Zasady funkcjonowania PBW od 1 września 2020 r.

Informujemy, że od 1 września 2020 roku PBW wraz z filiami będzie funkcjonować prawie we wszystkich obszarach swojej działalności tak jak w okresie przed pandemią. W związku z obecną cały czas sytuacją zagrożenia epidemicznego zmienione zostały jednak niektóre zasady działania wybranych form działalności biblioteki oraz korzystania z jej zasobów. Prosimy o zapoznanie się z tymi zasadami (w załącznikach) oraz stosowanie się do nich zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych oraz uwag pracowników biblioteki. Ufamy, że dzięki temu przebywanie i korzystanie ze zbiorów PBW będzie bezpieczne i komfortowe dla wszystkich Państwa a nowy rok szkolny dostarczy Państwu satysfakcji i spełnienia zawodowego.

Zasady funkcjonowania Czytelni i Sali Katalogowej

Zasady funkcjonowania Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu