Zarządzanie współczesną szkołą

Zarządzanie współczesną szkołą : wybrane aspekty teoretyczno-praktyczne / Marek Kazimierowicz. Legnica: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 2020.

Książka prezentuje wybrane problemy z zakresu organizacji i zarządzania współczesną szkołą poprzez ukazanie ich teoretycznych i praktycznych aspektów. Zagadnienia te należą do jednych z najistotniejszych ogniw procesu zarządzania szkołą. Całość opracowania składa się z siedmiu wzajemnie uzupełniających się części : Prawo i jego znaczenie w procesie zarządzania szkołą (rodz. 1 ) ; Podstawy procesu zarządzania szkołą (rozdz. 2) ;  Efektywna komunikacja w zarządzaniu szkołą (rozdz. 3) ; Zarządzanie zasobami ludzkimi w szkole (rozdz. 4) ; Nadzór pedagogiczny w zarządzaniu szkołą (rozdz. 5) ; Marketing edukacyjny w zarządzaniu szkołą (rozdz. 6) ; Refleksja końcowa (rozdz. 7).  Praca łączy podstawowe zagadnienia związane z teorią zarządzania z jej zastosowaniem w obszarze edukacji. Publikacja adresowana jest do dyrektorów wszystkich typów szkół i przedszkoli oraz osób, które w przyszłości zamierzają kierować szkołą (przedszkolem).  Stanowić  również będzie z pewnością ciekawą lekturę dla pracowników nadzoru pedagogicznego, przedstawicieli organów prowadzących odpowiedzialnych za oświatę samorządową, słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą, studentów pedagogiki oraz tych wszystkich osób, które chcą poznać problematykę zarządzania współczesną szkołą w wybranych jej obszarach.

i