ŻEROMSKI Stefan ( 1864-1925)

 

 

Moja ludzkość to Polacy, mój wszechświat – to moja ziemia, a mój Bóg-to Ojczyzna…”
Stefan Żeromski

Rok 2014 jest rokiem 150. rocznicy urodzin Stefana Żeromskiego, wybitnego prozaika, dramatopisarza, publicysty, pisarza, który zabierał głos we wszystkich istotnych sprawach dla kultury polskiej. Nazwany został w dwudziestoleciu międzywojennym “sumieniem narodu”. Autor m.in. “Przedwiośnia”, “Syzyfowych prac”, „Ludzi bezdomnych”, “Popiołów”, “Wiernej rzeki”, opowiadań: “Doktor Piotr”, “Zmierz”, “Rozdzióbią nas kruki, wrony…”, dramatów: “Ponad śnieg bielszym się stanę”, “Uciekła mi przepióreczka”, “Róża” oraz wielu innych dzieł.
Włączając się w obchody rocznicowe Wydział Informacji i Bibliografii opracował bibliografię rejestrującą publikacje dotyczące życia i twórczości Pisarza. Niniejsza bibliografia prezentuje teksty krytyczne na temat twórczości literackiej Żeromskiego, materiały dydaktyczne dotyczące opracowań lektur szkolnych, a także zbiory audiowizualne.
Bibliografia Stefan Żeromski (1864-1925) została sporządzona na podstawie automatycznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej. Gromadzi piśmiennictwo z lat 1902-2019, zawiera 986 pozycji bibliograficznych. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie według tytułów publikacji, wyróżniając wydawnictwa zwarte, artykuły w czasopismach, a także zbiory audiowizualne. Zachowano numerację ciągłą. Wydawnictwa dostępne w PBW w Opolu i filiach oznaczone są sygnaturami.

 

Bibliografia podmiotowa

 

Książki:

1. Andrzej Radek czyli Syzyfowe prace : powieść / Stefan Żeromski. – Toledo : A. A. Paryski, 1922. – 221 s.

2. Andrzej Radek czyli Syzyfowe prace : powieść / Stefan Żeromski. – Warszawa : Gebethner i Wolff ; Kraków : G. Gebethner i S-ka, 1910. – 288 s.

3. Andrzej Radek czyli Syzyfowe prace : powieść / Stefan Żeromski. – Wyd. nowe. – Warszawa : Kasa Przezorności i Pomocy Warszawskich Pomocników Księgarskich, 1916. – [4], 359 s.

4. Aryman mści się ; Godzina / Stefan Żeromski ; [posł. Jan Zygmunt Jakubowski]. – [Warszawa] : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1975. – [4], 84, [4] s. : il.
M 026987 (Kluczbork), M 025295 (Nysa)

5. Aryman mści się ; Godzina / Stefan Żeromski. – Warszawa : Gebethner i Wolff, 1904. – [2], 84, [1] s. : il.
Z 049839 Z 074012 (Opole)

6. Aryman mści się ; Godzina / Stefan Żeromski. – Wyd. 2. – Warszawa : Gebethner i Wolff, 1912. – [4], 94 s.
M 17629 (Kędzierzyn-Koźle)

7. Biała rękawiczka : sztuka w 3 aktach z prologiem i epilogiem / Stefan Żeromski. – Warszawa : Towarzystwo Wydawnicze, 1921. – Warszawa ; Kraków : Towarzystwo Wydawnicze, 121. – 140 s

8. Biała rękawiczka ; Turoń / Stefan Żeromski ; opracowała Justyna Kołodziejczyk, Beata Utkowska. – Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo ; Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2017. – 508, [4] strony, [1] karta tablic : ilustracja ; 20 cm. – (Pisma zebrane. Seria 3, Dramaty / Stefan Żeromski ; pod redakcją Zbigniewa Golińskiego ; kontynuacja pod red. Zdzisława Jerzego Adamczyka )

9. Bicze z piasku : szkice publicystyczne / Stefan Żeromski. – Warszawa : Towarzystwo Wydawnicze ; Kraków : Wydawnictwo J. Mortkowicza, 1925. – 121, [2] s. – ( Pisma Stefana Żeromskiego : pierwsze wydanie zbiorowe )
Z 031647 (Opole)

10. Charitas : powieść / Stefan Żeromski ; il. Krzysztofa Henisza. – Warszawa : “Czytelnik”, 1956. – 362, [1] s., [4] k. tabl. : il. – ( Walka z szatanem / Stefan Żeromski ; 3 )
M 002609 (Brzeg), C 002019/III (Kluczbork), M 001705 (Nysa), M 076922/III, MP 014794/III, MP 014795/III (Opole)

11. Charitas : powieść / Stefan Żeromski ; oprac. tekstu Stanisław Pigoń. – Warszawa : “Czytelnik”, 1966. – 364, [3] s. – ( Walka z szatanem / Stefan Żeromski ; [3] )
M 014419/III (Kluczbork)

12. Charitas : powieść / Stefan Żeromski ; oprac. tekstu Stanisław Pigoń. – [Wyd. 7]. – Warszawa : “Czytelnik”, 1970. – 407, [1] s. – ( Powieści / Stefan Żeromski ; oprac. tekstu Stanisław Pigoń )
M 073192/III (Opole)

13. Charitas : powieść / Stefan Żeromski ; [posł. Ewy Korzeniewskiej ] ; il. Krzysztofa Henisza. – Warszawa : “Czytelnik”, 1954. – 271, [1] s., [4] k. tabl. – ( Walka z szatanem / Stefan Żeromski ; 3 )
MP 009495 MP 009498 (Opole)

14. Charitas : powieść / Stefan Żeromski. – Warszawa : “Czytelnik”, 1974. – 404, [4] s. – (Dzieła : nowele, powieści, dramaty / Stefan Żeromski ; oprac. tekstu Stanisław Pigoń ; [t.] 18 )
M 085442/XVIII M 085443/XVIII (Opole)

15. Charitas : powieść / Stefan Żeromski. – Wyd. 2. – Warszawa : J. Mortkowicz, 1921. – [4], 409, [1] s. – ( Walka z szatanem / Stefan Żeromski ; 3 )
Z 210074 (Opole)

16. Cwałem, galopem : opowieści z wojny bolszewickiej / Stefan Żeromski ; [wybór i posłowie Bohdan Kubicki]. – Sopot : “Modem”, 1990. – 173, [3] s. : rys.
M 162479 (Opole)

17. Dla młodzieży : wybór z pism. Ks. 1 / Stefan Żeromski. – Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo J. Mortkowicza : Towarzystwo Wydawnicze, 1921 [post. 1922]. – 136, [1] s

18. Dla młodzieży : wybór pism. Ks. 2 / Stefan Żeromski. – Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo J. Mortkowicza : nakł. Towarzystwa Wydawniczego, 1922 ( Warszawa : Drukarnia Naukowa). – 153, [2] s

19. Dla młodzieży. – Wyd. nowe. – Londyn : Świat. Zw. Polaków z Zagranicy, 1945. – 146 s.

20. Do swego Boga ; Rozdzióbią nas kruki, wrony / Stefan Żeromski. – Warszawa ; Kraków [etc.] : Gebethner i Wolff, [1931]. – 30 s. – (Bibljoteczka Uniwersytetów Ludowych i Młodzieży Szkolnej ; 218)

21. Doktor Piotr : opowiadania / Stefan Żeromski. – Wyd. 1 masowe. – Warszawa : “Książka i Wiedza” 1968. – 114, [4] s. – ( Koliber )
M 064485 M 064486 (Opole)

22. Doktor Piotr ; Siłaczka / Stefan Żeromski. – Białystok : Przedsiębiorstwo Handlowo-Wydawnicze Elan, [2010]. – 60 s. – Baza Lektur Szkolnych

23. Doktor Piotr ; Siłaczka / Stefan Żeromski. – Warszawa : “Czytelnik”, 1960. – 63, [1] s.
M 007025 M 007026 (Kluczbork)

24. Doktor Piotr ; Siłaczka : opowiadania / Stefan Żeromski. – Warszawa : “Czytelnik”, 1951. – 63, [1] s.
M 076907 M 076908 M 076909 (Opole)

25. Doktor Piotr i inne opowiadania / Stefan Żeromski ; il. Szymon Kobyliński ; wybór, Barbara Walczyna ; posł., Antonina Lubaszewska. – Warszawa : “Nasza Księgarnia”, 1989. – 190, [1] s. : il.
M 044492 (Brzeg), M 160154 M 162969 (Opole)

26. Dramatu akt pierwszy / Stefan Żeromski ; z autografu wyd. Stanisław Pigoń ; [oprac. graf. Andrzej Heidrich]. – Warszawa : “Czytelnik”, 1960. – 87, [1] s. : il., 1 portr.
M 024659 M 024660 (Opole)

27. Duma o hetmanie i inne opowiadania / Stefan Żeromski. – Warszawa : “Czytelnik”, 1973. – 252 s. – ( Dzieła : nowele, powieści, dramaty / Stefan Żeromski ; oprac. tekstu Stanisław Pigoń ; [t.] 3 )
M 085442/III M 085443/III (Opole)

28. Duma o hetmanie i inne opowiadania / Stefan Żeromski. – Warszawa : “Czytelnik”, 1972. – 256, [4] s. – (Nowele i opowiadania / Stefan Żeromski ; ; oprac. tekstu Stanisław Pigoń )
M 019689 (Brzeg), M 079451 (Opole)

29. Duma o hetmanie i inne opowiadania / Stefan Żeromski ; oprac. tekstu Stanisław Pigoń. – Warszawa : “Czytelnik”, 1966. – 232, [4] s., [1] k. tabl. : il.
M 007252 (Brzeg)

30. Duma o hetmanie i inne opowiadania / Stefan Żeromski ; il. Jana M. Szancera. – Warszawa : “Czytelnik”, 1957. – 229, [2] s., [6] k. tabl. : il. – (Dzieła. 1, Nowele i opowiadania / Stefan Żeromski ; pod red. Stanisława Pigonia ; wstęp Henryka Markiewicza ; t. 3 )
M 002724 (Brzeg), C 002115 (Kluczbork), M 001814 (Nysa), M 076912 (Opole)

31. Duma o hetmanie i inne utwory epickie / Stefan Żeromski ; oprac. Zbigniew Goliński. – Warszawa : “Czytelnik”, 1987. – 313, [2] s., 1 k. tabl. : il., 1 portr. – ( Pisma zebrane. Seria 1, Nowele, opowiadania i inne utwory epickie / Stefan Żeromski ; pod red. Zbigniewa Golińskiego ; Instytut Badań Literackich PAN ; 3 )
M 041735/III (Kluczbork), M 048865 (Nysa), M 126767/III (Opole)

32. Dzieje grzechu / Stefan Żeromski ; [oprac. tekstu Stanisław Pigoń. T.] 1-2. – [Wyd. 9]. – Szczecin : “Glob”, 1985. – 2 t. w 1 wol. (429, [3] s.)
M 46671 (Kędzierzyn-Koźle), M 039481 (Kluczbork), M 046833 M 046834 (Nysa), M 142560 (Opole)

33. Dzieje grzechu / Stefan Żeromski ; oprac. tekstu Stanisław Pigoń. – Warszawa : “Czytelnik”, 1966. – 574, [2] s. : il.
M 006899 M 006900 (Brzeg)

34. Dzieje grzechu. T.1 / Stefan [nazw.] = Zych Maurycy [pseud.] Żeromski. – Wyd. 8. – Warszawa : “Czytelnik”, 1976. – 311, [1] s. – ( Seria z Delfinem. )
M 027121/I (Kluczbork), M 026179/I (Nysa)

35. Dzieje grzechu. T. 2 / Stefan [nazw.] = Zych Maurycy [pseud.] Żeromski. – Wyd. 8. – Warszawa : “Czytelnik”, 1976. – 257, [3] s. – ( Seria z Delfinem )
M 027122/II, (Kluczbork), M 026179/II (Nysa)

36. Dzieje grzechu. T. 1 / Stefan Żeromski ; il. Moniki Żeromskiej ; [oprac. graf. Jan S. Miklaszewski]. – Warszawa : Czytelnik, 1957. – 326, [1] s., [6] k. tabl. : il.
M 004109/I (Kluczbork)

37. Dzieje grzechu. T. 2 / Stefan Żeromski ; il. Moniki Żeromskiej ; [oprac. graf. Jan S. Miklaszewski]. – Warszawa : Czytelnik, 1957. – 274, [1] s., [6] k. tabl. : il.
M 004110/II (Kluczbork)

38. Dzieje grzechu / t. 1. Stefan Żeromski ; il. Moniki Żeromskiej. – Warszawa : “Czytelnik”, 1956. – 326, [6] s. : il. – ( Dzieła / Stefan Żeromski. Powieści ; 7 )
C 001637/I (Kluczbork), M 001443/I (Nysa)

39. Dzieje grzechu / t. 2. Stefan Żeromski ; il. Moniki Żeromskiej. – Warszawa : “Czytelnik”, 1956. – 274, [4] s. : il. – ( Dzieła / Stefan Żeromski. Powieści ; 8 )
C 001638/II (Kluczbork), M 001443/II (Nysa)

40. Dzieje grzechu. T. 1 / Stefan Żeromski. – Warszawa : “Czytelnik”, 1974. – 364, [3] s. – (Dzieła : nowele, powieści, dramaty / Stefan Żeromski ; oprac. tekstu Stanisław Pigoń ; [t.] 12 )
M 085442/XII (Opole)

41. Dzieje grzechu. T. 2 / Stefan Żeromski. – Warszawa : “Czytelnik”, 1974. – 312, [4] s. – (Dzieła : nowele, powieści, dramaty / Stefan Żeromski ; oprac. tekstu Stanisław Pigoń ; [t.] 13 )
M 085442/XIII (Opole)

42. Dzieje grzechu. T. 1 / Stefan Żeromski. – Wyd. 6. – Warszawa : “Czytelnik”, 1970. – 366, [2] s. – ( Powieści / Stefan Żeromski ; oprac. tekstu Stanisław Pigoń )
M 002335/I (Brzeg), M 018129/I (Kluczbork), M 067298/I (Opole)

43. Dzieje grzechu. T. 2 / Stefan Żeromski. – Wyd. 6. – Warszawa : “Czytelnik”, 1970. – 314, [2] s. ; 21 cm. – (Powieści / Stefan Żeromski ; oprac. tekstu Stanisław Pigoń )
M 002335/II (Brzeg), M 018130/II (Kluczbork), M 067298/II (Opole)

44. Dzieje grzechu : powieść. T. 1 / Stefan Żeromski. – Warszawa : “Czytelnik”, 1949. – 330, [1] s. – (Pisma / Stefan Żeromski ; pod red Stanisława Pigonia ; t. 12 )
MP 000959/I (Opole)

45. Dzieje grzechu : powieść. T. 2 / Stefan Żeromski. – Warszawa : “Czytelnik”, 1949. – 273, [1] s. – (Pisma / Stefan Żeromski ; pod red Stanisława Pigonia ; t. 13 )
MP 000959/II (Opole)

46. Dziennik podróży / Stefan Żeromski ; przygotowała do druku Hanna Mortkowiczówna. – Warszawa : Towarzystwo Wydawnicze ; Kraków : Wydawnictwo J. Mortkowicza, 1933. – [4], III, 130 s.

47. Dziennik z wiosny 1891 roku / Stefan Żeromski ; oprac. Zdzisław Jerzy Adamczyk i Zbigniew Goliński. – Kielce : Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego, 2000. – 64, [2] s.

48. Dzienniki. T. 1 / Stefan Żeromski ; oprac. i przedm. opatrzył Jerzy Kądziela. – [Wyd. 2 uzup.]. – Warszawa : “Czytelnik”, 1963 . – 311 s. : il., portr. – (Dzieła. 5, Dzienniki / Stefan Żeromski ; pod red. Stanisława Pigonia ; wstęp Henryka Markiewicza ; t. 1 )
M 011179/I (Brzeg), M 039603/I M 039604/I (Opole)

49. Dzienniki. T. 2 / Stefan Żeromski ; oprac. i przedm. opatrzył Jerzy Kądziela. – [Wyd. 2 uzup.]. – Warszawa : “Czytelnik”, 1964. – 409,[2] s., [8] k.tabl. : il., faks., fot., portr. – (Dzieła. 5, Dzienniki / Stefan Żeromski ; pod red. Stanisława Pigonia ; wstęp Henryka Markiewicza ; t. 2 )
M 011179/II (Brzeg), M 039604/II (Opole)

50. Dzienniki. T. 3 / Stefan Żeromski ; oprac. i przedm. opatrzył Jerzy Kądziela. – [Wyd. 2 uzup.]. – Warszawa : “Czytelnik”, 1964. – 309,[2] s., [8] k.tabl. : il., faks., portr. – (Dzieła. 5, Dzienniki / Stefan Żeromski ; pod red. Stanisława Pigonia ; wstęp Henryka Markiewicza ; t. 3 )
M 011179/III (Brzeg), M 018062/III (Nysa), M 039603/III M 039604/III (Opole)

51. Dzienniki. T. 4 / Stefan Żeromski ; oprac. i przedm. opatrzył Jerzy Kądziela. – [Wyd. 2 uzup.]. – Warszawa : “Czytelnik”, 1965. – 337,[2] s., [8] k.tabl. : il., faks., portr. – (Dzieła. 5, Dzienniki / Stefan Żeromski ; pod red. Stanisława Pigonia ; wstęp Henryka Markiewicza ; t. 4 )
M 006114, M 011179/IV (Brzeg), C 017994/IV (Kluczbork), M 039603/IV M 039604/IV (Opole)

52. Dzienniki. T. 5 / Stefan Żeromski ; oprac. i przedm. opatrzył Jerzy Kądziela. – [Wyd. 2 uzup.]. – Warszawa : “Czytelnik”, 1965. – 305,[2] s., [16] k.tabl. : il., fot., faks. – (Dzieła. 5, Dzienniki / Stefan Żeromski ; pod red. Stanisława Pigonia ; wstęp Henryka Markiewicza ; t. 5 )
M 006335, M 011179/V (Brzeg), M 018063/V (Nysa), M 039604/V (Opole)

53. Dzienniki. T. 7, Przypisy, słowniki, skorowidze / Stefan Żeromski ; oprac. Jerzy Kądziela. – Warszawa : “Czytelnik”, 1970. – 717,[2] s. – (Dzieła. 5, Dzienniki / Stefan Żeromski ; pod red. Stanisława Pigonia ; wstęp Henryka Markiewicza ; t. 7)
M 011179/VII, (Brzeg), M 039604/VII (Opole)

54. Dzienniki. [T.] 1, 1882-1886 / Stefan Żeromski. – Warszawa : Czytelnik, 1953. – 562, [2] s. : il.
M 23713/I (Kędzierzyn-Koźle), MP 008302/I (Opole)

55. Dzienniki. 2, 1886-1887 / Stefan Żeromski. – Warszawa : Czytelnik, 1954. – 642 s., [21] s. fot., portr.
M 23713/II (Kędzierzyn-Koźle), MP 008302/II (Opole)

56. Dzienniki. 3, 1888-1891 / Stefan Żeromski. – Warszawa : Czytelnik, 1956. – 701 s., [56] s. tabl.
M 23713/III (Kędzierzyn-Koźle)

57. Dzienniki : przypisy, słowniki, skorowidze / Stefan Żeromski ; oprac. Jerzy Kądziela. – Warszawa : „Czytelnik”, 1970. – 717, [2] s. – (Dzieła. 5, Dzienniki / Stefan Żeromski ; pod red. Stanisława Pigonia ; wstęp Henryka Markiewicza ; t. 7)

58. Dzienniki : wybór / Stefan Żeromski ; oprac., Jerzy Kądziela. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980. – LXXIX,[1],717,[3] s., [1] k.tabl. : il., 1 portr. – ( Biblioteka Narodowa. Seria 1 ; nr 238 )
M 028324 (Brzeg), M 39781 M 39782 (Kędzierzyn-Koźle), C 033617 (Kluczbork), M 123136 M 123137 M 123138 M 123606 M 209236 (Opole)

59. Dzienników tom odnaleziony / z autografu do dr. przygot., wstępem i przypisami opatrzył Jerzy Kądziela. – [Warszawa] : “Czytelnik”, 1973. – 286, [5] s., [8] k. tabl. : il., faks., fot., portr.
M 26075 (Kędzierzyn-Koźle), C 023589 (Kluczbork), M 021292 Nysa, M 087946 (Opole)

60. Echa leśne / Stefan Żeromski ; [zdobienia Jan Bukowski ; posł. Jan Zygmunt Jakubowski]. – Warszawa : “Czytelnik”, 1969. – 43, [1], VI, [2] s. : il.
M 17628 (Kędzierzyn-Koźle), M 063628 M 063629 M 063630 (Opole)

61. Echa leśne i inne opowiadania / Stefan Żeromski. – Wyd. 1 masowe. – Warszawa : “Książka i Wiedza”, 1972. – 166, [2] s.

62. Echa leśne ; Wszystko i nic ; Puszcza jodłowa / Stefan Żeromski . – Warszawa : J. Mortkowicz, 1929 [rz.]. – 24, 52, 28 s. – (Utwory epickie Stefana Żeromskiego : wydane w dziesiątą rocznicę odrodzenia Państwa Polskiego ; t. 5)

63. Elegie i inne pisma literackie i społeczne / Stefan Żeromski ; do dr. przygot. Wacław Borowy. – Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo J. Mortkowicza : nakład T-wa Wydawniczego, 1928. – VIII, 425, [2] s., [1] k. portr., [6] k. faks.

64. Grzech ; Biała rękawiczka / Stefan Żeromski. – Warszawa : “Czytelnik”, 1956. – 233, [2] s. – (Dzieła. 3, Dramaty / Stefan Żeromski ; pod red. Stanisława Pigonia ; wstęp Henryka Markiewicza ; t. 3 )
M 002528 (Brzeg), C 001940/III (Kluczbork), M 001638 (Nysa), MP 015115 MP 015116 (Opole)

65. Grzech : dramat w 4 aktach / Stefan Żeromski ; oprac. Leon Kruczkowski. – Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza ”Czytelnik”, 1951. – 81 s.
MP 001852 (Opole)

66. Grzech : dramat w 5 aktach / Stefan Żeromski. – [s.l.] : “Czytelnik”, 1950 – 97, [1] s. – (Pisma / Stefan Żeromski ; pod red. Stanisława Pigonia. T. 22, Dramaty ; 3, z. 1. )
M 082398 (Opole)

67. Grzech : dramatu akt pierwszy ; Biała rękawiczka / Stefan Żeromski. – Warszawa : “Czytelnik”, 1975. – 302,[6] s. – (Dzieła : nowele, powieści, dramaty / Stefan Żeromski ; oprac. tekstu Stanisław Pigoń ; [t.] 22 )
M 085442/XXII M 085443/XXII (Opole)

68. Grzech ; Dramatu akt pierwszy ; Biała rękawiczka / Stefan Żeromski ; oprac. Stanisław Pigoń. – Warszawa : “Czytelnik”, 1966. – 279, [4] s., [1] k. tabl. : il.
M 006663 (Brzeg), M 10071 (Kędzierzyn-Koźle), M 012569 M 012750 (Kluczbork), M 007840 (Nysa)

69. Inter arma / Stefan Żeromski. – Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo J. Mortkowicza, 1920. – 78, [1] s.
M 20551 (Kędzierzyn-Koźle)

70. Izbrannye proizvedeniâ / Stefan Žeromskij. – Utwory wybrane. – Moskva : Izdatel’stvo Literatury na Inostrannyh Âzykah, 1954. – 374, [2] s., [1] k. tabl. : portr.
M 001494 (Kluczbork), M 001304 (Nysa), MP 010674 MP 010675 (Opole)

71. Kielce Żeromskiego : wybór cytacji z utworów Stefana Żeromskiego / wstęp, red. oraz oprac. graf. i typograf. Kazimiera i Andrzej Zapałowie. – Kielce : Muzeum Narodowe, 1984. – [20] s., [6] k. tabl. : il.

72. Listy do Henryka Bukowskiego / Stefan Żeromski ; tekst oprac., wstępem i komentarzem opatrzyła Władysława Wasilewska. – Warszawa : “Czytelnik”, 1975. – 517, [3] s., [1] k. tabl., [30] s. : il., faks., fot., portr.
M 019286 (Brzeg), M 29983 (Kędzierzyn-Koźle), M 026986 (Kluczbork), M 025766 (Nysa), M 097584 (Opole)

73. Listy 1884-1892 / Stefan Żeromski ; oprac. Zdzisław Jerzy Adamczyk. – Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN [Polskiej Akademii Nauk] : “Czytelnik”, 2001. – 363, [2] s. : il. – Pisma zebrane. Seria 6, Listy / Stefan Żeromski ; pod red. Zbigniewa Golińskiego ; 34

74. Listy 1893-1896 / Stefan Żeromski ; oprac. Zdzisław Jerzy Adamczyk. – Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN [Polskiej Akademii Nauk] : “Czytelnik”, 2001. – 412, [1] s. : il. – Pisma zebrane. Seria 6, Listy / Stefan Żeromski ; pod red. Zbigniewa Golińskiego ; 35

75. Listy 1897-1904 / Stefan Żeromski ; oprac. Zdzisław Jerzy Adamczyk. – Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN [Polskiej Akademii Nauk] : “Czytelnik”, 2003. – 336, [4] s., [1] k. tabl. : il. – Pisma zebrane. Seria 6, Listy / Stefan Żeromski ; pod red. Zbigniewa Golińskiego ; 36

76. Listy 1905-1912 / Stefan Żeromski ; oprac. Zdzisław Jerzy Adamczyk. – Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza “Czytelnik”, 2006. – 448, [1] s. : il. – Pisma zebrane. Seria 6, Listy / Stefan Żeromski ; pod red. Zbigniewa Golińskiego

77. Listy 1913-1918 / Stefan Żeromski ; oprac. Zdzisław Jerzy Adamczyk. – Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza “Czytelnik”, 2008. – 397, [3] s. : il. – Pisma zebrane. Seria 6, Listy / Stefan Żeromski ; pod red. Zbigniewa Golińskiego

78. Ludzie bezdomni / Stefan Żeromski ; il. Krzysztofa Henisza. – Warszawa : “Czytelnik”, 1956. – 373, [2] s. – (Dzieła. 2 /Stefan Żeromski ; pod red. Stanisława Pigonia, t. 3 )
M 002440 M 002441 (Brzeg), C 001868/III M 001864 (Kluczbork), M 001556 M 001555 (Nysa), M 076916 MP 013585 MP 013778 (Opole)

79. Ludzie bezdomni / Stefan Żeromski. – Kraków : “Greg”, [1995]. – 255 s.
M 184586 (Opole)

80. Ludzie bezdomni / Stefan Żeromski. – Lublin : Wydawnictwo Lubelskie , 1987. – 355 s.
M 040904 (Brzeg)

81. Ludzie bezdomni / Stefan Żeromski ; opracowały Anna Popławska, Honorata Liszka ; [ilustracje Jolanta Adamus Ludwikowska]. – Wyd. 3. poprawione.- Kraków : Wydawnictwo Greg, 2017. – 263 strony : ilustracje ; 21 cm.

82. Ludzie bezdomni / Stefan Żeromski ; oprac. Irena Maciejewska. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 1987. – CXLVII, [1], 408, [3] s. – ( Biblioteka Narodowa. Seria 1 ; nr 254 )
M 053597 (Brzeg), M 049186, M 049187 (Nysa), M 152057, M 152058, M 159517 (Opole)

83. Ludzie bezdomni / Stefan Żeromski ; oprac. Stanisław Pigoń. – Warszawa : “Czytelnik”, 1963. – 373,[3] s.
M 6081 (Kędzierzyn-Koźle), M 007990 (Kluczbork)

84. Ludzie bezdomni / Stefan Żeromski ; [posł. Danuta Zawiślan]. – [Wyd. 27 i. e. 29]. – Warszawa : “Książka i Wiedza”, 1985. – 348, [4] s.
M 58833 (Kędzierzyn-Koźle)

85. Ludzie bezdomni : powieść / Stefan Żeromski ; posł. Zofii Stefanowskiej ; il. Krzysztofa Henisza. – Warszawa : Spółdzielnia Wydawniczo-Oświatowa “Czytelnik”, 1951. – 376, [4] s. : il.
M 001502 (Brzeg), M 000743 (Nysa), M 034074 (Opole)

86. Ludzie bezdomni / Stefan Żeromski ; [posłowiem opatrzyła Danuta Zawiślan]. – [Wyd. 26]. – Warszawa : “Książka i Wiedza”, 1982. – 348, [4] s.
M 039885, 041796, M 041797, M 041798, M 041799 (Nysa)

87. Ludzie bezdomni / Stefan Żeromski. – Warszawa : “Czytelnik”, 1973. – 400,[3] s. – ( Biblioteka Klasyki Polskiej i Obcej / “Czytelnik” )
M 014044 M 053645 (Brzeg), M 27122 (Kędzierzyn-Koźle), M 019964 M 019965 (Nysa), M 082098 M 082101 M 082103 M 086412 M 086439 M 086448 M 086455 M 086473 (Opole)

88. Ludzie bezdomni / Stefan Żeromski. – Warszawa : “Czytelnik”, 1971. – 441 s.
M 000922 (Kluczbork), M 073597 M 073598 M 073599 (Opole)

89. Ludzie bezdomni / Stefan Żeromski. – Warszawa : “Czytelnik”, 1968. – 359 s.
M 011236 (Brzeg), M 059159,M 059160 M 059161 M 059162 M 059163 (Opole)

90. Ludzie bezdomni / Stefan Żeromski. – Warszawa : “Czytelnik”, 1954. – 393,[3] s.
M 076931 (Opole)

91. Ludzie bezdomni / Stefan Żeromski. – Warszawa : “Czytelnik”, 1949. – 372,[5] s.
M 076928 M 076929 M 076930 M 082399 (Opole)

92. Ludzie bezdomni : powieść / Stefan Żeromski. – Warszawa : “Czytelnik”, 1971. – 441 s.
M 018140 (Kluczbork)

93. Ludzie bezdomni : powieść / Stefan Żeromski ; [wstęp Danuta Zawiślan]. – Warszawa : “Czytelnik”, 1967. – 357, [3] s.
M 014761 M 014762 M 014763 (Kluczbork)

94. Ludzie bezdomni / Stefan Żeromski. – [Wyd. 27]. – Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1982. – 348, [4] s.
M 031153 M 031154 M 032040 M 032187 M 034260 (Brzeg), M 041039 M 059928 (Nysa) , M 128453 M 128454 (Opole)

95. Ludzie bezdomni / Stefan Żeromski. – [Wyd. 25]. – Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1980. – 356, [4] s.
M 027174 M 030521 M 030522 M 030592 (Brzeg)

96. Ludzie bezdomni / Stefan Żeromski. – [Wyd. 31 i. e. 33]. – Warszawa : “Czytelnik”, 1989. – 346, [6] s.
M 053646 (Brzeg)

97. Ludzie bezdomni / Stefan Żeromski. – [Wyd. 30]. – Warszawa : “Czytelnik”, 1987. – 346,[6] s.
M 153948 (Opole)

98. Ludzie bezdomni : powieść / Stefan Żeromski. – Wyd. 18. – Warszawa : “Czytelnik”, 1969. – 357, [3] s.
Sygn. M 018139 (Kluczbork)

99. Ludzie bezdomni : powieść / Stefan Żeromski. – Wyd. 13. – Warszawa : “Czytelnik”, 1962. – 394, [2] s.
M 004703 (Brzeg)

100. Ludzie bezdomni. T. 1-[2] / Stefan Żeromski. – Warszawa : Czytelnik, 1958. – 2 t. (415 s.)
M 16193 (Kędzierzyn-Koźle), M 003644, M 003645 M 004354 (Kluczbork)

101. Międzymorze / Stefan Żeromski. – Warszawa : Towarzystwo Wydawnicze ;Kraków : J. Mortkowicz, 1924. – [8], 96 s.
Z 049844 Z 074046 (Opole)

102. Na probostwie w Wyszkowie. – [Bydgoszcz] : Bydgoska Inicjatywa Wydawnicza, 1981. – [2], 6 s.

103. Na probostwie w Wyszkowie. – Londyn : Polonia Book Fund, 1979. – 20 s

104. Na probostwie w Wyszkowie. – Łódź : ZR NSZZ [Zarząd Regionalny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego] „Solidarność” Ziemi Łódzkiej, 1981. – 18, [2] s. – ( Biblioteka Kultury Narodowej i Obcej )

105. Na probostwie w Wyszkowie : 85 lat później / wstęp, wybór źródeł i ikonografii Bronisław Komorowski. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza „Rytm”, cop. 2005. – 84 s. : il. (w tym kolor.)

106. Na probostwie w Wyszkowie / [przedm. Jan Józef Lipski]. – Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza, [1978]. – [2], 19, [3] s.

107. Na probostwie w Wyszkowie / [przedm. Jan Józef Lipski]. – Warszawa : NSZZ [Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. Region Mazowsze : przy współpr. z Niezależną Oficyną Wydawniczą „Nowa”, 1981. – [2], 20, [2] s.

108. Na probostwie w Wyszkowie. – [S.l. : s.n, ca1989]. – 7 k. ; 30 cm. – (Biblioteka Literacka)

109. Na probostwie w Wyszkowie. – [s.l.] : Wydaw. Wschodnie, 1981. – 20 s.

110. Na probostwie w Wyszkowie. – [Warszawa] : Biblioteka Literacka, 1979. – [3], 14, [3] s.

111. Na probostwie w Wyszkowie. – Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo J. Mortkowicza – Towarzystwo Wydawnicze, 1929. – S. [3], 55-70

112. Na probostwie w Wyszkowie. – Warszawa : Wydaw. I KZD [Krajowego Zjazdu Delegatów], 1983. – [2], 12, [2] s.

113. Na probostwie w Wyszkowie. – Wrocław : „Świt”, 1981. – 15 s.

114. Nawracanie Judasza : powieść / Stefan Żeromski ; il. Krzysztofa Henisza. – Warszawa : “Czytelnik”, 1956. – 305, [1] s., [4] k. tabl. : il. – (Walka z szatanem / Stefan Żeromski ; 1 )
M 002610/I (Brzeg), C 002017/I (Kluczbork), M 001703 (Nysa), M 076922/I MP 014793/I MP 014794/I MP 014795/I (Opole)

115. Nawracanie Judasza : powieść / Stefan Żeromski ; il. Krzysztofa Henisza. – Warszawa : “Czytelnik”, 1954. – 222, [2] s., [4] k. tabl. : il. – (Walka z szatanem / Stefan Żeromski. 1 )
MP 009493 MP 009496 (Opole)

116. Nawracanie Judasza : powieść / Stefan Żeromski ; oprac. tekstu Stanisław Pigoń. – Wyd. 6]. – Warszawa : “Czytelnik”, 1970. – 349, [3] s. – (Powieści / Stefan Żeromski ; oprac. tekstu Stanisław Pigoń. )
M 073192/I (Opole)

117. Nawracanie Judasza : powieść / Stefan Żeromski ; oprac. tekstu Stanisław Pigoń. – Warszawa : “Czytelnik”, 1966. – 306, [2] s., [1] k. tabl. : il. – (Walka z szatanem / Stefan Żeromski ; [1] )
M 014417/I (Kluczbork)

118. Nawracanie Judasza : powieść / Stefan Żeromski. – Warszawa : “Czytelnik”, 1974. – 341, [3] s. – (Dzieła : nowele, powieści, dramaty / Stefan Żeromski ; oprac. tekstu Stanisław Pigoń ; [t.] 16 )
M 085442/XVI M 085443/XVI (Opole)

119. Nawracania Judasza : powieść / Stefan Żeromski. – Wyd. 2. – Warszawa : J. Mortkowicz, 1921. – 362, [4] s. – ( Walka z szatanem / Stefan Żeromski ; 1 )
Z 210076 (Opole)

120. O Adamie Żeromskim : wspomnienie / Stefan Żeromski. – Warszawa : Towarzystwo Wydawnicze ;Kraków : J. Mortkowicz, 1926. – 124 s. – (Pisma Stefana Żeromskiego )
Z 031646 Z 074047 (Opole)

121. O przyszłość Rapperswilu : Towarzystwo Przyjaciół Rapperswilu udowodnienie zarzutów, poczynionych Zarządowi Muzealnemu / Stefan Żeromski. – Kraków : Nakładem Wydawnictwa „Życie”, [1911]. – 131 s.

122. O żołnierzu tułaczu / Stefan Żeromski ; [oprac. graf. Władysław Brykczyński]. – Warszawa : “Czytelnik”, 1985. – 76, [3] s. : il.
M 140416 (Opole)

123. O żołnierzu tułaczu / Stefan Żeromski ; wstęp Jan Zygmunt Jakubowski. – Warszawa : “Czytelnik”, 1965. – 85, [3] s.
M 013195 M 013196 (Kluczbork), M 051685 (Opole)

124. O żołnierzu tułaczu : Zmierzch / Stefan Żeromski. – Wyd. 2. – Warszawa : “Czytelnik”, 1962. – 72 s.
M 007027 M 007028 (Kluczbork), M 037117 (Opole)

125. O żołnierzu tułaczu / Stefan Żeromski ; z przedm. Leona Kruczkowskiego. – Wyd. 3. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1947. – 70, [1] s.
M 000485 (Brzeg), M 14960 (Kędzierzyn-Koźle), MP 000963 (Opole)

126. Opowiadania / Stefan Żeromski ; oprac. Zdzisław Jerzy Adamczyk ; [wstęp Zbigniew Goliński]. – Warszawa : “Czytelnik”, 1981. – 415, [4] s., [1] k. portr. – (Pisma zebrane. Seria 1, Nowele, opowiadania i inne utwory epickie / Stefan Żeromski ; pod red. Zbigniewa Golińskiego ; Instytut Badań Literackich PAN ; 1 )
M 031682/I (Brzeg), M 034913/I (Kluczbork), M 039575/I (Nysa), M 209848 (Opole)

127. Opowiadania / Stefan Żeromski ; posł. Jan Zygmunt Jakubowski. – Warszawa : “Książka i Wiedza”, 1981. – 269, [3] s.
M 030317 (Brzeg), M 035479 M 036171 (Kluczbork), M 039506 (Nysa)

128. Opowiadania / Stefan Żeromski ; posł., Jan Zygmunt Jakubowski. – Warszawa : “Książka i Wiedza”, 1985. – 269,[3] s.
M 046509 M 046510 (Nysa), M 143342 (Opole)

129. Opowiadania / Stefan Żeromski ; [posł. Jana Zygmunta Jakubowskiego]. – Warszawa : “Książka i Wiedza”, 1983. – 269, [3] s.
M 032253 (Brzeg), M 041784 M 041785 M 041786 M 041787 (Nysa)

130. Opowiadania / Stefan Żeromski. – Warszawa : “Czytelnik”, 1971. – 352,[4] s.
M 053535 (Brzeg), M 016574 M 016616 M 016617, M 048715 M 060021 (Nysa)

131. Opowiadania / Stefan Żeromski. – Warszawa : “Czytelnik”, 1963. – 325,[3] s. – ( Biblioteka Powszechna )
M 008089 (Kluczbork), M 004674 (Brzeg), M 036892 (Opole)

132. Opowiadania / Stefan Żeromski ; wstęp, Jan Zygmunt Jakubowski. – Warszawa : “Czytelnik”, 1969. – 352,[8] s.
M 063557 (Opole)

133. Opowiadania / Stefan Żeromski ; wstęp Jan Zygmunt Jakubowski. – Warszawa : “Czytelnik”, 1965. – 324, [4] s. ( Biblioteka Powszechna )
M 010351 M 010352 M 010600 M 011449 M 011450 (Kluczbork), M 076933 (Opole)

134. Opowiadania / Stefan Żeromski ; [wstęp, nota biograficzna i wskazówki Katarzyna Zioła-Ziemczak]. – Bielsko-Biała : Wydawnictwo Dragon, 2019. – 190, [2] strony : portret ; 22 cm.

135. Opowiadania ; Utwory powieściowe / Stefan Żeromski ; oprac. tekstu: Stanisław Pigoń. – Warszawa : “Czytelnik”, 1964. – 329, [3] s.
M 010211 (Kluczbork)

136. Opowiadania ; Utwory powieściowe / Stefan Żeromski. – Warszawa : “Czytelnik”, 1973. – 359, [5] s. – (Dzieła : nowele, powieści, dramaty / Stefan Żeromski ; oprac. tekstu Stanisław Pigoń ; [t.] 2 )
M 085442/II M 085443/II (Opole)

137. Opowiadania i pisma publicystyczne / Stefan Żeromski ; [wybór tekstów Maria Bartnicka ; posł. Jolanta Sztachelska]. – [Wyd. 1 w tej ed.]. – Białystok : “Łuk”, 1994 (Český Tešín : Těšínská tískárna). – 294, [2] s. – Biblioteka Klasyki Polskiej

138. Opowiadania i szkice / Stefan Żeromski ; wybór i wstęp Janusza Wilhelmiego. – [Warszawa] : Spółdzielnia Wydawniczo-Oświatowa “Czytelnik”, 1952. – 202, [3] s. – ( Biblioteka “Expressu Wieczornego” )
M 013021 (Brzeg), M 22034 (Kędzierzyn-Koźle)

139. Opowiadania ; Utwory powieściowe / Stefan Żeromski. – Warszawa : “Czytelnik”, 1957. – 325, [2] s. – (Dzieła. 1, Nowele i opowiadania / Stefan Żeromski ; pod red. Stanisława Pigonia ; wstęp Henryka Markiewicza ; t. 2 )
M 002725 (Brzeg), C 002114 (Kluczbork), M 001813 (Nysa), M 017323 M 017324 M 017325 M 076911 (Opole)

140. Opowiadania ; Utwory powieściowe / Stefan Żeromski. – Warszawa : “Czytelnik”, 1949. – 322,[1] s. – ( Pisma / Stefan Żeromski ; T.2 )
M 029780 (Brzeg), M 16157 (Kędzierzyn-Koźle), MP 010015 (Opole)

141. Opowiadania i szkice / Stefan Żeromski ; wybór i wstęp Janusza Wilhelmiego. – [Warszawa] : Spółdzielnia Wydawniczo-Oświatowa “Czytelnik”, 1952. – 202, [3] s. – ( Biblioteka “Expressu Wieczornego” )
M 013021 (Brzeg), M 22034 (Kędzierzyn-Koźle)

142. Pisma konstancińskie / Stefan Żeromski ; wybrał, oprac. i posł. opatrzył Jerzy Snopek. – Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, cop. 2005. – 61 s. : il.

143. Pisma literackie i krytyczne / Stefan Żeromski. – Warszawa : “Czytelnik”, 1963. – 249, [6] s. – (Dzieła. 4, Pisma różne / Stefan Żeromski ; pod red. Stanisława Pigonia ; wstęp Henryka Markiewicza ; t. 2 )
M 004619 (Brzeg), C 007491 (Kluczbork), M 005621 (Nysa), M 037307 M 037308 (Opole)

144. Pisma polityczne / wybór, oprac., wstęp i posłowie Anna Bojarska. – Londyn : „Polonia”, 1988. – (Czasy i Ludzie ; 4)

145. Pisma wybrane / Stefan Żeromski. – Moskwa : Zw. Patriotów Pol. w ZSRR, 1944. – 170 s.

146. Pisma wybrane / Stefan Żeromski ; [oprac. graf. Jan Hollender ; przypisy oprac. Tomasz Jodełka, Jerzy Kądziela, Janusz Wilhelmi ; przedm. M. Puchalska]. – Warszawa : Iskry, 1955. – 638, [2] s.

147. Pisma wybrane / Stefan Żeromski. – Paryż : Wydaw. Rady Narodowej Polaków we Francji, 1946. – 146, [1] s. – (Książka Polska we Francji)

148. Początek świata pracy / Stefan Żeromski. – Kraków : Nakład Księgarni J. Czerneckiego, [1918]. – 32 s

149. Pomyłki / Stefan Żeromski. – Warszawa : Towarzystwo Wydawnicze ; Kraków : J. Mortkowicz, 1923. – 131, [2] s.
Z 074084 (Opole)

150. „Ponad śnieg bielszym się stanę” : dramat w 3 aktach / Stefan Żeromski. – Kraków : Wydawnictwo J. Mortkowicza ; Warszawa : Towarzystwo Wydawnicze, 1929 (Warszawa : Drukarnia Naukowa T-wa Wydawniczego). – [8], 120, [1] s. – (Utwory dramatyczne Stefana Żeromskiego : wydane w dziesiątą rocznicę odrodzenia Państwa Polskiego ; t. 4)

151. Ponad śnieg bielszym się stanę ; Uciekła mi przepióreczka… / Stefan Żeromski ; oprac. tekstu Stanisław Pigoń. – Warszawa : “Czytelnik”, 1966. – 250, [2] s., [1] k. tabl.
M 051757 M 051758 M 051759 (Opole)

152. Ponad śnieg bielszym się stanę. Uciekła mi przepióreczka… / Stefan Żeromski ; oprac. Stanisław Pigoń. – Warszawa : “Czytelnik”, 1956. – 246, [2] s. – ( Pisma : dramaty /Stefan Żeromski ; pod red. Stanisława Pigonia ; T. 23. )
M 002442 M 002529 (Brzeg), M 6265 (Kędzierzyn-Koźle), C 001941/IV M 001866 (Kluczbork), M 001639 (Nysa), MP 013488 MP 013490 (Opole)

153. Ponad śnieg bielszym się stanę ; Uciekła mi przepióreczka… / Stefan Żeromski. – Warszawa : “Czytelnik”, 1975. – 258, [6] s. – (Dzieła : nowele, powieści, dramaty / Stefan Żeromski ; oprac. tekstu Stanisław Pigoń ; [t.] 23 )
M 085442/XXIII M 085443/XXIII (Opole)

154. Popioły : powieść z końca XVIII i początku XIX wieku. T. 1 / Stefan Żeromski ; oprac. Jerzy Paszek. – Warszawa : “Czytelnik”, 1988. – 274,[2] s., [1] k. tabl. : il., 1 portr. – (Pisma zebrane. Seria 2, Powieści / Stefan Żeromski ; pod red. Zbigniewa Golińskiego ; Instytut Badań Literackich PAN ; 9 )
M 045425/IX (Kluczbork), M 050976/I (Nysa), M 126767/IX (Opole)

155. Popioły : powieść z końca XVIII i początku XIX wieku. T. 2 / Stefan Żeromski ; oprac. Jerzy Paszek. – Warszawa : “Czytelnik”, 1988. – 287, [1] s. – (Pisma zebrane. Seria 2, Powieści / Stefan Żeromski ; pod red. Zbigniewa Golińskiego ; Instytut Badań Literackich PAN ; 10 )
M 045426/X (Kluczbork), M 050976/II (Nysa), M 126767/X (Opole)

156. Popioły : powieść z końca XVIII i początku XIX wieku. T. 3 / Stefan Żeromski ; oprac. Jerzy Paszek. – Warszawa : “Czytelnik”, 1988. – 414, [3] s. – (Pisma zebrane. Seria 2, Powieści / Stefan Żeromski ; pod red. Zbigniewa Golińskiego ; Instytut Badań Literackich PAN ; 11 )
M 045427/XI (Kluczbork), M 050976/III (Nysa), M 126767/XI (Opole)

157. Popioły : powieść z końca XVIII i początku XIX w. [T.] 1 / Stefan Żeromski ; objaśnienia historyczne i posł. Aleksander Achmatowicz ; il. Władysław Vetesco. – [Wyd. 18]. – Warszawa : “Czytelnik”, 1983. – 367, [4] s., [20] s. tabl. : il.
M 034167/I (Brzeg), M 037371/I (Kluczbork), M 134363/I (Opole)

158. Popioły : powieść z końca XVIII i początku XIX w. [T]. 2 / Stefan Żeromski ; objaśnienia historyczne i posł. Aleksander Achmatowicz ; il. Władysław Vetesco. – [Wyd. 18]. – Warszawa : “Czytelnik”, 1983. – 377, [3] s., [8] s. tabl. : il.
M 034167/II (Brzeg), M 037372/II (Kluczbork), M 134363/II (Opole)

159. Popioły : powieść z końca XVIII i początku XIX w. [T.] 3 / Stefan Żeromski ; objaśnienia historyczne i posłowie Aleksander Achmatowicz ; il. Władysława Vetesco. – [Wyd. 18]. – Warszawa : “Czytelnik”, 1983. – 389 s., [8] s. tabl. : il.
M 034167/III (Brzeg), M 037373/III (Kluczbork)

160. Popioły : powieść historyczna z końca XVIII wieku i początku XIX. T. 1 / Stefan Żeromski ; wyd. Jakób Mortkowicz ; 6 barwnych akwarel malował Michał Boruciński, 16 całostronicowych rys. jednobarwnych, il. w tekście, ozdobniki i okł. wykonał Edmund Bartłomiejczyk. – Warszawa ; Kraków : Towarzystwo Wydawnicze, 1928. – [2], 370, [6] s., [12] k. tabl., [18] s. tabl. : faks., portr., rys.
Z 029123/I (Opole)

161. Popioły : powieść historyczna z końca XVIII wieku i początku XIX. T. 2 / Stefan Żeromski ; wyd. Jakób Mortkowicz ; 6 barwnych akwarel malował Michał Boruciński, 16 całostronicowych rys. jednobarwnych, il. w tekście, ozdobniki i okł. wykonał Edmund Bartłomiejczyk. – Warszawa ; Kraków : Towarzystwo Wydawnicze, 1928. – [2], 435, [5] s., [13] k. tabl., [4] s. tabl. : faks., portr., rys.
Z 029123/II (Opole)

162. Popioły : powieść z końca XVIII i początku XIX w. T. 1 / Stefan Żeromski. – Wyd.17. – Warszawa : “Czytelnik”, 1975. – 304, [4] s.
M 017463/I M 017626/I (Brzeg), M 055774/I (Nysa)

163. Popioły : powieść z końca XVIII i początku XIX w. T. 2 / Stefan Żeromski. – Wyd.17. – Warszawa : “Czytelnik”, 1975. – 321, [3] s.
M 017463/II M 017626/II (Brzeg), M 055774/II (Nysa)

164. Popioły : powieść z końca XVIII i początku XIX w. T. 3 / Stefan Żeromski. – Wyd. 17. – Warszawa : “Czytelnik”, 1975. – 315, [4] s.
M 017463/III M 017626/III, (Brzeg), M 055774/III (Nysa)

165. Popioły : powieść z końca XVIII i początku XIX w. T. 1 / Stefan Żeromski ; posł. Henryk Markiewicz ; [przypisy Janina Złotnicka-Kurcewiczowa]. – Wyd. 14. – Warszawa : “Czytelnik”, 1968. – 341, [3] s.
M 019717/I (Brzeg)

166. Popioły : powieść z końca XVIII i początku XIX w. T. 2 / Stefan Żeromski ; posł. Henryk Markiewicz. – Wyd. 14. – Warszawa : “Czytelnik”, 1968. – 345, [3] s.
M 019717/II (Brzeg)

167. Popioły : powieść z końca XVIII i początku XIX w. T. 3 / Stefan Żeromski ; posł. Henryk Markiewicz. – Wyd. 14. – Warszawa : “Czytelnik”, 1968. – 342, [2] s.
M 019717/III (Brzeg)

168. Popioły : powieść z końca XVIII i początku XIX w. T. 1 / Stefan Żeromski ; posł. Henryk Markiewicz ; [przypisy Janina Złotnicka-Kurcewiczowa]. – Wyd. 12.Warszawa : “Czytelnik”, 1966. -341, [2] s. – ( Biblioteka Powszechna )
M 006730/I (Brzeg), M 013192/I (Kluczbork), M 054298/I (Opole)

169. Popioły : powieść z końca XVIII i początku XIX w. T. 2 / Stefan Żeromski ; posł. Henryk Markiewicz ; [przypisy Janina Złotnicka-Kurcewiczowa]. – Wyd. 12. – Warszawa : “Czytelnik”, 1966.- 345, [6] s. – ( Biblioteka Powszechna )
M 006730/II (Brzeg), M 013193/II (Kluczbork), M 054298/II (Opole)

170. Popioły : powieść z końca XVIII i początku XIX w. T. 3 / Stefan Żeromski ; posł. Henryk Markiewicz ; [przypisy Janina Złotnicka-Kurcewiczowa]. – Wyd. 12. – Warszawa : “Czytelnik”, 1966. – 342, [2] s. – ( Biblioteka Powszechna )
M 006730/III (Brzeg), M 013194/III (Kluczbork), M 054298/III (Opole)

171. Popioły : powieść z końca XVIII i początku XIX wieku. T. 1 / Stefan Żeromski ; oprac. Stanisław Pigoń. – Warszawa : “Czytelnik” 1964. – 273, [3] s., [1] k. portr.
M 010212/I (Kluczbork)

172. Popioły : powieść z końca XVIII i początku XIX wieku. T. 2 / Stefan Żeromski ; oprac. Stanisław Pigoń. – Warszawa : “Czytelnik” 1964. – 289, [3] s.
M 010213/II (Kluczbork)

173. Popioły : powieść z końca XVIII i początku XIX wieku. T. 3 / Stefan Żeromski ; oprac. Stanisław Pigoń. – Warszawa : “Czytelnik” 1964. – 295, [4] s.
M 010214/III (Kluczbork)

174. Popioły : powieść z końca XVIII i początku XIX w. / Stefan Żeromski ; [przypisy: Janina Złotnicka-Kurcewiczowa]. – Wyd. 4. – Warszawa : “Czytelnik”, 1964. – 728 s. – (Utwory wybrane / Stefan Żeromski ; t. 3. )
M 048266 (Opole)

175. Popioły : powieść z końca XVIII i początku XIX w. T. 1 / Stefan Żeromski ; wstęp Henryk Markiewicz ; [przypisy oprac. Janina Złotnicka-Kurcewiczowa, Helena Hagemejer]. – Warszawa : “Czytelnik”, 1960. – 332, [3] s.
M 027786/I (Opole)

176. Popioły : powieść z końca XVIII i początku XIX w. T. 2 / Stefan Żeromski ; [przypisy oprac. Janina Złotnicka-Kurcewiczowa, Helena Hagemejer]. – Warszawa : “Czytelnik”, 1960. – 320, [3] s.
M 027786/II (Opole)

177. Popioły : powieść z końca XVIII i początku XIX w. T. 3 / Stefan Żeromski ; [przypisy oprac. Janina Złotnicka-Kurcewiczowa, Helena Hagemejer]. – Warszawa : “Czytelnik”, 1960. – 373, [3] s.
M 027786/III (Opole)

178. Popioły : powieść z końca XVIII i początku XIX w. [T. 1] / Stefan Żeromski ; il. Antoniego Uniechowskiego. – Warszawa : “Czytelnik”, 1956. – 273, [2] s., [4] k. tabl. : il. – (Dzieła. 2, Powieści / Stefan Żeromski ; pod red. Stanisława Pigonia ; wstęp Henryka Markiewicza., t. 4 )
M 002443/I M 002446/I (Brzeg), C 001869/IV 1 (Kluczbork), M 001563/I (Nysa), M 076917/I MP 013784/I (Opole)

179. Popioły : powieść z końca XVIII i początku XIX w. [T. 2] / Stefan Żeromski ; il. Antoniego Uniechowskiego. – Warszawa : “Czytelnik”, 1956. – 289, [2] s., [4] k. tabl. : il. – (Dzieła. 2, Powieści / Stefan Żeromski ; pod red. Stanisława Pigonia ; wstęp Henryka Markiewicza., t. 5 )
M 002443/II M 002446/II (Brzeg), M 001862/II (Kluczbork), M 001563/II (Nysa), M 076917/II MP 013784/II (Opole)

180. Popioły : powieść z końca XVIII i początku XIX w. [T. 3] / Stefan Żeromski ; il. Antoniego Uniechowskiego. – Warszawa : “Czytelnik”, 1956. – 293, [2] s., [4] k. tabl. : il. – (Dzieła. 2, Powieści / Stefan Żeromski ; pod red. Stanisława Pigonia ; wstęp Henryka Markiewicza., t. 6 )
M 002443/III M 002446/III (Brzeg), C 001871/VI 3 (Kluczbork), M 001563/III (Nysa), M 076917/III MP 013784/III (Opole)

181. Popioły : powieść z końca XVIII i początku XIX wieku. T. 1 / Stefan Żeromski ; posł. Kazimierza Wyki ; il. Antoniego Uniechowskiego. – Wyd. 4. – Warszawa : “Czytelnik”, 1954. – 281, [2] s., [4] k. tabl. : il.
MP 010147/I (Opole)

182. Popioły : powieść z końca XVIII i początku XIX wieku. T. 2 / Stefan Żeromski ; posł. Kazimierza Wyki ; il. Antoniego Uniechowskiego. – [Wyd. 4]. – Warszawa : “Czytelnik”, 1954. – 297, [3] s., [4] k. tabl. : il.
C 001870/II (Kluczbork), MP 010147/II (Opole)

183. Popioły : powieść z końca XVIII i początku XIX wieku. T. 3 / Stefan Żeromski ; posł. Kazimierza Wyki ; il. Antoniego Uniechowskiego. – Wyd. 4. – Warszawa : “Czytelnik”, 1954. – 330, [2] s., [4] k. tabl. : il.
MP 010147/III (Opole)

184. Popioły : powieść z końca XVIII i początku XIX w. T. 1 / Stefan Żeromski ; posł. Kazimierza Wyki ; il. Antoniego Uniechowskiego. – Warszawa : “Czytelnik”, 1951. – 277, [2] s., [4] k. tabl. : il.
M 6262/I (Kędzierzyn-Koźle)

185. Popioły : powieść z końca XVIII i początku XIX w. T. 2 / Stefan Żeromski ; posł. Kazimierza Wyki ; il. Antoniego Uniechowskiego. – Warszawa : “Czytelnik”, 1951. – 288, [3] s., [4] k. tabl. : il..
M 6262/II (Kędzierzyn-Koźle)

186. Popioły : powieść z końca XVIII i początku XIX w. T. 3 / Stefan Żeromski ; posł. Kazimierza Wyki ; il. Antoniego Uniechowskiego. – Warszawa : “Czytelnik”, 1951. – 321, [3] s., [4] k. tabl. : il.
M 6262/III (Kędzierzyn-Koźle)

187. Popioły : powieść z końca XVIII i początku XIX w. T. 1-3 / Stefan Żeromski. – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1986. – 950 s. – ( Bellona )
M 041944 M 053614 (Brzeg), M 049860 (Nysa), M 154212 (Opole)

188. Popioły : sceny dramatyczne wg powieści Stefana Żeromskiego / [adapt. dramat. Jerzy Broszkiewicz ; uwagi inscenizacyjne Maria Straszewska ; scenogr. Stanisław Chorzemski ; muz. Włodzimierz Kotoński]. – Warszawa : Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego, 1965. – 75, [1] s., [11] s. tabl. : il. – Uwagi inscenizacyjne: 37 s. + Ilustracja muz.: [2], 34 s.
M 048781 (Opole)

189. Popioły. T. 1 / Stefan Żeromski. – [Wyd. 19]. – Warszawa : “Książka i Wiedza”, 1983. – 248, [5] s.
M 032517/I M 032520/I (Brzeg), M 036343/I (Kluczbork), (Nysa) M 042051/I M 131771/I (Opole)

190. Popioły. T. 2 / Stefan Żeromski. – [Wyd. 19]. – Warszawa : “Książka i Wiedza”, 1983. – 258, [5] s.
M 032517/II M 032520/II (Brzeg), M 036344/II (Kluczbork), M 042051/II (Nysa), M 131771/II (Opole)

191. Popioły. T. 3 / Stefan Żeromski. – [Wyd. 19]. – Warszawa : “Książka i Wiedza”, 1983. – 253, [3] s.
M 032517/III M 032520/III (Brzeg), M 036345/III (Kluczbork), M 042051/III (Nysa), M 131771/III (Opole)

192. Powieść o Udałym Walgierzu / Stefan Żeromski. – Wyd. nowe. – Warszawa : Gebethner i Wolff, 1911. – 67 s.
M 20561 Kędzierzyn-Koźle

193. Powieść o Udałym Walgierzu / napisał Stefan Żeromski ; [rys. Jan Stanisławski]. – Warszawa : Redakcja “Chimery”, 1906. – 67 s., [2] k. tabl. : il.
Z 047194 Z 073967 (Opole)

194. Powieść o Udałym Walgierzu ; Aryman mści się ; Godzina. – Warszawa : J. Mortkowicz, 1929 [rz.]. – [4], 69, [1], 59 s. – (Utwory epickie Stefana Żeromskiego : wydane w dziesiątą rocznicę odrodzenia Państwa Polskiego ; t. 2)

195. Projekt Akademii Literatury Polskiej / Stefan Żeromski. – Warszawa : Red. “Myśli Polskiej”, 1918. – 55 s.
Z 31649 (Opole)

196. Promień / Stefan Żeromski ; il. Krzysztofa Henisza. – Warszawa : “Czytelnik”, 1955. – 150, [4] s. – (Dzieła. 2, Powieści / Stefan Żeromski ; pod red. Stanisława Pigonia ; wstęp Henryka Markiewicza ; t. 2 )
M 013022 (Brzeg), C 001576 (Kluczbork), M 018060 M 048695 (Nysa)

197. Promień / Stefan Żeromski ; oprac., Stanisław Pigoń. – Warszawa : “Czytelnik”, 1965. – 147, [4] s.
M 8547 (Kędzierzyn-Koźle), M 020819 (Kluczbork)

198. Promień / Stefan Żeromski ; oprac. Władysława Wasilewska. – Warszawa : “Czytelnik”, 1985. – 207, [4] s., [1] k.tabl. : il., 1 portr. – (Pisma zebrane. Seria 2, Powieści / Stefan Żeromski ; pod red. Zbigniewa Golińskiego ; Instytut Badań Literackich PAN ; 7 )
M 040050/VII (Kluczbork), M 046167 (Nysa), M 126767/VII (Opole)

199. Promień / Stefan Żeromski. – Warszawa : “Czytelnik”, 1973. – 169, [3] s. – (Dzieła : nowele, powieści, dramaty / Stefan Żeromski ; oprac. tekstu Stanisław Pigoń ; [t.] 7 )
M 085442/VII (Opole)

200. Promień / Stefan Żeromski. – Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo J. Mortkowicza, 1928. – 178 s.
M 18565 (Kędzierzyn-Koźle)

201. Promień / Stefan Żeromski. – Wyd. 3. – Warszawa : Gebethner i Wolff ;Kraków : G. Gebethner i Spółka, 1904. – [4], 214 s.
Z 07397 (Opole)

202. Przedwiośnie / Stefan Żeromski ; il. Krzysztofa Henisza. – Warszawa : “Czytelnik”, 1956. – 337, [2] s., [8] k. tabl. : il. – (Dzieła. 2, Powieści / Stefan Żeromski ; pod red. Stanisława Pigonia ; t. 14 )
C 001873/XIV (Kluczbork), M 001567 (Nysa), M 076925 MP 013791 (Opole)

203. Przedwiośnie / Stefan Żeromski ; Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. – Warszawa: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 2018. – 259, [3] s., [3] k. tabl. : il. ; 25 cm.
C 056671 (Kluczbork), C 069183 (Nysa), M 219122 (Opole)

204. Przedwiośnie / Stefan Żeromski. – Łódź : “Akapit Press”, 2001. – 276,[1] s.
M 185796 M 185797 M 185798 M 185799 (Opole)

205. Przedwiośnie / Stefan Żeromski ; oprac., Stanisław Pigoń. – Wyd.18. – Warszawa : “Czytelnik”, 1968. – 449,[3] s. – ( Seria z Delfinem )
M 057410 M 057411 M 057412 (Opole)

206. Przedwiośnie / Stefan Żeromski ; oprac. tekstu Stanisław Pigoń. – Wyd. 20. – Warszawa : “Czytelnik”, 1970. – 325, [3] s. – ( Seria z Delfinem )
M 059929 (Nysa)

207. Przedwiośnie / Stefan Żeromski ; oprac., Zdzisław Jerzy Adamczyk. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982. – CVIII,339,[1] s. – ( Biblioteka Narodowa. Seria 1 ; nr 242 )
M 032378 M 032453 M 053571 M 053572 (Brzeg), M 42540 M 42812 (Kędzierzyn-Koźle), C 036172 (Kluczbork), M 042138 (Nysa), M 131045 M 131063 (Opole)

208. Przedwiośnie / Stefan Żeromski ; [posłowie i przypisy Henryka Markiewicza ; oprac. tekstu Stanisław Pigoń]. – Wyd. 26. – Warszawa : “Czytelnik”, 1978. – 381, [3] s. : 1 portr. – (Biblioteka Lektur Szkolnych )
M 024887 (Brzeg), M 032173 (Kluczbork)

209. Przedwiośnie / Stefan Żeromski ; [posł. Henryka Markiewicza ; oprac. tekstu Stanisław Pigoń]. – [Wyd. 24]. – Warszawa : “Czytelnik”, 1974. – 381, [3] s. – ( Biblioteka Lektur Szkolnych “Czytelnik” )
M 016655 M 017684 (Brzeg), M 34517 (Kędzierzyn-Koźle), M 093453 M 093478 (Opole)

210. Przedwiośnie / Stefan Żeromski ; [posł. i przypisy Henryka Markiewicza ; oprac. tekstu Stanisław Pigoń]. – [Wyd. 25]. – Warszawa : “Czytelnik”, 1976. – 381, [3] s. : il., 1 portr. – (Biblioteka Lektur Szkolnych )
M 099403 (Opole)

211. Przedwiośnie / Stefan Żeromski ; posł. i przyp., Henryk Markiewicz. – Wyd. 17. – Warszawa : “Czytelnik”, 1966. – 394, [6] s. – ( Biblioteka Powszechna )
M 012355 M 013190 (Kluczbork) M 049721 M 049722 M 049723 (Opole)

212. Przedwiośnie / Stefan Żeromski ; [posł. i przypisy Henryk Markiewicz]. – Wyd. 14. – Warszawa : “Czytelnik”, 1963. – 394, [6] s. – (Biblioteka Powszechna )
M 004675 M 004810 (Brzeg), M 008090 (Kluczbork)

213. Przedwiośnie / Stefan Żeromski ; posł. i przyp., Henryk Markiewicz. – Wyd.10. – Warszawa : “Czytelnik”, 1954. – 357,[3] s. : il.
M 001082 (Nysa), M 076935 M 076944 (Opole)

214. Przedwiośnie / Stefan Żeromski ; posł., Henryk Markiewicz. – Warszawa : “Czytelnik”, 1952. – 368,[4] s., [4] k.tabl.
M 076940 M 076941 M 076942 MP 006225 (Opole)

215. Przedwiośnie / Stefan Żeromski ; przedmowę napisał Zdzisław Jerzy Adamczyk ; tekst do druku przygotowała Sylwia Zacharz ; [w publikacji wykorzystano fotografie drzeworytu Władysława Skoczylasa oraz ilustracji Krzysztofa Henisza i Antoniego Uniechowskiego]. – Kielce : Muzeum Narodowe w Kielcach, 2019. – 306, [2] strony : ilustracje ; 25 cm.

216. Przedwiośnie / Stefan Żeromski ; [przypisy Henryk Markiewicz]. – Wyd. 19. – Warszawa : “Czytelnik”, 1969. – 371,[4] s.
M 011230 (Brzeg), M 01397M M 013974 M 013975 (Nysa), 063736 M 063737 M 063738 M 063739 M 063740 M 063741 M 063742 M 063743 M 063744 M 063745 M 068806 M 068860 (Opole)

217. Przedwiośnie / Stefan Żeromski. – Warszawa : “Czytelnik”, 1973. – 332,[3] s.
M 46593 (Kędzierzyn-Koźle), M 025990 (Kluczbork), M 087037 M 087582 (Opole)

218. Przedwiośnie / Stefan Żeromski. – Warszawa : “Czytelnik”, 1972. – 385, [3] s. – (Powieści / Stefan Żeromski ; oprac. tekstu Stanisław Pigoń )
M 053538 (Brzeg), M 081445 M 086480 (Opole)

219. Przedwiośnie / Stefan Żeromski. – Warszawa : “Czytelnik”, 1964. – 367,[1] s.
M 7837 (Kędzierzyn-Koźle), M 051656 (Opole)

220. Przedwiośnie / Stefan Żeromski. – Warszawa : “Czytelnik”, 1946. – 298,[1] s.
M 076938 (Opole)

221. Przedwiośnie / Stefan Żeromski. – Warszawa : “Czytelnik”, 1985. – 315,[4] s.
M 037899 M 038293 M 038294 (Brzeg), M 47430 M 47579 (Kędzierzyn-Koźle), M 143338 (Opole)

222. Przedwiośnie / Stefan Żeromski. – Wrocław : “Siedmioróg”, 1998. – 239, [1] s. – ( Narodowa Biblioteka Lektur Szkolnych )
M 067173 (Nysa)

223. Przedwiośnie / Stefan Żeromski. – Wyd. 31. – Warszawa : “Czytelnik”, 1991. – 315,[4] s.
M 047207 (Kluczbork)

224. Przedwiośnie / Stefan Żeromski. – [Wyd.18]. – Warszawa : “Czytelnik”, 1984. – 315, [4] s.
M 039500 (Kluczbork), M 141824 (Opole)

225. Przedwiośnie / Stefan Żeromski. – [Wyd.17[i.e.27]]. – Warszawa : “Czytelnik”, 1980. – 315,[5] s. – ( Książka dla Każdego )
M 028613 (Brzeg), M 033997 (Kluczbork), M 123130 M 123428 (Opole)

226. Przedwiośnie : powieść / Stefan Żeromski ; posł. Henryka Markiewicza. – Warszawa : “Czytelnik”, 1950. – 368, [2] s.
M 22036 (Kędzierzyn-Koźle)

227. Przedwiośnie : powieść / Stefan Żeromski. – Warszawa : “Czytelnik”, 1948. – 342, [1] s. – ( Pisma / Stefan Żeromski ; pod red. Stanisława Pigonia ; t. 19. )
M 010021 (Brzeg)

228. Przedwiośnie : powieść / Stefan Żeromski. – [Wyd. 2]. – Warszawa ; Kraków : J. Mortkowicz ;Warszawa : Towarzystwo Wydawnicze, 1925. – [8], 383 s. – ( Pisma Stefana Żeromskiego )
Z 005510 (Opole)

229. Puszcza jodłowa / Stefan Żeromski ; il. wg drzeworytów Władysława Skoczylasa. – Warszawa : “Czytelnik”, 1973. – 29, [3] s. : il.
M 022646 (Kluczbork), M 020106, M 020107 (Nysa), M 082164 (Opole)

230. Puszcza jodłowa / Stefan Żeromski. – Kielce : “Dom Książki”, 1989. – 48 s. : faks.
M 52886 (Kędzierzyn-Koźle), M 160510 (Opole)

231. Puszcza jodłowa / Stefan Żeromski. – Kraków ;Warszawa : J. Mortkowicz ; Warszawa : Towarzystwo Wydawnicze, 1926. – 31 s.
Z 054909 (Opole)

232. Rozdziobią nas kruki, wrony… / Stefan Żeromski ; oprac. tekstu Stanisław Pigoń ; [wstęp Henryk Markiewicz]. – Warszawa : “Czytelnik”, 1966. – 285, [3] s., [1] k. tabl. : portr.
M 012873, M 013189 (Kluczbork), M 050927 (Opole)

233. Rozdziobią nas kruki, wrony… / Stefan Żeromski. – Warszawa : “Czytelnik”, 1972. – 242, [2] s. – ( Nowele i opowiadania / Stefan Żeromski ; oprac. tekstu Stanisław Pigoń )
M 078908 (Opole)

234. Rozdziobią nas kruki, wrony i inne opowiadania / Stefan Żeromski ; [wstęp Danuty Knysz-Rudzkiej]. – [Wyd. 3 w tej edycji i. e. 2]. – Warszawa : “Iskry”, 1986. – 71, [1] s.
M 053587 (Brzeg)

235. Rozdziobią nas kruki, wrony ; Zmierzch ; Echa leśne / Stefan Żeromski ; [wstęp Jana Zygmunta Jakubowskiego]. – Warszawa : “Iskry”, 1980. – 29, [3] s.

236. Rozdzióbią nas kruki, wrony… / Stefan Żeromski ; il. Jana S. Miklaszewskiego. – Warszawa : “Czytelnik”, 1956. – 281, [2] s., [4] k. tabl. : il. – (Dzieła. 1, Nowele i opowiadania / Stefan Żeromski ; pod red. Stanisława Pigonia ; wstęp Henryka Markiewicza ; t. 1 )
M 002530 (Brzeg), C 001938 (Kluczbork), M 001636 M 024422 (Nysa), M 076910 M 097229 MP 014799 MP 014800 (Opole)

237. Rozdzióbią nas kruki, wrony… / Stefan Żeromski. – Warszawa : “Czytelnik”, 1956. – 216, [3] s. – (Pisma. 1, Nowele i opowiadania / Stefan Żeromski ; pod red. Stanisława Pigonia ; t. 1 )
MP 013484 MP 013486 MP 013487 (Opole)

238. “Rozdzióbią nas kruki, wrony” ; Utwory powieściowe / Stefan Żeromski ; oprac. Zdzisław Jerzy Adamczyk. – Warszawa : “Czytelnik”, 1983. – 416, [3] s., [1] k. tabl. : il. – (Pisma zebrane. Seria 1, Nowele, opowiadania i inne utwory epickie / Stefan Żeromski ; pod red. Zbigniewa Golińskiego ; Instytut Badań Literackich PAN ; 2 )
M 043243 (Nysa)

239. Róża : dramat niesceniczny / Józef Katerla [pseud.]. – Wyd. 3. – Kraków : nakł. Księgarni S. A. Krzyżanowskiego, 1913. – 264 s., [1] k. tabl.
M 16191 M 8848 (Kędzierzyn-Koźle)

240. Róża : dramat niesceniczny / Stefan Żeromski ; oprac. Elżbieta Jaworska. – Warszawa : “Czytelnik”, 1999. – 315, [3] s., [1] k. tabl. : 1 portr. – (Pisma zebrane. Seria 3, Dramaty / Stefan Żeromski ; pod red. Zbigniewa Golińskiego ; Instytut Badań Literackich PAN ; 20 )
M 126767/XX (Opole)

241. Róża : dramat niesceniczny / Stefan Żeromski ; oprac. tekstu Stanisław Pigoń. – Warszawa : “Czytelnik”, 1966. – 225, [3] s., [1] k. tabl.
M 012718 (Kluczbork), M 049717 (Opole)

242. Róża : dramat niesceniczny / Stefan Żeromski. – Warszawa : “Czytelnik”, 1956. – 224, [3] s. (Dzieła. 3, Dramaty / Stefan Żeromski ; pod red. Stanisława Pigonia ; wstęp Henryka Markiewicza ; t. 1 )
M 002450 (Brzeg), C 001874/I (Kluczbork), M 049927 (Nysa), MP 013780 MP 013797 (Opole)

243. Róża : dramat niesceniczny / Józef Katerla [pseud.]. – Wyd. 3. – Kraków : nakł. Księgarni S. A. Krzyżanowskiego, 1913. – 264 s., [1] k. tabl.
M 16191 M 8848 (Kędzierzyn-Koźle)

244. Sen o szpadzie i sen o chlebie / Stefan Żeromski. – Wyd. 3. – Warszawa : Towarzystwo Wydawnicze ; Kraków : J. Mortkowicz, 1923. – 115, [2] s.
Z 074085 (Opole)

245. Sen o szpadzie ; Pomyłki / Stefan Żeromski. – Warszawa : “Czytelnik”, 1973. – 313, [1] s. – (Dzieła : nowele, powieści, dramaty / Stefan Żeromski ; oprac. tekstu Stanisław Pigoń ; [t.] 4 )
M 085442/IV M 085443/IV (Opole)

246. Sen o szpadzie ; Pomyłki / Stefan Żeromski. – Warszawa : “Czytelnik”, 1972. – 316, [4] s. – (Nowele i opowiadania / Stefan Żeromski ; oprac. tekstu Stanisław Pigoń )
M 079892 (Opole)

247. Sen o szpadzie ; Pomyłki / Stefan Żeromski. – Warszawa : “Czytelnik”, 1957. – 284, [3] s. – (Dzieła. 1, Nowele i opowiadania / Stefan Żeromski ; pod red. Stanisława Pigonia ; wstęp Henryka Markiewicza ; t. 4 )
M 002611 (Brzeg), C 002016 (Kluczbork), M 001702 M 066165 (Nysa), M 076913 (Opole)

248. Sen o szpadzie ; Pomyłki i inne utwory epickie / Stefan Żeromski ; oprac. Zdzisław Jerzy Adamczyk. – Warszawa : “Czytelnik”, 1990. – 444, [2] s., [1] k. tabl. : il., 1 portr. – (Pisma zebrane. Seria 1, Nowele, opowiadania i inne utwory epickie / Stefan Żeromski ; pod red. Zbigniewa Golińskiego ; Instytut Badań Literackich PAN ; 4 )
M 126767/IV (Opole)

249. Siłaczka / Stefan Żeromski ; opracowała Barbara Włodarczyk ; [ilustracje Jolanta Adamus Ludwikowska]. – Wydanie 2. popr. – Kraków : Wydawnictwo Greg, 2017. – [2], 38 s. : ilustracje ; 21 cm.

250. Siłaczka / Stefan Żeromski ; [posł. Jana Zygmunta Jakubowskiego]. – [Wyd. 1 w tej ed.].Warszawa : “Czytelnik”, 1979. – 34, [2] s. : 1 portr. – ( Biblioteka Lektur Szkolnych )
M 025860 (Brzeg)

251. Siłaczka ; Doktor Piotr / Stefan Żeromski ; [wstęp Jan Zygmunt Jakubowski]. – Warszawa : “Czytelnik”, 1973. – 78, [2] s.
M 082862 M 124253 (Opole)

252. Siłaczka ; Doktor Piotr / Stefan Żeromski ; wstęp Jan Zygmunt Jakubowski. – Wyd. 10. – Warszawa : “Czytelnik”, 1969. – 78, [2] s.
M 19253 M 19254 (Kędzierzyn-Koźle)

253. Siłaczka ; Doktor Piotr / Stefan Żeromski ; [wstęp Jan Zygmunt Jakubowski]. – Warszawa : “Czytelnik”, 1965. – 78, [2] s.
M 051686 (Opole)

254. Siłaczka ; Na pokładzie / Stefan Żeromski. – Wyd. 16. – Warszawa : Gebethner i Wolff, dr. 1950. – 40 s. – (Biblioteczka Uniwersytetów Ludowych ; 5 )
M 013023 (Brzeg)

255. Siłaczka ; Nagi bruk / Stefan Żeromski ; [wstęp Jana Zygmunta Jakubowskiego]. – Warszawa : “Iskry”, 1980. – 32 s.
M 028308 (Brzeg)

256. Słowo o bandosie / Maurycy Zych [pseud.]. – Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe : na zam. Zrzeszenia Księgarstwa, 1984. – 27, [1] s.
M 141087 (Opole)

257. Snobizm i postęp / Stefan Żeromski. – Warszawa : J. Mortkowicz, 1923. – [8], 200 s.
Z 031648 (Opole)

258. Sprawa Kasy im. Mianowskiego / Stefan Żeromski. – Warszawa, 1924. – 13, [2] s.

259. Stefana Żeromskiego myśli o Ziemiach Zachodnich i Północnych / Stefan Żeromski ; wyboru dokonali Witold Nawrocki i Stanisław Wilczek. – Katowice : “Śląsk”, 1964. – 56 s.
M 010349 (Kluczbork), M 007137 (Nysa), M 044670 M 044671 (Opole)

260. Sułkowski ; Turoń / Stefan Żeromski. – Warszawa : “Czytelnik”, 1975. – 359, [5] s. – (Dzieła : nowele, powieści, dramaty / Stefan Żeromski ; oprac. tekstu Stanisław Pigoń ; [t.] 21 )
M 085442/XXI M 085443/XXI (Opole)

261. Sułkowski ; Turoń / Stefan Żeromski ; wstęp Henryka Markiewicza ; [oprac. graf. Jan S. Miklaszewski]. – Warszawa : “Czytelnik”, dr. 1956. – 340, [4] s. – (Dzieła. Dramaty / Stefan Żeromski ; pod red. Stanisława Pigonia ; 2 )
M 002527 (Brzeg), C 001939/II (Kluczbork), M 001637 M 018061 (Nysa)

262. Sułkowski ; Turoń : [dramat w 3 aktach] / Stefan Żeromski ; [krytyczne przygotowanie tekstu przeprowadził zespół członków Seminarium Historii Literatury Polskiej U. J. pod kier. Stanisława Pigonia]. – [Warszawa] : “Czytelnik”, 1950. – 335, [1] s. -(Pisma / Stefan Żeromski ; pod red. Stanisława Pigonia ; t. 21. Dramaty )
M 013024 (Brzeg)

263. Syzyfowe prace / Stefan Żeromski ; il. Monika Żeromska. – Wyd. 5.Warszawa : “Czytelnik”, 1954. – 257, [1] s., [5] k. tabl. : il.
M 43369 (Kędzierzyn-Koźle), MP 009000 (Opole)

264. Syzyfowe prace / Stefan Żeromski ; oprac. Artur Hutnikiewicz. – Wyd. 2. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 1984. – XCIV, 255, [1] s. – ( Biblioteka Narodowa. Seria 1 ; nr 216 )
M 035777 (Brzeg), M 45170 (Kędzierzyn-Koźle), M 044979 (Nysa), M 138412 M 138639 M 138640 M 138641 M 138642 M 138910 M 138911 M 138912 (Opole)

265. Syzyfowe prace / Stefan Żeromski ; oprac. Artur Hutnikiewicz. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, dr. 1973. – XCVIII, 258, [4] s. – (Biblioteka Narodowa. Seria 1 ; nr 216 )
M 048693 (Nysa)

266. Syzyfowe prace / Stefan Żeromski ; [opracowanie Urszula Kulińska]. – Poznań ; Żychlin : Wydawnictwo Ibis – Books, 2018. – 286, [2] strony ; 22 cm.

267. Syzyfowe prace / Stefan Żeromski ; oprac. Władysława Wasilewska. – Warszawa : “Czytelnik”, 1990. – 368, [2] s., [1] k. tabl. : il., 1 portr. – (Pisma zebrane. Seria 2, Powieści / Stefan Żeromski ; pod red. Zbigniewa Golińskiego ; Instytut Badań Literackich PAN ; 6 )
M 031367/VI M 126767/VI (Opole)

268. Syzyfowe prace / Stefan Żeromski ; [posł. Jan Zygmunt Jakubowski]. – [Wyd. 26]. – Warszawa : “Czytelnik”, 1987. – 251, [4] s. : 1 portr.
M 040490 M 040491 M 040822 M 053831 (Brzeg), M 055708 (Nysa)

269. Syzyfowe prace / Stefan Żeromski ; [posł. Jan Zygmunt Jakubowski]. – [Wyd. 23 i. e. 24]. – Warszawa : “Czytelnik”, 1984. – 251, [4] s. : portr.
M 034276 M 034386 (Brzeg) M 043711 M 043712 (Nysa)

270. Syzyfowe prace / Stefan Żeromski ; posł. Jan Zygmunt Jakubowski. – [Wyd. 22]. – Warszawa : “Czytelnik”, 1979. – 254, [2] s. – ( Biblioteka Klasyki Polskiej i Obcej )
M 025773 (Brzeg)

271. Syzyfowe prace / Stefan Żeromski ; [posłowie Jana Zygmunta Jakubowskiego. – Wyd. 14]. – Warszawa : “Czytelnik”, 1975. – 260 s. : portr. – (Biblioteka Lektur Szkolnych )
M 018717 M 053557 (Brzeg)

272. Syzyfowe prace / Stefan Żeromski ; posł. Janusza Wilhelmiego ; il. Antoniego Uniechowskiego ; [krytyczne przygotowanie tekstu przeprowadził zespół członków Seminarium Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kier. Stanisława Pigonia ; nota red. S. Pigoń]. – [Wyd. 4].Warszawa : “Czytelnik”, 1953. – 291, [1] s., [5] s. tabl. : il.
M 001865 (Kluczbork)

273. Syzyfowe prace / Stefan Żeromski ; [wprowadz.], Artur Hutnikiewicz. – Kraków : “Znak”, 1996.- 206,[2] s. – ( Lektury / “Znak” )
M 177445 M 177446 (Opole)

274. Syzyfowe prace / Stefan Żeromski. – Wrocław : Siedmioróg, 2019. – 186, [1] strona ; 21 cm.

275. Syzyfowe prace / Stefan Żeromski ; wstęp Danuta Knysz-Rudzka. – [Wyd. 23]. – Warszawa : “Iskry”, 1983. – 220, [2] s. – ( Prometeusz )
M 033742 M 033743 (Brzeg), M 043438 (Nysa)

276. Syzyfowe prace : fragmenty : wszystkie wątki, wszystkie istotne postaci / Stefan Żeromski. – Warszawa : Bel Studio, 2007. – 46, [1] s.

277. Syzyfowe prace ; Opowiadania / Stefan Żeromski. – Poznań : Polskie Media Amer. Com, [2002].- 333, [3] s.

278. Syzyfowe prace : powieść współczesna / Stefan Żeromski ; il. Moniki Żeromskiej. – Warszawa : “Czytelnik”, 1956. – 245, [1] s., [6] k. tabl. : il. – (Dzieła. 2, Powieści / Stefan Żeromski ; pod red. Stanisława Pigonia ; wstęp Henryka Markiewicza ; t. 1 )
C 001867/I (Kluczbork), M 001562 (Nysa), M 076915 MP 013775 MP 013792 (Opole)

279. Syzyfowe prace : powieść współczesna / Stefan Żeromski ; oprac. tekstu Stanisław Pigoń. – Warszawa : “Czytelnik”, 1963. – 246, [1] s.
M 6074 (Kędzierzyn-Koźle), M 008484 (Kluczbork)

280. Syzyfowe prace : powieść współczesna / Stefan Żeromski ; posł. Janusza Wilhelmiego, il. Antoniego Uniechowskiego. – Warszawa : “Czytelnik” Spółdzielnia Wydawniczo-Oświatowa, 1952. – 258, [2] s., [6] k. tabl. : il.
M 001081 (Nysa)

281. Syzyfowe prace : powieść współczesna / Stefan Żeromski ; [posł. Władysław Słodkowski]. – [Wyd. 19]. – Warszawa : “Czytelnik”, 1973. – 299, [1] s.
M 086450 M 086476 M 124741 (Opole)

282. Syzyfowe prace : powieść współczesna / Stefan Żeromski ; [posł. Władysław Słodkowski]. – Wyd. 18. – Warszawa : “Czytelnik”, 1971. – 299, [1] s.
M 020582 M 020583 (Kluczbork)

283. Syzyfowe prace : powieść współczesna / Stefan Żeromski ; [posł. Władysław Słodkowski]. – Wyd. 16. – Warszawa : “Czytelnik”, 1970. – 299, [1] s.
M 068623 M 068627 (Opole)

284. Syzyfowe prace : powieść współczesna / Stefan Żeromski ; [posł. Władysław Słodkowski]. – Warszawa : “Czytelnik”, 1968. – 244, [3] s.
M 15126 (Kędzierzyn-Koźle)

285. Syzyfowe prace : powieść współczesna / Stefan Żeromski ; [posł. Władysław Słodkowski]. – Wyd. 14. – Warszawa : “Czytelnik”, 1967. – 244, [3] s.
M 016015 M 016016 M 016017 M 016018 M 016019 M 016020 (Kluczbork)

286. Syzyfowe prace : powieść współczesna / Stefan Żeromski ; [posł. i aneks Władysław Słodkowski ; oprac graf. Jan Samuel Miklaszewski]. – Wyd. 11. – Warszawa : “Czytelnik”, 1962. – 329, [3] s. : il.
M 003641 (Kluczbork)

287. Syzyfowe prace : powieść współczesna / Stefan Żeromski. – Warszawa : “Czytelnik”, 1957. – 246, [1] s.
M 073216 (Opole)

288. Syzyfowe prace / Stefan Żeromski. – Warszawa : “Czytelnik”, 1973. – 278, [5] s. – (Dzieła : nowele, powieści, dramaty / Stefan Żeromski ; oprac. tekstu Stanisław Pigoń ; [t.] 6 )
M 085442/VI M 085443/VI (Opole)

289. Syzyfowe prace : powieść współczesna / Stefan Żeromski. – Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza “Czytelnik”, 1947. -246, [1] s. – (Pisma / Stefan Żeromski ; pod red Stanisława Pigonia ; t. 6 )
M 076945 (Opole)

290. Śladami bitwy warszawskiej 1920 / Żeromski, Irzykowski, Grzymała-Siedlecki ; oprac. Mirosława Puchalska i Zofia Stefanowska. – [Wyd. 1 w tej edycji]. – Warszawa : “Czytelnik”, 1990. – 94, [6] s. : faks., fot., portr.
M 52591 (Kędzierzyn-Koźle), M 045599 (Kluczbork), M 162171 (Opole)

291. Świętokrzyskie sercem Polski / Stefan Żeromski ; [wybór tekstu, oprac. red. Andrzej Tyszka i Maciej Andrzej Zarębski]. – Kielce : Staszów : Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 2004. – 72 s. : il. – Biblioteka Staszowska 190

292. Uciekła mi przepióreczka… / Stefan Żeromski. – Warszawa : “Czytelnik”, 1958. – 127, [1] s.
M 003642 M 003643 (Kluczbork)

293. Uciekła mi przepióreczka / Stefan Żeromski. – [Warszawa] : “Czytelnik”, 1950. – 127, [2] s. – (Pisma. Dramaty / Stefan Żeromski ; pod red. Stanisława Pigonia ; 4, z. 2 )
M 013025 (Brzeg), M 001498 (Kluczbork), MP 000961 (Opole)

294. Uciekła mi przepióreczka…: komedia w 3 aktach ; Grzech : sztuka w 5 aktach ; Dramatu akt pierwszy ; Wieczna fala : sztuka kinematograficzna w 6 aktach / Stefan Żeromski. – Warszawa : “Czytelnik”, 2004. – 417, [4] s., [1] k. portr. – Pisma zebrane / Stefan Żeromski ; pod red. Zbigniewa Golińskiego. Seria 3, Dramaty

295. Uroda życia / Stefan Żeromski ; oprac. Kazimiera Zapałowa. – Warszawa : “Czytelnik”, 1993. – 494, [1] s., [1] k. tabl. : il., 1 portr. – (Pisma zebrane. Seria 2, Powieści / Stefan Żeromski ; pod red. Zbigniewa Golińskiego ; Instytut Badań Literackich PAN ; 14 )
M 126767/XIV (Opole)

296. Uroda życia / Stefan Żeromski. – Warszawa : Prószyński i S-ka, 2019. – 404, [3] strony ; 21 cm.

297. Uroda życia / Stefan Żeromski ; [wstęp Kazimiera Zapałowa ; oprac. graf. Henryk Papierniak]. – Wyd. 7. – Kielce : “Dom Książki”, 1989. – 386, [2] s., [1] k. tabl. : il., portr.
M 053880 (Brzeg), M 161500 (Opole)

298. Uroda życia : powieść / Stefan Żeromski ; il. Ottona Axera. – Warszawa : “Czytelnik”, 1957. – 394, [1] s. : il.
M 22035 (Kędzierzyn-Koźle), M 026326 (Opole)

299. Uroda życia : powieść / Stefan Żeromski ; il. Ottona Axera. – Warszawa : “Czytelnik”, 1956. – 394, [1] s., [7] k. tabl. : il. – (Dzieła. 2, Powieści / Stefan Żeromski ; pod red. Stanisława Pigonia ; wstęp Henryka Markiewicza ; t. 9 )
M 002453 (Brzeg), C 001872/IX (Kluczbork), M 076920 (Opole)

300. Uroda życia : powieść / Stefan Żeromski ; oprac. tekstu Stanisław Pigoń. – Warszawa : “Czytelnik”, 1963. – 397 s., [1] s. tabl. : portr.
M 009278 (Kluczbork), M 006607 (Nysa)

301. Uroda życia : powieść / Stefan Żeromski. – Warszawa : “Czytelnik”, 1974. – 435, [5] s. – (Dzieła : nowele, powieści, dramaty / Stefan Żeromski ; oprac. tekstu Stanisław Pigoń ; [t.] 14 )
M 085442/XIV M 085443/XIV (Opole)

302. Utwory wybrane. T. 1 / Stefan Żeromski ; wstępem poprzedził Henryk Markiewicz. – Warszawa : “Czytelnik”, 1973. – 545,[3] s.
M 014730/I (Brzeg), M 085358/I M 085363/I (Opole)

303. Utwory wybrane. T. 2 / Stefan Żeromski ; wstępem poprzedził Henryk Markiewicz. – Warszawa : “Czytelnik”, 1973. – 580, [3] s.
M 014730/II (Brzeg), M 085358/II M 085363/II (Opole)

304. Utwory wybrane. T. 3 / Stefan Żeromski ; wstępem poprzedził Henryk Markiewicz. – Warszawa : “Czytelnik”, 1973. – 849, [3] s.
M 04730/III (Brzeg), M 085358/III M 085363/III (Opole)

305. Utwory wybrane. T. 4 / Stefan Żeromski ; wstępem poprzedził Henryk Markiewicz. – Warszawa : “Czytelnik”, 1973. – 546, [2] s.
M 014730/IV (Brzeg), M 085358/IV M 085363/IV (Opole)

306. Utwory wybrane. T. 5 / Stefan Żeromski ; wstępem poprzedził Henryk Markiewicz. – Warszawa : “Czytelnik”, 1973. – 310, [2] s.
M 014730/V (Brzeg), M 085358/V M 085363/V (Opole)

307. Utwory wybrane. T. 1 / Stefan Żeromski. – Wyd. 4. – Warszawa : “Czytelnik”, 1964. – 482, [2] s.
M 005664/I (Brzeg), M 010353/I M 010627/I (Kluczbork)

308. Utwory wybrane. T. 2 / Stefan Żeromski. – Wyd. 4. – Warszawa : “Czytelnik”, 1964. – 496, [3] s.
M 005664/II (Brzeg), M 010354/II M 010628/II (Kluczbork)

309. Utwory wybrane. T. 3 / Stefan Żeromski. – Wyd. 4. – Warszawa : “Czytelnik”, 1964. – 728, s.
M 005664/III (Brzeg), M 010355/III M 010629/III (Kluczbork)

310. Utwory wybrane. T. 4 / Stefan Żeromski. – Wyd. 4. – Warszawa : “Czytelnik”, 1964. – 480, [3] s.
M 005667 (Brzeg), M 010356/IV M 010630/IV (Kluczbork)

311. Utwory wybrane. T. 5 / Stefan Żeromski. – Wyd. 4. – Warszawa : “Czytelnik”, 1964. – 271, [4] s.
M 005668 (Brzeg), M 010357/V M 010631/V (Kluczbork)

312. W sidłach niedoli / Stefan Żeromski. – Warszawa : J. Mortkowicz, 1930 [rz.]. – 72 s.

313. Walka z szatanem. [1] Nawracanie Judasza / Stefan Żeromski ; oprac. Stanisław Pigoń. – Warszawa : “Czytelnik”, 1974 (Krak. : DW). – 341, [3] s. – Dzieła : powieści / Stefan Żeromski ; 16

314. Wczoraj i dziś. Ser. 1 / Stefan Żeromski. – Warszawa : J. Mortkowicz, 1925 [rz.]. – [4], 121, [2] s.
M 14961 (Kędzierzyn-Koźle)

315. Wiatr od morza / Stefan Żeromski ; [ilustracje Janusz Akermann, Kiejstut Bereźnicki, Beata Ewa Białecka, Józef Czerniawski, Henryk Cześnik, Zbigniew Gorlak, Kazimierz Kalkowski, Jacek Kornacki, Marek Model, Anna Orbaczewska, Anna Reinert, Joanna Rusinek, Ewa Skaper, Maciej Świeszewski, Andrzej Umiastowski, Mariusz Waras, Sławomir Witkowski, Krzysztof Wróblewski, Anna Wypych, Marcin Zawicki]. – Gdańsk : Muzeum Narodowe : Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego, 2018. – 243, [5] s., [20] kart tabl. (w tym złożone) : il. ; 30 cm.

316. Wiatr od morza / Stefan Żeromski ; [oprac. tekstu Stanisław Pigoń ; posłowie i przypisy Jerzy Michno]. – Wyd. 6. – Warszawa : “Czytelnik”, 1979. – 463, [1] s. – (Biblioteka Lektur Szkolnych. )
M 026700, M 053566, M 053567 (Brzeg), M 034456 (Kluczbork)

317. Wiatr od morza / Stefan Żeromski. – [Wyd. 2]. – Szczecin : “Glob”, 1985. – 301, [3] s.
M 036798 (Brzeg), M 039596 (Kluczbork), M 141172 (Opole)

318. Wiatr od morza i inne utwory / Stefan Żeromski. – Warszawa : „Czytelnik”, 1949. – 378, [2] s. – (Pisma. Nowele i opowiadania / Stefan Żeromski ; pod red. Stanisława Pigonia ; 5)

319. Wiatr od morza ; Wisła ; Międzymorze / Stefan Żeromski ; il. Moniki Żeromskiej ; [oprac. graf. Jan S. Miklaszewski]. – Warszawa : “Czytelnik”, 1957. – 373, [2] s., [5] k. tabl. : il. – (Dzieła. 1, Nowele i opowiadania / Stefan Żeromski ; pod red. Stanisława Pigonia ; wstęp Henryka Markiewicza ; t. 5 )
M 007024 C 002116/V (Kluczbork), M 002726 (Brzeg), M 001815 (Nysa), M 076914 M 128623 (Opole)

320. Wierna rzeka / Stefan Żeromski. – Warszawa : “Czytelnik”, 1974. – 178, [1] s. – (Dzieła : nowele, powieści, dramaty / Stefan Żeromski ; oprac. tekstu Stanisław Pigoń ; [t.] 15 )
M 085442/XV (Opole)

321. Wierna rzeka / Stefan Żeromski. – Warszawa : “Książka i Wiedza”, 1985. – 222, [2] s. – ( Koliber ; 67 )
M036571 (Brzeg), M 45878 M 58680 (Kędzierzyn-Koźle), M 140489 (Opole)

322. Wierna rzeka : klechda / Stefan Żeromski. – [Warszawa] : “Czytelnik”, 1948. – 154, [4] s. – (Pisma / Stefan Żeromski ; pod red. Stanisława Pigonia ; t. 15. )
M 16156 (Kędzierzyn-Koźle)

323. Wierna rzeka : klechda domowa / Stefan Żeromski ; il. Moniki Żeromskiej. – Warszawa : “Czytelnik” 1957. – 157, [1] s., [8] k. tabl. : il. – (Dzieła. 2, Powieści / Stefan Żeromski ; pod red. Stanisława Pigonia ; wstęp Henryka Markiewicza ; t. 10 )
M 002727, M 013026 (Brzeg), C 002117 (Kluczbork), M 018065 (Nysa)

324. Wierna rzeka : klechda domowa / Stefan Żeromski. – Kraków : “Klasyka”, dr.1996. – 144, [1] s.
M 185800 M 185801 M 185802 M 185803 (Opole)

325. Wierna rzeka : klechda domowa / Stefan Żeromski. – Kraków : Wydawnictwo Literackie ; Warszawa : Ringier Axel Springer Polska, 2017. – 191 s. ; 20 cm. – (ABC Klasyka Polska. Lektury ; 18)

326. Wierna rzeka : klechda domowa / Stefan Żeromski. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1995. – 151,[4] s. – ( ABC – Klasyka dla Każdego )
M 047822 (Brzeg), M 176907 (Opole)

327. Wierna rzeka : klechda domowa / Stefan Żeromski ; [nota red. S. Pigoń]. – Warszawa : “Czytelnik”, 1960. – 169, [6] s. – (Biblioteka Powszechna )
M 004860 (Kluczbork)

328. Wierna rzeka : klechda domowa / Stefan Żeromski ; oprac., Stanisław Pigoń ; posł., Zygmunt Jakubowski. – Wyd.3. – Warszawa : “Czytelnik”, 1967. – 166,2] s.
M 054279 (Opole)

329. Wierna rzeka : klechda domowa / Stefan Żeromski ; oprac., Stanisław Pigoń ; posł., Zygmunt Jakubowski. – Warszawa : “Czytelnik”, 1954. – 154,[5] s.
M 076946 (Opole)

330. Wierna rzeka : klechda domowa / Stefan Żeromski ; oprac. tekstu Stanisław Pigoń. – Warszawa : “Czytelnik”, 1964. – 158, [2] s.
M 043646 (Opole)

331. Wierna rzeka : klechda domowa / Stefan Żeromski ; oprac. Zdzisław Jerzy Adamczyk. – Warszawa : “Czytelnik”, 1990. – 235, [3] s., [1] k. tabl. : il., 1 portr. – (Pisma zebrane. Seria 2, Powieści / Stefan Żeromski ; pod red. Zbigniewa Golasińskiego ; Instytut Badań Literackich PAN ; 15 )
M 126767/XV (Opole)

332. Wierna rzeka : klechda domowa / Stefan Żeromski ; oprac. Zdzisław Jerzy Adamczyk. – Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978. – LXXIV, 178, [4] s., [4] k. il. – ( Biblioteka Narodowa. Seria 1 ; nr 232 )
M 025364 (Brzeg), C 032157 (Kluczbork)

333. Wierna rzeka : klechda domowa / Stefan Żeromski ; posł. Jan Zygmunt Jakubowski. – Warszawa : “Czytelnik”, 1968. – 191, [1] s.
M 008989 (Brzeg), M 018111 M 018112 (Kluczbork), M 076947 M 076948 (Opole)

334. Wierna rzeka : klechda domowa / Stefan Żeromski. – Warszawa : “Czytelnik”, 1989. – 159, [1] s.
M 053625 (Brzeg)

335. Wierna rzeka : klechda domowa / Stefan Żeromski. – Warszawa : “Czytelnik”, 1962. – 169, [7] s.
M 007392 (Kluczbork)

336. Wierna rzeka : klechda domowa / Stefan Żeromski. – Warszawa : “Czytelnik”, 1958. – 164, [3] s.
M 003646 M 003647 (Kluczbork)

337. Wierna rzeka : klechda domowa / Stefan Żeromski. – [Wyd. 6]. – Warszawa : “Czytelnik”, 1973. – 169, [3] s.
M 014146 (Brzeg), M 085982 M 086724 (Opole)

338. Wilga / Stefan Żeromski ; słowo wstępne Jan Zygmunt Jakubowski ; [oprac. graf. Andrzej Heidrich]. – Warszawa : “Czytelnik”, 1964. – 22, [2] s. : il.
C 010220 (Kluczbork), M 043990 M 043991 (Opole)

339. Wisła ; Międzymorze / Stefan Żeromski. – [Wyd. 7 i. e. 1]. – Szczecin : “Glob”, 1985. – 109, [3] s.
M 037635 (Brzeg), M 47100 (Kędzierzyn-Koźle), M 040051 (Kluczbork), M 143359 M 143360 (Opole)

340. Wisła ; Wiatr od morza ; Międzymorze / Stefan Żeromski ; oprac. tekstu Stanisław Pigoń. – [Wyd. 5]. – Warszawa : “Czytelnik”, 1970. – 428, [4] s. – (Nowele i opowiadania / Stefan Żeromski )
M 070120 (Opole)

341. Wisła ; Wiatr od morza ; Międzymorze / Stefan Żeromski ; oprac. tekstu Stanisław Pigoń. – Warszawa : “Czytelnik”, 1967. – 381, [3] s., [1] k. tabl. : portr.
M 007713 (Brzeg), M 009395 (Nysa), M 053772 (Opole)

342. Wisła ; Wiatr od morza ; Międzymorze / Stefan Żeromski ; przypisy oprac. Jan Józef Lipski. – Warszawa : “Czytelnik”, 1973. – 459, [2] s.
M 58112 (Kędzierzyn-Koźle), M 093455 M 100685 (Opole)

343. Wisła ; Wiatr od morza ; Międzymorze / Stefan Żeromski. – Warszawa : “Czytelnik”, 1973. – 428, [4] s. – (Dzieła : nowele, powieści, dramaty / Stefan Żeromski ; oprac. tekstu Stanisław Pigoń ; [t.] 5 )
M 085442/V M 085443/V (Opole)

344. Wspomnienia / Stefan Żeromski. – Warszawa : “Czytelnik”, 1963. – 218, [6] s. – ( Dzieła / Stefan Żeromski. Pisma różne ; 1 )
M 004509 (Brzeg), C 007462 (Kluczbork), M 048694 (Nysa), M 036886 M 036887 (Opole)

345. Wszystko i nic : (“Popiołów” – sprawa druga) : fragment / Stefan Żeromski. – Warszawa : Wrocław ; J. Mortkowicz ; 1946.Katowice : Wydawnictwo “Dobra Książka”. – 45, [1] s.
M 17627 M 18531 (Kędzierzyn-Koźle)

346. Wybór opowiadań / Stefan Żeromski ; oprac. Artur Hutnikiewicz. – Wyd.2 zm. – Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2003. – CXVII,410 s. – ( Biblioteka Narodowa. Seria 1 ; nr 203 )
M 186346 M 189804 (Opole)

347. Wybór opowiadań / Stefan Żeromski ; oprac. Artur Hutnikiewicz. – Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1971. – CXXXI, [1], 514, [1] s. : il., 1 fot., portr. – ( Biblioteka Narodowa. Seria 1 ; nr 203 )
M 20262 (Kędzierzyn-Koźle), M 016615 (Nysa), M 072514 M 072515 (Opole)

348. Wybór opowiadań / Stefan Żeromski. – Warszawa : “Czytelnik”, 1954. – 26, [2] s.
M 013027 (Brzeg)

349. Wybór opowiadań : Zapomnienie ; Zmierzch ; Niedziela ; Złe przeczucie / Stefan Żeromski. – Warszawa : “Czytelnik”, 1952. – 34, [2] s.
M 020820 (Kluczbork)

350. Za wolność i ojczyznę : z powieści Stefana Żeromskiego „Popioły” / Stefan Żeromski . – Warszawa : Gebethner i Wolff, 1907. – 264, [3] s. : il.

351. Zamieć : powieść / Stefan Żeromski ; il. Krzysztofa Henisza. – Warszawa : “Czytelnik”, 1956. – 242, [1] s., [4] k. tabl. : il. – ( Walka z szatanem / Stefan Żeromski, 2 )
M 002612 (Brzeg), C 002018/II (Kluczbork), M 001704 (Nysa), M 076922/II, MP 014793/II MP 014794/II MP 014795/II (Opole)

352. Zamieć : powieść / Stefan Żeromski ; il. Krzysztofa Henisza. – Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza “Czytelnik”, 1954. – 178, [2] s., [4] k. tabl. : il. – ( Walka z szatanem / Stefan Żeromski, 2 )
MP 009494 MP 009497 (Opole)

353. Zamieć : powieść / Stefan Żeromski ; oprac. tekstu Stanisław Pigoń. – [Wyd. 6]. – Warszawa : “Czytelnik”, 1970. – 274, [2] s. – ( Powieści / Stefan Żeromski ; oprac. tekstu Stanisław Pigoń )
M 014686/II M 073192/II (Opole)

354. Zamieć : powieść / Stefan Żeromski ; oprac. tekstu Stanisław Pigoń. – Warszawa : “Czytelnik”, 1966. – 242, [2] s. – ( Walka z szatanem / Stefan Żeromski ; [2] )
M 014418/II (Kluczbork)

355. Zamieć : powieść / Stefan Żeromski. – Warszawa : “Czytelnik”, 1974. – 272, [4] s. – (Dzieła : nowele, powieści, dramaty / Stefan Żeromski ; oprac. tekstu Stanisław Pigoń ; [t.] 17 )
M 085442/XVII M 085443/XVII (Opole)

356. Zamieć : powieść / Stefan Żeromski. – Wyd. 2. – Warszawa : J. Mortkowicz, 1921. – 271, [4] s. – ( Walka z szatanem / Stefan Żeromski ; 2 )
Z 210075 (Opole)

357. Zmierzch ; Cokolwiek się zdarzy / Stefan Żeromski. – Wyd. 2. – Warszawa : Gebethner i Wolff, [1907]. – (Biblioteczka Uniwersytetów Ludowych ; 41)

 

Bibliografia przedmiotowa

 

Książki:

358. Adaptacje filmowe utworów Stefana Żeromskiego w opracowaniach, recenzjach, wywiadach prasowych , (materiały bibliograficzne w wyborze) / Barbara Gierszewska, Adam Jachimczyk // W: Żeromski na ekranie , [red. nauk. Jan Pacławski]. – Kielce, 1997. – S. 51-61

359. Alfabet Paszka : Berent, stylistyka (i okolice), Żeromski / pod red. Jana Jakóbczyka, Krystyny Kralkowskiej-Gątkowskiej, Magdaleny Piekary.- Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010. – 320, [2] s., [1] k. tabl. : il. (w tym kolor.). – Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2807

360. Arcydzieła literatury polskiej. T. 3, Interpretacje / red. Stanisław Grzeszczuk, Anna Niewolak-Krzywda. – Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. – 248, [2] s.
C 045257 M 045256 (Brzeg)

361. Arcydzieła nowelistyczne Stefana Żeromskiego : studium analityczno-interpretacyjne / Zbigniew Lisowski. – Siedlce : Wydawnictwa Uczelniane WSR-P, 1991. – 88, [2] s., [5] k. tabl. : 1 il., 2 faks., fot., 1 rys., err. – Rozprawa Naukowa / Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach ; nr 31. – Bibliogr. s. 286-288.

362. Autor – rodak pisarze polscy wobec Conrada / Stefan Zabierowski. – Katowice : “Śląsk”, 1988. – 288, [6] s.
M 043685 (Kluczbork), M 156063 (Opole)

363. Bibliografia przekładów dzieł Stefana Żeromskiego / oprac. Danuta Bilikiewicz-Piotrowska // W: Żeromski : z dziejów recepcji twórczości : 1895-1964 / wybór tekstów i wstęp Zdzisław Jerzy Adamczyk. – Warszawa, 1975. – S. 435-448
M 018366 (Brzeg), M 28648 (Kędzierzyn-Koźle), M 026187 M 026188 M 026189 (Kluczbork), M 024657 M 024658 (Nysa), M 095590 M 095591 M 112577 (Opole)

364. Bibliotekarska służba Stefana Żeromskiego / Bartłomiej Szyndler. – Wrocław : “Ossolineum”, 1977. – 187, [4] s. : il., portr. – ( Książki o Książce )
M 021858 (Brzeg), M 32557 (Kędzierzyn-Koźle), C 028785 (Kluczbork), M 029231 (Nysa), M 105036 M 105037 (Opole)

365. Charakterystyki literackie. – Lwów : Warszawa : nakł. Księgarni H. Altenberga ; Księgarnia pod firmą E. Wende i Spka, 1902. – III, 180, [1] s., [3] k. tabl. il. – (Wiedza i Życie : zagadnienia i prądy współczesne w dziedzinie wiedzy, sztuki i życia społecznego ; R. 2, T.7 )
Z 035329 Z 162751 (Opole)

366. Ciebie jedną kocham / Barbara Wachowicz ; [oprac. graf. Janusz Wysocki]. – Warszawa : “Iskry”, 1979. – 355, [5] s., [16] k. tabl. : il., portr.
M 025935 (Brzeg), M 37258 (Kędzierzyn-Koźle), M 032030 (Kluczbork), M 117521 (Opole)

367. Ciebie jedną kocham / Barbara Wachowicz. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwa Radia i Telewizji, 1987. – 400 s, [64] s. il.
M 041565 M 153061 (Brzeg)

368. Cierpienia młodego Ż. / Feliks Netz. – Katowice : “Biblioteka Śląska”, 2000. – 50 s.

369. Cwałem, galopem : opowieści z wojny bolszewickiej / [wybór i posłowie Bohdan Kubicki]. – Sopot : “Modem”, 1990. – 173, [3] s. : rys.
M 162479 (Opole)

370. Cytowane wyrazy obce w twórczości Stefana Żeromskiego / Jan Kida ; Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Rzeszowie. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie. – Rzeszów : WOM, 1992 (Rzesz. : WOM). – 286 s. – Bibliogr. s. 273-286

371. Czy natura ma duszę? / Alina Kowalczykowa // W : Eliza Orzeszkowa : pamięć kultury : studia i głosy / red. Jarosław Ławski, Svâtlana Pìlìpaŭna Musìenka. – Grodno ; Białystok : Temida 2 : Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, 2019. – S. 45-353

372. Dawni pisarze polscy : od początków piśmiennictwa do Młodej Polski : przewodnik biograficzny i bibliograficzny. T. 5, U-Ż, uzupełnienia, indeksy / [koordynacja całości Roman Loth ; aut. haseł t. 5 Wiesława Albrecht-Szymanowska et al.]. – Warszawa, 2004. – S. 205-218

373. Diabelska nieufność : obraz złego/diabła/szatana we wczesnej twórczości Stefana Żeromskiego / Monika Gabryś-Sławińska // W : Stefan Żeromski – twórca, działacz, obywatel : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Robert Kotowski, Sylwia Zacharz. – Kielce : Muzeum Narodowe w Kielcach, 2019. – S. 139-160

374. Diarysta Stefan Ż[eromski] / Roman Zimand ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990. – 113, [2] s. – (Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej ; t. 74. )
M 162328 M 162329 (Opole)

375. Dobrzy Rosjanie : Żeromski wobec liberalnej inteligencji rosyjskiej / Wojciech Gruchała // W : Poza rusofobią i rusofilią? : poglądy, postawy i realizacje w literaturze polskiej od XIX do XXI wieku / red. Elżbieta Mikiciuk, Tadeusz Sucharski. – Słupsk ; Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2019. – S. 61-73

376. Dokąd, ale i skąd idziemy / Jan Zygmunt Jakubowski. – Wyd. 2. – Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1985. – 325, [3] s.
M 46844 (Kędzierzyn-Koźle), M 039614 (Kluczbork), C 046062 M 046061 (Nysa)

377. Dom / Elżbieta Sękowska. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, cop. 2002. – 140, [2] s. : il. – Słownictwo pism Stefana Żeromskiego ; t. 3

378. Dramaty Żeromskiego w Reducie : z zagadnień inscenizacji i recepcji krytycznej / Marek Białota. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo PAN, 1989. – 167, [4] s., [8] s. tabl. : il., faks., fot., 1 mapa, 1 portr. – (Prace Komisji Historycznoliterackiej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie : nr 47 )
M 160924 M 160925 (Opole)

379. Działalność i poglądy społeczno-oświatowe Stefana Żeromskiego oraz ich odbicie w twórczości pisarza / Irena Tułodziecka. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1970. – 214 s. : il., portr.
M 010787 M 010816 (Brzeg), M 17754 (Kędzierzyn-Koźle), M 018375 M 018376 M 018620 M 018621 (Kluczbork), M 015152 M 015174 (Nysa), M 067470 M 067496 M 067497 (Opole)

380. Dziedzictwo Conrada w literaturze polskiej XX wieku / Stefan Zabierowski. – Kraków : Oficyna Literacka, 1992 – 278, [2] s. – ( Kolekcja Konesera Literatury )
M 055240 (Nysa), M 166262 M 166263 (Opole)

381. Dzieje grzechu : dyskurs pornograficzny w polskiej prozie XX wieku (na wybranych przykładach) / Ewa Stusińska. – Gdańsk : Fundacja Terytoria Książki, 2018. – 250, [2] strony : faksymilia, fotografie ; 24 cm.

382. Dzieje grzechu Stefana Żeromskiego / Jadwiga Zacharska // W : Dramaty zapomniane – niedoczytane – pominięte : (re)interpretacje / red. Maria Jolanta Olszewska. – Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2018. – S. 396-404

383. Dziś i wczoraj / Wacław Borowy. – Warszawa : Towarzystwo Wydawnicze “Rój”, 1934. – 269, [2] s.
M 7905 (Kędzierzyn-Koźle), Z 038037 (Opole)

384. Eros, Thanatos, Polis w prozie Stefana Żeromskiego / pod red. Darii Pernal ; Uniwersytet Opolski. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2013. – 90 s.
I 209914 (Opole)

385. Fiodor Dostojewski w twórczości Stanisława Brzozowskiego i Stefana Żeromskiego : studium porównawcze / Ludwika Jazukiewicz-Osełkowska. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. – 418, [2] s.
M 027582 (Brzeg), M 38316 M 39338 (Kędzierzyn-Koźle), M 032899 (Kluczbork), M 036833 (Nysa), M 121338 M 121339 (Opole)

386. Historia w Popiołach Żeromskiego / Stanisław Zabierowski. – Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966. – 33, [1] s. – ( Nauka dla Wszystkich ; nr 21 )
M 11599 (Kędzierzyn-Koźle), M 008728 (Nysa), M 117608 (Opole )

387. Jak była szyta “Biała rękawiczka” : o zapomnianych i zaginionych wersjach dramatu Stefana Żeromskiego / Beata Kołodziejczyk, Beata Utkowska // W : Dramaty zapomniane – niedoczytane – pominięte : (re)interpretacje / red. Maria Jolanta Olszewska. – Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2018. – S. 272-288

388. Język “Dzienników” Stefana Żeromskiego / Władysław Kupiszewski ; Kieleckie Towarzystwo Naukowe. – Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990. – 184, [3] s.
M 162542 (Opole)

389. Katalog wystawy fotografii krajoznawczej pt. Śladami Stefana Żeromskiego na Pomorzu Gdańskim : [Gdańsk, listopad 1985] / [aut. katalogu Czesław Skonka]. – Gdańsk : SM [Spółdzielnia Mieszkaniowa] “Osiedle Młodych”, 1985 (Gdańsk. : “Osiedle Młodych”). – 9 s.

390. Klucze do Żeromskiego / red. Krzysztof Stępnik. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003. – 234 s. – Obrazy Kultury Polskiej

391. Kobiety w “Wietrze od morza” Stefana Żeromskiego / Teresa Chynczewska-Hennel // W : Kobiety w dziejach od nowożytności do współczesności : IX Międzynarodowa Sesja Naukowa Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego, Wolin 4-6 sierpnia 2017 / red. Maciej Franz, Zbigniew Pilarczyk. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; Poznań : we współpracy wydawniczej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2018. – S. 166-179

392. Księga namiętności : dzienniki intymne Stefana Żeromskiego / wybór i oprac. Józef Bednarowski. – Brzezia Łąka : Wydawnictwo Poligraf, cop. 2014. – 521, [1] s.

393. Ku Tatrom / Włodzimierz Wnuk. – Warszawa : “Pax”, 1970. – 220, [3] s. : il.
M 17915 (Kędzierzyn-Koźle), M 018356 (Kluczbork)

394. Legenda Żeromskiego : recepcja twórczości pisarza w latach 1892-1926 / Stanisław Eile. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1965. – 343, [1] s. : il.
M 9797 (Kędzierzyn-Koźle), M 010348 (Kluczbork)

395. Lektury polonistyczne. T. 1, Dwudziestolecie międzywojenne i II wojna światowa / red. Ryszard Nycz, Jerzy Jarzębski. – Kraków : “Universitas”, cop. 1997. – 364, [3] s.
C 058442/I (Nysa), C 178030/I M 178039/I (Opole)

396. Lektury polonistyczne : Pozytywizm, Młoda Polska. T. 1 / red. Stanisław Grzeszczuk. – Kraków : “Universitas”, cop. 1998. – 403,[1] s.
C 178765/I M 178766/I (Opole)

397. List Stefana Żeromskiego do Maurycego Zamoyskiego. – Warszawa : Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, 2000. – Teka (1 skł., [8] s. tabl.)

398. Listy do Stefana Żeromskiego / oprac., wstępem i przypisami opatrzył Zdzisław Jerzy Adamczyk. – Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1972. – XXVII, [1], 151, [4] s., 6 tabl. : il.
M 013106 (Brzeg), M 25762 (Kędzierzyn-Koźle), M 021137 M 022582 (Kluczbork), M 019345 (Nysa), M 106280 (Opole)

399. Literatura – muzyka : zbliżenia i dialogi / Jerzy Skarbowski. – Warszawa : “Czytelnik”, 1981. – 310, [2] s. : nuty
M 029249 (Brzeg), M 39949 M 39950 (Kędzierzyn-Koźle), M 033951 (Kluczbork), M 124100 M 124205 (Opole)

400. Literatura Polska 1918-1975 : bibliografia do tomów 1 i 2. Dokumentacja bibliograficzna 1918-1944 / Janusz Stradecki ; red. Alina Brodzka, Helena Zaworska, Stefan Żółkiewski. – Warszawa, 1975. – S. 183-186 : Stefan Żeromski
C 019128/III M 019126/III (Brzeg), M 098585/IV M 098581/IV M 112831/IV (Opole)

401. Literatura polska od początków do wojny światowej : książka podręczna informacyjna dla studjujących naukowo dzieje rozwoju piśmiennictwa polskiego. T. 4, Od roku 1864 do r. 1914 / Gabrjel Korbut. – Wyd. 2 powiększ. – Warszawa, 1931. – S. 289-295 : Stefan Żeromski
Z 009090/IV (Opole)

402 Literatura polska w szkole podstawowej : pytania i odpowiedzi / Wiesława Rusin. – Warszawa : “Morex”, 1996. – 74 s. : tab.
M 059703 (Nysa)

403. “Ludzie bezdomni” Stefana Żeromskiego / Henryk Markiewicz. – Warszawa : “Czytelnik”, 1963. – 208,[4] s.
M 5643 (Kędzierzyn-Koźle), M 007463 M 008747 (Kluczbork), M 005474 M 005502 (Nysa), M 036890 (Opole)

404. “Ludzie bezdomni” Stefana Żeromskiego / Henryk Markiewicz. – Wyd. 3 rozsz. – Warszawa : “Czytelnik”, 1975. – 270,[2] s., [16] s.tabl. : il., faks., fot., portr. – ( Seria z Żaczkiem )
M 019007 M 019008 (Brzeg) M 027198 (Kluczbork), C 097338 M 097339 M 097826 M 097827 (Opole)

405. “Ludzie bezdomni” Stefana Żeromskiego / Henryk Markiewicz. – Wyd.2 rozsz. – Warszawa : “Czytelnik”, 1966. – 249,[3] s.
M 006807 (Brzeg), M 013082 M 013083 M 013620 (Kluczbork), M 007940 (Nysa), M 050954 M 050955 (Opole)

406. Manipulacje i tajemnice : zagadki późnej biografii Stefana Żeromskiego / Zdzisław Jerzy Adamczyk. – Warszawa : “Czytelnik”, 2017. – 244, [4] s. ; 21 cm.
M 219036 (Opole)

407. Marzenia, projekty i testamenty Stefana Żeromskiego / [red. Katarzyna Sobolewska]. Projekt Akademii Literatury Polskiej. – Warszawa : Stowarzyszenie im. Stefana Żeromskiego, 2016. – 110 s. : il. ; 24 cm. – Zeszyty Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego ; 6. – Bibliogr. s. 109-110.

408. Melodramatyzm i powieść : (Żeromski, Mniszkówna, Strug) : od rytuału do sensacji / Marek Kochanowski. -Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2015. -390, [1] s. ; 24 cm. – Bibliogr. s. 334-370. Indeks.

409. Metafizyczne niepokoje : Bóg w twórczości Stefana Żeromskiego / Monika Gabryś. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011. – 338 s. – Bibliogr. s. 311-327. – Indeks

410. Metafizyka i życie społeczne : Stefan Żeromski wobec problemów współczesności / Anna Zdanowicz ; Instytut Książki i Czytelnictwa. – Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2005. – 283, [1] s. – Indeks

411. Miasto i wieś / Katarzyna Sobolewska. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2007. – 458, [2] s. – Słownictwo pism Stefana Żeromskiego t. 12. – Bibliogr. s. 25-26. Indeks

412. Miejsce zostało to samo : biograficzno-literacka wędrówka śladami Żeromskiego po ziemi świętokrzyskiej / Kazimiera Zapałowa. – Kielce : Agencja JP, 2005. – 172 s. : il. (gł. kolor.). – Bibliogr. s. 169-170

413. Między polityką a literaturą : praca zbiorowa / red. Marceli Kosman ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości. – Poznań : “Terra”, 1999. – 209,[2] s. – ( Studia i Monografie / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu ; t.11 )
M 062262 M 062263 (Nysa), M 188943 (Opole)

414. Między prawdą a plotką : wspomnienia o ludziach czasach minionych / Edward Kozikowski. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1961. – 335, [5] s. : portr.
M 4049 M 9794 (Kędzierzyn-Koźle), M 005692 M 005704 (Kluczbork), M 030890 M 031273 (Opole)

415. Między zapisem a literaturą : dziennik polskiego pisarza w XX wieku : (Żeromski, Nałkowska, Dąbrowska, Gombrowicz, Herling-Grudziński) / Paweł Rodak. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2011. – 638, [1] s. : il. – (Communicare : historia i kultura )
M 206647 M 206648 (Opole)

416. Mit – ethos – konstrukcja : “Duma o Hetmanie” Stefana Żeromskiego / Antonina Lubaszewska. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984. – 196, [1] s. – ( Rozprawy Literackie ; 47 )
M 035490 (Brzeg), M 27103/XLVII (Kędzierzyn-Koźle), M 038413 (Kluczbork), M 044436 M 044844 M 044845 (Nysa), M 136778 M 136779 M 138599 (Opole)

417. Młodość Stefana Żeromskiego / Jerzy Kądziela. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976. – 612 s., faks., fot., portr.
M 019751 (Brzeg), M 30610 M 39884 (Kędzierzyn-Koźle), M 027337 (Kluczbork), M 026819 M 026820 M 026869 (Nysa), M 100312 M 119151 (Opole)

418. Młodość Stefana Żeromskiego / Jerzy Kądziela. – Wyd. 2. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1979. – 608 s., [64] s. tabl. : faks., fot., portr.
M 37810 (Kędzierzyn-Koźle)

419. Młody Stefan Żeromski / red. Katarzyna Sobolewska. – Warszawa : Stowarzyszenie im. Stefana Żeromskiego, 2017. – 130 stron ; 24 cm.

420. Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego : przewodnik / Kazimiera Zapałowa. – Kielce : Muzeum Narodowe : Towarzystwo im. Stefana Żeromskiego, 1996. – 56, [4] s. : il., faks., fot., portr. – Bibliogr. wybranych publ. o życiu i twórczości S. Żeromskiego s. [58-59]

421. Na literackiej Lubelszczyźnie / Aldon Dzięcioł. – Chełm : Wydawnictwo TAWA Taurogiński Waldemar, 2009. – 84 s. : il. (w tym kolor.). – Bibliogr. s. 67

422. Narracja i narrator w Popiołach Stefana Żeromskiego / Mirosław Olędzki. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2000. – 440, [1] s. – Bibliogr. – Indeks

423. Nazewnictwo w utworach Stefana Żeromskiego / Aleksander Wilkoń ; Komitet Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1970. – 134, [1] s. – (Prace Onomastyczne / Komitet Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk ; 16. )
M 068376 M 068377 (Opole)

424. Niebo i piekło / Monika Gabryś. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2007. – 451, [4] s. – Słownictwo pism Stefana Żeromskiego t. 14. – Bibliogr. s. 68-71. – Indeks

425. Nobel dla Żeromskiego? / Konrad Czarnocki ; [wstęp Janusz Odrowąż-Pieniążek ; oprac. tekstu, przypisy i red. Joanna Czarkowska, Elżbieta Kosieradzka ; konsult. merytoryczna Wiesława Kordaczuk ; przekł. tekstów pomocniczych z jęz. szw. Anna Marciniakówna]. – Warszawa : Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, 2007. – 115, [1] s. : il.

426. Nowe spotkanie z Żeromskim : studia, szkice, polemiki / Jan Zygmunt Jakubowski. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1967. – 288, [3] s.
M 007592 (Brzeg), M 11669 (Kędzierzyn-Koźle), M 014655 (Kluczbork), M 054228 M 054229 M 054230 (Opole)

427. Nowe spotkanie z Żeromskim : studia, szkice, polemiki / Jan Zygmunt Jakubowski. – Wyd. 2 popr. i rozsz. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975. – 254, [2] s.
M 018389 (Brzeg), M 026267 (Kluczbork), M 024616 (Nysa), M 096174 M 096176 (Opole)

428. O Prusie i Żeromskim / Henryk Markiewicz. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, cop. 1995 (Krak. : UJ). – 289, [3] s., [1] k. portr. – Klasycy Współczesnej Polskiej Myśli Humanistycznej. Prace wybrane Henryka Markiewicza / pod red. i ze wstępem Stanisława Balbusa ; t. 1

429. O Stefanie Żeromskim : materiały z sesji naukowej, Kielce 14-16 październik 1974 / [red. nauk. Jan Pacławski] ; Kieleckie Towarzystwo Naukowe. – Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976. – 248, [3] s., [1] k. tabl., [8] s. tabl. : il., 1 faks., fot., portr.
M 019858 (Brzeg), M 30652 (Kędzierzyn-Koźle), M 099429 M 099656 (Opole)

430. O Stefanie Żeromskim : ze wspomnień i dokumentów / Hanna Mortkowicz-Olczakowa. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964. – 451, [5] s. : portr.
M 005353 M 005407 (Brzeg), M 6659 (Kędzierzyn-Koźle), M 009811 M 010126 (Kluczbork), M 006962 (Nysa), M 043643 M 043644 (Opole)

431. O Stefanie Żeromskim : ze wspomnień i dokumentów / Hanna Mortkowicz-Olczakowa. – Wyd. 2. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1965. – 422, [7] s. – ( Biblioteka Powszechna )
M 011905 (Kluczbork)

432. O Żeromskim : rozprawy i szkice / Wacław Borowy ; [oprac. Zofia Stefanowska]. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1960. – 318, [2] s.
M 03741 (Brzeg), M 23044 M 3568 (Kędzierzyn-Koźle), M 004657 (Kluczbork), M 003432 (Nysa), M 026352 M 026643 M 026644 (Opole)

433. O Żeromskim : rozprawy i szkice / Wacław Borowy. – Wyd. 2. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964. – 331, [1] s.
M 010179 M 010180 (Kluczbork)

434. Obraz współczesnej literatury polskiej : 1884-1933. T. 1, Naturalizm i neoromantyzm / Kazimierz Czachowski. – Lwów : Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych, 1934. – [7], 355 s.
M 56151 (Kędzierzyn-Koźle), Z 035245/I Z 035312/I Z 037758/I (Opole)

435. Obraz współczesnej literatury polskiej : 1884-1933. T. 2, Neoromantyzm i psychologizm / Kazimierz Czachowski. – Lwów : Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych, 1934. – [7], 424 s.
M 16152 (Kędzierzyn-Koźle), Z 035245/II Z 035312/II Z 037758/II (Opole)

436. Ocalić od zapomnienia : Anna i Monika Żeromskie / zebrał, oprac. i wstępem opatrzył Jerzy Snopek. – Warszawa : “Studio Emka”, 2013. – 239, [1] s. : il.
M 212358 (Opole)

437. Ogród młodości / Barbara Wachowicz. – Warszawa : Wydawnictwa Radia i Telewizji, 1990. – 517 s. : faks., fot.
M 044943 (Brzeg), M 52485 (Kędzierzyn-Koźle), M 045511 (Kluczbork), 054278 (Nysa), M 161783 M 161864 (Opole)

438. Ostatnia róża : opowieść o Żeromskim na wybrzeżu / Monika Warneńska. – Gdynia : Wydawnictwo Morskie, 1964. – 175, [1] s.
M 010686 (Brzeg), M 043978 (Opole)

439. Ostatnia róża : opowieść o Żeromskim na wybrzeżu / Monika Warneńska. – Wyd. 2. – Gdynia : Wydawnictwo Morskie, 1966. – 181, [2] s.
M 013304 (Kluczbork)

440. Parnas polski we wspomnieniu i anegdocie : od Niemcewicza do Wyspiańskiego / oprac. Halina Przewoska ; il. K. M. Sopoćko. – Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1964. – 370 s. : il.
M 62676 M 8038 (Kędzierzyn-Koźle), M 009605 M 009787 M 049257 (Kluczbork), M 006721 M 008140 (Nysa), M 042424 M 042945 (Opole)

441. 50 [Pięćdziesiąt] lat z Żeromskim : zwierzenia kustosza / Kazimiera Zapałowa. – Kielce : Agencja JP, 2005. – 272 s. : il. (gł. kolor.) + dysk optyczny (CD). – Bibliogr. s. 261-269

442. Pisma Stefana Żeromskiego. – Kraków : [s.n.], 1925. – 11, [4] s. ; 1925.
M 25820 (Kędzierzyn-Koźle)

443. Pochodnie w mroku : Żeromski – Reymont – Kasprowicz / Antoni Lange. – Warszawa : Bibljoteka Domu Polskiego, [1927] – 160 s. – ( Bibljoteka Domu Polskiego ; R. 3 t. 8. )
M 20527 (Kędzierzyn-Koźle)

444. Pod urokiem Italii : (o Stefanie Żeromskim) / Andrzej Zieliński. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973. – 257, [3] s., [8] k. tabl. : il., fot., err.
M 019945 (Nysa), M 087549 (Opole)

445. Podróże, podróżowanie / Katarzyna Szostak-Król. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2010. – 512, [4] s. : il. – Słownictwo pism Stefana Żeromskiego ; t. 15 – Bibliogr. s. 328-329. Indeksy

446. Pojęcie psychologii w młodopolskim dyskursie krytycznym : na przykładzie odczytań twórczości Stefana Żeromskiego / Magdalena Krzyżanowska // W : Krytyka (literacka, teatralna, filmowa…) między 1864 a 1939 rokiem / red. Patrycja Czarnecka, Urszula Kowalczuk, Magdalena Krzyżanowska. – Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2019. – S. 111-129

447. Polszczyzna Stefana Żeromskiego / Kwiryna Handke ; Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. – Warszawa : Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy (SOW). Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 2012. – 708 s.

448. Portrety i krajobrazy / wybór zdjęć i cytatów [z dzieł Stefana Żeromskiego] Stefan Butryn ; [przedm. Jerzy Kądziela]. – Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1978. – 214, [10] s. : il., err.
M 025123 (Brzeg) C 031484 (Kluczbork), M 033338 (Nysa), C 116127 (Opole)

449. Portrety i zarysy literackie / Stefan Kołaczkowski ; oprac. Stanisław Pigoń. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1968. – 579, [1] s., [1] k. tabl. – ( Biblioteka Studiów Literackich. )
M 15130 (Kędzierzyn-Koźle), M 061128/I M 061351/I M 061353/I (Opole)

450. Powieść liryczna : Przybyszewski, Żeromski, Daniłowski, Strug : literatura, rozbiory, charakterystyka, treść ideowa / Adam Galiński. – Łódź : Nakładem Ksiegarni K. Neumillera, 1930 – 247 s. – ( Młoda Polska / Ludwik Stolarzewicz ; 3 )
Z 031627 (Opole)

451. Pozytywizm i Żeromski / Janina Kulczycka-Saloni. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. – 162, [2] s.
M 32532 (Kędzierzyn-Koźle), M 029508 (Kluczbork), M 029889 M 029890 (Nysa), M 105737 M 105738 (Opole)

452. Prometeusz z przepiórką : dramaty Stefana Żeromskiego – od Czarowica do Przełęckiego / Elżbieta Kalemba-Kasprzak. – Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2000. – 339, [1] s. – Filologia Polska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8179 ; nr 65. – Indeks.

453. Problemy literatury polskiej lat 1890-1939. Seria 1 / red. Hanna Kirchner i Zbigniew Żabicki ; przy współudz. Marii Renaty Pragłowskiej ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, 1972. – 545, [1] s.
M 24252/I (Kędzierzyn-Koźle), M 021616 (Kluczbork)

454. Proza dwudziestolecia / Jerzy Jarzębski. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2005. – 262,[2] s.
C 190838 (Opole)

455. Prus i Żeromski : rozprawy i szkice literackie / Henryk Markiewicz. – Wyd. 2 popr. i rozsz. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964. – 506, [2] s. – ( Z Prac Instytutu Badań Literackich PAN )
M 005828 M 9868 (Kędzierzyn-Koźle), M 010360 (Kluczbork), M 044614 M 044615 M 077624 (Opole)

456. Przedwiośnie : prawda i legenda / Zdzisław J. Adamczyk ; [tekst aneksu dot. filmu Przedwiośnie w reż. Filipa Bajona Włodzimierz Braniecki]. – Poznań : “G&P”, cop. 2001. – 204, [1] s. : il. (gł. kolor.)

457. “Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego / Henryk Markiewicz. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1953. – 293, [3] s. – ( Z Prac Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk )
M 23651 (Kędzierzyn-Koźle), M 006428 (Kluczbork)

458. “Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego / Henryk Markiewicz ; przy współprac. Stanisława Eilego. – Wyd. 2 zm. i rozsz. – Warszawa : “Czytelnik”, 1965. – 206, [6] s.
M 010839 M 010840 M 011665, M 011666 (Kluczbork), C 046427 M 046426 (Opole)

459. “Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego w świetle dyskusji i polemik z 1925 roku / Zdzisław Jerzy Adamczyk. – [Wyd. 2 poszerz.]. – Warszawa : “Czytelnik”, 1989. – 371, [1] s.

460. Przestrzeń / Katarzyna Sobolewska. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, cop. 2002. – 572 s. – Słownictwo pism Stefana Żeromskiego ; t. 2. – Bibliogr.

461. Rekonesans : studia z literatury i publicystyki okresu I wojny światowej / Krzysztof Stępnik. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1997. – 205 s. – Indeks

462. Rodzinne konterfekty i pamiątki ikonograficzne w dworku Żeromskich w Ciekotach / Kazimiera Zapałowa. – Kielce : Agencja JP, 2013. – 70 s. : il. (w tym kolor.). – Bibliogr. s. 67-69

463. Rodzinne tajemnice Żeromskich w świetle wspomnień córki pisarza / Tatiana Czerska // W : Współczesny i dawny obraz rodziny w literaturze, kulturze i sztuce / red. Leonarda Mariak. – Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2018. – S. 7-18

464. Rola sztuki w twórczości Stefana Żeromskiego / Marian Wańczowski. – Opole : [s.n.], 1972. – 211, [2] s. – ( Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Seria B, Studia i Monografie ; nr 31 )
M 088056 M 088057 (Opole)

465. Romantycy / Józef Ujejski ; wyboru dokonał, Zdzisław Libera. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963. – 406,[2] s., [1] k. tabl. : il., 1 portr., err.
M 004618 (Brzeg), M 5206 (Kędzierzyn-Koźle), M 007490 M 007674 (Kluczbork), M 005527 M 005620 (Nysa), M 036876 M 036877 M 037162 (Opole)

466. Róża na wietrze : opowieść o Stefanie Żeromskim / Monika Warneńska. – Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1979. – 362, [2] s.
M 026694 (Brzeg), M 032495 (Kluczbork), M 035114 (Nysa), M 118754 (Opole)

467. “Róża” Stefana Żeromskiego na scenach polskich / Aleksandra Mianowska. – Kraków : Towarzystwo Przyjaciół Książki, 1975. – 143, [1] s., [4] k. tabl. : il., portr.

468. Sienkiewicz Żeromskiego / Agata Zalewska // W : Henryk Sienkiewicz w literaturze i krytyce literackiej / red. Dorota Samborska-Kukuć, Tomasz Sobieraj. – Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2018. – S. 71-92

469. Siły większe niż chaos : tajemnica Przedwiośnia Stefana Żeromskiego / Stanisław Falkowski. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Volumen, 2018. – 345, [3] strony : ilustracje kolorowe ; 25 cm.

470. Siły większe niż chaos : (tajemnice “Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego) / Stanisław Falkowski. – Warszawa : “vade=mecum”, 2002. – 288, [1] s., [16] s. tabl. kolor. : il. – Znane Nieznane. – Bibliogr. – Indeksy.

471. Składnia wybranych utworów Bolesława Prusa i Stefana Żeromskiego / Stanisław Mikołajczak. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1983. – 174 s. – ( Filologia polska ; nr 26 )
M 133386 (Opole)

472. Słownictwo dotyczące przestrzeni w twórczości Stefana Żeromskiego / Katarzyna Sobolewska. – Warszawa : “Takt”, 2004. – 143 s. : tab.Semiosis Lexicographica vol. 20. – Bibliogr. s. 132-137. – Indeks.

473. Słownictwo obce w twórczości Stefana Żeromskiego / Jan Kida ; Centrum Doskonalenia Nauczycieli im. Wł. Spasowskiego. Oddział w Rzeszowie. – Rzeszów : Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 1990. – 292 s.
M 161657 (Opole)

474. Słownictwo pism Stefana Żeromskiego. T. 1, Tom wstępny / Kwiryna Handke. – Kraków, cop. 2007. – S. 44-51 : Literatura przedmiotu [bibliogr. przedm. Stefana Żeromskiego]

475. Spacerowicze : bohaterowie Żeromskiego w ogrodach i parkach Warszawy / Katarzyna Sobolewska // W : Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie. 7 / red. Monika Peplińska-Narloch, Małgorzata Święcicka. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019. – S. 491-504

476. Spór o przyszłość literatury polskiej, czyli Polemiki ze Stefanem Żeromskim po jego odczycie “Literatura a życie polskie” / Maria Jolanta Olszewska. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2019. – 299, [4] strony ; 20 cm.

477. Stefan Żeromski / Artur Hutnikiewicz. – Wyd.7. – Warszawa : “Wiedza Powszechna”, 1973. – 263 s. : il., fot., portr. – ( Profile )
M 014048 (Brzeg), M 083095 (Opole)

478. Stefan Żeromski / Artur Hutnikiewicz. – Wyd.6. – Warszawa : “Wiedza Powszechna”, 1970. – 243,[1] s., 10 s. tabl. : il., fot., portr. – ( Profile )
M 032139, M 032174 (Kluczbork), M 067025 M 067260 M 067261 M 067262 M 067263 M 210425 (Opole)

479. Stefan Żeromski / Artur Hutnikiewicz. – Wyd. 5. – Warszawa : “Wiedza Powszechna”, 1967. – 212,[4] s., 10 s. tabl. : il., fot., portr. – ( Profile )
M 032137 (Kluczbork), M 049923 (Nysa)

480. Stefan Żeromski / Artur Hutnikiewicz. – Wyd. 4. – Warszawa : “Wiedza Powszechna”, 1964. – 240,[4] s. : il., fot., portr. – ( Biblioteka Powszechna )
M 011479 (Kluczbork)

481. Stefan Żeromski / Artur Hutnikiewicz. – Warszawa : “Wiedza Powszechna”, 1960. – 207,[1] s., 2 s. tabl. : il., fot., portr. – ( Profile )
M 003891 (Brzeg), M 3840 (Kędzierzyn-Koźle), M 004812 (Kluczbork), M 003604 (Nysa), M 027210 M 028778 (Opole)

482. Stefan Żeromski / Jan Zygmunt Jakubowski. – Wyd. 3. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. – 118, [2] s. : fot. – ( Małe Portrety Literackie )
M 038076 (Brzeg), M 47443 (Kędzierzyn-Koźle), M 039823 M 039824 (Kluczbork), M 144106 M 144107 (Opole)

483. Stefan Żeromski / Jan Zygmunt Jakubowski. – Wyd. 2. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974. – 118, [2] s. : il. – ( Małe Portrety Literackie )
M 020742 M 27065 (Kędzierzyn-Koźle), M 023833 M 023834 (Kluczbork), M 021923 M 021924 M 089639 M 089640 (Opole)

484. Stefan Żeromski / Jan Zygmunt Jakubowski. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. – 118, [2] s. : il. – ( Małe Portrety Literackie )
M 19216 M 23096 (Kędzierzyn-Koźle), M 015662 M 015663 M 015664 M 015665 M 015666 (Nysa)

485. Stefan Żeromski / Jan Zygmunt Jakubowski. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1964. – 403, [1] s. : il. – ( Biblioteka “Polonistyki” )
M 7134 (Kędzierzyn-Koźle), M 010070 M 010104 M 010105 (Kluczbork), M 007050 (Nysa), M 044310 M 044311 M 044312 (Opole)

486. Stefan Żeromski / Jan Zygmunt Jakubowski. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975. – 407, [1] s. : il., portr. – ( Biblioteka “Polonistyki” )
M 018605 (Brzeg), M 026523 (Kluczbork), M 024760 (Nysa), M 096926 M 096927 M 097178 M 112686 (Opole)

487. Stefan Żeromski / [prace wykonane pod kier. Ewy Korzeniewskiej] ; Instytut Badań Literackich. – Warszawa : “Czytelnik”, 1951. – 369, [3] s., [1] k. tabl. : portr.
M 18620 (Kędzierzyn-Koźle), M 000826 (Nysa), M 004045 MP 004044 (Opole)

488. Stefan Żeromski : adaptacje prozy, fragmenty dramatów, wiersze o pisarzu / [red. Monika Michalska]. – Warszawa : Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego, 1966. – 202, [1] s.
M 010329 (Brzeg), M 13039 (Kędzierzyn-Koźle), M 017992 (Kluczbork), M 050864 (Opole)

489. Stefan Żeromski : budziciel sumień / [red. Katarzyna Beliniak et al.]. – Warszawa : De Agostini Polska, cop. 2008. – 47, [1] s. : il. – Wielcy Polacy ; 38. – Bibliogr. s. 48.

490. Stefan Żeromski : dom, dzieciństwo i młodość / Stanisław Piołun-Noyszewski. – Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo J. Mortkowicza : nakł. T-wa Wydawniczego w Warszawie, 1928. – [4], 374, [1] s., [17] k. tabl., [5] s. tabl. : il.
Z 074050 (Opole)

491. Stefan Żeromski: duchowy wódz pokolenia / Włodzimierz Jampolski. – Wyd 2 uzup. – Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza , 1930 ; 1921; 1924. – 3 vol. (84, [1] ; 204 s. ; 128, [1] s.) : il.
M 24422 (Kędzierzyn-Koźle), Z 015507 (Opole)

492. Stefan Żeromski – 90. rocznica śmierci / [red. Maria Szewczyk]. Puszcza jodłowa / Stefan Żeromski. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2015. – 100 s. ; 24 cm. – Bibliogr. s. 53-54, 87-88.

493. Stefan Żeromski ; Henryk Sienkiewicz : materiały z sesji naukowych zorganizowanych w Kielcach w 110 rocznicę urodzin Stefana Żeromskiego i 60 rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza / pod red. Zdzisława Ratajka ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w Kielcach. – Kielce : WSP, 1978. – 205, [3] s. : il.
M 115029 (Opole)

494. Stefan Żeromski i jego muzeum w Nałęczowie / Maria Mironowicz-Panek. – Lublin : Muzeum Lubelskie, 2006. – [24] s. : il. (w tym kolor.)

495. Stefan Żeromski i jego muzeum w Nałęczowie / Maria Mironowicz-Panek. – Wyd. 4. – Lublin : Muzeum Lubelskie, 2012. – 24 s. : il. (w tym kolor.)

496. Stefan Żeromski i jego powieść pt. Ludzie bezdomni. – [Warszawa] : “Czytelnik”, dr. [19]51. – 26 s. – ( Dobra Książka : informator dla czytelników ; nr 63 )
M 001136 (Kluczbork)

497. Stefan Żeromski i jego rodzina / [red. Katarzyna Sobolewska]. O Adamie Żeromskim wspomnienie / Stefan Żeromski. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013. – 170 s. : il. – Zeszyty Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego ; 3. – Bibliogr. s. 117-118

498. Stefan Żeromski i jego współcześni / pod red. Eugenii Łoch ; Lubelskie Towarzystwo Naukowe. – Lublin : LTN, 2000. – 272 s.

499. Stefan Żeromski i panienka ze dworu / Henryk Kawiorski. – Kielce : Oficyna Wydawnicza “Ston 2”, 2015. 100, [1] s. : il. ; 21 cm.

500. Stefan Żeromski : kalendarz życia i twórczości / oprac. Stanisław Eile i Stanisław Kasztelowicz. – Wyd. 2 popr. i uzup. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1976. — 710, [2] s., [1] k. tabl., [56] s. tabl. : il., faks., fot., portr.
M 021425 (Brzeg), C 028268 (Kluczbork), M 028271 (Nysa), M 103298 M 103299 (Opole)

501. Stefan Żeromski : kalendarz życia i twórczości / oprac. Stanisław Kasztelowicz, Stanisław Eile. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1961. – 570, [4] s. : fot.
M 3863 (Kędzierzyn-Koźle), M 005117 (Kluczbork), M 003619 (Nysa), I 028165 M 027579 (Opole)

502. Stefan Żeromski : kim był? Kim jest? : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kielce, 2-4 października 2014 r. / pod red. Zdzisława Jerzego Adamczyka ; sł. wstępne Andrzej Dąbrowski. – Kielce : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza, 2015. – 480 s. ; 24 cm. – Indeks.

503. Stefan Żeromski mało znany / [red. Katarzyna Sobolewska]. Kara ; Pod pierzyną / Stefan Żeromski. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2012. – 124 s. : il. – Zeszyty Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego ; 2. – Bibliogr. przy rozdz.

504. Stefan Żeromski o harcerstwie / Ryszard Mazur ; Związek Harcerstwa Polskiego. Komenda Kieleckiej Chorągwi im. Stefana Żeromskiego. – Kielce : Agencja JP, 1994. – 31, [1] s. : il.

505. Stefan Żeromski : spotkania / Maria Jolanta Olszewska. – Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2015. – 460 s. : il. ; 24 cm.

506. Stefan Żeromski – 150. rocznica urodzin / [red. Katarzyna Sobolewska]. Zapiski z podróży / Stefan Żeromski. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014. – 127 s. – Zeszyty Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego ; 4. – Bibliogr. s. 75-76.

507. Stefan Żeromski : 1864-1925 : poradnik bibliograficzny / Jerzy Kądziela. – Warszawa : Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny, 1964. – 62, [2] s.
M 9820 (Kędzierzyn-Koźle), C 010358 (Kluczbork), I 148570 (Opole)

508. Stefan Żeromski – twórca, działacz, obywatel : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Robert Kotowski. – Kielce : Muzeum Narodowe w Kielcach, 2019. – 167 stron ; 23 cm.

509. Stefan Żeromski 1864-1925 : szkice i materiały / pod red. Andrzeja Stawarza ; Muzeum Niepodległości w Warszawie, Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Bielany im. Stanisława Staszica, Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie. Oddział Muzeum Lubelskiego w Lublinie. – Warszawa : MN, 2003.159, [1] s. : il. (w tym kolor.). – Indeks.

510. Stefan Żeromski – w pięćdziesiątą rocznicę śmierci : studia i szkice / pod red. Zbigniewa Golińskiego. – Warszawa : “Czytelnik”, 1977. – 433, [3] s., [1] k. portr.
M 022987 (Brzeg), M 029906 M 029907 (Kluczbork), M 031295 M 031424 M 031425 (Nysa), M 108889 M 108890 M 108891 M 108892 (Opole)

511. Stefan Żeromski w Zamku / Alina Kowalczykowa. – Warszawa : Zamek Królewski, [1985] (Warsz : WDN). – 43, [1] s., [12] s. tabl. : fot., portr.

512. Stefan Żeromski wobec niepodległości / [red. Katarzyna Sobolewska]. Na probostwie w Wyszkowie / Stefan Żeromski. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2010. – 135 s. – Zeszyty Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego ; 1. – Bibliogr. s. 105-123

513. Stefan Żeromski : zarys biograficzny / oprac. Stanisław Adamczewski. – Lwów : Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych, 1937. – 124, [1] s. : il.
M 17227 (Kędzierzyn-Koźle), Z 069747 (Opole)

514. Stefana Żeromskiego droga do Niepodległej / redakcja i korekta Katarzyna Sobolewska. Wisła i utwory Stefana Żeromskiego droga do Niepodległej / redakcja i korekta Katarzyna Sobolewska. Wisła i utwory publicystyczne / Stefan Żeromski. – Warszawa : Stowarzyszenie im. Stefana Żeromskiego, 2018. – 134 strony : ilustracje ; 24 cm. – (Zeszyty Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego ; 8)

515. Stefana Żeromskiego droga do teatru / Wojciech Natanson. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1970. – 191, [1] s. : il., faks., fot.
M 010931 (Brzeg), M 17910 (Kędzierzyn-Koźle), M 018677 (Kluczbork)

516. Stefana Żeromskiego droga do teatru / Wojciech Natanson. – Wyd. 2 uzup. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976. – 191, [1] s. : il., faks., fot.
M 019579 (Brzeg), M 30620 (Kędzierzyn-Koźle), M 027508 (Kluczbork), M 026416 M 026417 M 026427 (Nysa), M 099391 M 099494 (Opole)

517. Stefana Żeromskiego tragedia pomyłek / Julian Brun ; [przedm.], Jan Kurowicki ; [słowo wstępne], Leon Kruczkowski. – [Wyd. 2]. – Warszawa : “Alma-Press”, 1986. – 128 s. : rys.,portr.
M 040363 (Brzeg), M 048454 M 048455 (Nysa), M 149255 (Opole)

518. Stefana Żeromskiego tragedia pomyłek / Julian Brun ; [wstęp Leon Kruczkowski]. – Warszawa : Książka i Wiedza, 1958. – 131, [1] s.
M 16228, M 20031 (Kędzierzyn-Koźle), M 002838 (Kluczbork)

519. Stefanowi Żeromskiemu w setną rocznicę urodzin / red. nauk. Stanisław Zabierowski. – Katowice : Wydawnictwo “Prace Naukowe WSP”, 1967. – 209 s. – (Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Katowicach ; nr 34 )
M 057802 (Opole)

520. Studja o Żeromskim i Wyspiańskim / Ignacy Matuszewski. – Warszawa [etc.] : Gebethner i Wolff ; Kraków : G. Gebethner i Spółka, [1921]. – 235, [2] s.
Z 015468 Z 035354 (Opole)

521. Syzyfowe prace Stefana Żeromskiego : studium monograficzne / Władysław Słodkowski. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1966. – 334, [2] s. – ( Biblioteka Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; t. 7 )
M 006418 (Brzeg), M 9495 (Kędzierzyn-Koźle), M 012121 M 012513 M 012514 (Kluczbork), M 007792 (Nysa), M 049730 (Opole)

522. Szkice i portrety literackie / Kazimierz Wierzyński ; zebrał i posł. Paweł Kądziela. – Warszawa : Biblioteka “Więzi”, 1990. – 284, [4] s. – ( Biblioteka “Więzi” ; t.63 )
M 045318 (Brzeg), M 52492 (Kędzierzyn-Koźle), M 045516 (Kluczbork), M 161492 M 161513 (Opole)

523. Szkice o języku i wartościach w wybranych utworach Stefana Żeromskiego / Grażyna Filip i Maria Krauz. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010. – 208 s. : il. kolor. – Bibliogr. s. 194-200

524. Szkice o twórczości literackiej Stefana Żeromskiego / Eugenia Łoch. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. – 231 s. – Indeks

525. Szlak Żeromskiego : Kielce i “góry domowe” : przewodnik świętokrzyski / Tomasz Wągrowski. – Kielce : Glob-Tour : na zlec. Wydziału Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta, [2010]. – 70 s. : il. kolor.

526. Szlakiem Marii Skłodowskiej-Curie i Stefana Żeromskiego / [tekst Elżbieta Stec, Jacek Skrzypczak, Kazimiera Zapałowa, Ryszard Garus]. – [Górno] : Towarzystwo Przyjaciół Gminy Górno ; Kielce : Agencja “JP”, 2012. – 48 s.

527. Sztuka aluzji literackiej : Żeromski-Berent-Joyce / Jerzy Paszek. – Katowice : Uniwersytet Śląski, 1984. – 172,[1] s. – ( Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 641 )
M 45467 (Kędzierzyn-Koźle), M 138745 (Opole)

528. Sztuka pisarska Żeromskiego / Stanisław Adamczewski. – Kraków : Wydawnictwo M. Kot, 1949. – 447, [1] s. – (Literatura, Sztuka, Krytyka : Biblioteka Naukowa ; nr 9. )
M 002357 (Brzeg), M 13206 M 13924 (Kędzierzyn-Koźle), M 046743 MP 001821 MP 001869 (Opole)

529. Śladami Stefana Żeromskiego : Góry Świętokrzyskie : przewodnik krajoznawczy dla turystów kolarzy / [tekst] Tomasz Wągrowski ; [zdjęcia T. Wągrowski, Jacek Pernal]. – Kielce : Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Oddział Świętokrzyski : Agencja “JP”, 1996 ([s. l. : s. n.]). – 35 s. : fot. kolor., 1 portr., rys. – Bibliogr. s. 35

530. Śladami Stefana Żeromskiego w Gdańsku : w siedemdziesięciolecie pierwszego wydania “Wiatru od morza” / Czesław Skonka. – Gdańsk : V Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego, 1992. – 46 s. : il. – Bibliogr. s. 45

531. Śladami Żeromskiego / Monika Warneńska ; [il. Monika Żeromska]. – Warszawa : “Sport i Turystyka”, 1964. – 89 s.
M 17423 (Kędzierzyn-Koźle), M 009830 (Kluczbork)

532. Świat doznań zmysłowych : (węch, smak, dotyk) / Barbara Bartnicka. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2007. – 215, [2] s. – Słownictwo Pism Stefana Żeromskiego t. 8. – Bibliogr. s. [217]

533. Świat jako zadanie inteligencji : studium o Stefanie Żeromskim / Halina Janaszek-Ivaničkova ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, dr. 1971. – 256, [4] s. – (Historia i Teoria Literatury : studia ;, 29 )
M 20249 (Kędzierzyn-Koźle), M 019578 M 019819 (Kluczbork), M 091362 (Opole)

534. Świat kobiet i świat mężczyzn / Kwiryna Handke, Ryszard Handke. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2007. – 872, [2] s. – Słownictwo Pism Stefana Żeromskiego t. 13. – Bibliogr. s. 245-246

535. Świat roślin / Stanisław Cygan. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2007. – 604, [4] s. – Słownictwo Pism Stefana Żeromskiego t. 9. – Indeks

536. Światy Stefana Żeromskiego : studia / pod red. Marii Jolanty Olszewskiej i Grzegorza Pawła Bąbiaka. – Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2005. – 537 s. : il. – Z Publikacji Zakładu Pozytywizmu i Młodej Polski. – Indeks.

537. Świętokrzyskie szlaki literackie : szkice o pisarzach od Reja do Żeromskiego / Stanisław Mijas. – Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1973. – 275, [4] s., [22] k. tabl : il., mapy
M 014640 (Brzeg), M 24752 (Kędzierzyn-Koźle), M 083736 (Opole)

538. Tekst i styl “Popiołów” / Jerzy Paszek. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. – 93, [2] s. – Prace Komisji Historycznoliterackiej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach ; nr 11

539. Tom wstępny / oprac. Kwiryna Handke. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2007. – 54 s. – Słownictwo pism Stefana Żeromskiego. – Bibliogr. s. 44-51

540. Tom wstępny / oprac. Kwiryna Handke. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, cop. 2002. – 45 s. – Słownictwo pism Stefana Żeromskiego ; t. 1. – Bibliogr.

541. Topografia / Magdalena Czachorowska. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2007. – 341, [2] s. – Słownictwo pism Stefana Żeromskiego t. 11. – Bibliogr. s. 69

542. Trzydziestolecie 1914-1944 / Anna Nasiłowska. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995. – 215, [1] s. – ( Mała Historia Literatury Polskiej )
C 048329 (Kluczbork), M 057090 (Nysa), M 173163 M 173180 M 173181 (Opole)

543. Twórczość Stefana Żeromskiego w latach 1882-1895 : dzienniki, opowiadania, nowele / Jan Kucharski ; Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Wydział I Nauk Społecznych i Humanistycznych. – Wrocław ;Gdańsk : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974. – 250, [2] s. – ( Prace Komisji Nauk o Literaturze. Seria Monografii ; nr 49 )
M 025216 (Kluczbork), M 023421 (Nysa), M 092677 M 092678 M 093208 M 112376 (Opole)

544. W krainie Żeromskiego / [red. Mirosław Sprusiński ; oprac. graf. Stefan Nargiełło ; wstęp J. Z. Jakubowski]. – Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1975. – 23, [1] s., [84] k. : il., portr.
M 018525 (Brzeg), M 29064 (Kędzierzyn-Koźle), M 025617 (Nysa)

545. W kręgu meteorologii i astronomii / Maria Jolanta Olszewska. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2007. – 386, [2] s. – Słownictwo pism Stefana Żeromskiego t. 10. – Bibliogr. s. 109-113

546. W kręgu Żeromskiego : rozprawy i szkice historycznoliterackie / Henryk Markiewicz. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977. – 248, [4] s.
M 022423 (Brzeg), M 32524 (Kędzierzyn-Koźle), M 029758, M 029759 (Nysa), M 106218 M 106219 (Opole)

547. W obronie “Przedwiośnia” / redakcja Katarzyna Sobolewska. W odpowiedzi Arcybaszewowi i innym / red. Katarzyna Sobolewska. – Warszawa : Stowarzyszenie im. Stefana Żeromskiego, 2019. – 106, [5] stron ; 24 cm.

548. Warszawskim szlakiem Żeromskiego / Monika Warneńska. – Warszawa : Zakład Wydawniczo-Propagandowy PTTK, 1980. – 85, [3] s., [1] k. mapa kolor. : il. – ( Szlakiem Wielkich Ludzi, Wydarzeń, Zabytków Kultury )
M 029342 (Brzeg), M 124474 (Opole)

549. Wiatr od morza do morza / Włodzimierz Karol Pessel // W : Polska po latach niewoli / red. Ryszard Kowalczyk. – Łomża : Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze “Stopka” im. Stanisława Zagórskiego, 2018. – S. 305-320

550. Wiersze o Stefanie Żeromskim / zebrał, oprac. i wstępem poprzedził Tadeusz Kłak. – Nałęczów : Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa : przy współpr. z Muzeum Bolesława Prusa, 2000. – 152 s. : il. – Bibliogr.

551. “Wiatr od morza” Stefana Żeromskiego : zarys monograficzny / Jan Kucharski. – Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1989. – 227, [4] s.
M 043943 (Brzeg), M 044401 (Kluczbork), M 51710 M 51711 (Kędzierzyn-Koźle), M 158540 M 158541 (Opole)

552. Wiatr za progiem : opowieść o Żeromskim / Monika Warneńska. – [Wyd. 3]. – Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1971. – 257, [3] s.
M 22740 (Kędzierzyn-Koźle), M 016833 (Nysa), M 072513 (Opole)

553. Wiatr za progiem : opowieść o Żeromskim / Monika Warneńska. – Wyd. 2 przejrz. i rozsz. – Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1963. – 255, [1] s.
M 6178 (Kędzierzyn-Koźle)

554. Wiatr za progiem : opowieść o Żeromskim / Monika Warneńska. – Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1961. – 206, [2] s.
M 005428 M 007972 (Kluczbork)

555. Wiązanka historyczno-literacka : studia i szkice / Stanisław Pigoń ; [posł. Marian Bizan]. – Warszawa : Państwowy instytut Wydawniczy, 1970. – 391, [1] s., 3 k. tabl. : il., err.
M 010663 (Brzeg), M 018272 (Kluczbork)

556. Wiązanka historycznoliteracka : studia i szkice / Stanisław Pigoń ; [posł. Marian Bizan]. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969. – 391, [1] s., [5] s. tabl. : il.
M 17938 (Kędzierzyn-Koźle), M 014842 (Nysa), M 066460 M 066461 (Opole)

557. Wspomnienia / Monika Żeromska. – Warszawa : Czytelnik, 1993. – 318, [2] s. : fot.
M 62631 (Kędzierzyn-Koźle)

558. Wspomnienia o Janie Kasprowiczu i Stefanie Żeromskim / Zygmunt Wasilewski. – Warszawa [etc.] : Gebethner i Wolff, [1927]. – 186, [1] s.
Z 073980 (Opole)

559. Wspomnienia o Stefanie Żeromskim / [zebrał, oprac., przypisy Stanisław Eile ; przedm. Henryk Markiewicz]. – Warszawa : “Czytelnik”, 1961. – 427, [1] s., [4] k. tabl. : il.
M 005029 (Kluczbork), M 028694 (Opole)

560. Wyobraźnia pisarska Bolesława Prusa i Stefana Żeromskiego na przykładzie słownictwa topograficznego i nazw barw / Magdalena Czachorowska. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2006.- 396 s. – Bibliogr. s. 391-395

561. Z problemów literatury polskiej XX wieku : księga zbiorowa. T. 1, Młoda Polska / kom. red. Stefan Żółkiewski, Henryk Wolpe, Henryk Markiewicz ; red. Jerzy Kwiatkowski, Zbigniew Żabicki ; indeks I. Orlewiczowa. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1965. – 547, [4] s.
M 9248/I (Kędzierzyn-Koźle), C 011851/I M 011854/I (Kluczbork), M 007727/I (Nysa), C 048930/I M 049710/I M 049713/I (Opole)

562. Ze studiów nad Żeromskim – “Popioły” / Stanisław Zabierowski ; Polska Akademia Nauk, Oddział w Katowicach. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981 (Wroc : WDNSK). – 95, [1] s. – Prace Komisji Historycznoliterackiej ; nr 4. – Indeks

563. Zarys literatury polskiej dla klasy 11 wraz z antologią poezji i publicystyki. Cz. 1, 1887-1918 / Jan Zygmunt Jakubowski. – Wyd. 2. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1952. – 240 s.
M 021880/I (Kluczbork)

564. Ze studiów nad Żeromskim – “Popioły” / Stanisław Zabierowski. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981. – 96 s. : ( Prace Komisji Historycznoliterackiej ; 4 )
M 034245 (Kluczbork), M 038706 (Nysa), M 124638 M 124910 (Opole)

565. Żeby polska kraina po sprawiedliwości zakwitła… : wieczór literacki poświęcony twórczości Stefana Żeromskiego / [wieczór oprac. Helena Zatorska]. – Wieczór literacki poświęcony twórczości Stefana Żeromskiego. – Warszawa : “Iskry”, 1968. – 152, [2] s.
M 14212 (Kędzierzyn-Koźle), M 016287 (Kluczbork)

566. Żeromski / Artur Hutnikiewicz. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. – 457,[3] s., [32] s. fot. : il., faks., fot., portr.
M 041151 M 041416 M 052173 (Brzeg), M 49751 M 49946 (Nysa)(, M 042130 M 042131 (Kluczbork), M 049238 M 049448 (Kędzierzyn-Koźle), M 151809 M 151927 M 151928 (Opole)

567. Żeromski / Jerzy Paszek. – Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2001. – 232,[2] s. : faks., fot., rys., portr. – ( A to Polska Właśnie )
M 182151 (Opole)

568. Żeromski i inni / pod red. Moniki Gabryś-Sławińskiej, Marii Jolanty Olszewskiej. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. – 296 s. ; 24 cm. – Obrazy Kultury Polskiej

569. Żeromski i naturalizm / Artur Hutnikiewicz. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956. – 207,[1] s. – ( Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego / Towarzystwo Naukowe w Toruniu ; T.6, z.1 )
MP 014621 (Opole)

570. Żeromski i Reymont / [red. nauk. Jan Detko]. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. – 267,[4] s.
M 023602 (Brzeg), M 34392 M 34393 (Kędzierzyn-Koźle), M 030290 M 030291 (Kluczbork), M 109573 M 109575 M 109576 (Opole)

571. Żeromski i świat książek / Wacław Borowy. – Kraków : Drukarnia “Czasu”, 1926. – 35, [1] s.
Z 047720 (Opole)

572. Żeromski na ekranie / [red. nauk. Jan Pacławski] ; Kieleckie Towarzystwo Naukowe. – Kielce : KTN, 1997 ([s. l.] : “Tewa”). – 75, [1] s., [12] k. tabl. : faks., fot., 1 portr.

573. Żeromski : opowieść o wierności / Włodzimierz Maciąg. – Katowice : “Śląsk”, 1964. – 363,[1] s. : 1 portr.
M 19993 (Kędzierzyn-Koźle), M 010350 (Kluczbork), M 045207 (Opole)

574. Żeromski : opowieść o wierności / Włodzimierz Maciąg. – Wyd. 3. – Katowice : “Śląsk”, 1972. – 470,[1] s. : il., 1 portr.
M 013370 (Brzeg), M 018992 (Nysa), M 079493 (Opole)

575. Żeromski : opowieść o wierności / Włodzimierz Maciąg. – Wyd. 2. – Katowice : “Śląsk”, 1966. – 363,[1] s. : 1 portr.
M 006828 M 007883 (Brzeg), M 013507 (Kluczbork), M 051504 (Opole)

576. Żeromski : piękno i wolność : studia / idea i układ tomu Jarosław Ławski ; red. nauk. Anna Janicka, Iwona E. Rusek, Grzegorz Czerwiński. – Białystok : Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego : Katedra Badań Filologicznych “Wschód-Zachód”. Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku ; Rapperswil : Muzeum Polskie, 2015. – 537, [5] s. : il. ; 24 cm. – Przełomy, Pogranicza : studia literackie ; 10

577. Żeromski : tradycja i eksperyment / idea i układ Jarosław Ławski ; red. nauk. Anna Janicka, Alina Kowalczykowa, Grzegorz Kowalski. Rapperswil ; Białystok : Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego [etc.], 2013. – 591 s. : il. – Przełomy, Pogranicza : studia literackie ; 7

578. Żeromski : z dziejów recepcji twórczości 1895-1964 / wybór tekstów i wstęp Zdzisław Jerzy Adamczyk. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975. – 460, [3] s.
M 018366 (Brzeg), M 28648 (Kędzierzyn-Koźle), M 026187 M 026188 M 026189 (Kluczbork), M 024657 M 024658 (Nysa), M 095590 M 095591 M 112577 (Opole)

579. Żeromski w dzisiejszej szkole / słowo wstępne Jana Zygmunta Jakubowskiego. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1964. – 222,[2] s. : il., faks., portr.
M 005522 (Brzeg), M 10263 M 9577 (Kędzierzyn-Koźle), M 010361 M 010362 M 010363 (Kluczbork), M 044665 M 044707 (Opole)

580. Żeromski w niepodległej : szkice / Alina Kowalczykowa. – Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo : Fundacja Akademia Humanistyczna, cop. 2013. – 222, [1] s. : il. – Indeks

581. Żeromski, Siedlce i …róże / oprac. Marianna Elżbieta Podniesińska. – Siedlce : Miejska Biblioteka Publiczna, [2013]. – Bibliogr. s. 128-130

582. Żeromskiego Polska w dniach wolności : czyli o utworach z lat 1918-1925 / Bolesław Pękala ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. – Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane WSP, 1982. – 220, [1] s. – Bibliogr. s. 211-219

583. Żeromskiego świat i Polska : zarys życia i twórczości / Bolesław Pękala. – Międzyrzecz : Bolesław Pękala, 2003. – 392 s., [1] k. tabl. złoż. : il.

584. Żywe źródła / Marian Piechal. – [Wyd. 2]. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1985. – 447, [5] s.
M 041027 M 041028 (Kluczbork), M 148228 (Opole)

585. Źródła historyczne „Popiołów” Żeromskiego / August Grodzicki. – Kraków : [s.n], 1935. – 80 s. – (Prace z Historji Literatury Polskiej ; nr 2. )
M 16150 (Kędzierzyn-Koźle)

 

Artykuły w czasopismach:

 

586. A ja za nią, nieboraczek, boso… : samotność Osterwy? / Dariusz Kosiński // Dialog. 2004, nr 9, s. 5-11

587. Aksjologia Żeromskiego, czyli Kilka słów na temat świata wartości w wybranych utworach pisarza / Adrian Szary // Radomskie Studia Filologiczne. – 2018, nr 1, s. 14-26

588. Alogiczność i przypadek w prozie Żeromskiego / Stanisław Eile // Pamiętnik Literacki. – 1976, nr 1, s. 3-13

589. Analiza stylistyczna tekstu “Na probostwie w Wyszkowie” / Barbara Bartnicka // Przegląd Humanistyczny. – 1995, nr 6, s. 35-39

590. Artykuł Stefana Żeromskiego z 1905 roku / Zdzisław Jerzy Adamczyk // Przegląd Humanistyczny. – 1998, nr 5/6, s. 147-150

591. “Aryman mści się” / Dorota Szwajcer // Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej. – T. 17 (2002), s. 59-72

592. “Aryman mści się” – antynomia i synkretyzm i ich wyznaczniki językowe / Paweł Kupiszewski // Prace Filologiczne. – T. 45 (2000), s. 323-327

593. Asnyk w “Dziennikach” Żeromskiego / Zbigniew Przybyła // Ruch Literacki. – 1984, z. 3, s. 169-179

594. “Barwne” słownictwo Stefana Żeromskiego – kreacja pisarska i obraz rzeczywisty / Kwiryna Handke – Streszcz. ang. // Studia Językoznawcze. – T. 3 (2004), s. 9-24

595. Barwy przyrody a emocje i nastrój bohaterów w “Popiołach” S. Żeromskiego / Beata Lisowska. – Bibliogr. // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. – [Nr] 2 (2004), s. 231-237

596. Bibliotekarska działalność Żeromskiego w Zakopanem / Artur Nowakowski // Bibliotekarz. – 2016, nr 4, s. 11-14

597. Biruta, moja pierwsza miłość / Tadeusz Różewicz // Odra. – 1997, nr 3, s. 92-94

598. Błogosławiony widok i architektura pustelni : Stefana Żeromskiego epizod z dziejów szlaku na Kalatówki / Małgorzata Łoboz // Góry, Literatura, Kultura. – T. 12 (2018), s. 277-286

599. Bohaterki grzesznych zdarzeń / Zbigniew Włodzimierz Fronczek // Sycyna. – 1997, nr 2, s. 20

600. Bolesława Prusa i Stefana Żeromskiego czytanie Świątyni Opatrzności / Ewelina Lesisz. – Streszcz. ang. // Przegląd Filozoficzno-Literacki. – 2009, nr 2, s. 183-198

601. Cenzura carska wobec twórczości Stefana Żeromskiego / Zdzisław Jerzy Adamczyk // Rocznik Świętokrzyski. – T. 16 (1989), s. 175-185

602. Cierpienia młodego Ż. / Feliks Netz // Twórczość. – 2000, nr 11, s. 20-33

603. Co nam mówią “szklane domy” : wokół “Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego / Andrzej Mencwel // Przegląd Polityczny. – 2015, nr 132, s. 120-129

604. Czego nie wiemy o młodości Stefana Żeromskiego / Zdzisław Jerzy Adamczyk // Twórczość. – 2018, nr 11, s. 63-88

605. Czy Jan Raduski jest romantykiem ? / Zdzisław Śliwka // Kieleckie Studia Filologiczne. – T. 8 (1994), s. 91-102

606. Czy Żeromski był „Głosowiczem”? / Janina Żurawicka // Pamiętnik Literacki. – 1965, z. 1, s. 43-78

607. Czy Żeromski jest wielkim pisarzem? / Włodzimierz Maciąg // Dekada Literacka. – 2000, nr 12, s. 4-5

608. Czystość, brud i chaos rewolucji. O dwóch częściach “Przedwiośnia” / Łukasz Pawłowski // Teksty Drugie. – 2009, nr 3, s. 176-188

609. Diabelski świat i mała kropla utopii : o manicheizmie w twórczości S. Żeromskiego / Wiesław Trzeciakowski // PAL Przegląd Artystyczno-Literacki. – 2001, nr 5, s. 22-27

610. Dialektyka obrazowania modernistycznego. “Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach” Kasprowicza i “Rozdziobia nas kruki, wrony…” Żeromskiego / Iwona Mikołajczyk // Pamiętnik Literacki. – 2013, z. 2, s. 137-147

611. Domek Żeromskiego / Ryszard Ciemiński // Sycyna. – 1998, nr 3, s. 6

612. Dramat narodowy i naród dramatyczny / Dariusz Kosiński // Dialog. – 2011, nr 6, s. 5-23

613 Drugie życie Żeromskiego / Andrzej K. Waśkiewicz // Res Publica Nowa. – 2001, nr 2, s. 35-38
* O “Przedwiośniu”

614. Dwa teatry : o “Sułkowskim” Stefana Żeromskiego i “Józefie Sułkowskim” Romana Brandstaettera / Artur Pruszyński. – Bibliogr // Świat Tekstów Rocznik Słupski. – Nr 11 (2013), s. 109-118

615. Dziennik z wiosny 1891 roku / Stefan Żeromski ; oprac. Zdzisław Jerzy Adamczyk, Zbigniew Goliński // Kieleckie Studia Filologiczne. – T. 14 (2000), s. 125-184

616. Ewa Pobratyńska / Alicja Helman. – (Portrety filmowe) // Kino. – 2017, nr 3, s. 62-66

617. “Ekologiczna” powieść Stefana Żeromskiego / Grażyna Baran // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. – 1988, nr 6, s. 5-11

618. Ekspozycja muzealna w Domku Żeromskiego w Gdyni Orłowie / Eligiusz Józef Sitek // Rocznik Gdyński. – Nr 15 (2003), s. 307-310

619. Elementy paraboli w “Dziejach grzechu” Stefana Żeromskiego / Anna Wrońska // Kieleckie Studia Filologiczne. – T. 11 (1997), s. 61-82

620. Elementy stylizacji biblijnej w “Aryman mści się” Stefana Żeromskiego / Rafał Kupiszewski // Prace Filologiczne. – T. 45 (2000), s. 329-336

621. Fragmenty korespondencji rapperswilskiej / M. Złotorzycka // Pamiętnik Literacki. – 1956, z. 1, s. 189-198

622. Frazeologizmy motywowane leksemami odnoszącymi się do procesów myślenia i mowy w utworach Stefana Żeromskiego / Henryka Sędziak. – Bibliogr // Acta Baltico-Slavica. – T. 31 (2007), s. 267-282

623. Funkcja słownictwa medycznego w twórczości Stefana Żeromskiego : (uwagi wstępne) / Lucyna Agnieszka Jankowiak // Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. – T. 22, z. 2 (2015), s. 37-53

624. Funkcje słownictwa roślinnego w utworach Stefana Żeromskiego / Stanisław Cygan // Poradnik Językowy. – 2009, z. 7, s. 31-51

625. Funkcje stylistyczne zapożyczeń obcych w “Syzyfowych pracach” Stefana Żeromskiego / Władysław Kupiszewski // Poradnik Językowy. – 1988, z. 8, s. 598-601

626. Genderowe aspekty “Przedwiośnia” / Milena Matuszewska // Polonistyka. – 2011, nr 6, s. 18-23

627. Historia i metafora : epoka napoleońska w twórczości J. I. Kraszewskiego, H. Sienkiewicza i S. Żeromskiego / Stefan Wrzosek // Rocznik Bialskopodlaski. – T. 17/19 (2009/2011), s. 287-298

628. Hybrydyczne i “liryzowane” reportaże Stefana Żeromskiego / Andrzej Kaliszewski // Zeszyty Prasoznawcze. – 2009, nr 3-4, s. 121-141

629. Ideał człowieka niepokoju i poszukiwań na wybranych przykładach twórczości Stefana Żeromskiego / Anna Czernikiewicz // Słupskie Prace Humanistyczne. – 1985, nr 6 b, s. 41-52

630. Inna siłaczka? Wokół “Nauczycielki” Tadeusza Micińskiego / Wojciech Gutowski // Ruch Literacki. – 2005, nr 1, s. 17-27

631. Itaka i Soplicowo : (“Przedwiośnie” po latach) / Stanisław Falkowski // Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza. – R. 36 (2001), s. 73-86

632. Jak czytać Żeromskiego? / Magda Malinowska, Anna Sasin, Agnieszka Fangrat // Polonistyka. – 1996, nr 6, s. 361-363

633. Jak jest zbudowany “Snobizm i postęp” Stefana Żeromskiego / Irena Jokielowa. – Streszcz. w jęz. ang. // Prace Naukowe. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. – Z. 4 (1994), s. 75-91

634. Jaki Żeromski? : (sondaż 1994 i 1995) / Barbara Wnuk-Gełczewska // Polonistyka. – 1996, nr 6, s. 346-348

635. Jakie jest ideowe przesłanie “Przedwiośnia”? / Cezary Kubaszewski // Przegląd Humanistyczny. – 1989, nr 6, s. 141-149

636. Jan Lechoń do Stefana Żeromskiego : korespondencja ze zbiorów Moniki Żeromskiej / oprac. Roman Loth // Napis. – Ser. 8 (2002), s. 141-154

637. Jedno życie w trzech tomach (czwarty w przygotowaniu), czyli “Wspomnienia” Moniki Żeromskiej / Monika Wójcicka // Polonistyka. – 1996, nr 6,

638. Jeszcze raz o Prusie i Żeromskim: czego nie wydrukował Pigoń / Zdzisław Jerzy Adamczyk // Pamiętnik Literacki. – 2013, z. 2, s. 199-203

639. Językowe świadectwa epoki w “Dziennikach” Stefana Żeromskiego / Kwiryna Handke // Rozprawy Komisji Językowej / Łódzkie Towarzystwo Naukowe. – T. 49 (2004), s. 185-202

640. Językowy obraz miłości w “Ludziach bezdomnych” i “Przedwiośniu” Stefana Żeromskiego : leksykalne wykładniki miłości / Maria Krauz // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dydaktyka. – Z. 4 (2005), s. 141-148

641. Językowy obraz miłości w “Ludziach bezdomnych” i “Przedwiośniu” Stefana Żeromskiego : metaforyczne obrazy miłości / Grażyna Filip // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dydaktyka. – Z. 4 (2005), s. 149-156

642. Józefa Sułkowskiego marzenia o czynie : (rzecz o “Sułkowskim” Stefana Żeromskiego) / Grażyna Legutko // Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej. – T. 17 (2002), s. 73-95

643. Kiedy przestaliśmy czytać Żeromskiego? / Wojciech Gruchała // Arcana : kultura, historia, polityka. – 2015, nr 5, s. 18-30

644. Kilka dygresji, Żeromski na zimno / Kazimiera Iłłakowiczówna // Twórczość. – 1959, nr 4, s. 50-57

645. Kilka uwag o archaizacji w utworach historycznych Stefana Żeromskiego / Jerzy Brzeziński // Polonistyka. – 1970, nr 6, s. 40-44

646. Kilka uwag o języku poetyckim Stefana Żeromskiego / Jan Trzynadlowski // Litteraria. – T. 8 (1976), s. 59-66

647. Kreacje bohaterów chłopskich w nowelistyce Stefana Żeromskiego / Zbigniew Lisowski // Zeszyty Naukowe. Nauki Humanistyczne / Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach. – Nr 48 (1997), s. 75-104

648. Kręte drogi przyjaźni / Adam W. Jarosz // Śląsk. – R. 10, nr 11 (2004), s. 30-33

649. Książki Żeromskiego i o Żeromskim / A.B. // Poradnik Bibliotekarza. – 1964, nr 6, s. 181-182

650. Kulawy starzec, pokorny kamieniarz i szpetni zakonnicy… czyli O spotkaniu Żeromskiego z bratem Albertem / Grażyna Legutko // Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. R. 60[61], nr 2 (2018), s. 63-86

651.“Kwiaty żelazne”. Męskość militarna w wybranej prozie legionowej / Monika Szczepaniak // Przegląd Humanistyczny. – 2014, nr 4, s. 87-95

652. “Lalka” – “Ludzie bezdomni” : z zagadnień tragizmu bohaterów / Tomasz Baudysz // Ogrody Nauk i Sztuk. – T. 5 (2015), s. 466-471

653. Legenda napoleońska w “Popiołach” / Jan Laske // Polonistyka. – 1988, nr 10, s. 751-762

654. Legenda Żeromskiego w ludowej poezji Kielecczyzny / Roch Sulima // Przegląd Humanistyczny. – 1970, nr 3, s. 35-42

655. Lektura a tradycja : na przykładzie szkolnej lektury “Siłaczki” Stefana Żeromskiego / Ryszard Handke // Pamiętnik Literacki. – 1983, z. 2, s. 51-60

656. Lenartowicza, Żebrowskiego i Chmielewskiego marzenia o “Wiernej rzece” : powstanie styczniowe na ekranie / Piotr Śmiałowski // Kino. – 2009, nr 1, s. 58-62

657. Listy do Stefana Żeromskiego / Aleksander Zelwerowicz ; oprac. Justyna Golińska // Dialog. – 1996, nr 8, s. 108-113

658. Listy Ludwika Szczepańskiego do Stefana Żeromskiego z 1897 roku / Zdzisław Jerzy Adamczyk // Przegląd Humanistyczny. – 2001, nr 3, s. 91-97

659. Listy młodych pisarzy do Żeromskiego / Justyna Kmiecik // Przegląd Humanistyczny. – 2012, nr 5, s. 101-115

660. Listy Przybyszewskiego do Żeromskiego / oprac. Zdzisław J[erzy] Adamczyk // Przegląd Humanistyczny. – 2003, nr 6, s. 141-146

661. Listy Stefana Żeromskiego do Michała Sokolnickiego / oprac. Paweł Kądziela // Przegląd Humanistyczny. – 1995, nr 6, s. 127-134

662. Listy Tymona Niesiołowskiego do Stefana Żeromskiego / oprac. Piotr Rosiński // Rocznik Świętokrzyski. Seria A, Nauki Humanistyczne. – T. 29 (2005), s. 179-187

663. Literacki obraz misji św. Wojciecha z Gdańskiem w tle w powieściach Ludwika Stasiaka i Stefana Żeromskiego / Tadeusz Linkner // Studia Europejskie. – T. 2 (1997), s. 267-285

664. Lublin jako miasto wielokulturowe na przykładzie fragmentu “Dzienników z wiosny 1891 roku” Stefana Żeromskiego / Bożena Olszewska // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Rozprawy Humanistyczne. – T. 13 (2012), s. 7-16

665. Lwowska premiera “Sułkowskiego” / Marek Białota // Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Historycznoliterackie / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. – Z. 12 (1998), s. 99-109

666. Łacińskie słownictwo w “Dziennikach” Stefana Żeromskiego / Jan Kida // Prace Filologiczne. – T. 45 (2000), s. 259-266

667. Łączliwość składniowo-leksykalna rzeczownika “śmiech” w twórczości Stefana Żeromskiego / Barbara Bartnicka // Prace Filologiczne. – T. 46 (2001), s. 49-57

668. Łzy podleśnego Guńkiewicza / Stanisław Falkowski // Polonistyka. – 1989, nr 9, s. 703-705

669. Mgły nad łęgami / Monika Żeromska ; rozm. przepr. Ewa Zdrojkowska // Wyspa. – 2012, nr 2, s. 27-31

670. Miejsce i pamięć : spotkania bohaterów Stefana Żeromskiego z pamiątkami przeszłości / Anna Maria Osińska // Niepodległość i Pamięć. – R. 26, nr 2 (2019), s. 117-132

671. Miejsce książek Żeromskiego w czytelnictwie współczesnym / Stanisław Siekierski // Regiony. – 1975, nr 4, s. 91-102

672. Miejski pejzaż nadmorski : śladami Żeromskiego / Sławomir Kitowski // Bliza. – 2010, nr 3, s. 278-289

673. Między cywilizacją Zachodu a pogańskim światem Prusów / Jerzy Samp. – Streszcz. w jęz. ang. // Rocznik Gdański. – 1997, z. 1, s. 75-83
* Opowiadanie S. Żeromskiego na temat ostatniej misji św. Wojciecha

674. Między Polakiem a człowiekiem : Brzozowski – Żeromski : dwie strategie pisarskie z mitami w tle / Katarzyna Badowska // Prace Polonistyczne. – Ser. 74 (2019), s. 147-171

675. Miłość w dzienniku Stefana Żeromskiego : między sztambuchem, listem i powieścią / Paweł Rodak // Pamiętnik Literacki. – 2010, z. 2, s. 49-63

676. Miłość w twórczości Stefana Żeromskiego / Anna Gogolin // Akant. – R. 9, nr 12 (2006), s. 41-44

677. Mit Świętej Rodziny : zapiski na marginesach “Opowiadań” Żeromskiego / Feliks Tomaszewski // Polonistyka. – 1996, nr 6, s. 351-353

678. Modernistyczny barok prozy Stefana Żeromskiego : studium prozy poetyckiej pisarza / Maria Dłuska // Pamiętnik Literacki. – 1966, z. 1, s. 109-152

679. Modyfikatory intensywności barw w twórczości Bolesława Prusa i Stefana Żeromskiego / Magdalena Czachorowska // Studia Językoznawcze. – T. 7 (2008), s. 51-60

680. „Moje życie jest ciężkie, choć na zewnątrz jest śmieszne i lekkomyślne”: listy z lat 1913-1918 Stefana Żeromskiego / A. Zalewska // Przegląd Humanistyczny. – 2009, nr 5/6, s. 183-187

681. Motyw “długich, nocnych rodaków rozmów” w twórczości Wyspiańskiego, Żeromskiego i Berenta / Magdalena Sadlik. – Bibliogr. – Streszcz. ang. // Literaturoznawstwo. – 2008, nr 1, s. 129-138

682. „Myśli o pismach polskich” Stefana Żeromskiego / Henryk Markiewicz // Twórczość. – 1964, nr 11, s. 86-99

683. Nad utworami Stefana Żeromskiego. W siedemdziesiątą rocznicę śmierci pisarza / Zdzisław Libera // Polonistyka. – 1996, nr 6, s. 325-327

684. Narodowe Czytanie “Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego w Opolu / Karol Maluszak // Bibliotekarz. – 2019, nr 2, s. 14-15
* W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu

685. Nasz Żeromski / Jerzy Szacki // Res Publica Nowa. – 2001, nr 2, s. 32-34

686. Nauczyciel i uczeń : Tomasz Siemiradzki i Stefan Żeromski / Zdzisław Jerzy Adamczyk // Kieleckie Studia Filologiczne. – T. 11 (1997), s. 259-263

687. Nazwy mówienia w “Przedwiośniu” Stefana Żeromskiego / Henryka Sędziak // Białostockie Archiwum Językowe. – Nr 1 (2001), s. 113-132

688. Nazwy uczuć w “Nawracaniu Judasza” Stefana Żeromskiego / Katarzyna Szostak // Białostockie Archiwum Językowe. – Nr 3 (2003), s. 227-252

689. Neoromantyk Żeromski. Glosa do szkolnej lektury / Henryk Gradkowski // Polonistyka. – 1996, nr 6, s. 348-351

690. Niebieskie lasy / Kwiryna Handke // Prace Językoznawcze. – Nr 26 (2001), s. 58-62
* Świat barw w twórczości Stefana Żeromskiego

691. Niektóre leksykalne środki stylistyczne odnoszące się do świata roślin w utworach Stefana Żeromskiego / Stanisław Cygan. – Bibliogr. // Linguistica Bidgostiana. – Vol. 4 (2007), s. 118-133

692. Niepodległość literatury polskiej według Stefana Żeromskiego : uwagi o statusie literatury polskiej w czasie I wojny światowej w świetle odczytu “Literatura a życie polskie” / Joanna Niewiarowska // Niepodległość i Pamięć. – R. 25, nr 1 (2018), s. 131-152

693. Niepokoje filozoficzno-moralne Stefana Żeromskiego / Jan Zygmunt Jakubowski // Przegląd Humanistyczny. – 1975, nr 1, s. 25-40

694. Nieznane listy Marii Konopnickiej do Stefana Żeromskiego / oprac. Jacek Nowak // Pamiętnik Literacki. – 2003, z. 2, s. 159-199

695. Nieznane listy Żeromskiego / Jerzy Kądziela // Przegląd Humanistyczny. – 1960, nr 3, s. 123-13

696. Nieznane listy Żeromskiego do Władysława Mickiewicza / T. Brzozowska // Pamiętnik Literacki. – 1957, z. 1, s. 163-166

697. Nieznany artykuł Stefana Żeromskiego o Kościuszce / Zdzisław Jerzy Adamczyk // Przegląd Humanistyczny. – 1970, nr 4, s. 107-110

698. Niuanse nie tylko obyczajowe w redakcjach Białej rękawiczki Stefana Żeromskiego / Marek Dybizbański // Kwartalnik Opolski. – 2019, nr 2/3, s. 3-19

699. O drobnych dowodach wielkiej miłości języka w życiu i twórczości Stefana Żeromskiego / Mieczysław Kociołkowski // Polonistyka. – 1988, nr 10, s. 781-785

700. O języku “Puszczy jodłowej” S. Żeromskiego / Małgorzata Bryja // Prace Filologiczne. – T. 45 (2000), s. 67-73

701. O niektórych animizacjach i personifikacjach w twórczości Stefana Żeromskiego / Kwiryna Handke // Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. – T. 16 (2010), s. 73-82

702. O pierwszym wydaniu “Wiernej rzeki” Stefana Żeromskiego / Jerzy Paszek // Pamiętnik Literacki. – 2011, z. 1, s. 207-211

703. O semantyce wielokropka w “Popiołach” Stefana Żeromskiego / Mirosław Olędzki // Stylistyka. – [T.] 6 (1997), s. 501-511

704. O Stefanie Żeromskim w Szulmierzu / Artur Maciak // Poezja Dzisiaj. – Nr 11/12 (2000), s. 136-139

705. O “Syzyfowych pracach” – trochę inaczej / Zdzisław Adamczyk // Przegląd Humanistyczny. – 1995, nr 6, s. 11-22

706. O Żeromskim inaczej / Lucjan Zuzia // Akant. – 2001, nr 3, s. 10-11

707. Obcy i Żeromski / Jan Jakóbczyk // Prace Polonistyczne. – Ser. 50 (1995), s. 139-149

708. Obraz grzechu w powieści Stefana Żeromskiego / Grażyna Filip, Maria Krauz // Studia Językoznawcze. – T. 6 (2007), s. 27-40

709. Obraz wojny napoleońskiej w Hiszpanii w “Popiołach” Stefana Żeromskiego / Agata Wąsacz // Akant. – R. 15, nr 9 (2012), s. 8-10

710. Obrzydłówek współczesny… / Andrzej Burghardt // Polonistyka. – 1996, nr 6, s. 355-357

711. Obyczajowe, ale czy obyczajne : wokół intymnych zapisków Stefana Żeromskiego / Katarzyna Kościewicz // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. – 2013, [nr] 1, s. 99-116

712. Od przeżyć osobistych do dramatu zagadnień moralnych / Wojciech Natanson // Polonistyka. – 1975, nr 4, s. 10-16

713. “On taki był” : Stefan Żeromski okiem Józefa Czapskiego / Agnieszka Kurnik. Stefan Żeromski okiem Józefa Czapskiego // Arcana : kultura, historia, polityka. – 2015, nr 5, s. 31-41

714. Opiekunki i pielęgniarki w wybranych utworach Stefana Żeromskiego / Marek Kochanowski // Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. – R. 60[61], nr 2 (2018), s. 87-99

715. Opowieść o prawdziwym Polaku / Remigiusz Okraska // Czterdzieści i Cztery. – [Nr] 1 (2008), s. 216-241

716. “Opuszczeni” A. Schreyera – inspiracją dla Stefana Żeromskiego / Piotr Obrączka // Kwartalnik Opolski. – 2000, nr 1, s. 137-140

717. Ostatnia sprawa polska / Joanna Krakowska-Narożniak, Tadeusz Nyczek, Jacek Kopciński // Dialog. – 2001, nr 5/6, s. 194-201
* Ekranizacja “Przedwiośnia” Żeromskiego

718. Ożywić Żeromskiego / Jacek Zychowicz // Przegląd Humanistyczny. – 1995, nr 6, s. 23-26

719. “Pan Tadeusz” w Nawłoci : kontynuacje i kontestacje motywów soplicowskich w “Przedwiośniu” Stefana Żeromskiego / Kazimierz Maciąg // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dydaktyka. – Z. 2 (2003), s. 57-66

720. Państwo bez wstrętu / Przemysław Czapliński // Teksty Drugie. – 2016, nr 1, s. 108-125

721. Pisarz nad fotografią / Cezary Zalewski // Twórczość. – 2006, nr 12, s. 88-98

722. Piszmy “Przedwiośnie” naszych czasów / Wiesława Wantuch // Nowa Polszczyzna. – 2003, nr 3, s. 3-13

723. Po stronie buntu / Filip Bajon ; rozm. przepr. Ula Mazur // Kino. – 2000, nr 6, s. 4-6
* Ekranizacja “Przedwiośnia”.

724. Podmiotowość zdegradowana : (o “Siłaczce” Stefana Żeromskiego) / Marian Wańczowski // Zeszyty Naukowe WSP Opole. Filologia Polska. – Z. 27 (1989), s. 107-126

725. Podstawowe kategorie narracyjne i ich statystyczny obraz w “Popiołach” Stefana Żeromskiego / Mirosław Olędzki // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie. – Nr 39 (2001), s. 117-150

726. Pogarda i pożądanie “obcych”. Z imaginowanych nieczystości w literaturze polskiej / Tomek Kitliński, Joe Lockard // Teksty Drugie. – 2007, nr 6, s. 219-229

727. Pogłosy literatury włoskiej w twórczości Stefana Żeromskiego / A. Zielińska // Przegląd Humanistyczny. – 1966, nr 4, s. 19-49

728. Pole semantyczne barw fioletu w twórczości Stefana Żeromskiego / Kwiryna Handke // Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej. – [T.] 45 (2010), s. 49-64

729. Polska – wieczny romans Żeromskiego / Dariusz Gawin // Przegląd Polityczny. – 2000, nr 44, s. 40-52

730. Połączenia apozycyjne z kręgu flory w utworach Stefana Żeromskiego / Stanisław Cygan. – Streszcz. ang. // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. – [Nr] 3 (2008), s. 30-43

731. Ponad śnieg bielszym się stanę Stefana Żeromskiego, czyli teatralne i filmowe ujęcia miłości przeklętej / Aleksandra Białek // Kwartalnik Opolski. – 2020, nr 2/3, s. 57-69

732. Porównania w twórczości Stefana Żeromskiego oparte na nazwach topograficznych / Magdalena Czachorowska. – Streszcz. ang. // Linguistica Bidgostiana. – Vol. 4 (2007), s. 134-142

733. Porównania w “Urodzie życia” Stefana Żeromskiego / Małgorzata Ewa Majewska // Prace Filologiczne. – T. 46 (2001), s. 425-441

734. Porównania w “Urodzie życia” Stefana Żeromskiego. Cz. 2 / Małgorzata Ewa Majewska // Prace Filologiczne. – T. 47 (2002), s. 233-271

735. “Poskreślać, opuścić, nie drukować…” : autocenzura “Zamieci” Stefana Żeromskiego / Beata Utkowska // Sztuka Edycji : studia tekstologiczne i edytorskie. – 2015, nr 1, s. 39-48

736. Powieści o Polaku w rosyjskim mundurze : Kraszewski, Jeż i Żeromski / Wiesław Ratajczak // Prace Komisji Filologicznej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. – T. 45 (2002), s. 269-281

737. Powstanie styczniowe w “Wiernej rzece” Stefana Żeromskiego / Sylwia Zacharz. – Streszcz. ang. // Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach. – T. 23 (2007), s. 110-119

738. Prawdziwe życie generała Rozłuckiego / Krzysztof Ćwikliński // Twórczość. – 2008 nr 6, s. 133-137

739. Problematyka opisu w “Popiołach” Stefana Żeromskiego / Mirosław Olędzki // Zagadnienia Rodzajów Literackich. – 1988, z. 1-2, s. 169-199

740. Problemy z przekładami polskiej literatury na język rosyjski w świetle listów Bolesława Antoniego Jędrzejowskiego i Eugeniusza Zahorskiego do Stefana Żeromskiego z lat 1911-1914 / Danuta Adamczyk. – Streszcz. w jęz. ang. // Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej. – Z. 14 (2001), s. 9-23

741. Próba interpretacji “Zmierzchu” Stefana Żeromskiego / Zbigniew Lisowski // Pamiętnik Literacki. – 1985, z. 3, s. 29-54

742. Próba tragizmu epickiego – “Ludzie bezdomni” Stefana Żeromskiego / Magdalena Popiel // Pamiętnik Literacki. – 1998, z. 2, s. 59-92

743. Prus i Żeromski w kraju Feaków / Łukasz Marcińczak // Akcent. – 2006, nr 2, s. 7-31

744. Przed nowym wydaniem dzienników Żeromskiego – losy autografów / Zdzisław Jerzy Adamczyk // Pamiętnik Literacki. – 2019, z. 1, s. 161-189

745. “Przedwiośnie” Andrzeja Wajdy : dzieje niezrealizowanego projektu / Tadeusz Lubelski. – Streszcz. ang. // Kwartalnik Filmowy. – R. 29, nr 57/58 (2007), s. 118-130 !!

746. “Przedwiośnie” dziś : ankieta / Józefa Hennelowa, Jerzy Jastrzębski, Bronisław Łagowski, Tomasz Łubieński, Włodzimierz Maciąg, Henryk Markiewicz, Andrzej Mencwel, Czesław Miłosz, Jan Prokop, Andrzej Werner // Dekada Literacka. – 2001, nr 5/6, s. 8-18

747. Przedwiośnie oraz inne pory roku / Włodzimierz Bolecki // Teksty Drugie. – 2015, nr 2, s. 105-119
* Powieść S. Żeromskiego “Przedwiośnie” przestrogą pisarza przed bolszewizmem. Próba nowego odczytania powieści

748. “Przedwiośnie” : państwo czy rewolucja? / Leszek Szaruga // Kresy. – 1998, nr 1, s. 31-39

749. “Przedwiośnie” – wznowiona lektura / Krzysztof Krasuski // Topos. – (2019), nr 4, s. 139-144

750. Przestrzeń i tożsamość : różne wymiary dystopii w powieściach “Uroda życia” Stefana Żeromskiego i “W oczach zachodu” Josepha Conrada / Agnieszka Piwowarczyk // Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo. – Nr 4 (2014), s. 363-382

751. Przestrzeń zamknięta w metaforach / Maciej Kociuba // Akcent. – 2001, nr 1-2, s. 133-147

752. Przygoda z mesmeryzmem : o magnetyzmie i hipnozie w “Dziennikach” Stefana Żeromskiego / Ksenia Olkusz. – Streszcz. ang. // Studia i Szkice Slawistyczne. – Nr 9 (2008), s. 31-40

753. Przyjaźń po romantyzmie / Wiesław Ratajczak // Polonistyka. – 2004, nr 1, s. 19-24

754. Puszkin w “Dziennikach” Żeromskiego : ref. / Rafał Włodarczyk. – Streszcz. w jęz. ang. // Prace Naukowe. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. – Z. 7 (1998), s. 257-263

755. Pytania o tożsamość w czasach rozpadu – “Biała rękawiczka” Stefana Żeromskiego i “Między nami dobrze jest” Doroty Masłowskiej / Agnieszka Skórzewska-Skowron // Kwartalnik Opolski. – 2019, nr 2/3, 21-31

756. Rejony “wielkiej szarży ducha” / Elżbieta Kalemba-Kasprzak. – Streszcz. w jęz. ang. // Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. – T. 3 (1996), s. 135-162

757. Rodzima sztuka i kultura źródłem inspiracji twórczych Stefana Żeromskiego : poszukiwanie obiektów fascynacji estetycznych w kręgu architektury / Dorota Berezińska. – Streszcz. w jęz. ang. // Prace Naukowe. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. – Z. 7 (1998), s. 19-28

758. Rola intymistyki w edycji krytycznej tekstów literackich : na przykładzie “Walki z szatanem” Stefana Żeromskiego / Beata Utkowska // Sztuka Edycji : studia tekstologiczne i edytorskie. 2019, nr 2, s. 11-17

759. Role czytelnicze Stefana Żeromskiego w jego “Dziennikach” / Witold Waszczuk // Ruch Literacki. – 1999, z. 5, s. 539-552

760. Roman Dmowski pisze do Żeromskich / [oprac.] Zdzisław Jerzy Adamczyk // Pamiętnik Literacki. – 2014, z. 1, s. 143-156

761. Romantyczny aspekt dramatu obyczajowego Stefana Żeromskiego na przykładach Grzechu, Białej rękawiczki i Uciekła mi przepióreczka… / Karol Samsel // Kwartalnik Opolski. – 2019, nr 2/3, s. 33-55

762. Rosyjskie elementy językowe w “Przedwiośniu” S. Żeromskiego / Władysław Kupiszewski. – Streszcz. ang. // Białostockie Archiwum Językowe. – Nr 7 (2007), s. 79-82

763. Rozdarta świadomość czyli o Żeromskim / Tomasz Burek // Twórczość. – 1975, nr 11, s. 74-84

764. Rozważania o stylu impresjonistycznym w literaturze, w malarstwie i w muzyce : (na podstawie opowiadania Żeromskiego, obrazu Pankiewicza i utworu Debussy’ego) / Aleksandra Antczak. – Streszcz. niem. // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. – [Z.] 8 (2006), s. 237-244

765. “Ruch nowej szkoły” w Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1930) / Mirosław S. Szymański // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2004, nr 3, s. 7-65

766. “Ruch przyjaciół dzieci” w Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939) / Mirosław Szymański // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2001, nr 1, s. 3-30

767. Scenariusze upokorzenia w “Dziennikach” Stefana Żeromskiego / Eugenia Prokop-Janiec // Pamiętnik Literacki. – 2019, z. 4, s. 197-208
* Interpretacja zapisów sytuacji upokorzenia i upokarzania w “Dziennikach” Stefana Żeromskiego

768. Scenariusze upokorzenia w “Dziennikach” Stefana Żeromskiego / Eugenia Prokop-Janiec // Pamiętnik Literacki. – 2019, z. 4, s. 197-208

769. Siłaczka niezmyślona / Remigiusz Okraska // Tygodnik Powszechny. – 2019, nr 24, s. 56-59
* Faustyna Morzycka – działaczka Polskiej Partii Socjalistycznej, pierwowzór bohaterki noweli “Siłaczka”

770. Sienkiewicza „Za chlebem” i Żeromskiego odkrywanie Ameryki / Wojciech Jerzy Podgórski // Mazowieckie Studia Humanistyczne. – Nr 1 (1995), s. 31-41

771. Składnia wyrazów przymiotnikowych z podrzędnymi rzeczownikami w “Popiołach” Stefana Żeromskiego / Henryka Sędziak // Studia Łomżyńskie. – T. 6 (1996), s. 271-294

772. Słownictwo pism Stefana Żeromskiego. T. 1-7 / Anna Derpieńska // Białostockie Archiwum Językowe. – Nr 3 (2003), s. 301-315

773. Słownictwo roślinne specjalnie wyróżnione przez Stefana Żeromskiego w jego tekstach / Stanisław Cygan // Rocznik Świętokrzyski. Seria A, Nauki Humanistyczne. – T. 30 (2008), s. 33-45

774. Sporny wzorzec rusofobii. Stefan Żeromski wobec Rosji i Rosjan w “Dziennikach” / Beata Utkowska // Pamiętnik Literacki. – 2013, z. 2, s. 5-22

775. Spotkanie Stefana Żeromskiego z pastorem Stefanem Skierskim z kościoła ewangelicko-reformowanego w 1924 roku / Kazimierz Taczanoweski. – Streszcz. ang. // Gens. – 2009/2010, s. 121-133

776. Spotkanie w domu schadzek : (nieopublikowany fragment powieści “Zamieć”) / Zdzisław Jerzy Adamczyk // Twórczość. – 2013, nr 4, s. 87-95

777. Sprawy muzealne Stefana Żeromskiego / Bogusław Mansfeld. – Streszcz. w jęz. ang. // Muzealnictwo. – [Nr] 43, (2001), s. 122-127

778. Stefan Żeromski. A jednak nowoczesny / Józef Rurawski // Człowiek i Światopogląd. – 1985, nr 1, s. 4-17

779. Stefan Żeromski a niepodległość Polski / Jan Zdzisław Brudnicki // Niepodległość i Pamięć. – R. 13, nr 2 (2006), s. 23-27

780. Stefan Żeromski i Narodowy Komitet Zakopiański w świetle niepublikowanej korespondencji / Zdzisław Jerzy Adamczyk // Przegląd Humanistyczny. – 2008, nr 4, s. 103-117

781. Stefan Żeromski : “Na probostwie w Wyszkowie” (próba lektury) / Stefan Zabierowski // Przegląd Humanistyczny. – 1990, nr 12, s. 35-50

782. Stefan Żeromski nad polskim morzem / Sławomir Kitowski // Rocznik Gdyński. – Nr 22 (2010), s. 32-39

783. Stefan Żeromski – obrońca przyrody i piewca jej piękna, a zarazem wizjoner wielkiej industrializacji / Andrzej Delorme // Universitas. – 1995, nr 2/3, s. 36-49

784. Stefan Żeromski : pomniki pisarzy / Bogdan Piotr Kozłowski // Akant. – R. 10, nr 1 (2007), s. 20-21

785. Stefan Żeromski w młodopolskim Krakowie / Franciszek Ziejka // Rocznik Biblioteki Kraków. – R. 2 (2018), s. 377-398

786. Stefan Żeromski w Rapperswilu / Bartłomiej Szyndler // Zeszyty Historyczne / Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. – T. 11 (2010), s. 201-211

787. Stefan Żeromski w siedemdziesiątą rocznicę śmierci / Zdzisław Libera // Przegląd Humanistyczny. – 1995, nr 6, s. 1-9

788. Stefan Żeromski w Zakopanem / Maciej Pinkwart // Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. – T. 26 (2017), s. 199-210

789. Stefan Żeromski wobec jubileuszu Lwa Tołstoja / Zdzisław Jerzy Adamczyk // Pamiętnik Literacki. – 2015, z. 2, s. 185-189

790.  Stefan Żeromski – zapomniany poeta prozy (na marginesie “Zmierzchu”) / Leon Andrzej Krzemieniecki // Biblioterapeuta. – 2010, nr 1, s. 1-4

791. Stefana Żeromskiego i Kazimierza Nitscha wymiana listów w sprawie polskiego słownika gwarowego / Stanisław Pigoń // Język Polski. – 1965, z. 2, s. 73-

792. Stefana Żeromskiego koncepcje edukacji kulturowej / Maria Jolanta Olszewska // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. – Nr 6 (2014), s. 5-26

793. Stefana Żeromskiego kontakty z Ouarville / Wiesław Śladkowski // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia. – Vol. 60 (2005), s. 77-88

794. Stefana Żeromskiego “Prometeusz polski” / Jadwiga Zacharska // Przegląd Humanistyczny. – 1996, nr 4, s. 91-103

795. Stefana Żeromskiego relacje z Podlasia / Kwiryna Handke. – Streszcz. w jęz. ang. // Roczniki Humanistyczne. – 2001/2002, z. 6, s. 135-143

796. Synonimika jako tworzywo językowe w “Popiołach” Stefana Żeromskiego / Andrzej Kominek // Kieleckie Studia Filologiczne. – T. 10 (1996), s. 77-82

797. “Syzyfowe prace” : szkolny paradygmat lektury dzieła / Ireneusz Sikora. – Bibliogr. // Filologia Polska. – [T.] 2 (2005), s. 221-243

798. Sztuka w “Dziejach grzechu” Stefana Żeromskiego / Piotr Rosiński // Rocznik Świętokrzyski. Seria A, Nauki Humanistyczne. – T. 30 (2008), s. 19-31

799. Sztuki piękne wpisane w strukturę dzieł literackich Stefana Żeromskiego / Dorota Berezińska. – Streszcz. w jęz. ang. // Prace Naukowe. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. – Z. 5 (1995/96), s. 5-19

800. Świadomość estetyczna i program pisarski Stefana Żeromskiego w latach 1900-1918 / Zdziesław Jerzy Adamczyk // Przegląd Humanistyczny. – 1971, nr 1, s. 27-47

801. Światy Stefana Żeromskiego / Inesa Szulska // Przegląd Humanistyczny. – 2005, nr 4, s. 138-140

802. Tadeusz Kościuszko – literacki bohater Żeromskiego / Janusz Hoppe // Słupskie Prace Humanistyczne / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku. – Nr 2 (1981), s. 55-64

803. “Tajemnice rodzinne”. Zagadki późnej biografii Stefana Żeromskiego / Jerzy Zdzisław Adamczyk // Twórczość. – 2011, nr 9, s. 83-108

804. “Taki zwykły pisarz” : (impresja szkolna) / Jarosław Klejnocki // Przegląd Humanistyczny. – 1995, nr 6, s. 27-33
* Ocena twórczości S. Żeromskiego przez licealistów

805. Ten dług błogosławiony / Barbara Kryda // Polonistyka. – 1996, nr 6, s. 335-337

806. Terminy topograficzne równe nazwom własnym w twórczości Stefana Żeromskiego / Magdalena Czachorowska. – Bibliogr. – Streszcz. ang. // Studia Językoznawcze. – T. 5 (2006), s. 45-51

807. Testament morski Żeromskiego / Kazimierz Wyka // Bliza. – 2010, nr 4, s. 66-68

808. Transpozycje nazw własnych w przekładzie opowiadania “Tabu” Stefana Żeromskiego na język rosyjski / Elżbieta Michow // Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej. – T. 16 (2002), s. 151-167

809. Trzy krajobrazy Żeromskiego / Magdalena Czachorowska. – Bibliogr. – Streszcz. ang. // Linguistica Bidgostiana. – Vol. 1 (2004), s. 30-40

810. Uciekające Przepióreczki / Jarosław Cymerman // Teatr. – 2019, nr 9, s. 51-54

811. “Uciekła mi przepióreczka” S. Żeromskiego – językowa analiza dialogu / Maria Maczel // Język, Religia, Tożsamość. – T. 3 (2009), s. 93-103

812. “Uciekła mi przepióreczka” Stefana Żeromskiego – literacki manifest regionalizmu / Sylwester Dziki // Małopolska. – [T.] 9 (2007), s. 29-38

813. Utwory Stefana Żeromskiego na scenie teatru opolskiego (1945-2005) / Piotr Obrączka // Kwartalnik Opolski. – 2007, nr 1, s. 199-206

814. W kręgu historii i współczesności (utwory Żeromskiego o roku 1863) / Jan Zygmunt Jakubowski // Przegląd Humanistyczny. – 1964, nr 1, s. 37-54

815. W kręgu psychoestetyki nowej sztuki : Ignacego Matuszewskiego interpretacja problemów wojny w “Popiołach” Żeromskiego / Marek Białota. – Streszcz. ang. // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. – [Nr] 10 (2010), s. 139-150

816. W mitycznym nurcie “Wiernej rzeki” / Tadeusz Linkner // Ruch Literacki. – 2000, nr 2, s. 171-188

817. Warszawa i jej problemy w twórczości Stefana Żeromskiego / Janina Kulczycka-Saloni // Studia Humanistyczne. – T. 6 (1996), s. 31-45

818. Włoskie podróże Stefana Żeromskiego / Anna Gogolin // Akant. – R. 9, nr 6 (2006), s. 20

819. Wybrane leksykalne środki stylistyczne w twórczości Stefana Żeromskiego : (słownictwo topograficzne) / Magdalena Czachorowska. – Bibliogr. – Streszcz. ang. // Linguistica Bidgostiana. – Vol. 3 (2006), s. 45-54

820. Wybrane problemy relacji między dyskursem artystycznym i religijnym w dziele literackim / Piotr P. Chruszczewski, Mirosław Olędzki. – Bibliogr. – Streszcz. ang. // Prace Komisji Nauk Filologicznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. – Vol. 2 (2010), s. 13-29

821. Wybrane terminy hydrograficzne w twórczości Stefana Żeromskiego i Bolesława Prusa / Magdalena Czachorowska. – Streszcz. ang. // Studia Językoznawcze. – T. 3 (2004), s. 167-177

822. Wybrane związki frazeologiczne motywowane rzeczownikami mentalnymi w twórczości Stefana Żeromskiego / Henryka Sędziak // Studia Łomżyńskie. – T. 14 (2003), s. 231-237

823. Wysłouchowie a Stefan Żeromski / Jerzy Hłond // Akant. – 2004, nr 1, s. 34-35

824. Wywieszono czarną flagę : Zagłębie Dąbrowskie i Śląsk wobec śmierci Stefana Żeromskiego / Adam W[ładysław] Jarosz // Śląsk. – 2002, nr 11, s. 32-34

825. Z korespondencji Stefana Żeromskiego / Zdzisław Jerzy Adamczyk // Przegląd Humanistyczny. – 2006, nr 2, s. 113-123

826. Z korespondencji Stefana Żeromskiego. I. Listy do Teodora Trzcińskiego ; II. Listy do Zuzanny Rabskiej / opubl. Stanisław Kasztelowicz // Pamiętnik Literacki. – 1947, s. 273-280

827. Z korespondencji Stefana Żeromskiego. I. Listy do Wacława Sieroszewskiego / opubl. Stanisław Kasztelowicz // Pamiętnik Literacki. – 1951, z. 2, s. 570-579

828. Z korespondencji Żeromskiego ze Świętochowskim // Pamiętnik Literacki. – 1965, z. 1, s. 237-239

829. Z warsztatu artystycznego Stefana Żeromskiego / Jan Trzynadlowski // Acta Universitatis Wratislaviensis. – 1965, Nr 40, Prace Literackie 7, s. 99-113

830. Z zagadnień języka “Syzyfowych prac” S. Żeromskiego / Władysław Kupiszewski // Polonistyka. – 1991, nr 9, s. 575-584

831. Zagadnienia stylu w “Wiernej rzece” S. Żeromskiego / Władysław Kupiszewski, Paweł Kupiszewski // Przegląd Humanistyczny. – 1995, nr 6, s. 41-50

832. Zapomniany wywiad Stefana Zeromskiego / oprac. Paweł Kądziela // Przegląd Humanistyczny. – 1995, nr 6, s. 135-136

833. Zasadzki tekstu “Popiołów” / Jerzy Paszek // Pamiętnik Literacki. – 1981, z. 1, s. 223-254

834. Zestawienie biblijnych odwołań w dziełach Żeromskiego (fragm.) / Iwona German // Roczniki Humanistyczne. – 1993, z. 1, s. 85-120

835. Żeromski / Jarosław Iwaszkiewicz // Twórczość. – 1964, nr 1, s. 83

836. Żeromski a sprawy miejskie / Mariusz Czubaj // Twórczość. – 2000, nr 4, s. 46-70

837. Żeromski – “duchowy wódz pokolenia” i “prorok niepodległości” / Bożena Bogucka-Tondera // Świętokrzyskie. – 2018, nr 22, s. 123-130

838. Żeromski ‘ 95 / Jerzy Paszek // Polonistyka. – 1996, nr 6, s. 328-334

839. Żeromski dzisiaj czytany / Leszek Szaruga // Tygiel Kultury. – 2006, nr 4/6, s. 72-76

840. Żeromski i jego współcześni / Zbigniew Przybyła // Przegląd Humanistyczny. – 1995, nr 6, s. 175-177

841. Żeromski i tradycje polskiej prozy Jan Zygmunt Jakubowski // Przegląd Humanistyczny. – 1965, nr 4, s. 1-16

841. Żeromski i ziemia Świętokrzyska / Zdzisław Jerzy Adamczyk // Mówią Wieki. – 2007, nr 12, s. 69-71

842. Żeromski, inteligencja i Śląsk / Stefan Żeromski. – ( Odczytywanie Śląska ; ) // Śląsk. – 2000, nr 7, s. 53-55

843. Żeromski jako muzealnik / Piotr Rosiński. – Streszcz. ang. // Quart. – 2010, nr 1, s. 43-55

844. Żeromski, nasz bliźni? / Jerzy Stefan Ossowski // Zdanie : publikacja Klubu Twórców i Działaczy Kultury “Kuźnica”. 2017, nr 1/2, s. 114-117

845. Żeromski o Śląsku i Pomorzu / Jerzy Paszek. – ( Odczytywanie Śląska ; ) // Śląsk. – 2000, nr 7, s. 52

846. Żeromski raz jeszcze / Zbigniew Goliński, Justyna Golińska. // Dialog. – 1996, nr 5/6, s. 230-235

847. Żeromski w Drohiczynie / Zbigniew Lisowski // Drohiczyński Przegląd Naukowy. – Nr 2 (2010), s. 223-227

848. Żeromski w latach 1904-1906 wobec Norwida / Stanisław Zabierowski // Ruch Literacki. – 1983, z. 6, s. 499-505

849. Żeromski w Sosnowcu / Adam W[ładysław] Jarosz // Rocznik Sosnowiecki. – T. 10 (2001), s. 147-158

850. Żeromski w stulecie urodzin 1864-1964 / Jan Zygmunt Jakubowski // Przegląd Humanistyczny. – 1964, nr 5, s. 1-11

851. Żeromski w świecie idei Sorela / Halina Janaszek-Iwanickowa // Pamiętnik Literacki. – 1965, z. 1, s. 123-162

852. Żeromski wobec malarstwa polskiego : (na podstawie “Dzienników”) / Zbigniew Przybyła // Przegląd Humanistyczny. – 1996, nr 4, s. 79-90

853. Żeromski zakłada Polski Pen Club / Zdzisław Jerzy Adamczyk // Twórczość. – 2010, nr 3, s. 90-98

854. Żeromskiego romantyczna wizja morza / Janusz Hoppe // Słupskie Prace Humanistyczne / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku. – 1980, nr 1, s. 93-110

 

Materiały dydaktyczne:

 

Książki:

 

855. Dydaktyka polonistyczna i jej konteksty. Część 1, Filozofia, historia, psychologia, otoczenie społeczne / Elżbieta M. Kur ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Humanistyczny. – Siedlce : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2018. – S. 195-208 : Nieanachroniczni „Ludzie bezdomni” Stefana Żeromskiego
M 219964/I (Opole)

856. Ludzie bezdomni / Stefan Żeromski ; oprac. Agnieszka Mocyk. – Kraków : “Zielona Sowa”, 2010. – 249, [2] s. + 1 dysk optyczny (CD).
* Lektura z Opracowaniem i Audiobookiem

857. Ludzie bezdomni / Stefan Żeromski ; oprac. Agnieszka Mocyk. – Kraków : “Zielona Sowa”, 2003. – 249, [7] s.
* Lektura z Opracowaniem

858. Ludzie bezdomni / [tekst Krystyna Stachera ; oprac. Anna Willman]. – Warszawa : Mediaprofit, 2007. – 63, [1] s. : il. kolor. + dysk optyczny (DVD). – Biblioteka Gazety Wyborczej. Omówienie Lektury Szkolnej 23

859. “Ludzie bezdomni” Stefana Żeromskiego / Danuta Zawistowska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976. – 157, [3] s. – ( Biblioteka Analiz Literackich ; 50 )
M 019956 M 053798 (Brzeg), M 027595 027599 (Kluczbork), M 027302 027303 (Nysa), M 100964 M 100965 M 101115 M 152666 M 161844 (Opole)

860. Ludzie bezdomni Stefana Żeromskiego / [oprac. Andrzej Jankowski]. – Warszawa : Wydawnictwo Suplement, [1991]. – 19, [1] s. – Lektury do Matury. Inspiracje ; 2. – Bibliogr. s. 18

861. Ludzie bezdomni Stefana Żeromskiego / oprac. Danuta Polańczyk. – Lublin : Wydawnictwo Biblios, 2006. – 45, [3] s. – Biblioteczka Opracowań ; z. nr 5. – Bibliogr. s. 44.

862. Na probostwie w Wyszkowie. – Łódź : „Solidarność Walcząca”, 1986. – 7, [1] s. ; 21. – (Biblioteczka Lektur Szkolnych / Łódzki Zespół Oświaty Niezależnej)

863. Opowiadania / Stefan Żeromski ; oprac. Monika Głogowska. – Kraków : “Zielona Sowa”, [2004]. – 185, [7] s. : rys. – Lektura z Opracowaniem

864. Opowiadania / Stefan Żeromski ; [posł. Monika Głogowska]. – Kraków : “Zielona Sowa”, 2006. – Arcydzieła Literatury Polskiej

865. Opowiadania / Stefan Żeromski ; [wstęp Tomasz Miłkowski]. – Warszawa : “Książka i Wiedza”, 1998 (Bielsko-Biała : BZG). – 159, [1] s. – Lektura Szkolna

866. Opowiadania i nowele / Stefan Żeromski ; [wstęp i przypisy Witold Nawrocki]. – Warszawa : “Kama”, [1996]. – 195, [2] s. – Lektury Szkolne z Opracowaniem

867. Opowiadania i nowele / Stefan Żeromski ; [wstęp i przypisy Witold Nawrocki]. – [Wyd. 1, (dodr.)]. – Warszawa : “Kama”, [1997]. – 195, [2] s. – Lektury Szkolne z Opracowaniem

868. “Opowiadania” Stefana Żeromskiego / Irena Tułodziecka. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975. – 124, [4] s. : il. – ( Biblioteka Analiz Literackich ; 49 )
M 019471 M 019472 M 019473 (Brzeg), M 026962 M 026963 M 026964 M 026965 (Kluczbork), M 025747 M 025748 M 025750 M 027734 (Nysa), M 098836 M 098839 M 098840 M 098895 (Opole)

869. Opowiadania Stefana Żeromskiego / oprac. Urszula Lementowicz. – Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2005. – 53, [3] s. – Biblioteczka Opracowań ; z. nr 57. – Bibliogr. s. 51-52

870. Polski z Żeromskim / [aut. Magdalena Kowalska, Sylwia Zacharz]. – Kielce : Muzeum Narodowe, 2014. – 60 s. : il. (w tym kolor.). – Dowiedz się więcej – rozwijanie kompetencji poprzez edukację muzealną

871. Przedwiośnie / Stefan Żeromski ; [oprac. Katarzyna Fordon, Agnieszka Sabak]. – Kraków : Księgarnia Wydawnictwo Skrzat Stanisław Porębski, 2012. – 325 s. – Lektura Dobrze Opracowana : liceum

872. Przedwiośnie / Stefan Żeromski ; oprac. Monika Głogowska. – Kraków : “Zielona Sowa”, 2009. – 260, [4] s. ; 21 cm + dysk optyczny (CD). – (Lektura z Opracowaniem i Audiobookiem )
M 210150 (Opole)

873. Przedwiośnie / [tekst Jolanta Chrostowska-Sufa ; rozdz. III i IV oraz oprac. całości Anna Willman]. – Warszawa : Mediaprofit, 2006. – 63, [1] s. : il. kolor. ; 20 cm + dysk optyczny (DVD). – Biblioteka Gazety Wyborczej. Omówienie Lektury Szkolnej 6

874. “Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego / Artur Hutnikiewicz. – Wyd. 4. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974. – 110, [2] s. : il., portr. – Biblioteka Analiz Literackich. – Bibliogr.

875. “Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego / Artur Hutnikiewicz. – Wyd.3. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971. – 115,[1] s. : il., portr. – ( Biblioteka Analiz Literackich ; 23 )
M 019873 M 019874 M 020680 (Kluczbork), M 073938 (Opole)

876. “Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego / Artur Hutnikiewicz. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1967. – 115,[1] s. : il., portr. – ( Biblioteka Analiz Literackich ; 23 )
M 007516 M 007626 M 007625 (Brzeg), M 015211 M 015212 (Kluczbork), M 009249 M 009558 (Nysa), M 11360 (Kędzierzyn-Koźle), M 054246 M 054247 M 054248 M 054249 (Opole)

877. “Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego / Irena Szypowska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. – 90, [4] s. : il. – Biblioteka Analiz Literackich ; 76. – Bibliogr. s. 93

878. Przedwiośnie Stefana Żeromskiego / oprac. Józef Osmoła. – Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 1995. – 48 s. – Biblioteczka Opracowań z. 23. – Bibliogr. s. 45

879. Przedwiośnie” Żeromskiego / Artur Hutnikiewicz. – Gdańsk : Wydawnictwo M.Rożak, 1994. – 27,[4] s. – ( Analizy Literackie )
C 172166 M 172175 M 172176 (Opole)

880. Rozdziobią nas kruki, wrony.. / Żeromski Stefan. – Warszawa : MOREX, 1994. – 11 s. : il. – ( Lektury Szkolne )
M 55062 (Kędzierzyn-Koźle)

881. Siłaczka ; Doktor Piotr / Stefan Żeromski ; [wstęp Jan Zygmunt Jakubowski]. – Rzeszów : KAW, 1986. – 55, [1] s. – Lektura Szkolna / Krajowa Agencja Wydawnicza

882. Stefan Żeromski “Ludzie bezdomni” / oprac. Marek Pieczara. – Warszawa : “Jota”, 1990. – 43, [3] s. – ( Przewodnik po Lekturach ; 21 )
M 045815 M 045816 M 045817, M 046250 (Kluczbork), M 162694 M 162695 M 162696 (Opole)

883. Stefan Żeromski : nowele i opowiadania / oprac. Grzegorz Leszczyński. – Warszawa : “Jota”, 1991. – 41,[2] s. – ( Przewodnik po Lekturach / Kuncewicz Piotr ; 51 )
M 52809/LI (Kędzierzyn-Koźle), M 046331 M 046332 M 046333 (Kluczbork), M 163547 M 163548 (Opole)

884. Stefan Żeromski “Przedwiośnie” / oprac. Jan Z. Brudnicki. – Warszawa : “Jota”, 1990. – 42, [3] s. – ( Przewodnik po Lekturach ; 26 )
M 045959 M 045960 M 045961 (Kluczbork), M 162694 M 162695 M 162696 (Opole)

885. Stefan Żeromski – Przedwiośnie : (omówienie powieści) / oprac. A. I. Kordela i M. Bodych. – Warszawa : Agencja Artystyczna MTJ, 2007. – 35, [1] s. : il. + dysk optyczny (CD). – Lektury Szkolne : lektura liceum! – Bibliogr. s. 34

886. Stefan Żeromski – Przedwiośnie / oprac. Monika Głogowska. – Kraków : Wydawnictwo “Zielona Sowa”, 2009. -50, [2] s. – Biblioteka Opracowań Lektur Szkolnych ; nr 6. – Bibliogr. s. 50.

887. Stefan Żeromski “Syzyfowe prace” / oprac. Barbara Majewska. – Warszawa : College, 1992. – Biblioteka Pomocy Uczniowskiej

888. Stefan Żeromski – Syzyfowe prace / oprac. Jerzy Ornatowicz. – Inowrocław : Agencja Wydawnicza “Glosa”, 1995. – 32 s. – Lektury / “Glosa” ; 5

889. Stefan Żeromski “Syzyfowe prace”. – Warszawa : “Werset”, 1995. – 38, [2] s. – Lektura Szkolna : streszczenie, problematyka / “Werset”

890. Syzyfowe prace / Stefan Żeromski ; oprac. Monika Głogowska. – Kraków : “Zielona Sowa”, 2004. – 190, [2] s. – Lektura z Opracowaniem

891. Syzyfowe prace / Stefan Żeromski. – Ożarów Mazowiecki : Wydawnictwo Olesiejuk, 2012. – 236, [3] s. – Lektury dla Szkół Gimnazjalnych

892. Syzyfowe prace / [tekst Marek Tobolewski]. – Warszawa : Mediaprofit, 2006. – 63, [1] s. : il. kolor. + dysk optyczny (DVD). – Biblioteka Gazety Wyborczej. Omówienie Lektury Szkolnej 15

893. Syzyfowe prace : na podstawie powieści Stefana Żeromskiego / oprac. Maciej Orsza. – Sopot : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1998 (Gdańsk. : “Atext”). – 206 s. : il. – Lektury Dla Tych, Którym Czytanie Sprawia Trudności : klasa 8

894. Syzyfowe prace Stefana Żeromskiego / oprac. Danuta Wilczycka. – Lublin : Wydawnictwo Biblios, 2006. – 49, [3] s. – Biblioteczka Opracowań ; z. nr 64. – Bibliogr. s. 48.

895. Syzyfowe prace Stefana Żeromskiego / oprac. Danuta Wilczycka. – Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2002. – 49, [3] s. – Biblioteczka Opracowań ; z. nr 64. – Bibliogr. s. 48

896. Syzyfowe prace Stefana Żeromskiego / Władysław Słodkowski. – [Wyd. 4 uzup.]. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1972. – 141, [6] s. : il., fot., mapa, portr. – ( Biblioteka Analiz Literackich ; 8 )
M 013952 M 053318 (Brzeg), M 24226 M 25787, M 28999, (Kędzierzyn-Koźle), M 007883 M 022364 M 022365 M 022366 M 022367 (Nysa), M 081120 M 082991 M 082995 M 094906 M 094907 (Opole)

897. Syzyfowe prace Stefana Żeromskiego / Władysław Słodkowski. – Wyd. 3. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, dr. 1967. – 117, [3] s., [1] k. tabl. : il., mapa. – ( Biblioteka Analiz Literackich ; 8 )
M 007214 (Brzeg), M 008610 M 008611 M 008628 (Nysa)

898. “Syzyfowe prace” Stefana Żeromskiego / Władysław Słodkowski. – Wyd. 2. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1964. – 118, [2] s., [1] k. mapa złoż.: il. – ( Biblioteka Analiz Literackich ; 8 )
M 029750 (Brzeg), M 007014 (Nysa)

899. “Syzyfowe prace” Stefana Żeromskiego / Władysław Słodkowski. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1963. – 118, [1] s., [1] k. tabl. : il., mapa. – ( Biblioteka Analiz Literackich ; 8 )
M 004921 (Brzeg), M 5604 (Kędzierzyn-Koźle), M 007884 M 007885 (Kluczbork), M 005778 (Nysa) M 038185 M 038186 (Opole)

900. Syzyfowe prace : z opracowaniem szkolnym. – Wyd. 1 w niniejszym oprac. / wstęp i objaśnienia Jerzy Paszek ; oprac. dydaktyczne Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Bogdan Zeler. – Katowice : Książnica, 1997. – 309 s. – (Lektura Szkolna / „Książnica”)

901. Teksty sterujące analizą i interpretacją “Zmierzchu” S. Żeromskiego : materiały pomocnicze dla nauczycieli [języka polskiego kl. III szkół ponadpodstawowych] / Alicja Rosa ; Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Wł. Spasowskiego. Oddział Doskonalenia Nauczycieli. – Nowy Sącz : IKN. ODN, 1989. – [1], 9 s.

902. Wierna rzeka / Stefan Żeromski ; oprac. Renata Brzozowska. – Kraków : “Zielona Sowa”, [2003]. – 133, [3] s. – Lektura z Opracowaniem. – Indeks

903. Wierna rzeka / [tekst Marzena Gałuszka ; oprac. Anna Willman]. – Warszawa : Mediaprofit, 2007. – 55, [1] s. : il. kolor. + dysk optyczny (DVD). – Biblioteka Gazety Wyborczej. Omówienie Lektury Szkolnej 19

904. Wybór nowel / Stefan Żeromski. – Łódź : “Adalex”, cop. 1996 (Sieradz : “Poligrafia”). – [4], 120 s. – Lektury Szkolne

 

 

Artykuły w czasopismach:

 

905. Cezary Baryka // Cogito. – 2007, nr 1, s. 52-53

906. Czy można namówić uczniów na czytanie Żeromskiego? / Jadwiga Pachecka // Polonistyka. – 1996, nr 6, s. 358-360

907. Czy Żeromski był złym architektem? / Stanisław Bortnowski // Język Polski w Szkole Średniej. – 1992/1993, z. 4, s. 75-81

908. Doktor Judym w sześciu kapeluszach / Stanisław Bortnowski // Warsztaty Polonistyczne. – 2000, nr 1, s. 77-86
* Metoda aktywizująca autorstwa Edwarda de Bono

909. Dziennik powiernikiem najskrytszych myśli : Stefan Żeromski “Dzienniki” (fragment) / Mirosława Iwasiewicz // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 1999/2000, nr 4, s. 44-47

910. Historia mego życia i bólu mego serca, czyli “Syzyfowe prace” Stefana Żeromskiego jako powieść autobiograficzna / Wioletta Czajkowska. – Tab., rys. // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2002/2003, nr 2, s. 57-60
* Konspekt lekcji języka polskiego w gimnazjum

911. Jak omawiać Syzyfowe prace S. Żeromskiego w ośmioklasowej szkole podstawowej ? / Zuzanna Krótki. – Bibliogr. // Język Polski w Szkole Podstawowej. – 2017/2018, nr 3, s. 22-69

912. Jak wykorzystać “Przedwiośnie” do kształcenia rozumienia tekstu i przedstawianej w nim rzeczywistości / Sławomira Jarczewska // Warsztaty Polonistyczne. – 2001, nr 3, s. 32-36

913. Jakie jest nasze maturalne “przedwiośnie”? / Elżbieta Miśkiewicz // Zeszyty Szkolne. – 2006, nr 4, s. 58-63
* Scenariusz lekcji diagnozującej przedmiotowe i ponadprzedmiotowe umiejętności uczniów klas maturalnych

914. Judym – lęk przed bliskością / Krzysztof Piłat // Język Polski w Liceum. – 2006/2007, nr 4, s. 27-40

915. Kłopoty z etosem Siłaczki i kapitulacją Obareckiego / Stanisław Bortnowski // Warsztaty Polonistyczne. – 1996, nr 3, s. 22-30

916. Konspekt lekcji języka polskiego w szkole średniej. Temat: Portret psychologiczny doktora Judyma (bohatera “Ludzi bezdomnych” S. Żeromskiego) / Czesława Piętka // Drama. – 1994, nr 12, s. 23-25

917. Konspekty lekcji języka polskiego. Kształcenie literackie. Temat lekcji: “Przypatrz się dobrze ludzkiej zbrodni” – krytyczna ocena wydarzeń rewolucji czy polemika z jej ideą? : (“Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego) / Elżbieta Świderska // Drama. – 1992, z. 3, s. 18

918. Lekcje z “domem” w temacie / Leonarda Jankiewicz // Polonistyka. – 2003, nr 8, s. 492-496

919. Lektury w blasku dyskusji / Leokadia Pawliszak // Polski w Praktyce. – 2012, nr 5, s. 20-25
* Zawiera scenariusze lekcji języka polskiego dotyczące lektur “Syzyfowe prace” i “Antek”: 1. “Syzyfowe prace” S. Żeromskiego – czytać czy nie czytać?; 2. Uczeń na zakręcie, czyli manipulowanie ludźmi w dawnym (?) stylu; 3. Uczeń uczniowi wilkiem, czyli jak nie być złym kolegą; 4. Uczeń i jego mistrz; 5. O dobrej i złej szkole; 6. Pierwszy grzech szkoły, czyli marnowanie talentów

920. Lublin według Żeromskiego: ćwiczenia dla klas ponadgimnazjalnych / Bożena Olszewska // Zeszyty Szkolne. – 2005, nr 1, s. 73-77

921. Ludzie bezdomni / Marta Majewska // Cogito. – 2006, nr 22, s. 74-75

922. “Ludzie bezdomni” Stefana Żeromskiego // Cogito. – 2015, nr 2, s. 38-39

923. “Ludzie bezdomni” Stefana Żeromskiego – powieść o społeczniku // Cogito. – 2004, nr 9, s. 89-91

924. Matura zapyta o młodych: Barykę, Ziembiewicza, Józia / Katarzyna Droga // Cogito. – 2008, nr 7, s. 99-101

925. Motyw w literaturze – metodycznie o powstaniu styczniowym u Żeromskiego / Bożenna Jankiewicz // Język Polski w Liceum. – 2012/2013, nr 2, s. 99-107
* Scenariusze lekcji: 1. Dlaczego powstanie upadło? Odpowiada Stefan Żeromski; 2. Między doświadczeniem “urody życia” a altruizmem. O wyborach bohaterów powieści S. Żeromskiego

926. Na maturę – rozprawka z “Przedwiośnia” / Dorota Nosowska // Cogito. – 2017, nr 4, s. 44-46
* Temat: Czy rewolucja to samo zło? Rozważ problem odwołując się do przywołanego fragmentu utworu Stefana Żeromskiego i innego tekstu kultury

927. Nakarmić kruki – Stefana Żeromskiego “Rozdziobią nas kruki, wrony…” / Feliks Tomaszewski // Warsztaty Polonistyczne. – 1994, nr 1, s. 25-33

928. O biografii pisarza na lekcjach języka polskiego – inaczej / Elżbieta Turek // Język Polski w Gimnazjum. – 2004/2005, nr 2, s. 26-34
* Konspekt lekcji: W kręgu życia i twórczości Stefana Żeromskiego

930. O Judymie z różnych perspektyw i w różnych formach. Scenariusz lekcji dla klas ponadgimnazjalnych / Agnieszka Wojnowska // Zeszyty Szkolne. – 2005, nr 1, s. 59-62
* Zawiera karty pracy

931. O potrzebie wolności : propozycja metodyczna na podstawie fragmentu książki “Syzyfowe prace” Stefana Żeromskiego, dotyczącego lekcji języka polskiego (90 minut) / Maria Gudro // Polski w Praktyce. – 2012, nr 1, s. 26-27

932. O szkolnej lekturze prozy Żeromskiego na przykładzie “Zmierzchu” / Alicja Rosa // Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Językoznawcze / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. – Z. 9, (1997), s. 217-226

933. Oblicza Joanny Podborskiej / Leszek Barszcz // Polonistyka. – 2001, nr 10, s. 595-600

934. Odbicie myśli filozoficznej w “Dziennikach” i powieściach Stefana Żeromskiego / Mieczysław Łojek // Język Polski w Szkole Średniej. – 1991/1992, nr 1, s. 60-68

935. Piszmy “Przedwiośnie” naszych czasów / Wiesława Wantuch // Nowa Polszczyzna. – 2003, nr 3, s. 3-13

936 Powstanie styczniowe w twórczości Stefana Żeromskiego. Propozycja interpretacji wybranych utworów dla klasy III liceum i technikum / Zdzisław Jerzy Adamczyk // Język Polski w Szkole Średniej. – 1992/1993, nr 4, s. 7-25

937. Projektowanie i zastosowanie tekstów sterujących lekturą : (na przykładzie opowiadania Stefana Żeromskiego “Rozdziobią nas kruki, wrony…”) / Alicja Rosa // Nowa Polszczyzna. – 2003, nr 5, s. 11-19

938. Propozycja opracowania I części “Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego metodą dramy / Elżbieta Świderska // Język Polski w Szkole Średniej. – 1990/1991, z. 4, s. 53-56

939. Proza polityczna u progu i w pierwszych latach niepodległości. (Cz. 2) / Maria Cyran . – Bibliogr. // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. – 2018/2019, nr 3, s. 25-42

940. “Przedwiośnie” – dyskusje o powieści, filmie i polskich sprawach / Ewa Obara-Grączewska // Warsztaty Polonistyczne. – 2001, nr 4, s. 63-66

941. “Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego // Cogito. – 2013, nr 6, s. 52-53

942. “Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego / Dorota Nosowska // Cogito. – 2015, nr 4, s. 36-37

943. Przedwiośnie Stefana Żeromskiego : konkurs czytelniczy / Bernardyna Banaś // Biblioteka w Szkole. – 2018, nr 5, s. 16-17

944. Przyroda w twórczości literackiej Stefana Żeromskiego / Stanisław Barański // Język Polski w Szkole Średniej. – 1992/1993, z. 4, s. 41-47

945. Rozprawka maturalna z “Przedwiośnia” / Dorota Nosowska // Cogito. – 2018, nr 11, s. 44-47
* Temat: Czy przyjaźń to relacja na całe życie?

946. Słowo słowu nierówne (z zagadnień stylistyki szkolnej na przykładzie “Ludzi bezdomnych” S. Żeromskiego) / Regina Pawłowska // Język Polski w Szkole Średniej. – 1995/1996, z. 4, s. 75-86

947. Stacja: Kleryków! / Joanna Heftowicz // Polonistyka. – 2018, nr 5, s. 26-29
* “Syzyfowe prace” S. Żeromskiego na lekcjach języka polskiego

948. Stefan Żeromski “Ludzie bezdomni” // Cogito. – 2008, nr 7, s. 65-72

949. Stefan Żeromski : “Przedwiośnie” / Joanna Zajkowska // Cogito. – 2008, nr 2, s. 63-71

950. Stefan Żeromski zaprasza! Wizyta w muzeum / Sylwia Zacharz // Język Polski w Liceum. – 2005/2006, nr 4, s. 98-100
* Temat: Wątki kieleckie w twórczości Stefana Żeromskiego

951. Tomasz Judym // Cogito. – 2006, nr 18, s. 50-51

952. U podstaw rozumienia, czyli przestrzeń i czas w powieści / Gorzegorz Gołaszewski // Język Polski w Liceum. – 2010/2011, nr 2, s. 61-74

953. Uroda życia w “Ludziach bezdomnych” / Stanisław Bortnowski // Polonistyka. – 1996, nr 6, s. 354-355

954. W dziewiętnastowiecznej szkole… / Wiesław Ratajczak // Polonistyka. – 2006, nr 9, s. 24-28

955. W obronie idealizmu / Alfred Siama // Warsztaty Polonistyczne. – 1997, nr 4, s. 61-62
* “Siłaczka” Stefana Żeromskiego

956. Wejść w rolę… : koncepcja wykorzystania dramy w praktyce szkolnej / Ewa Fritzkowska // Język Polski w Liceum. – 2003/2004, nr 1, s. 42-48
* Konspekt lekcji: “Spór o Polskę. Koncepcke naprawy Rzeczypospolitej i możliwości ich realizacji – debata klasowa na podstawie “Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego

957. Wiersze o Stefanie Żeromskim i jego twórczości / Janina Kwiek-Osiowska // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. – 1995/1996, z. 1, s. 97-[br.s.]

958. Wpływ filmu oświatowego pt. “Krajobraz Żeromskiego” na poszerzenie wiedzy o pisarzu uczniów klasy ósmej szkoły podstawowej / Ewa Stencel // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. – 1991/1992, z. 5, s. 131-138

959. Wypracowanie z “Ludzi bezdomnych” / Joanna Zajkowska // Cogito. – 2007, nr 6, s. 72-73
* Temat: Konflikt w sanatorium. Analizując podany fragment “Ludzi bezdomnych” Stefana Żeromskiego, wyjaśnij przyczynę kłótni i scharakteryzuj przeciwników sporu. Wskaż źródła komizmu i dramatyczności przedstawionej sceny

960. Wypracowanie z “Przedwiośnia” / Marta Majewska // Cogito. – 2007, nr 5, s. 72-73
* Temat: Zinterpretuj końcową scenę powieści – omów znaczenie problematyki politycznej w tym dziele oraz odnieś się do wyboru, którego dokonał Cezary Baryka

961. Z pomocniczych notatek do lekcji o “Przedwiośniu” Stefana Żeromskiego / Antoni Mackiewicz // Język Polski w Szkole Średniej. – 1995/1996, z. 1, s. 28-43

962. “Zmierzch” Stefana Żeromskiego – na lekcjach polskiego / Alicja Rosa // Polonistyka. – 1991, nr 9, s. 585-593

 

Materiały audiowizualne:

 

963. Bohater literacki epoki Młodej Polski [audycja telewizyjna] / komentarz Waldemar Błoński ; konsult. Anna Kamieńska ; konsult. Józef Rurawski ; przygot. Barbara Hanna Kuligowska. – Nagr. własne, 1991

964. Doktor Judym [Film] / scen. Andrzej Szczypiorski ; scen. i reż. Włodzimierz Haupe ; muz. Andrzej Korzyński ; zdj. Maciej Kijowski ; wykon. Anna Nehrebecka, Jan Englert, Jerzy Kamas, Henryk Bąk i in. – Szczecin : “Art Film”, 1996. — 1 kas.wideo VHS/Pal(95 min) : dźw., kolor ; 13 mm.
TV 000250 (Opole)

965. Dzieje grzechu / Stefan Żeromski. – Piaseczno : Story Box.pl – Heraclon International, 2018. – 1 płyta audio (CD) 23 godz. 6 min) : zapis cyfrowy, stereo. ; 12 cm.

966. Hetman Wielki Koronny [Dok. dźw.] : adaptacja “Dumy o Hetmanie” Stefana Żeromskiego oraz wybór materiałów historycznych dotyczących 1620 roku. – Warszawa : Zakład Wydawnictw i Nagrań Polskiego Związku Niewidomych, 1987. – 1 kas. dźw. (ok. 56 min) : mono
T 001794 (Opole)

967. Ludzie bezdomni [Dok. dźw.] / Stefan Żeromski ; realiz. nagrania Marek Krupa. – Lublin : “Biblios”, 2006. – 1 płyta CD MP3 (12 godz. 17 min) : mp3. – ( Audiobiblioteka Literatury ; nr 2 )
PŁ 002960 (Opole)

968. Ludzie bezdomni reż. Włodzimierz Haupe. [Film]. – Warszawa : Mediaprofit : 2010. Agora. – 1 dysk optyczny : dźw., kolor.+ dod. druk. – (Biblioteka Gazety Wyborczej. Omówienie Lektury Szkolnej ; 19. )
NE 000037 NE 000175 (Nysa)

969. Pisarze polscy [Zbiory ilustracyjne]. – Katowice : Wojskowa Agencja Fotograficzna, 1992. – 18 kart : cz. – b. ; 30 x 40 cm.
GF 000700 (Opole)

970. Popioły / reżyseria Andrzej Wajda ; scenariusz Aleksander Ścibor-Rylski ; produkcja Zespół Filmowy Rytm. – Wrocław : Filmostrada, 2019. – 2 dyski optyczne (DVD) (226 min) : dźwiękowy, czarno-biały ; 12 cm.

971. Popioły / reż. Andrzej Wajda ; scen. Aleksander Ścibor-Rylski. [Film]. – Warszawa : Vision Film Distribution Sp. z o. o. [2010]. – 1 dysk optyczny (DVD) (226 min) : dźw., kolor.
NE 000862 (Opole)

972. Przedwiośnie 1-13 [Dok. dźw.] / Stefan Żeromski ; czyta Zbigniew Lutogniewski. – Warszawa : Zakład Wydawnictw i Nagrań Polskiego Związku Niewidomych, 1982. – 13 kas. dźw. (13 x 60 min) : mono.
T 000679/IT 000679/IIT 000679/IIIT 000679/IV T 000679/V T 000679/VI T 000679/VII T 000679/VIII T 000679/IX T 000679/X T 000679/XI T 000679/XII T 000679/XIII (Opole)

973. Przedwiośnie reż. Filip Bajon. [Film]. – Warszawa : Mediaprofit , 2010. Agora. – 1 dysk optyczny : dźw., kolor. + dod. druk. – (Biblioteka Gazety Wyborczej. Omówienie Lektury Szkolnej ; 4 )
NE 000043 NE 000181 (Nysa)

974. Przedwiośnie [Film] / reż., scen. Filip Bajon ; scenogr. Anna Wunderlich ; zdj. Bartosz Prokopowicz ; muz. Michał Lorenc ; wykon. Mateusz Damięcki, Krystyna Janda, Janusz Gajos, Daniel Olbrychski. – Warszawa : Message Film : Telewizja Polska S.A., 2006. – 1 dysk optyczny (DVD)(138 min) : dźw., kolor. + DT : 63 s. – ( Biblioteka Gazety Wyborczej ; 6 )
NE 000304 (Opole)

975. Przedwiośnie / Stefan Żeromski. – Warszawa : Biblioteka Akustyczna, 2019. – 1 płyta audio (CD) (10 godz. 16 min) : zapis cyfrowy, stereo. ; 12 cm.

976. Stefan Żeromski : “Ludzie bezdomni”[audycja telewizyjna] / konsultacja Teresa Michałkowska ; konsultacja Józef Rurawski ; wykon. Jan Engler ; przygot. Barbara Hanna Kuligowska. – Nagr. własne, 1991

977. Stefan Żeromski : materiały ilustracyjne do wystawek szkolnych i episkopu / Monika Żeromska ; wstęp Jan Zygmunt Jakubowski. – Warszawa : “Wspólna Sprawa”, 1969. – 5, [3] s., 48 k.tabl. : fot., portr., rys.
S 066064 (Opole)

978. Stefan Żeromski [Zbiory ilustracyjne]. – Warszawa : KAW, 1982. – 13 k.: cz. – b. ; 24 x 30 cm.
F 000411 (Opole)

979. Stefan Żeromski [Zbiory ilustracyjne]. – Warszawa : CAF, [19-]. – 20 k. : cz. – b. ; 24 x 30 cm.
GF 000296 (Opole)

980. Styl utworów Młodej Polski [audycja telewizyjna] / prowadzenie Janusz Rohoziński ; wykon. Olgierd Łukaszewicz ; wykon. Leszek Teleszyński ; wykon. Antonina Gordon-Górecka. – Nagr. własne, 1990

981. Syzyfowe prace. 1-8 [Dok. dźw.] / Stefan Żeromski ; czyta Hanna Kamińska. – Warszawa : Zakład Wydawnictw i Nagrań Polskiego Związku Niewidomych, 1979. – 8 kas. dźw. (8 x 60 min) : mono
T 000560/I T 000560/VIII (Opole)

982. Syzyfowe prace. Cz. 1-2 [Film] / reż. Paweł Komorowski. – Warszawa : Telewizja Polska SA, Fenix sp. z o.o.,WFDiF, ŁCF, 2000. – 2 dyski optyczne (100 min) : dźw., kolor
NE 000292/I NE 000292/II (Opole)

983. Syzyfowe prace reż. Paweł Komorowski. [Film]. – Warszawa : Mediaprofit : cop. 2010. Agora. – 1 dysk optyczny : dźw., kolor. + dod. druk. – ( Biblioteka Gazety Wyborczej. Omówienie Lektury Szkolnej ; 6 )
NE 000045 NE 000183 (Nysa)

984. Syzyfowe prace / Stefan Żeromski. – Katowice : Wydawnictwo Aleksandria, 2018. – 1 płyta CD (6 godz. 30 min) : digital, stereo ; 12 cm.

985. Wiatr przedwiośnia [Audycja telewizyjna] / scen. Barbara Wachowicz ; scen. i reż. Wojciech Maciejewski ; wykon. Władysław Dewoyno ; wykon. Wiesław Wieremiejczyk, 1978
TV 99 (Opole)

986. Wierna rzeka reż. Tadeusz Chmielewski. [Film]. – Warszawa : Mediaprofit : 2010. Agora. – 1 dysk optyczny : dźw., kolor. + dod. druk. – (Biblioteka Gazety Wyborczej. Omówienie Lektury Szkolnej ; 17 )
NE 000048 NE 000185 (Nysa)

 

Oprac. Iwona Kowalska
Wydział Informacji i Bibliografii PBW Opole
Aktualizacja 2020.06.02