Zbójnicy, zbójnictwo

Książki:

1. Byli chłopcy, byli… : zbójnictwo karpackie – prawda historyczna, folklor i literatura polska / Zdzisław Piasecki. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1973. – 344,[4] s., [8] s.tabl. : il., faks. ; 20 cm.
M 084232 M 085495 (Opole)

2. Harnasie : legendy zbójnictwa karpackiego / Urszula Janicka-Krzywda, Jacek Kubiena. – Istebna-Jasnowice : Galeria “Kukuczka” Bożena i Jan Kukuczka ; Jaroszowice : Drukarnia i Wydawnictwo “Grafikon”, [2015]. – 135, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 30 cm.

3. Imię Janosika… : zbójnictwo karpackie / Andrzej Jazowski. – Kraków : Wydaw. i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2002. – 381, [2] s. : il. ; 21 cm.

4. Janosik : prawdziwa historia karpackiego zbója / Stanisław A. Sroka. – Kraków : Wydawnictwo Avalon T. Janowski, 2009. – 81 s. : il. kolor. ; 21 cm.

5. Księga karpackich zbójników / tekst Bartłomiej Grzegorz Sala ; il. Witold Vargas, Paweł Zych. – Olszanica : Bosz Szymanik i wspólnicy, 2015. – 191 s. : il. kolor. ; 25 cm.

6. Mit Janosika w folklorze i literaturze słowackiej XIX wieku / Joanna Goszczyńska. – Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Instytut Filologii Słowiańskiej, 2001. – 302 s. : il., err. ; 21 cm.

7. Mity i rzeczywistość zbójnictwa na pograniczu polsko-słowackim w historii, literaturze i kulturze : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Kraków – Bukowina Tatrzańska, 18-22 października 2006 r. : praca zbiorowa / pod red. Marii Madejowej, Anny Mlekodaj, Macieja Raka ; Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu. – Nowy Targ : Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2007. – 486 s. ; 24 cm.

8. Motyw zbójnika Janosika w filmie i telewizji : rekonesans / Tadeusz Skoczek. – Nowa Iwiczna [etc.] : Mazowiecka Oficyna Wydawnicza, 2007. – 55, [1] s. : il. ; 15 cm. – (Seria Wydawnicza Salonu Agencji Artystycznej “Fokus” ; t. 3)

9. Niespokojne Karpaty czyli Rzecz o zbójnictwie / Urszula Janicka-Krzywda. – Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo PTTK “Kraj”, 1986. – 83, [5] s., [8] s. il ; 21 cm.
M 041095 (Kluczbork)

10. O bieszczadzkich zbójnikach / Stanisław Orłowski. – Katowice : Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich, 1988. – 71, [1] s. : rys. ; 21 cm.

11. Ondraszek : prawda i mity o najgłośniejszym zbójniku śląskim / Zdzisław Piasecki ; Instytut Śląski w Opolu. – Opole : Instytut Śląski, 1986. – 90,[1] s. : il., faks., fot. ; 20 cm. –
(Encyklopedia Wiedzy o Śląsku)
M 039213 M 040298 (Brzeg), C 48953 M 52143 (Kędzierzyn-Koźle), M 040913 M 041275 (Kluczbork), C 048401 (Nysa), C 148325 M 148476 (Opole)

12. Poczet harnasi karpackich / Urszula Janicka-Krzywda. – Warszawa ;Kraków : Wydawnictwo PTTK “Kraj”, 1988. – 62, [2] s. ; 21 cm.
M 51586 (Kędzierzyn-Koźle), M 051696 (Nysa)

13. Tropem zbójów i zbójników Żywiecczyzny : opowieść na przekór historii / Stanisław Dobosz. – Żywiec : Muzeum Miejskie, 2012. – 153, [1] s. : il. ; 23 cm.

14. Zbójnicka sonata : zbójnictwo tatrzańskie w piśmiennictwie polskim XIX i początku XX wieku / Michał Jagiełło. – Wyd. 3 uzup. – Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2006. – 274, [2] s. : il. ; 24 cm.

 

Artykuły w czasopismach:


15. Byli chłopcy, byli : (o huculskich zbójnikach oraz o znawcy mitologii zbójectwa karpackiego – prof. Zdzisławie Piaseckim) / Stanisław Sławomir Nicieja // Indeks. – 2010, nr 9-10, s. 33-36

16. Byli także Polacy… : z badań nad drużyną Janosika / Stanisław Dzięciołowski // Wierchy. – R. 69 (2003), s. 87-98

17. “Cała prawda” o Janosiku? / Joanna Goszczyńska // Kontakty. – [T.] 8 (2009), s. 108-111

18. Epilog zbójnickiego żywota / Urszula Janicka-Krzywda // Rocznik Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie. – T. 1 (2013), s. 75-82

19. Jak mit o zbójnikach się narodził / Agnieszka Niemojewska // Uważam Rze. – 2015, nr 4, s. 58-61

20. Janosik i inni : tematyka zbójnicka w twórczości Macieja Bogusza Zygmunta Stęczyńskiego (1814-1890) / Wojciech W. Wiśniewski // Rocznik Podhalański. – T. 10 (2003/2006), s. 195-228

21. Janosik jako temat literacki / BSK // Pismo Literacko-Artystyczne. – 1984, nr 1, s. 159-162

22. Janosik na Spiszu : rytuał estetyczny a tożsamość regionalna / Janusz Barański // Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. – Nr 4 (2014), s. 3-24

23. “Janosik”: od mitu do eponimu / Wojciech Chlebda // Studia i Szkice Slawistyczne. – Nr 7 (2006), s. 181-192

24. Janosik. Prawdziwa historia / Bożena Janicka // Kino. – 2009, nr 9, s. 66-67
* Zawiera rec. filmu: Janosik. Prawdziwa historia / reż. Agnieszka Holland, Kasia Adamik, 2009

25. Janosik. Prawdziwa historia / Feliks Netz // Śląsk. – 2009, nr 10, s. 29
* Zawiera rec. filmu: Janosik. Prawdziwa historia / reż. Agnieszka Holland, Kasia Adamik

26. Janosik – zbójnik idealny? : między prawdą historyczną a ludową apoteozą / Joanna Drab // Literatura Ludowa. – 2007, nr 4/5, s. 59-71

27. Janosika imię … / Antoni Halor. – (Pejzaż mitologiczny) // Śląsk. – 2004, nr 3, s. 48

28. Jaskinie o zbójnickich tradycjach w masywie Osobitej / Tomasz Borucki // Wierchy. – R. 70 (2004), s. 191-199

29. Kłopoty z Janosikiem / Stanisław Dzięciołowski // Wierchy. – R. 65 (1999), s. 109-116

30. Miecz, pal, hak i koło : o traceniu zbójników w Żywcu w XVII i XVIII stuleciu / Marian Mikołajczyk // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej. Seria Limites Patriae. – Z. 2 (2006), s. 127-141

31. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. “Mity i rzeczywistość zbójnictwa na pograniczu polsko-słowackim w historii, literaturze i kulturze” / Maciej Rak // Kontakty. – [T.] 6 (2007), s. 107-112

32. Mity i rzeczywistość zbójnictwa na pograniczu polsko-słowackim w historii, literaturze i kulturze / Maria Jazowska-Gumulska. // Wierchy. – R. 72 (2006), s. 188-189

33. Na zbójnickich ścieżkach Beskidu Żywieckiego / Urszula Janicka-Krzywda // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej. Seria Limites Patriae. – Z. 2 (2006), s. 109-126

34. Ondraszek i Juraszek (Ondráš i Juráš) : postaci mityczne czy historyczne?/ Renata Putzlacher-Buchtová // Rocznik Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie. – T. 1 (2013), s. 61-74

35. Oleksa Dobosz i Podole : (niefachowe rozważania) / Aleksandr Nużnyj. – Tł. // Płaj. – T. 33 (2006), s. 116-124
* O zmitologizowanej postaci 18-wiecznego zbójnika huculskiego
36. Polski zabór Janosika / Piotr Semka // Wprost. – 2009, nr 36, s. 84-85

37. Portret zbójnika… (propozycja metodyczna dla klasy V) / Bożena Lysko // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2006/2007, nr 4, s. 31-35

38. Powrót rozbójnika / Karolina Pasternak // Film. – 2009, nr 9, s. 74
* Zawiera rec. filmu: Janosik. Prawdziwa historia / reż. Agnieszka Holland, Kasia Adamik, 2009

39. Przyczynek do ikonografii obrazów janosikowych na szkle malowanych / Roman Reinfuss // Polska Sztuka Ludowa. – 1949, nr 5, s. 150-154

40. Rinaldo Rinaldini w twórczości ziewończyków / Marta Ruszczyńska // Filologia Polska. – [T.] 2 (2005), s. 45-52

41. Rzecz o zbójnictwie w Tatrach skreślona przez Bronisława Gustawicza około 1880 roku, a z rękopisu odczytana, w części gwarowej poprawiona i do druku przysposobiona przez Stanisława Hodorowicza i Macieja Hodorowicza / Stanisław A. Hodorowicz, Maciej Hodorowicz // Almanach Nowotarski. – Nr 17 (2013), s. 114-130

42. Tęsknota za zbójnicką przeszłością w wierszach członków Grupy Literackiej im. Emila Zegadłowicza “Gronie” : przyczynek do badań nad literaturą zbójnicką Żywiecczyzny / Agnieszka Kastelik-Herbuś // Gronie. – Nr 2 (2006), s. 119-124

43. Zbój nie buja / Tadeusz Paleczny // Dialog=Pheniben. – Nr 16 (2014), s. 38-45
* Zbójnictwo – etnografia

44. Zbóje z naszego regionu / Dionizjusz Czubala // Rocznik Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie. – T. 1 (2013), s. 25-35
* Górny Śląsk, Zagłębie Dąbrowskie

45. Zbójnicka biesiada / Urszula Janicka-Krzywda // Zabawy i Zabawki. – 1997, nr 1/2, s. 77-86
* Zbójnictwo – etnografia

46. Zbójecka Piwnica / Andrzej Grelak // Orawa. – Nr 40/41 (2003), s. 129-136
* Orawska legenda

47. Zbójnickie skarby – mity czy fakty? / Urszula Janicka-Krzywda // Wierchy. – R. 58 (1992), s. 106-112

48. Zbójnictwo karpackie w literaturze polskiej : próba syntetycznego oglądu / Zdzisław Piasecki // Rocznik Podhalański. – T. 7 (1997), s. 91-111

49. Zbójnictwo – mit muzycznie przeobrażony / Anna G. Piotrowska // Literatura Ludowa. – 2007, nr 3, s. 17-24

50. Zbójnicy żywieccy w strofach starszych i nowszych / Agnieszka Kastelik-Herbuś // Rocznik Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie. – T. 1 (2013), s. 48-60

51. Zbójnik podhalański w kulturze polskiej / Antoni Kroh // Polska Sztuka Ludowa. – 1971, nr 2, s. 79-98

52. Zbójnik podniósł broń / Dariusz Zalega // Przekrój. – 2012, nr 17/18, s. 30-31
* Janosik

53. Żywieccy zbójnicy w ludowych opowiadaniach / Agnieszka Kastelik-Herbuś // Literatura Ludowa. – 2007, nr 4-5, s. 73-82

 

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu