Zdrada

Książki:

1. Bo insza jest rzecz zdradzić, insza dać się złudzić : problem zdrady w Polsce przełomu XVIII i XIX w. : praca zbiorowa / pod red. Anny Grześkowiak-Krwawicz ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. – Warszawa : IBL, 1995. – 206, [2] s. ; 20 cm.

2. Czy interpretacja postkolonialna to zdrada? : angielski przekład Bohatera naszych czasów Michaiła Lermontowa / Justyna Pisarska // W : Tłumacz i zdrada / red. Piotr Fast, Justyna Pisarska. – Katowice : Śląsk Wydawnictwo Naukowe : Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, 2015. – S. 163-180

3. Dada Ubu : przekład Jana Gondowicza w teatrze Jana Klaty / Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz // W : Tłumacz i zdrada / red. Piotr Fast, Justyna Pisarska. – Katowice : Śląsk Wydawnictwo Naukowe : Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, 2015. – S. 69-92

4. Dlaczego tłumacze zdradzają? : kilka uwag na temat przekładów współczesnej poezji białoruskiej / Natalia Rusiecka // W : Tłumacz i zdrada / red. Piotr Fast, Justyna Pisarska. – Katowice : Śląsk Wydawnictwo Naukowe : Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, 2015. – S. 197-208

5. Eadric Streona : arcyzdrajca w anglosaskich kronikach / Michał Dalidowicz ; Uniwersytet Zielonogórski // W : Na tropie źródła i jego interpretacji / red. Michał Dalidowicz, Jarosław Dudek, Adam Górski ; Eternum Wydawnictwo z Pracownią Humanistyczną, Marzena Górska. – Zielona Góra : Wydawnictwo Eternum, 2015. – S. 25-37

6. Ikonografia zdrady i śmierci Judasza : starożytność chrześcijańska i średniowiecze / Stanisław Kobielus. – Ząbki : Apostolicum Wydawnictwo Księży Pallotynów Prowincji Chrystusa Króla, 2005. – 216 s. [80] s. tabl. (w tym kolor.) : il. ; 20 cm.

7. Jak Bernard W. A. Massey “zdradził” Marię Kuncewiczową, czyli Co można zrobić z “Cudzoziemką” / Wacław M. Osadnik // W : Tłumacz i zdrada / red. Piotr Fast, Justyna Pisarska. – Katowice : Śląsk Wydawnictwo Naukowe : Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, 2015. – S. 145-162

8. Judasz : historia, legenda, mity / Marek Starowieyski. – Poznań : Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha, cop. 2006. – 73, [1] s. ; 19 cm.

9. Judasz Iskariota – legenda i prawda : Judasz w Ewangeliach i w Ewangelii Judasza / Horacio E. Lona ; [tł. Ryszard Zajączkowski]. – Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2008. – 159 s. ; 22 cm.

10. Judasz : misterium zdrady : światłość w ciemności / Sergio Stevan ; przedm. opatrzył. Ennio Apeciti ; z jęz. wł. tł. Barbara Bochenek. – Kraków : Wydawnictwo OO. Franciszkanów “Bratni Zew”, cop. 2007. – 102 s. : il. kolor. ; 19 cm.

11. Karalność cudzołóstwa na przestrzeni wieków / Radosław Krajewski ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy // W : Wybrane problemy kary i karalności / red. Andrzej Purat, Agnieszka Wedeł-Domaradzka. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016. – S. 83-91

12. Kilka arii o zdradzie : muzyczny intertekst w “Syrenach” Jamesa Joyce’a / Joanna Barska // W : Transpozycje : muzyka w nowoczesnej literaturze europejskiej / red. Tomasz Górny, Andrzej Hejmej. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, cop. 2016. – S. 105-117

13. Literatura a zdrada : od Konrada Wallenroda do Małej Apokalipsy / Stefan Chwin. – Kraków : Oficyna Literacka, 1993. – 456, [1] s. ; 20 cm.
M 166589 (Opole)

14. Madejowe łoże w przekładzie na języki obce : jak nie dopuścić się zdrady, tłumacząc prozę Johna Donne’a / Piotr Plichta// W : Tłumacz i zdrada / red. Piotr Fast, Justyna Pisarska. – Katowice : Śląsk Wydawnictwo Naukowe : Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, 2015. – S. 93-108

15. O pojęciu (nie)wierności w wybranych ekfrazach Ronalda Stuarta Thomasa / Przemysław Michalski // W : Literatura a malarstwo / red. Joanna Godlewicz-Adamiec, Piotr Kociumbas. – Warszawa ; Kraków : Imedius Agencja Reklamowa, 2017. – S. 149-163

16. O zdradzie uobecnienia : polemika wokół przekładów Stanisława Barańczaka / Borys Szumański // W : Tłumacz i zdrada / red. Piotr Fast, Justyna Pisarska. – Katowice : Śląsk Wydawnictwo Naukowe : Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, 2015. – S. 51-68

17. Obraz zdrajcy i szpiega w kulturach słowiańskich / pod red. Teresy Dąbek-Wigrowej i Andrzeja Z. Makowieckiego. – Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki. – 1999. – 198 s.

18. “Płyną godziny pomiędzy nadzieją i bojaźnią czułą” : polityczne i egzystencjalne rany Polaków epoki porozbiorowej : studia i teksty / Marek Nalepa. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010. – 300 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

19. Poetycka reinterpretacja zdrady : (Wacław Oszajca, “Juda przyjdzie ostatni”) / Krzysztof Obremski // W : Przedziwne światy : prace z historii i teorii literatury ofiarowane dr. hab. Jerzemu Z. Maciejewskiemu / pod red. Krzysztofa Ćwiklińskiego, Rafała Moczkodana i Radosława Siomy. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2010. – S. 173-182
M 205071 (Opole)

20. Poetycki tryptyk moralny z osobistą zadrą w tle : “Do zazdrości” / Bożena Mazurkowa // W : Czytanie Naruszewicza. 1 / red. Teresa Kostkiewiczowa, Bożena Mazurkowa, Barbara Wolska. – Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2015. – S. 349-383

21. Postać Judasza w dramacie polskim XX wieku : potyczki z referencją / Beata Popczyk-Szczęsna. – Kraków : “Rabid”, 2003. – 155 s. : fot. ; 21 cm. ISBN 83-88668-55-2
M 196433 (Opole)

22. Postać Judasza w literaturze, teologii i sztuce / teksty zebr. i wstępem opatrzył Jacek Sieradzan. – Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2007. – 193 s. : il. ; 24 cm.

23. Przełożyć zdradę : problemy tłumaczenia audiowizualnego w filmie Jana Hřebejka i Petra Jarchovskiego Niewinność / Anna Car // W : Tłumacz i zdrada / red. Piotr Fast, Justyna Pisarska. – Katowice : Śląsk Wydawnictwo Naukowe : Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, 2015. – S. 181-196

24. Siedem twarzy Judasza : kochałbym Cię, Boże, ale mi się nie chce… / Stefan Radziszewski. – Kraków : Wydawnictwo Zmartwychwstańców Alleluja, 2012. – 197, [2] s. ; 22 cm.

25. Śmierć Judasza w Biblii i tradycji chrześcijańskiej / Ewelina Drzewiecka. – Warszawa : Polska Prowincja Pasjonistów : Wydawnictwo Verbinum, 2012. – 236 s. ; 20 cm. – (Bi

26. Tłumacz i zdrada / red. Piotr Fast, Justyna Pisarska. – Katowice : Śląsk Wydawnictwo Naukowe : Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, 2015. – 250 s. : il. ; 21 cm.blioteka Słowa Krzyża ; 2)

27. Utopijność zdrady czy zdradzona utopia? : tłumaczenie orwellowskiej nowomowy / Emilia Truskolaska // W : Tłumacz i zdrada / red. Piotr Fast, Justyna Pisarska. – Katowice : Śląsk Wydawnictwo Naukowe : Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, 2015. – S. 109-126

28. Zdrada, córka nocy : pojęcie zdrady narodowej w świadomości Polaków w latach 1861-1914 / Magdalena Micińska. – Warszawa : “Sic!”, 1998. – 263, [1] s. ; 21 cm.
*Dot. m.in. literackich świadectw zdrady, postaci zdrajców w literaturze, a także świadectw dot. pisarzy. Zawiera: Wstęp. Wprowadzenie – obecność zdrady. I. Oswajanie zdrady: 1. Zdrajca – obcy. 2. Zdrajca – karmazyn. 3. Zdrajca – ugodowiec. 4. “Myśl wynarodowiona”. 5. Zdrada czerwona. O znaczeniu katolicyzmu dla Polski. 6. Zdrajca – ofiara. 7. Zdrada codzienna. II. Po drugiej stronie zdrady: 8. Czy zdradzić można tylko Polskę? 9. Czy zdrajca może być zbawiony? Zamknięcie – co nam zdrady!

29. Zdrada małżeńska w dziewiętnastowiecznych pałacach i dworkach ziemiańskich / Nina Kapuścińska-Kmiecik. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013. – 446 s. : il. ; 25 cm.

Artykuły z czasopism:

30. A tam jest noc, przyjacielu : problem zdrady w wybranych powieściach Władysława Terleckiego / Paulina Małochleb // Dekada Literacka. – 2006, nr 5, s. 29-35

31. Analiza klasycznej zdrady z ostrzeżeniem uniwersalnym / Rafał Jaworski // Akant. – 2017, nr 7, s. 11-12

32. Apostoł Judasz : szkic o winie, sumieniu i karze / Bernard Nowak // Twórczość. – 2010, nr 10, s. 54-75

33. Boskie figury zła : o Chrystusowych obliczach Kaina, Barabasza i Judasza / Marek Szladowski // Kwartalnik Opolski. – 2008, nr 2-3, s. 55-68

34. Chleb maczany w winie / Adam Krzemiński // Polityka. – 1985, nr 14, s. 3

35. Co Pismo Święte mówi o zdradzie Judasza? / Jan B. Szlaga // Ethos. – 2004, nr 65-66, s. 89-97

36. Dramat zdradzonej miłości w życiu proroka Ozeasza / Piotr Nyk // Zeszyty Karmelitańskie. -2008, nr 4, s. 88-91
* Zdrada małżeńska w Biblii

37. Dzieje człowieka – misterium prawdy / Marian Grabowski // W Drodze. – 2001, [nr] 3, s. 24-32
* Zdrada Judasza i zaparcie się św. Piotra – typy postaw religijnych

38. Eros bez łuku / Marta Cuber. – Fot. // Polityka. – 2004, nr 46, s. 76-78

39. Gdzie jest Judasz : teologiczne spory wokół apostoła zdrajcy / Józef Majewski // Więź. – 2007, nr 2, s. 53-63

40. Interpretacja postaci Judasza / Krystyna Gieryszewska // Konteksty. – 1992, nr 2, s. 39-42

41. Jak cię potępić, miły zdrajco? : o sympatycznych niewiernych w komediach i komediodramatach Woody’ego Allena / Marta Osadkowska // Znaczenia. – Nr 08 (2013), s. 23-28

42. Języki zdrady / Przemysław Czapliński // Krytyka Polityczna. – [Nr] 16/17 ([2008]), s. 416-424

43. Judasz – apostoł wyobcowany / Dariusz Jastrząb // Pastores. – 2010, nr 3, s. 89-96
* Literacki obraz osobowości apostoła w powieści “Judasz” Lanzo Del Vasto

44. Judasz w malarstwie nowożytnym / Bożena Fabiani // Ethos. – 2004, nr 65-66, s. 140-141

45. Judasz w sztuce : w kręgu obrazowania zdrady w malarstwie europejskim / Małgorzata U. Mazurczak. – Il. // Ethos. – 2004, nr 65-66, s. 123-139

46. Judasz z końca wieku / Krystyna Czerni // Tygodnik Powszechny. – 1984, nr 16, s. 6

47. Judaszowe zdrady, srebrniki i apokryfy / Marcin Gugulski // Głos. – 2006, nr 15/16, s. 14-15

48. Kanon na trzy głosy. O “Zdziczeniu obyczajów pośmiertnych” Bolesława Leśmiana / Barbara Kołosowska // Ruch Literacki. – 2008, z. 4-5, s. 439-470

49. Kilka uwag na temat teorii zdrady / Magnus Hans Enzensberger // Twórczość. – 1992, nr 7-8, s. 100-110

50. Literackie profile Judasza / Ryszard Zajączkowski // Ethos. – 2004, nr 65-66, s. 314-334

51. Motyw Judasza w literaturze polskiej przełomu XIX i XX wieku / Jan Rybicki // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. – [Nr] 10 (2010), s. 110-131

52. Motyw zdrady margrabiego Gerona w trzech literaturach słowiańskich / Norbert Różycki // Zeszyty Łużyckie. – T. 29 (2000), s. 85-95

53. Nazwy kobiet pozostających w relacjach pozamałżeńskich w “Słowniku warszawskim” (pole znaczeniowe <cudzołożnica>) / Dorota Kondratczyk-Przybylska. – Bibliogr. // Poradnik Językowy. – 2015, z. 4, s. 57-70

54. Nazywanie i określanie Judasza w wybranych tekstach staropolskich / Dorota Rojszczak // Studia Językoznawcze. – T. 5 (2006), s. 167-179

55. Ojciec ze skazą… w literaturze i kulturze XIX wieku : (przypadek Zygmunta Krasińskiego) / Elżbieta Dąbrowicz // Napis. – Ser. 19 (2013), s. 53-69
*Zdrada kraju w literaturze polskiej

56. Okruchy judaszologii (Jakub de Voragine – Borges – kardynał Etchegaray) / Bogusław Bednarek // Literatura Ludowa. – 1988, nr 3, s. 13-26

57. Paradygmat Jezusa i Judasza w “Parafrazie pewnej myśli Jorge Luisa Borgesa” / Anna Warakomska // Studia Niemcoznawcze. – T. 34 (2007), s. 147-157

58. Pocałunek Judasza / Jan Kordys // Teksty Drugie. – 2009, nr 1/2, s. 57-76

59. Polak w służbie obcych – zdrajca czy bohater? : piszemy rozprawkę / Dorota Nosowska // Cogito. – 2016 nr 5, s. 28-30

60. Portret czasów rewolucji / Aleksandra Bernatowicz. – Streszcz. ang. – Il. // Biuletyn Historii Sztuki. – 2012, nr 3-4, s. 601-619

61. Problem zdrady w życiu małżeńskim w utworze Ireneusza Iredyńskiego “Wszyscy zostali napadnięci” / Ewa Wojno-Owczarska // Studia Niemcoznawcze. – T. 35 (2007), s. 297-303

62. Przymierze i niewierność : zagadnienie niewierności małżeńskiej w nauczaniu proroków / Jerzy Kułaczkowski // Ethos. – 2004, nr 1/2, s. 234-248

63. Pytać o Judasza, pytać o wartości / Dorota Rojszczak // Polonistyka. – 2005, nr 3, dod. „Matura – Egzamin Wewnętrzny”, nr 4, s. 11-14

64. Role semantyczne Judasza – na materiale dawnego piśmiennictwa pasyjnego / Ewa Woźniak // Prace Filologiczne. – T. 50 (2005), s. 203-225

65. Socjologiczne tło cudzołóstwa w powieści Antoniego Sygietyńskiego “Na skałach Calvados” / Izabela Filipczak // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. – Z. 6 (2003), s. 181-188

66. Stawka silniejsza niż Strong / Adam Krzemiński // Polityka. – 2014, nr 8, s. 57-59 *Szpiegostwo i zdrada w filmie

67. Szlachetni zdrajcy Albionu / Jakub Majmurek // Tygodnik Powszechny. – 2019, nr 27, s. 72-74
* Szpiegostwo Brytyjczyków na rzecz Związku Radzieckiego w kinie

68. Święty zdrajca / Jacek Zychowicz // Wiadomości Kulturalne. – 1997, nr 12/13, s. 15
* Postać Judasza

69. Wariacje z mężatkami / Ludwik Bohdan Grzeniewski // Twórczość. – 1991, nr 7, s. 135-136
*Motyw zdrady w literaturze polskiej i obcej, felieton

70. Według ucznia / Artur D[aniel] Liskowacki // Twórczość. – 2001, nr 5, s. 79-96
* Postać Judasza

71. Wierna zdrada / Magdalena Rostron // Res Publica Nowa. – 1999, nr 10, s. 57-59

72. Wybrane aspekty cudzołóstwa jako formy niewierności małżeńskiej w ujęciu Prz 10, 1-30, 33 / Jerzy Kułaczkowski // Premislia Christiana. – T. 10, (2003), s. 257-274

73. Z dziejów postaci Kaina, Barabasza i Judasza w literaturze / Marek Szladowski // Scriptura Sacra. – R. 8/9 (2004/2005), s. 249-263

74. “Za dużo światła, to niedobrze, ale takie przytłumione, to w sam raz” : motyw zdrady małżeńskiej w niemieckim realizmie poetyckim na podstawie “Effi Briest” Theodora Fontanego / Joanna Jabłkowska // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. -2018, [nr] 3, s. 197-218

75. Za trzydzieści srebrników / Zbigniew Mikołejko // Newsweek Polska. – 2006, nr 16, s. 30

76. Zdrada / Piotr Podziomek-Zakrzewski // Powściągliwość i Praca. – 1996, nr 3, s. 22
* W literaturze polskiej

77. Zdrada Judasza i niewierność Piotra w świadectwie Ewangelii Marka i Mateusza / Artur Malina // Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne. – T. 42, z. 2 (2009), s. 5-23

78. Zdrada Judasza w dramacie Ireneusza Iredyńskiego “Żegnaj Judaszu” / Stefan Radziszewski // Religious and Sacred Poetry . – Y. 1, vol. 3 (2013), s. 65-88

79. Zdrada ojczyzny – przestępstwo nieukarane : na podstawie powieści Iwana Wazowa i Stefana Diczewa / Wojciech Jóźwiak // Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia. – Nr 143, cz. 2 (2007), s. 95-101

80. Zdrada po staropolsku / Janusz Tazbir // Res Publica Nowa. – 1995, nr 2, s. 14-20

81. Zdrada: w jaki sposób i w jakich kontekstach pisarze, malarze, reżyserzy ukazywali zdradę? / Dorota Nosowska // Cogito. – 2012, nr 4, s. 46-47

82. Zdrada : wierność i niewierność na kartach Biblii / Andrzej Kiejza // Zeszyty Karmelitańskie. – 2008, nr 4, s. 29-34

83. Zdrajcy i bohaterowie / Janusz Tazbir // Tygodnik Powszechny. – 1998, nr 20, s. 1, 8
* Wątek zdrady i wallenrodyzmu m.in. w biografiach i twórczości pisarzy XIX w.; obszerniej o Józefie Ignacym Kraszewskim i Adamie Mickiewiczu

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu