6/7 (2012/2013), s. 14-21

91. Wybrane problemy rehabilitacji w usprawnianiu osób z zespołem Downa / Małgorzata Piątek, Bartosz Molik ; Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie // Szkice Humanistyczne (Olsztyn). – T. 14, nr 4 (2014), s. 131-140

92. Zespół Downa – nie ma takiej choroby / Bożena Akdamit // Gazeta Wyborcza (Wyd. zasadnicze). – 2014, nr 81, s. 12-13

93. Zespół Downa to nie wyrok / Anna Bałaban // Nasz Dziennik (Wyd. zasadnicze). – 2014, nr 74, dod. Magazyn nr 83, s. M6-M7

94. Zupa na maryśce / Dorota Gudaniec ; rozm. przepr. Piotr Pacewicz // Wysokie Obcasy : dodatek do Gazety Wyborczej. – 2015, nr 18, s. 14-19

95. Życie toczy się całkiem normalnie / z Aleksandrą Więcką rozmawia Magdalena Rigamonti // Dziennik Gazeta Prawna : prawo, biznes, polityka. – 2018, nr 14, s. A2-A5

96. Życie to gra zespołowa / Marzena Zdanowska // Znak (Kraków). – 2017, nr 10, s. 28-35

Oprac.: Teresa Ptasińska
RZPWE PBW Filia w Nysie