Zbrodnia katyńska

1. Jak nauczać patriotyzmu? : scenariusz uroczystości szkolnych pt. “Katyń – Ocalić od zapomnienia…” / Jolanta Krucka // Wiadomości Historyczne. – 2016, nr 3, s. 27-28

2. “Już wolno mówić…” : scenariusz przedstawienia poświęconego rocznicy zbrodni katyńskiej / Katarzyna Lubiejewska // Wychowawca. – 2003, nr 4, s. 28-30

3. Katyń – Golgota Wschodu : montaż słowno-muzyczny upamiętniający 70. rocznicę zbrodni katyńskiej / Jadwiga Wrońska // Wychowawca. – 2010, nr 4, s. 22-23

4. Katyń. In memoriam : scenariusz na rocznicę zbrodni katyńskiej dla młodzieży szkół ponadpodstawowych / Jagoda Magoń // Wychowawca. – 2018, nr 3, s. 33-34

5. O tym zapomnieć nie wolno : scenariusz upamiętniający rocznicę zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej / Ewelina Szumska // Wychowawca. – 2015, nr 3, s. 30-32

6. Pamięci ojców naszych : (rocznica Katynia) : montaż słowno-muzyczny / Alicja Maciejewska // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 6, s. 26-27

7. “Prawdy nie można rozstrzelać” : scenariusz akademii upamiętniającej 65. rocznicę zbrodni katyńskiej / Anna Chojnacka // Wychowawca. – 2005, nr 4, s. 23-24

8. Zbrodnia niezmierna : wieczornica z okazji Rocznicy Katyńskiej dla uczniów gimnazjum / Agata Korzeń // Wychowawca. – 2016, nr 4, s. 23-25

 

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu